Stálá muzejní expozice
zabezpečovací a sdělovací
techniky 


Dne 22. 6. 2001 byla otevřena stálá muzejní expozice sdělovací a zabezpečovací techniky v Hradci Králové. Nachází se v areálu firmy Signal Mont s.r.o., Kydlinovská 1300 (předchozím majitelem objektu byly Sdělovací a zabezpečovací dílny Hradec Králové).

Na vzniku expozice spolupracovaly za ČD Technická ústředna dopravní cesty, firmy AŽD Praha s.r.o., Signal Mont s.r.o., AK signal a.s., Starmon s.r.o. Choceň a řada nadšenců a dobrovolníků. Základem expozice jsou exponáty z dnes již zrušeného muzea ve Vidnavě, rozšířené a doplněné o řadu dosud nezveřejněných exponátů, vše na dvojnásobné ploše.

Na volném prostranství je patrně vůbec největší expozice návěstidel v Evropě, dále kolejové brzdy, výstražníky, závory, zvonková návěst atd..

Vnitřní expozice zahrnuje osm prostor ve kterých jsou exponáty zabezpečovací a sdělovací techniky, z nichž řada je v provozu. Zajímavý je například pohled na to, jak vypadala dopravní kancelář z první poloviny dvacátého století. V největší hale je v činnosti zařízení Einheit s mohutným stavědlovým přístrojem a řídícím přístrojem Rank. Je zde i unikátní klikový řídící přístroj pro malé stanice, stavědlo SA12, elektrodynamické stavědlo a další.

Návštěvníci zde najdou i původní koš z tehdejších košových návěstidel, která sloužila jako optický telegraf, později i jako návěstidla pro jízdu vlaku. Najdou zde i původní pyramidové vzdálenostní návěstidlo z éry, kdy neexistovaly předvěsti a tato návěstidla se umisťovala obvykle na 500 až 600 m před krajní výhybkou stanice, aby vlak případně stačil před touto výhybkou zabrzdit.

Na své si přijdou i příznivci sdělovací techniky. K vidění je například přenosný telefonní přístroj návěstního mistra ze začátku předchozího století, který měl k dispozici i zařízení pro telegrafii. Jsou zde i další telegrafní přístroje, telefonní přístroje, selektory, dálnopisy, zapojovače, přenosová zařízení i kompletní telefonní ústředna.

Expozice je doplněna tably s dalšími výkladovými texty a obrázky, které objasňují poměrně málo známé historické skutečnosti, například o řadě vynálezů v zabezpečovací technice, které učinil František Křižík. Je zde i audiovizuální sál a v naší republice vůbec největší sbírka literatury a dokumentace z oboru.

Organizátoři připravili skutečně důstojné otevření expozice. Účastníky vezl historický vlak z hlavního nádraží Hradec Králové až přímo do prostoru expozice. Vlak byl tažen parní lokomotivou 310.006. Účastníky vítala hudba. Projevy přednesli zástupci hlavních organizátorů. Bylo oceněno zejména nevšední nadšení a úsilí realizačního týmu expozice. Zahájení činnosti bylo provedeno slavnostním přestřižení pásky. Po celou dobu byly zajištěny odborné výklady a pohoštění přítomných.

Expozice je nyní přístupná laikům i odborníkům v měsíci květnu až září mimo pondělí a úterý od 9 do 17 hodin, v říjnu až dubnu v pátek a sobotu od 9 do 16 hodin. Vstupné je pro dospělé 25 Kč, pro děti do 15 let 10 Kč. Vítán je každý, kdo má zájem se seznámit s touto ojedinělou a krásnou sbírkou historických sdělovacích a zabezpečovacích zařízení.


Text a foto Jaroslav Tlapa

© SPŽ