Mechanická návěstidla v ČR

Stav k 10. 10. 2018

Vysvětlivky:

P - předvěst(i)
V - vjezdové návěstidlo(a)
O - odjezdové návěstidlo(a)
S - seřaďovací návěstidlo(a)
K - krycí návěstidlo(a)
Odd - oddílové návěstidlo(a)
U - uzávěra(y) koleje
(???) - nepotvrzený údaj

nejvíce ohrožená návěstidla jsou vyznačena červeně

Sestavil Pavel Bureš

© SPŽ