Pravé nádraží

Přestože mělo původní nádraží v roce
Pohled na pravé a levé nádraží (vlevo vzadu)
(foto Pavel Roháček 6.3.2001).
1888 již 12 kolejí, nedostačovalo při stále rostoucím objemu přepravy ke zvládnutí posunu u končících vlaků ve směru od Vídně. Proto bylo v roce 1889 vybudováno přednádraží, které leželo ve směru do Ostravy a dále na sever jedoucích vlaků po levé straně (na SDCF je dodnes až do Bohumína levostranný provoz), dostalo tedy název levé (od roku 1924 pravé). Toto nádraží sestávalo ze skupiny dopravních kolejí a skupiny směrových kolejí, které měly směrem k jihu výtažnou kolej a svážný pahrbek.
V dalším období do roku 1914 pak došlo k rozšíření kolejiště a výstavbě nové vjezdové skupiny ve směru od nádraží ve Svinově. Aktivace tohoto vjezdového kolejiště, které je nyní označováno jako OMH (Ostrava Mariánské Hory) umožnila zvýšit seřaďovací výkonnost oproti původnímu paralelnímu uspořádání skupin. V úrovni tohoto nádraží byla roku 1913 vybudována zastávka Mariánské Hory.
S počátkem platnosti letního jízdného řádu byl počátek hlavní trati přeložen do Petrovic ve Slezsku a tím nastala změna v orientaci vlevo a vpravo. Od té doby nese toto přednádraží pojmenování PRAVÉ (OP). Na přelomu padesátých a šedesátých let došlo k rekonstrukci tohoto obvodu, kdy došlo k posunutí OMH směrem ke Svinovu a k jeho rozšíření o jednu kolej. Bylo také přebudováno zhlaví OP a svážný pahrbek a byly instalovány kolejové brzdy. Ty byly později nahrazeny novými ovládanými z nového stavědlového pultu.
Pravé nádraží soustřeďuje vlakotvorbu zejména ze směru jih a západ (tedy od Ostravy Svinova). Činnost na pravém nádraží řídí staniční dispečer, který koordinuje práci 36 pracovníků a čtyř posunujících lokomotiv na směně (lokomotiva 1-OP pro sestavu vlaků a obsluhu vleček, 3-OP pro práci na svážném pahrbku, 4-OP pro přetahy zátěže mezi obvody stanice a vlečkou Vítkovice a 6-OP pro obsluhu opravny vozů Ostrava), s pomocí dozorce spádoviště stanovuje postup třídících prací a včasnou sestavu vlaků. V součinnosti s nádražním účelně organizuje práci posunových lokomotiv 1-OP a 4-OP k zajištění včasné obsluhy vleček a doplňkového posunu. Součástí kolejiště pravého nádraží je rovněž kolejiště Opravny vozů Ostrava, kde se za směnu opraví až 75 nákladních vozů. Do pravého nádraží jsou také zaústěny významné vlečky: koksovna Šverma, chemička BorsodChem MCHZ a opravna vozů OOS.

Seřazovací výkonnost (2001)
dennínoční
22 souprav23 souprav
825 vozů849 vozů


© SPŽ