Osobní nádraží

Pohled na lokomotivní depo (vlevo), osobní nádraží (uprostřed)
a vpravo Frýdlantské nástupiště (foto Pavel Roháček 6.3.2001).
Lokomotiva 182.155-2 na 3. koleji osobního nádraží
(foto Petr Štefek).
Tento obvod je původním jádrem hlavního nádraží a názvem "osobní nádraží" se vystihuje převažující funkce tohoto obvodu. Z hlediska nákladní dopravy byla významná zejména jáma František (dnes Důl Odra), jejíž význam výrazně vzrostl výstavbou koksovny (František – Vítězný únor – Svoboda) v letech 1908-09 a vytvořením průmyslového areálu na levém břehu Ostravice. Množství uhlí z okolních jam (dopravované mj. lanovkami) však nepostačovalo kapacitním potřebám koksovny a tak muselo být koksovatelné uhlí dováženo vlakovými soupravami. A tak postupně docházelo k rozšiřování sudé kolejové skupiny ("Balkán"), což bylo též důsledkem peronizace (dvě nástupiště) za 2. světové války.
Zvýšená válečná výroba si vyžádala též výstavbu na protilehlé straně koksovny za traťovými kolejemi se skipovým výtahem na zvyšující se vrchol odvalu, který je dnes dominantou okolí hlavního nádraží a brání jakémukoli rozvoji v tomto směru. Intenzivní výroba trvající do 80. let si vyžádala postupně další úpravy tamního kolejiště, pro které se vžil název "Uhelná služba koksovny Svoboda", resp. "Odra uhelná služba". Na toto kolejiště, které provozuje OKD, Doprava, je dnes dováženo uhlí pro koksovnu Svoboda.
V současnosti spadá pod osobní nádraží také obvod Hrušov a pokračování hlavních staničních kolejí, tedy kolejí č. 1 a 2, směr Ostrava Svinov: jedná se o koleje č. 101/101a a 102/102a, které jsou umístěny mezi obvody Ostrava levé a pravé.

© SPŽ