Provoz a zabezpečení

Tři pohledy na panely RZZ na ústředním stavědle (shora):
osobní, pravé a levé nádraží
Pro řízení provozu byly zásadní šedesátá léta, kdy byla započata stavba ústředního stavědla (tzv. “věž”), která byla ukončena r. 1965. Nejdříve zde bylo umístěno ovládání RZZ s číslicovou volbou pro kolejiště OP (1968) a řídící přístroj elektromechanického zabezpečovacího zařízení ze staré dopravní kanceláře (pro osobní nádraží). V roce 1972 bylo aktivováno RZZ i na OL s řídícím stanovištěm na věži. V návaznosti na ukončení stavby nové výpravní budovy (21. února 1975) byl aktivován informační systém Pragotron s obsluhou také na ústředním stavědle. V r. 1995 pak bylo dokončeno RZZ na osobním nádraží (mimo StII OH, St3 OH, St4 OH, StVIII OH a StIX OH) a tak byl ze sálu věže odstraněn původní řídící přístroj.
V současné době slouží ve směně na věži: dispoziční výpravčí, výpravčí osobního nádraží sever, výpravčí osobního nádraží jih, výpravčí OP, výpravčí OL, operátorka dispozičního výpravčího a operátorka pro obsluhu staničního rozhlasu a vizuálního informačního systému pro cestující.
RZZ s individuálně stavěnými výhybkami a nezabezpečeným posunem bylo aktivováno na St1 OB, kterým je zabezpečována jízda vlaků v obvodu tzv. frýdlantského nástupiště (OF, součást Uhn), ostatní výhybky na Uhn nezapojené do RZZ byly přestavovány ručně. Seřaďovací nádraží bylo ovládáno ze stavědla St2 OBs pomocí elektromechanického zabezpečovacího zařízení doplněného indikační deskou a tabulí pro zavěšování klíčů. Výhybky byly přestavovány ústředně a ručně, část ústředně přestavovaných výhybek byla opatřena elektromotorickými přestavníky. Toto platilo do roku 2000, kdy bylo v obvodech Uhn a VOK (vjezdovo-odjezdové kolejiště, tj. část seřaďovacího nádraží) aktivováno reléové zabezpečovací zařízení AŽD 71 ovládané systémem Remote 98 od firmy AK signal. Řízení tohoto staničního zabezpečovacího zařízení je prováděno pomocí počítače s ovládáním dle standardu JOP. Řídící pracoviště systému ZTP-JOP je umístěno na stavědle St1 OB.
Obvod OB Ostrava střed je vybaven RZZ, St3 na kunčickém zhlaví je vybaveno elektromechanikou, přičemž výhybky jsou přestavovány ústředně (část elektromotoricky).
Výhybky pod svážným pahrbkem OP obsluhují ústředně ze St 2-OL dva signalisté. K regulaci rychlosti odvěsů jsou pod pahrbkem vloženy dva sledy jednopásových kolejových brzd. Spádoviště Levého nádraží je vybaveno moderním poloautomatickým zařízením typu KOMPAS, které zabezpečuje plynulé rozřazování a brždění vozů.
Z hlediska zabezpečení jízd vlaků mezi stanicemi je v úseku z Hrušova do Vrbice na všech třech kolejích vybudován univerzální automatický blok (1994) a ve směru na Svinov je jednosměrný automatický blok (1 oddíl) od r. 1975. V odbočném směru je v úseku ze seřaďovacího nádraží přes Ostravu střed do Ostravy Kunčic zaveden pravostranný provoz a jízda vlaků je řízena pomocí jednosměrného automatického bloku - 3 oddíly (1970).


© SPŽ