Napájecí stanice ŽZO v Cerhenicích

    
Rotační měnič DB
Napájecí stanice slouží k napájení trakčního vedení ŽZO (Železniční zkušební okruh). Jedná se o kombinaci stejnosměrné trakční měnírny 3 kV, střídavé trakční transformovny 25 kV, 50 Hz a trakční transformovny s rotačním měničem pro napájecí soustavu 15 kV, 162/3 Hz obvyklou v německy mluvících zemích.

     Trakční měnírna může být připojena dvěma způsoby:

    1) pro napájecí soustavu 750 V. Přívod je zabezpečen vzdušným vedením 22 kV z NS (napájecí stanice) Pečky. Tři regulační lokomotivní autotransformátory TL mají sekundární vinutí zapojená tak, že výstupní napětí je regulovatelné v rozsahu 0 - 900 V. Šestipulzní usměrňovač dává trvalý výkon Pn = 2 700 kW (300 A). Napaječový rychlovypinač Secheron In = 3 600 A. (N3)

    2) pro napájecí soustavu 3 kV. Přívod je možné zabezpečit buď vzdušným vedením 22 kV nebo 110 kV přes transformátor T1 110/22 kV, Pn = 10 MVA z NS Pečky. Tři regulační lokomotivní autotransformátory umožňují regulovat výstupní napětí ve 32 stupních v rozsahu 0 - 4 000 V. Přes usměrňovačový transformátor TU 22/2,5 kV je napětí usměrněno 12-ti pulzním usměrňovačem s křemíkovými diodami zapojenými po 9 ks v sérii ve větvi. a přivedeno na napaječové rychlovypínače VRN In = 1 500 A. (N11, N22 a N21)

     Trakční transformovna pro napájecí soustavu 25 kV, 50 Hz je napájená přívodem 110 kV z NS Pečky. Transformátor T2 Pn = 10 MVA, 110/27 kV umožňuje regulovat napětí na primáru v 8 stupních v rozsahu od 23 do 31 kV při zatížením. Po připojení regulačních autotransformátorů lze získat regulovatelné napětí 7,5 až 25 kV při výkonu 4,2 MVA.

     Rotační měnič, který zajišťuje změnu kmitočtu z 50 Hz na 16 2/3 Hz. Jedná se o soustrojí, které se skládá z pohonného synchronního motoru a jednofázového synchronního generátoru vzájemně spojených hřídelí. Motor i generátor mají vlastní budiče. Soustrojí je napevno namontováno na speciálním železničním sedminápravovém podvozku vyrobeném v dílnách bývalých východoněmeckých drah DR. Vstupní napětí z energetického rozvodu 110 kV, 50 Hz se na transformátoru T3 transformuje na 6,3 kV, 50 Hz pro napájení synchronního motoru. Výstupní napětí 5,1 kV ze synchronního generátoru se změněným kmitočtem 16 2/3 Hz se na transformátoru T4 transformuje na požadovaných 15 kV, 16 2/3 Hz.

     Odděleně je možné napájet velký a malý okruh, odstavné kolejiště a kolej s kanálem. Popřípadě kombinací spojení na portálovém přepojovači lze dosáhnout různých kombinací napájení.

     Trolejové vedení se na ŽZO sestává z trolejového drátu o průřezu 150 mm2 Cu a nosného lana o průřezu 120 mm2 Cu. TV na velkém okruhu může být napájeno v celé délce jednostranně nebo oboustranně.

 


Text a foto Jiří Konečný   

© SPŽ