Levé nádraží

Ke konci minulého století začala intenzivně stoupat výměna zátěže mezi severně ležícími stanicemi a BDr s nutností jízdy úvratí. Prvotní ostravská stanice měla v dnes liché kolejové skupině jen jednu dopravní kolej a tak přesun těchto tranzitních vlaků i obsluha četných nakládkových míst se konaly jízdou do traťové koleje (až 50 vlaků denně!).
Proto vyplynul požadavek vybudovat pro vlaky relace “osobní – uhelné” nové přednádraží. Stalo se tak na straně odpovídající pojížděnému směru hlavní koleje. Dále mělo nové přednádraží převzít obsluhu na jeho straně umístěných vleček. Kolejiště bylo dobudováno roku 1899, ale již v roce 1903 bylo nutno přednádraží doplnit o další koleje směr Přerov, přibylo tedy zpracování vozových proudů z hornoslezského revíru, BDr i místních vleček směr Přerov. Postupně až do roku 1914 bylo kolejiště dobudováno tak, že mělo 17 kolejí (7 dopravních, 10 směrových), přičemž se sestavené soupravy přestavovaly na určenou odjezdovou kolej přes severní výtažnou kolej (paralelní uspořádání skupin).
Počet odjezdových kolejí však při zvýšeném doběhu zátěže nepostačoval k plynulému odlivu vlaků směr Přerov, což se projevilo zejména za německé okupace, kdy objem zátěže uvedeným směrem podstatně vzrostl. Proto došlo k rekonstrukci levého nádraží (OL) a počet odjezdových kolejí stoupl na 9, nově vytvořená směrová skupina měla kolejí 12. To vyvolalo i změnu vedení koleje OBK (s rezervou pro další směrové koleje). V poválečných letech pak došlo k přestavbě OL na sériové uspořádání s vjezdo-odjezdovou skupinou Nová Ves (ONV).
Činnost na levém nádraží řídí staniční dispečer, který koordinuje práci 21 pracovníků a tří posunujících lokomotiv na směně (lokomotiva 1-OL pro sestavu vlaků, 2-OL pro přestavování zátěže mezi obvody a 3-OL pro práci na svážném pahrbku), s pomocí dozorce spádoviště stanovuje postup třídících prací a včasnou sestavu vlaků. V součinnosti s nádražním účelně organizuje práci posunových lokomotiv.

Seřazovací výkonnost (2001)
dennínoční
30 souprav31 souprav
809 vozů835 vozů


© SPŽ