OKD, Doprava, a.s. - Seznam hnacích vozidel (stav k 1. 11. 2001)

Poslední aktualizace fotografií: 31. 8. 2003
740.520, 770.514

Nové označení
Staré označení
Nové označení
Staré označení
Nové označení
Staré označení
106.501-0 4)

181.024-1  
181.040-7  

702.594-3  

703.564-5  

709.529-2  
709.532-6  

710.415-1  
710.692-5 1)
710.862-4 1)

720.501-6  
720.502-4  
720.593-3  
720.595-8  

721.169-1 7)

770.014-9  
770.506-4  
770.507-2  
770.508-0  
770.514-8  
770.518-9  
770.520-5  
770.525-4  
770.532-0  
770.533-8  
770.534-6  
770.614-6  

771.036-1  
771.701-0  
E 406.0501  

E 669.1024  
E 669.1040  

T 212.0594  

T 212.1564  

T 239.1029  
T 239.1032  

T 334.0915  
T 334.0692  
T 334.0862  

T 435.0501  
T 435.0502  
T 435.0593  
T 435.0595  

T 458.1169  

T 669.0014  
T 669.0506  
T 669.0507  
T 669.0508  
T 669.0514  
T 669.0518  
T 669.0520  
T 669.0525  
T 669.0532  
T 669.0533  
T 669.0534  
T 669.0514  

T 669.1036  
T 669.2501  
740.301-7 3)5)

740.401-5  
740.404-9  
740.407-2  
740.414-8  
740.422-1  
740.423-9  
740.424-7  
740.425-4  
740.426-2  
740.442-9  
740.443-7  
740.450-2  
740.455-1  
740.456-9  
740.457-7  
740.458-5  
740.460-1  
740.520-2  
740.537-6  
740.551-7  
740.552-5  
740.566-5  
740.577-2  
740.587-1  
740.589-7  
740.596-2  
740.604-4  
740.618-4  
740.622-6  
740.623-4  
740.624-2  

 
T 448.0901  
T 448.0904  
T 448.0907  
T 448.0914  
T 448.0922  
T 448.0923  
T 448.0924  
T 448.0925  
T 448.0926  
T 448.0942  
T 448.0943  
T 448.0950  
T 448.0955  
T 448.0956  
T 448.0957  
T 448.0958  
T 448-P141  
T 448.0520  
T 448.0537  
T 448.0551  
T 448.0552  
T 448.0566  
T 448.0577  
T 448.0587  
T 448.0589  
T 448.0596  
T 448.0604  
T 448.0618  
T 448.0622  
T 448.0623  
T 448.0624  
740.638-2  
740.639-0 3)
740.650-7 3)
740.662-2 2)
740.664-8 3)
740.673-9  
740.674-7  
740.681-2  
740.682-0  
740.685-3  
740.686-1  
740.701-8  
740.706-7  
740.707-5  
740.736-4  
740.745-5  
740.746-3  
740.762-0 3)
740.766-1  
740.767-9 3)
740.768-7 6)
740.769-5 3)
740.797-6  
740.801-6  
740.818-0  
740.819-8  
740.837-0  
740.842-0  
740.844-6  
740.845-3  
740.862-8  
740.887-5  
T 448.0638  
T 448.0639  
T 448.0650  
T 448.0662  
T 448.0664  
T 448.0673  
T 448.0674  
T 448.0681  
T 448.0682  
T 448.0685  
T 448.0686  
T 448.0701  
T 448.0706  
T 448.0707  
T 448.0736  
T 448.0745  
T 448.0746  
T 448.0762  
T 448.0766  
T 448.0767  
T 448.0768  
T 448.0769  
T 448.0797  
T 448.0801  
T 448.0818  
T 448.0819  
T 448.0837  
T 448.0842  
T 448.0844  
T 448.0845  
T 448.0862  
T 448.0887  

Poznámky:
1) vozidlo zrušeno a sešrotováno
2) vozidlo zrušeno po násilném poškození k 1.8.1999
3) vozidlo vybaveno dálkovým ovládáním
4) vozidlo zrušeno, čeká na sešrotování nebo prodej
5) rekonstrukce (ex 740.768-7)
6) rekonstruována na 740.301-7
7) vozidlo prodáno
V seznamu nejsou uvedena vozidla, která má OKD, Doprava v pronájmu.