SOUČASNOST MECHANICKÝCH NÁVĚSTIDEL NA ČD

749.257-2 v čele Sp 1723 Brno hl.n. - Opava východ
projíždí kolem oddílového návěstidla dnes již
zrušené hlásky Úvalno (foto Petr Štefek 30.10.1999)
Také v roce 2000 zmizela z našich tratí řada mechanických návěstidel. Některá byla zrušena bez náhrady, jiná vystřídala nová moderní světelná návěstidla. Také několik ručně ovládaných závor zmizelo nenávratně do minulosti.
Hned počátkem roku došlo k náhradě mechanických návěstidel v Nesovicích na bučovickém zhlaví. Kromě předvěsti a dvouramenného vjezdového návěstidla byla světelnými návěstidly nahrazena také tři návěstidla odjezdová. Nové světelné přejezdové zabezpečovací zařízení nahradilo mechanické závory, ovládané dálkově z Nesovic. Modernizace se nevyhnula ani sousedním Nevojicím, kde bylo díky zprovoznění nových automatických závor zrušeno závorářské stanoviště. Další dvoje ručně ovládané závory byly odstraněny bez náhrady, protože byly řadu let nepoužívané přejezdy zrušeny. Zbývající mechanická návěstidla na trati Brno - Veselí nad Moravou dostala v loňském roce nový nátěr - stále slouží ve Slavkově u Brna, Bučovicích, Nesovicích, Nemoticích a Kyjově. V polovině července došlo ke zprovoznění světelného vjezdového návěstidla a předvěsti v Kunovicích. Zajímavé bylo fotogenické vjezdové návěstidlo, které mělo také třetí žluté nepohyblivé rameno. Odjezdová a seřaďovací návěstidla ve stanici ještě zůstala, i když i zde se uvažuje o jejich náhradě. Také v sousedním Uherském Hradišti již dnes mechanická návěstidla nenajdeme - dosloužila zde během měsíce září.
Také ve Slezsku nám ubylo několik mechanických návěstidel. Hlásky Úvalno a Krnov-Cvilín, které byly mechanickými návěstidly vybaveny, byly 15.12. zrušeny a nahrazeny automatickým hradlem Červený Dvůr. O několik dní dříve, 5. prosince, byl zaveden provoz podle předpisu D3 na trati Kravaře ve Slezku - Hlučín, kvůli kterému se stala nepotřebná návěstidla v Hlučíně - také zdejší vjezdové návěstidlo bylo doplněno o třetí žluté nepohyblivé rameno.
Bez náhrady byla s koncem GVD 1999/00 zrušena hláska Pavlov mezi Pelhřimovem a Dobrou Vodou - mimo návěstidel a dvou odsud ovládaných závor byly odstraněny bez náhrady také dvoje závory na závorářském stanvišti Rynárec.
28.9.2000 projíždí kolem původní předvěsti do Červeného
Kostelce motorový vůz 853.017-2 v čele vlaku Os 15411
Rok 2000 byl posledním rokem existence krycích mechanických návěstidel v České Metuji a Náchodě-Bělovsi na trati Choceň - Meziměstí. Na podkrkonošské trati Jaroměř - Trutnov došlo k instalaci nových světelných návěstidel v Červeném Kostelci - zprovozněna byla 20. listopadu a nahradila předvěst a vjezdové návěstidlo od Jaroměře.
Během podzimu přišla o skupinové odjezdové mechanické návěstidlo také Březnice. Veškerá mechanická návěstidla zmizí také z trati České Budějovice - Horní Dvořiště. Minulosti již patří jejich existence v Horním Dvořišti, Omlenicích i Kaplici, mechanickými návěstidly tak na této trati zůstává vybavena pouze hláska Pšenice (viz dále).
O mechanické předvěsti přišly stanice Samechov a Ledečko. 23. října došlo ke zprovoznění nového zabezpečovacího zařízení SZZK-2000 ve Vrbně nad Lesy, dosloužila tedy všechna zdejší mechanická návěstidla.
Rok 2000 byl posledním rokem existence mechanických závor v Káranicích a Kratonohách, které byly nahrazeny novým přejezdovým zabezpečovacím zařízením během podzimu. Na přelomu let 1999 a 2000 bylo také zrušeno závorářské stanoviště stanoviště poblíž Varnsdorfu, na trati do Rybniště, odkud byly ovládány troje závory.
Také v roce 2001 dojde, resp. již došlo, k náhradě nebo zrušení mechanických návěstidel na našich tratích. Počátkem února byla uvedena do provozu nová světelná návěstidla v Hrubé Skále, které zde stála již od roku 1997. Dále by měla mechanická návěstidla zmizet také z Újezdce u Luhačovic.
Na snímku z 6. července 2000 projíždí rychlík 921 z Luhačovic
do Olomouce kolem vjezdového návěstidla žst. Újezdec u Luhačovic
Mechaniky by měly opustit též Třeboň, hradlo Lužnice a částečně Lomnici nad Lužnicí, dále Zdětín u Chotětova, Nové Hrady a během měsíce března také hlásku Pšenici (zde bude aktivováno automatické hradlo). Bez náhrady by měla být zrušena i hláska Deštnice na trati Praha - Chomutov.
Na mnoha místech by také měly zmizet mechanické závory, týká se to Strážnice, Újezdce u Luhačovic, ZV 20 mezi Kdyní a Starcem, ZV 304 mezi Pačejovem a Nekvasovy, ZV Ostrov u Tochovic, hradla Srby, Nové Vsi nad Nisou, Prahy Holyně a hlásky Pšenice. Již od konce loňského roku se pracuje na novém zabezpečovacím zařízení na trati Třeboň - Lomnice nad Lužnicí, kde budou zrušena závorářská stanoviště č. 35 a 41 a ručně ovládané závory zmizí také z hradla Lužnice, Třeboně a Lomnice nad Lužnicí.

Text a neoznačené foto Pavel Bureš

© SPŽ