Nákladní tramvaj "CarGo Tram" v Drážďanech

 Nákladní tramvaj vůz č.2004 ve vozovně Trachenberge, 30.8.2001
      Tak jako v mnoha jiných městech se i v Drážďanech dala na počátku století nalézt nákladní tramvaj. Od roku 1900 se tramvají vozilo prádlo na praní mezi Waldschlößchen a Bülhau. Ještě před začátkem první světové války se nákladní provoz rozšířil i na přepravu mouky a zrní mezi dvěma drážďanskými mlýny a na přepravu popílku z elektrárny v západní části Drážďan. V letech 1940 - 50 byli z důvodu nedostatku vozidel a pohonných hmot místní obchodníci zásobováni čerstvou zeleninou a mlékem z městského trhu právě za pomocí nákladní tramvaje. A zatím poslední podoba nákladní tramvaje vznikla v polovině devadesátých let, kdy se na podnět sasského ministra ekonomických věcí a práce Kaja Schommera rozvířila diskuse o přechodu nákladní dopravy v ulicích Drážďan zpět na systém kolejové dopravy.

Počátky projektu „CarGo Tram“
      U zrodu drážďanské nákladní tramvaje byla firma Volkswagen, která se rozhodla především z reklamních důvodů postavit uprostřed města montážní závod na své automobily. Známá „Skleněná továrna“ je architektonicky navržena tak, aby se kolemjdoucí obyvatelé a návštěvníci Drážďan mohli skleněnými stěnami podívat, jak probíhá montáž automobilu. Vzhledem k umístění automobilky prakticky v centru města nebylo možné uvažovat s převozem komponentů kamióny a tak se tedy automobilka rozhodla vyzkoušet nový projekt, tedy zásobování továrny ze svého distribučního skladu na západě města ve Friedrichstadtu pomocí nákladní tramvaje. A tak mohla být 3. března 2000 podepsána smlouva mezi drážďanským dopravním podnikem DVB AG (Dresdner Verkehrsbetriebe AG) a Automobil-Manufaktur GmbH o zahájení projektu „CarGo Tram“. Mimochodem, spojení „CarGo Tram“ je malá slovní hříčka, která se dá přeložit nejen jako nákladní tramvaj, ale i (s přimhouřenýma očima) jako „auto jede tramvají“.

Provoz tramvaje
      Za provoz tramvaje je odpovědný drážďanský dopravní podnik DVB AG. Tramvaj jezdí přibližně od 6.00 do 24.00 od pondělí do soboty v intervalu 40 minut, což je dáno využíváním tzv. „oken“ v jízdním řádu linek č.1, 2, 4 a 12, které jezdí po trase „CarGo Tramu“. Nákladní tramvaj bude řízena stejně jako ostatní tramvaje dispečerem provozu. Spojení mezi tramvají a řídícím počítačem dispečera provozu umožní prostřednictvím informačních tabulí informování cestujících na zastávkách o průjezdu nákladní tramvaje. Trasa dlouhá 4,2 km vede od distribučního centra ve Friedrichstadtu nedaleko nádraží Dresden-Friedrichstadt přes Post-Platz, Wilsdruffer Strasse, Grunaer Strasse na Straßburger Platz, kde se nachází továrna VW, tramvaj by ji měla projet za 18 min. Pro případ dopravních nehod nebo kongescí je možno využít nejméně jednu odklonovou trasu. Současně s konstrukcí nákladní tramvaje postavil DVB společně s VW trať spojující stávající tramvajovou síť s novou „Skleněnou továrnou“. Distribuční centrum ve Friedrichstadtu na druhém konci „CarGo Tram“ bylo kompletně dokončeno v únoru 2001. DVB v současné době vlastní dvě tyto tramvaje, z nichž jedna zajišťuje pravidelný provoz a druhá slouží jako záloha. Zboží se přepravuje na speciálních paletách a tramvaj je možno vyložit během dvaceti minut.

Tramvajové vozy pro "Cargo Tram"
 Pohled do kabiny řidiče, 31.8.2001
      Ihned po podpisu smlouvy mezi DVB a VW (3. března 2000) započala vlastní konstrukce dvou tramvají v Schalker Eisenhütte Maschinenfabrik GmbH Gelsenkirchen. DVB oslovil několik předních světových výrobců tramvajových vozidel, ovšem žádný z nich nebyl ochotem zabývat se výrobou pouhých dvou kusů za poměrně náročných podmínek a tak DVB nezbylo nic jiného, než se do jejich výroby pustit vlastními silami. Výsledný vůz je sestaven z komponentů mnoha výrobců, firma VEM Sachsenwerk Dresden dodala 48 kusů 3f asynchronních trakčních motorů o výkonu 45 kW, firma Bombardier Transportation Berlin/Bautzen vyrobila trakční měniče, firma ISB Salzwedel postavila a vybavila kabiny řidičů, DVB AG provedla úpravu podvozků. Není bez zajímavosti, že podvozky pocházejí z tramvaje T4D (ČKD), při jejich úpravě bylo zesíleno sekundární vypružení a podvozky byly osazeny novými kolejnicovými brzdami. „CarGo Tram“ je koncipován jako pětidílný obousměrný vůz s individuálním pohonem všech dvaceti náprav. Mezi dvěma řídícími vozy, které tvoří čela tramvaje se nachází tři vložené vozy pro přepravu nákladu. Skříň tramvaje je postavena z hliníku a bočnice tvoří zasouvací dveře. Celkový užitečný objem vozu činí 214 m3 a svou kapacitou nahradí přibližně 2,5 kamiónu, v celodením provozu tedy nahradí jízdu přibližně 65 nákladních automobilů, které by tak projely centrem města. Celý proces konstrukce a stavby tramvaje byl neobyčejně rychlý a tak již za necelý rok - 16. listopadu 2000 - mohl být slavnostně představen první vůz. Druhý vůz byl do Dráždan přepraven v průběhu ledna roku 2001, spolu s jedním záložním řídícím a vloženým vozem. Cena jedné soupravy je až překvapivě nízká, pouze 3,5 miliónu německých marek.

Zkušenosti z provozu
 Nakládání palety do vloženého vozu, 31.8.2001
      První z dvojice nákladních tramvají byla do Drážďan dopravena 15. listopadu 2000 a hned druhý den proběhl slavnostní „roll-out“ ve vozovně DVB Trachenberge. Okamžitě bylo zahájeno oživování a od prosince také zkušební jízdy v ulicích města. Zkušební jízdy byly prováděny především na trase budoucí linky „CarGo Tram“, ale i po odklonových trasách. Na přelomu února a března 2001 byl spuštěn zkušební provoz celého systému a od dubna byl zahájen pravidelný provoz. Během dosavadních několika měsíců provozu se neobjevily vážnější technické závady, což je způsobeno především skutečností, že ve vozidlech „CarGo Tram“ nejsou použita žádná složitá technická řešení, která jsou požadována u osobních tramvají. Provoz je pro DVB AG ziskový a dá se tedy předpokládat, že celý patnáctiletý kontrakt bude dodržen.
      Také obyvatelé Drážďan se s novým typem tramvaje poměrně sžili a je velmi pravděpodobné, že se CarGo Tram stane spolu se Skleněnou továrnou vyhledávanou turistickou atrakcí. Nelze ovšem říci, že by drážďanská nákladní tramvaj mohla přinést řešení problémů spojených s přepravou zboží ve všech městech. Jde přece jenom o úzce specializované řešení navržené přesně podle potřeb společnosti Volkswagen, která ji využívá nejen jako prostředek pro dopravu zboží, ale i jako svoji reklamu. Otázka, zda se jedná o výdělečnou aktivitu, zůstane pro běžného smrtelníka zřejmě nezodpovězena.Technická data vozů "CarGo Tram"
rozchod  1450 mm
 Odstavená souprava nakládní tramvaje č. 2004, 31.8.2001
celková délka vozu  59 400 mm
šířka vozu  2 200 mm
max. objem přepravovaného zboží  214 m3
hmotnost (prázdného vozidla)  90 t
max. užitečná hmotnost  60 t
celková hmotnost  150 t
max. rychlost  50 km/h
výkon  900 kW

  • Prameny :

    - Podklady firmy DVB AG


Text a foto Miroslav Čapka, spolupráce redakce  


© SPŽ