Popis železniční stanice

Žďár nad Sázavou

Stanice Žďár nad Sázavou leží na trati Brno - Křižanov - Havlíčkův Brod, která je v celé délce dvojkolejná a elektrifikovaná střídavou trakční proudovou soustavou s napětím 25 kV a frekvencí 50 Hz. Ze stanice odbočuje jednokolejná trať Tišnov - Nové Město na Moravě - Žďár nad Sázavou.

Stanice je vybavena reléovým staničním zabezpečovacím zařízením cestového systému s tlačítkovou volbou a přilehlé mezistaniční úseky do Ostrova nad Oslavou a Sázavy u Žďáru obousměrným trojznakovým automatickým blokem s úplnou blokovou podmínkou, který na trati z Brna do Havlíčkova Brodu 21. prosince 1982 nahradil do té doby používanou hláskovou službu. Mezi stanicemi Žďár nad Sázavou a Nové Město na Moravě je zřízen reléový poloautomatický blok.

Do stanice zaúsťují vlečky podniku Žďas a.s., ZZN a.s. Žďár n.Sáz. a stavební společnosti PSŽ a.s. Další vlečka, tentokrát podniku Agrosluby Žďár nad Sázavou odbočuje ze širé trati na zastávce Veselíčko, která leží v mezistaničním úseku Žďár nad Sázavou -Nové Město na Moravě.

Provoz ve stanici zabezpečují dva výpravčí ve směně - dispoziční výpravčí (odpovídá za řízení sledu a pořadí vlaků, řídí vjezdy, odjezdy a průjezdy vlaků, sjednává jízdy PMD a přestavné jízdy na vlečky a z vleček, obsluhuje zabezpečovací zařízení) a zátěžový výpravčí (sleduje pohyb místní zátěže pro vlastní stanici i pro stanice obsluhované posunovacími náležitostmi žst. Žďár, řeší mimořádnosti v oběhu souprav vlaků osobní dopravy, zabezpečuje zpravování vlaků o mimořádnostech, v mimopracovní době zastupuje komandujícího vlakových čet apod.).

Od GVD 2000/2001 všechny osobní vlaky od Brna končí jízdu ve Žďáře nad Sázavou a dále do Havlíčkova Brodu z úsporných důvodů jsou vlaky vedeny soupravami ve složení Bte + BDs + Bte. Tím se docílilo úspor v oběhu pantografických jednotek ř. 560 a uvedly do provozu soupravy energeticky méně náročné na úseku s menší frekvencí cestujících. Současně dochází k převedení vlaků kategorie EC, IC na tzv. I. tranzitní železniční koridor, a tak zde ubyly vlaky zvučných jmen jako Antonín Dvořák, Smetana, Hungaria, Comenius, Vindobona a Csardás, který jako jediný ze zmíněných měl pobyt i ve stanici Žďár nad Sázavou.

Vozbu na trati Brno - Křižanov - Havlíčkův Brod zabezpečují převážně střídavé elektrické lokomotivy ř. 230, tzv. "laminátky", které jsou typickými představitelkami vozby na rameni Břeclav - Havlíčkův Brod - Kutná Hora (- Jihlava). Na osobní vlaky jsou nasazeny ve velké míře pantografické jednotky ř. 560 (dříve SM 488.0). U zbývajících osobních vlaků tvořených klasickými soupravami se setkáváme v čele s lokomotivami ř. 242, popř. v menším měřítku i s řadou 263, protože od této řady vlastní ČD jen dva "exempláře". Rychlíky jsou až na výjimku vedeny dvousystémovými lokomotivami ř. 362, 363 nebo slovenskými lokomotivami ř. 350 z důvodu nutnosti přechodu na stejnosměrnou proudovou soustavu ve stanici Kutná Hora. Tzv. "staré trati" ze Žďáru do Tišnova přes Nové Město na Moravě dominují lok. ř. 714 s přívěsnými vozy řady 010 a 012 (Baafx a BDaafx), příp. motorové vozy ř. 810. Klasické soupravy s lokomotivami 750 a 754 je možné zde zastihnout jen na některých víkendových vlacích.

Díky své poloze a nadmořské výšce se stalo v zimním období okolí Žďáru, Nového Města a Bystřice nad Pernštejnem vyhledávou lokalitou pro vyznavače bílé stopy a zimních sportů. Sněhová nadílka však s sebou každoročně přináší i svoji druhou tvář - neprůjezdné silnice. Sníh se nevyhýbá ani železnici, kde se proto občas lze setkat i se sněhovou frézou, která je jinak dislokována v Tišnově.

Text Marek Hryciow

© SPŽ