Nádraží Ostrava střed

Toto nádraží vzniklo na základě koncese pro stavbu Ostravsko-frýdlantské dráhy (OFD), která byla zprovozněna 1. ledna 1871, přičemž osobní doprava v úseku z Moravské Ostravy – Vítkovic (tehdejší název žst. Ostrava střed) na uhelné nádraží byla povolena až 21. května. Traťovou kolej OFD na Uhn později za úplatu využívala i SDCF. Vzhledem k tomu, že provoz na OFD smluvně zajišťovala SDCF, bylo zde možno řídit provoz vlaků i posunu jak na trati BDR (patřící SDCF), tak i OFD. Do stanice byla též napojena dráha do Vítkovických železáren a tak zde byl rozsah provozní práce značný. Stanici přitom nešlo rozšířit, neboť byla blokována městem i průmyslem. Zejména v důsledku zastavení provozu koksovny Karolina (1984) a napojení Vítkovických železáren do nové stanice Ostrava Vítkovice, došlo k poklesu dopravy v této stanici, která je nyní začleněna do obvodu báňského nádraží. V současnosti je tato stanice jediným využívaným napojením areálu Vítkovických železáren, neboť vlečka na nádraží Ostrava-Svinov je již zrušena a napojení do stanice Ostrava-Vítkovice se nevyužívá.
Původním cílem stavby této stanice byla osobní doprava. Dodnes je stanice Ostrava střed pro směr z/do Beskyd rozhodující z hlediska přepravy osob. V bezprostřední blízkosti této stanice se však nachází rozsáhlý prostor bývalého areálu koksovny Karolina, kde lze po dekontaminaci půdy, která nyní probíhá, očekávat bouřlivý rozvoj, neboť se tato rozsáhlá lokalita nachází v samém centru Ostravy. Pak snad dojde také k výstavbě modernější budovy (resp. modernizaci původní budovy), případně k přestavbě celého nádraží.

© SPŽ