Ovládání typu MODEST

Tento typ ovládání využívá především systém menu, kde jsou všechny operace dostupné výběrem z lišty v horní části obrazovky. Nejčastěji používané operace (Posun, Vlak, Stavění, Návěst apod.) jsou uvedeny v hlavní nabídce, ostatní operace je možno vybrat z roletové nabídky. Spodní řádek obrazovky obsahuje krátkou nápovědu pro lepší orientaci obsluhy v jednotlivých fázích operací. Jednou z nejvýraznějších odlišností proti JOP je, kromě poměrně složitého stavění jízdních cest, použití světle šedého pozadí, což oproti JOP neomylně indikuje případnou hardwarovou poruchu zobrazení. Světlé pozadí oproti černému umožňuje obsluze nastavit nižší jas na monitoru a dochází tak ke zvýšení životnosti obrazovky a menší únavě očí obsluhy. Stejný cíl má i zapracovaný šetřič obrazovky. Pokud není postavena žádná cesta, v kolejišti není porucha a nedošla žádná informace o změně v kolejišti po určitou dobu, celý obraz kolejiště přejde v zobrazení do tlumených barev. Vlakové cesty jsou zelené, posunové bílé, kolejiště bez postavených cest je modré. Tvary a barvy jednotlivých značek schématu jsou variabilní a lze je upravit dle potřeb či zvyklostí uživatele.

Příklad zobrazení typu MODEST - Nová huť, a. s. - stavědlo 3

© SPŽ