Provoz jednotek 471 na trati 240


           Od druhé změny jízdního řádu dochází k nasazování moderních patrových jednotek 471 také na tratě jiné, než příslušející okolí Prahy. Po pečlivém zvážení byla vybrána právě prestižní a velmi vytížená trať 240 Brno - Jihlava. Jde o projekt, kterým chtějí ČD dokázat i moravským obyvatelům svou velkou vstřícnost. Dalším důvodem je již delší dobu plánovaná elektrizace celé trasy Brno - Jihlava, což povede nejen ke snížení provozních nákladů, ale především ke zrychlení spojení těchto dvou krajských měst. Trať 240 je až na drobné výjimky udržována ve velmi dobrém technickém stavu, umožňujícím provoz rychlostmi místy až 140 km/h.
To všechno vedlo k nápadu, nasadit na tutot trasu soupravy, které jsou schopny těmito rychlostmi jezdit. Klasické soupravy by bylo možné použít jen s lokomotivami řady 362, kterých je však zatím příliš málo na to, aby se mohly uvolnit na tyto spoje.
Proto bylo rozhodnuto navázat na vynikající zkušenosti s novými a již provozovanými jednotkami řady 471 a definitivně začít s výrobou obdobné řady pro jiný trakční systém. Jediným nejasným bodem zatím zůstává rozhodnutí, zda půjde pouze o střídavé jednotky s řadovým značením 571, nebo dvousystémové se značením 671, neboť elektrifikace proběhne samozřejmě "jižní" proudovou soustavou 25 kV/50 Hz.
Až do ujasnění tohoto problému a vlastní elektrifikaci tratě proto bude zkušební provoz probíhat se zapůjčenou jednotkou 471 z DKV Praha, taženou některým z brněnských "brejlovců" 754 nebo 750.
Na snímku z 31. března 2002 je zachycena jednotka 471.001-8 + 971.001-2
v čele s brněnským "brejlovcem" 754.074-3 na 6. nástupišti brněnského
hlavního nádraží připravena k odjezdu s Os 4215 do Jihlavy

Vlastní zkušební provoz měl začít již od začátku platnosti druhé změny jízdního řádu, ale vzhledem ke stěhování Vagónky Studénka do nových výrobních prostor došlo k mírnému zpoždění dodávek dalších jednotek 471. Začátek projektu se posunul na 20. března 2002, kdy po dodání "první" jednotky z nové výrobny bylo možné předisponovat z DKV Praha 3-dílnou jednotku ve složení :
471.001-8 + 071.001 + 971.001-2.

3 fáze testovacího provozu:

Jednotka + hnací "brejlovec" je v 1.fázi provozována jako klasická souprava, tedy s hnacím "brejlovcem" vždy v čele (v koncových stanicích dochází k objíždění soupravy).
Následovat bude asi po 1 měsíci fáze 2., kdy bude hnací "brejlovec" připojen pouze na jediném konci soupravy a bude s jednotkou propojen pomocí kabelu dálkového řízení. Tohle spojení umožní ve vratném směru řídit soupravu z řídícího vozu na čele a odpadne nutnost objíždění soupravy ve vratných stanicích. Stále ale bude "brejlovec" použit jako hnací.

Fáze 3. (asi po 4-měsíčním provozu) bude ještě zajímavější: jednotka bude s "brejlovcem" propojena také silovým kabelem, který umožní použití vlastního pohonu stroje 471. "Brejlovec" zde bude tedy sloužit pouze jako zdroj elektřiny.

Pokud při tomto zkušebním provozu nevzniknou žádné vážnější problémy, bude nasazení jednotek 471 na trať 240 rozšířeno o další jednotky, nasazené na další spoje. Celý projekt pravděpodobně přinese ještě další důležité změny. Například existence 2-systémových jednotek řady 671 by umožnila jejich nasazení na rychlíky Plzeň - Bohumín (například R662 Rožmberk), kde by se výrazně zkrátila jízdní doba také díky odpadnutí nutnosti výměny hnacího stroje v úvraťových stanicích České Budějovice, Jihlava a Brno.


Testovací oběh pro 1 soupravu :

Os 4821

Okříšky
4:03
Brno
5:51

Sp 1662

Brno
10:00
Jihlava
12:06

Os 4813

Jihlava
13:20
Brno
16:12

Os 4820

Brno
18:09
Okříšky
20:21Zpět