Popis železniční stanice Brno hl. n.


Stanice Brno hl. n. má celkem 10 kolejí. Z toho 6 průjezdných a 4 kusé. V této stanici je elektromechnické zabezpečovací zařízení. Jeden přístroj zabezepčovacího zařízení je řídící a tři jsou závislé. Ve stanici jsou celkem 4 stavědla (St. 2 až 6). St. 2 zabezpečuje odstavné nádraží "B", St. 3 diriguje odstavné nádraží "A", St.4 - Brno přednádraží organizuje jízdy vlaků směrem na Břeclav, Přerov a Vlárský průsmyk. Dále zabezpečuje jízdy posunujících dílů směrem do hlavního nádraží. St. 5 organizuje jízdy vlaků směrem na přednádraží (k St.4) a směrem na Brno-Židenice. St.6 organizuje jízdy vlaků směrem Brno-Židenice, odstavné nádraží "S" a Brno přednádraží.
Ve směně je celkem 5 výpravčích. Dva výpravčí jsou v dopravní kanceláři. Jeden je traťový a jeden dispoziční a po šesti hodinách se na svých postech střídají. Dále jsou dva výpravčí na jižním zhlaví, jeden na severním zhlaví a poslední výpravčí řídí dopravu na přednádraží.

Text Jiří Janšta

© SPŽ