Den otevřených dveří v areálu DP Most

Tramvaje T3SUCS ev. č. 277 a T3M3 ev. č. 304 v hale lehké údržby.
Pracovní vůz ev. č. 206 a cisterna ev. č. 2.
Vůz T5B6 ev. č. 273 vedle Astry ev. č. 202 v hale lehké údržby.
Vůz T3M3 ev. č. 305 v mosteckém dopravním podniku.
Dne 12. června 2004 otevřel své brány Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a. s. (DPmML), aby pozval všechny zájemce na prohlídku vozovny v Mostě.
Od 9.00 do 16.00 hodin probíhal zajímavý program, zpestřený zvláštními jízdami historických vozidel a akcemi pro děti.
Po celou dobu trvání akce probíhaly bezplatné jízdy na speciální tramvajové lince mezi zastávkami Litvínov, Citadela a Most, provozovna (provizorní zastávka). Výstupní zastávka se nacházela přímo před závorou hlavní brány a nástupní zastávka v areálu dopravního podniku (DP) naproti kantýny. Otáčení tramvají probíhalo v areálu DP. Na zvláštní lince nebyl nasazen původně zamýšlený nejmladší muzejní tramvajový vůz v České republice, prototyp T5B6 ev. č. 273, ale vůz T3M3 ev. č. 305, který již asi měsíc předem velkým nápisem inzeroval Den otevřených dveří. V ulicích Mostu jezdil na zvláštní lince historický autobus Škoda 706 RTO MEX.
Každý návštěvník byl přívětivě uvítán u brány DP, kde obdržel plánek obchůzky v areálu. Samozřejmě zde byly k dispozici různé informační materiály.
Vedle tramvajových vozů si mohli návštěvníci prohlédnout i ostatní vozidla DPmML a údržbovou základnu. Vedle zástupců autobusů jezdicích v Mostě a Litvínově (např. Karosa B731, Karosa B931, MAN a MAN s karoserií Castrosua) a jejich údržby byl k vidění i rozmanitý park služebních vozidel, např. montážní plošiny, autojeřáb, dílenská vozidla, traktor s pluhem nebo sanitní vozidlo.
Prohlídka vedla návštěvníka kolem haly těžké údržby tramvají, kde byl prezentován vůz T3M3 ev. č. 275 v opravě. Vůz stál na pomocných podvozcích, některé díly již byly vymontovány. Po ukončení opravy má dostat nový reklamní nátěr. Naposledy jezdil v Mostě a Litvínově v bílém nátěru, který byl předtím krátkodobě doplněn o pěknou vánoční dekoraci. Návštěvníkovy kroky pak dále vedly halou lehké údržby tramvají, kde byla vystavována souprava T3SUCS ev. č. 234+264 (vůz 234 s reklamou na novou myčku DP), T3M3 ev. č. 304, T3SUCS ev. č. 277 a rovněž Astra ev. č. 202 a T5B6 ev. č. 273. V kanálu pod vozem 304 si mohl zájemce posvítit mj. na brzdové odporníky nebo na zajímavé elektromechanické řízení výhybek.
Na kolejišti před vozovnou byl vystaven pracovní vůz ev. č. 206 (T1 s vozovou skříní T3) spojený s vozem na přepravu kolejových konstrukcí ev. č. 3, nákladní vůz s pluhem ev. č. 1, cisterna pro postřik ev. č. 2 a výsypný vůz na štěrk ev. č. 4.
Velmi zajímavé bylo i předvedení kombinované myčky pro autobusy i tramvaje. Její funkce byla předvedena na voze T3M3 ev. č. 237 (se spuštěným pantografem, trolej bez napětí), který ten den určitě opustil myčku ještě čistější, než je obvyklé i u poměrně čistých tramvají dotvářejících obraz ulic Mostu a Litvínova.
Škoda, že nebyl vystaven vůz T3 ev. č. 207 - je přece posledním reprezentantem v klasickém nátěru v kombinaci červené a krémové barvy. Na druhé straně je třeba pochopit, že účelem této akce byla především sebepropagace DPmML, a proto tento vůz - vyřazený a užívaný jako dárce nahradních dílů - není příliš vhodným exponátem.
Po ukončení prohlídky se mohl návštěvník ještě občerstvit v jídelně DP nebo se zúčastnit soutěže a ankety o spokojenosti s akcí a službami MHD všeobecně.
Celá akce se konala ve velmi příjemné atmosféře, na všech místech byli k dispozici přívětiví pořadatelé, kteří trpělivě zodpovídali všechny otázky. Pásky, které jsou obzvlášť neoblíbené u fotografů, byly instalovány pouze tam, kde to bylo nezbytně nutné. Díky tomu si mohl návštěvník udělat dobrou představu o fungování zdejšího dopravního podniku zevnitř.
Na zavěr zbývá srdečný dík všem pořadatelům v DPmML s přáním, aby se podobná akce opakovala i příští rok.

Text a foto Andreas Grießing
Všechny snímky byly pořízeny 12. června 2004

  • Další zdroje informací:
    [1] Losos, L.: 100 let městské hromadné dopravy na Mostecku, Nadatur Praha 2001

© SPŽ