Předváděcí jízdy Astry v Brně  

Ostravská Astra č. 1204 na brněnské Husově třídě 11.9.1999
        K zajímavé události z pohledu příznivců MHD došlo v poslední době v Brně. V souvislosti s konáním 41. mezinárodního strojírenského veletrhu sem byla k předváděcím jízdám zapůjčena první česká sériově vyráběná tramvaj s asynchronním pohonem, vyrobená v Plzni konsorciem firem ŠKODA INECON. Byla jí ostravská 1204 v slušivém modrobílém nátěru.
        Do města pod Špilberkem přijela po železnici v pondělí 6. září 1999. Po sundání z vagónu na nádraží Brno - Královo Pole byla odtažena k oživení do vozovny Pisárky, která se jí stala na čtrnáct dní domovem. Dle vyjádření techniků ze Škodovky nepředstavovalo její uzpůsobení na brněnské podmínky závažnější problémy a to zejména proto, že Brno a Ostrava mají jako jediná města v ČR minus pól v troleji o stejném napětí 600 Vss. Dále pak byly do interiéru vozu instalovány brněnské označovače jízdenek a dokonce i brněnské reklamní letáčky. Panem Chudáčkem z oddělení tvorby jízdních řádů DPmB, kterému bych chtěl touto cestou poděkovat za spolupráci, byl sestaven harmonogram mimořádných jízd. Ten byl veřejně k dispozici na informačním středisku dopravního podniku na Benešově ulici č. 22. Podle něj byla první týden od středy 8. září v provozu nasazena prakticky na všechny brněnské tramvajové linky, které většinou střídala tak, že po projetí jednoho nebo dvou "kol" po jedné lince řidič informoval v uzlové
za zastávkou Novolíšeňská 12.9.1999
stanici cestující neznalé jízdního řádu předváděcích jízd o pokračování tohoto spoje, změnil číslo na informačním panelu a pokračoval dál v jízdě na nové lince. Vzhledem k tomu, že tramvaj jezdila vždy jako navíc vložená mezi dva pravidelné spoje, nebývala i přes svou menší kapacitu přeplněná. Řízení Astry probíhalo vždy ve dvojici jedním zkušeným pracovníkem brněnských dílen, znalým místních poměrů, a jedním technikem firmy Škoda - Dopravní technika, ovládajícím řízení tohoto netypického stroje. Velmi zajímavé bylo dění v předním článku. Dvě sedadla za předními dveřmi byly papírem na skle označeny jako služební oddíl. Na jednom seděl technik Škodovky, na druhém ležel přenosný počítač spojený s tramvají svazkem drátů. Sloužil ke kontrole a dolaďování řídícího systému vozidla v nezvyklých podmínkách, například k nastavování rychlosti dveří. Dále byly občas k vidění v přední části Astry pozvaní hosté a velmi často příznivci tramvajové dopravy z širokého okolí, kteří svou diskusí dodávali jízdám nezaměnitelnou atmosféru. Někteří z mých kolegů se "vozili" i několik hodin. Takto probíhaly "hvězdicové" jízdy po moravské metropoli bez větších problémů denně ve dvou blocích s krátkou přestávkou na oběd až do soboty. V neděli byla Astra celý den odstavena ve vozovně, aby se mohla připravit na celotýdenní zátěž na nejvytíženější veletržní lince Pisárky - Zvonařka, po které jezdila v denní době pro veřejnost až do pátku. Jen ve středu 15. 9. byla přes poledne stažena z důvodu konání předváděcí jízdy pro novináře a pozvané hosty. V sobotu po veletrhu pak měla jezdit po vybraných linkách dle jízdního řádu platného před jeho začátkem.
Astra na lince 8 odjíždí z konečné St.Lískovec 12.9.1999

        V průběhu celého zkušebního provozu nedošlo, pokud je mi známo, k žádným závažnějším problémům, snad s výjimkou dveří, kvůli kterým měla v pondělí 13.9. vynechat dvě jízdy. Další komplikací bylo snad ještě občasné zhoršení chodových vlastností, které způsobil rozdílný ostravský profil obručí kol, jež proti brněnským zvyklostem počítají s širším žlábkem kolejnice a dle sdělení techniků ze Škodovky proto docházelo v místech se zaneseným žlábkem (např. v místech s větším sklonem díky pískování) k jízdě po okolku. Přesto byl ohlas cestujících víceméně kladný, o zájmu fandů nemluvě. Doufám, že se zde po odjezdu Astry, která se z Brnem rozloučila ráno 20. září, dočkáme v dohledné době pravidelného provozu vozidel této koncepce pohonu.

PS: Velmi zajímavé bylo v průběhu předváděcích jízd poslouchat reakce nic netušící veřejnosti, zejména pak názory místních stále se smějících dospívajících dívek, na téma : "K čemu je dobrá nízkopodlažní šalina" (rozuměj tramvaj). Jedna stařenka dokonce po nástupu do bezesporu nejmodernějšího vozidla pro městskou hromadnou dopravu v naší zemi prohlásila k druhé: "Asi zase nějaká historická jízda." Také jsem se tiše pousmál, ale svým způsobem měla pravdu, protože provoz první asynchronní tramvaje po kolejích v městě pod Špilberkem se do historie dopravy v něm zapíše jistě nesmazatelně.Text a neoznačené foto Petr NOHELOstrava 3. 9. 1999 - vagonování Astry 1204 do Brna (foto Robert Janků)

Vzácné setkání dvou nízkopodlažních vozidel - škodovácké Astry
1204 a RT6N z ČKD na konečné linky č. 4
(foto Pavel Šarbort 12.9.1999)


© SPŽ