Stožárové uzávěry koleje v Sokolově

V železničním uzlu Sokolov se nacházejí velmi unikátní a nikde jinde u ČD ani u ŽSR se nevyskytující stožárové uzávěry koleje. Jsou pouze na chomutovském zhlaví osobního nádraží a jejich funkce bude popsána.
Železniční stanice Sokolov se skládá ze dvou nádraží. Přijíždíme-li do Sokolova od Chomutova, přijedeme nejprve do osobního nádraží. Po přejezdu řeky se dostáváme na seřaďovací nádraží. Před ním odbočuje ze 2. koleje trať do Kraslic.
Staniční zabezpečovací zařízení je klasická elektromechanika. Pohyb vlaků mezi osobním a seřazovacím nádražím je řízen pomocí cestových a vložených návěstidel. Zjednodušeně lze říci, že cestová návěstidla slouží jako vjezdová do sousedního obvodu stanice a vložená návěstidla plní stejnou funkci jako uzávěry koleje tj. ukazují ze které staniční koleje je postavena vlaková cesta.
Traťový úsek Sokolov osobní nádraží - Nové Sedlo u Lokte je vybaven obousměrným automatickým blokem. Odjezdová návěstidla ze Sokolova jsou dvě (jedno pro každou traťovou kolej). Tato návěstidla jsou skupinová a jsou umístěna mezi krajní výhybkou a vjezdovým návěstidlem. Slouží v podstatě jako "vjezdová" návěstidla na trať. Stožárové uzávěry kolejí pak ukazují, ze které koleje je postavena vlaková cesta pro odjezd vlaku. Jsou umístěny u každé koleje a ovládány ze St 1. Nejsou závislé na postavené vlakové cestě.
Vzhledem ke všeobecnému nedostatku financí na Českých drahách se v dohledné době nepočítá s modernizací sokolovského uzlu. Proto se tato unikátní zabezpečovací památka zcela určitě dožije příštího tisíciletí.

Schema žst. Sokolov

Text a foto Milan Procházka

© SPŽ