Muzeum městské hromadné dopravy v Praze


vůz pražské koňské tramvaje č.90 z roku 1886
        Toto muzeum právem označované za nezajímavější v České republice je umístěno do stylových prostor bývalé vozovny Praha - Střešovice. Její historie se začíná psát 24. říjnem roku 1909, kdy byla otevřena jako šestá pražská vozovna (po vozovnách Centrála Holešovice, Karlín, Košíře, Královská Obora a Vinohrady). Postupem času, modernizací a výstavbou dalších vozoven její význam klesal až se stala nejmenší pražskou vozovnou a její osud se měl naplnit v roce 1992, kdy se rozhodovalo o jejím dalším osudu po zastavení provozu. Ještě předtím, na konci roku 1991, byl objekt střešovické vozovny prohlášen Ministerstvem kultury České republiky kulturní památkou. To byl velký impuls pro DPmP k realizaci myšlenky muzea. Dne 26.8.1992 byl vydán pokyn s názvem "Změna poslání a organizační struktury dopravní provozovny Střešovice". S účinností od 1.9.1992 bylo rozhodnuto o ukončení vypravování tramvajových vozů z této vozovny na pravidelné linky a novým posláním vozovny bylo zřízení muzejního provozu (správa depozitáře, historická linka č. 91 atd.). Bohatý depozitář byl do vzniku muzea ukryt nejdříve ve vozovně na Pankráci a později ve Vokovické vozovně, kam po jeho přesunutí do Střešovic zamířily původní provozní vozy ze Střešovic. Pro veřejnost bylo "Muzeum městské hromadné dopravy v Praze" slavnostně otevřeno 14. května 1993. Budova vozovny resp. muzea má čtyři lodě po pěti kolejích, přičemž v lodích 1 a 2 se nachází expozice a lodě 3 a 4 slouží k opravám a údržbám vystavených a provozovaných vozů a exponátů.
        Dnes můžeme v muzeu obdivovat exponáty tramvajových vozů ze všech nejvýznamějších období provozu pražských elektrických drah. Sbírka do dnešních dnů čítá na čtyřicet kolejových vozidel, tři trolejbusy, šest autobusů jeden vůz metra a další speciální vozy a zařízení spojené s provozem městské hromadné dopravy.
dnes již téměř stolet staré vůzy č. 357 a 275

        V muzeu najdeme takové unikáty jako je letní vůz č. 90 koňské dráhy z roku 1886, přes první elektrické vozy z přelomu století (el. část F. Křižík, mech. část Ringhoffer), nebo salonní primátorský vůz z roku 1900 až po relativně mladé vozy T1 z 50-tých nebo T3 z 60-tých let (ČKD, Tatra Smíchov). Mimo tramvají zde najdeme i el. nákladní lokomotivu a pojízdnou měnírnu na tramvajovém podvozku z 30. let. Dále dva trolejbusy, které už dnes v Praze v běžném provozu nenajdeme (provoz trolejbusů v Praze byl ukončen v roce 1972) a také autobusy. Už dnes je v expozici umístěn kloubový autobus Ikarus i Karosa z první série dodávek.
        Za zmínku stojí i expozice o pražských lanovkách, projektech metra z 30. let a celkový přehled vývoje pražské MHD včetně vývoje uniforem průvodčích, lístků, zastávkových sloupků, ale i upevnění trakčního vedení a profilů kolejnic. Dále je možné shlédnout videoprojekci s tematikou pražské MHD. Nechybí ani prodejní stánek propagačních materiálů.
        V neposlední řadě je zajímavé i vstupné na dnešní dobu lidové, pro dospělé činí 20 Kč. Muzeum je otevřeno od května do listopadu o sobotách a nedělích nebo svátcích od 9 do 17 hodin. Nejrychlejší cesta do muzea je metrem na stanici Hradčanská (trasa A) a odtud tramvají č. 1, 8 a 18 dvě zastávky. Do muzea se dá samozřejmě dostat i tramvají historické linky č. 91, která projíždí centrem Prahy. Návštěvu tohoto muzea mohu jen vřele doporučit.


Seznam exponátů k 1. 1. 2001
  ev. číslo     typ     rok výroby     poznámka  
  90    vůz koňské tramvaje  1886 E
  88    el. motorový vůz  1900 E
  109   el. motorový vůz  1901 E
  200   el. motorový salóní vůz  1900 E
  275   el. motorový vůz  1908 E
  297   el. motorový vůz  1909 E
  357   el. motorový vůz  1915 E
  444   el. motorový vůz  1923 E
  500   el. motorový otevřený vůz  1913 E
  2222  el. motorový vůz  1930 E
  2239  el. motorový vůz  1930 E
  2294  el. motorový vůz  1932 E
  3063  el. motorový vůz "ponorka"  1942 E
  3083  el. motorový vůz "mevro" 1948 E
  4053  el. motorový vůz nákladní "lora"  1917 E
  4072  el. lokomotiva  1952 E
  4217  el. motorový vůz služební  1915 E
  5001  el. motorový vůz T1  1951 E
  6002  el. motorový vůz T2  1955 E
  6149  el. motorový vůz  1962 E
  526   os. vlečný vůz  1896 D
  608   os. vlečný vůz "velký vamberák"  1908 E
  624 a 638   os. vlečný vůz "malý vamberák"  1909 E
  728   os. vlečný vůz "malý vamberák"  1920 D
  999 a 1111   os. vlečný vůz "plecháč"  1926 a 28 E
  1219   os. vlečný vůz "kolíňák"  1931 E
  1314   os. vlečný vůz "krasin"  1931 D
  1523 a 1580   os. vlečný vůz "krasin"  1942 a 46 E
  1583   os. vlečný vůz přestavba vozu "krasin"  1964 E
  4525   nákl. vlečný vůz "uhelka"  1917 E
  4532   nákl. vlečný vůz "ochsner"  1926 E
  5001   nákl. vlečný vůz plošinový  1898 E
  5007   nákl. vlečný vůz "lora"  1909 E
  5034   vlečný vůz pojízdná prodejna jízdenek  1928 E
  5101   pojízdná měnírna  1930 E
  2504   nýtovaná nádrž kropícího vozu  1922 E
  303   trolejbus Praga TOT "pračka"  1936 D
  431   trolejbus Tatra T 400/III  1954 D
  494   trolejbus Škoda Tr8nbsp; 1959 E
     autobus Škoda 506 N  D
     autobus Škoda RO  1948 D
  4881   autobus RTO - Jelzc "erťák"  1973 E
  7135   autobus Škoda ŠM 11 "ešemka"  1981 E
  3709   autobus Karosa B731  1985 E
  4382   autobus Ikarus 280  1988 E
  7   montážní trolejová věž  1948 E
  1009   vůz metra Ečs  1973 D
 D - vozidlo v depozitáři
 E - vozidlo vystavené v muzeu

Text Jiří Konečný, foto Richard Lužný  


© SPŽ 2001