SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               Prosinec 2008

Zastavení osobní dopravy na trati do Pohořelic
S celostátní změnou jízdních řádů o půlnoci na 14. prosince dojde k dalšímu rozšíření Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (IDS JMK) o Hodonínsko a Břeclavsko. To tentokráte ovšem trochu paradoxně kromě všeobecného navýšení počtu spojů přinese také zastavení osobní dopravy na místní dráze Vranovice – Pohořelice.
Tato 8,47 km dlouhá trať, trasovaná převážně v široké nivě řeky Jihlavy, byla uvedena do provozu 17. 9. 1895 a v posledních letech ji bylo možno nalézt v jízdních řádech pod číslem 253. Vychází jako odbočná lokální dráha ze stanice Vranovice ležící na hlavní koridorové trati Brno - Břeclav. Přes obce Přibice a Velký Dvůr spojuje se světem město Pohořelice, které tvoří přirozené kulturní a správní centrum oblasti.
Od roku 1996 je pro místní dráhu velkou konkurencí nová rychlostní silnice R52 (tzv. vídeňská dálnice), která umožňuje dopravu do 25 km vzdáleného krajského města mnohem rychleji a bez nutnosti přestupu. Pro obyvatele Pohořelic se stala železniční doprava, i přes dobré přípojové vazby ve Vranovicích směrem na Brno, zajímavou spíše pro dopravu na Břeclavsko. Vlaky proto v posledních letech jezdily výrazně vytížené pouze v prvním krátkém úseku Vranovice - Přibice. V devadesátých letech minulého století ještě i přes určité redukce pohořelická místní dráha přežila několik vln rušení nerentabilních tratí. V roce 2008 však krajské zastupitelstvo definitivně rozhodlo trať nezahrnout do etapy E5 rozšíření IDS JMK a pro tuto oblast zajistit ekonomicky výhodnější dopravní obslužnost pomocí autobusů.
V posledních letech byla na trati osobní doprava provozována pouze v pracovní dny a v právě končícím GVD 2007/2008 zde bylo zaváděno 13 párů osobních vlaků v hodinovém taktu po větší část dne. Posledním pravidelným osobním vlakem na lokálce by měl být proto již v pátek 12. 12. 2008 večerní Os 4661 Pohořelice – Břeclav s příjezdem do Vranovic 19:52 hod. Z iniciativy radnice v Pohořelicích je ale ještě na neděli 14.prosince naplánováno oficiální důstojné rozloučení s osobní dopravou na místní trati. Za přispění svazku obcí Čistá Jihlava, Jihomoravského kraje i nezbytných sponzorů bude z Brna vypraven zvláštní vlak vedený parní lokomotivou 475.101, který by měl v odpoledních hodinách odvézt především pro místní občany celkem dva páry zvláštních osobních vlaků mezi Vranovicemi a Pohořelicemi. Na nádraží v Pohořelicích je naplánován také doprovodný kulturní program. Více informací o nedělním oficiálním rozloučení včetně jízdních řádů naleznete zde.
Na trati do Pohořelic tak od příštího týdne zůstane pouze pár manipulačních vlaků Mn 82520 / Mn 82521, které jsou ovšem v novém grafikonu pravidelně trasovány do nočních hodin (v Pohořelicích 01:50 až 02:15). K jejich vytížení zatím nejvíce přispívá pohořelická firma Hulman - kovošrot, s.r.o. Dlouhodobá perspektiva zachování místní dráhy je těžko předvídatelná. Je otázkou jak dlouho budou obhajitelné náklady na údržbu dráhy, která má z velké části železniční svršek vystrojen na letitých dřevěných pražcích, pokud zde bude provozována jen poměrně slabá nákladní doprava.
Pohořelická lokálka žel i přes několik předchozích vln rušení málo vytížených místních tratí není na jihu Moravy jediná s nejistými vyhlídkami do budoucnosti. Se zastavením osobní dopravy bylo, s ohledem na vysoké náklady, původně souběžně uvažováno také na trati Hrušovany nad Jevišovkou - Hevlín. V případě tohoto krátkého, hranicí rozděleného pozůstatku někdejší StEG, se sice prozatím podařilo díky iniciativě místní samosprávy zastavení osobní dopravy zabránit, není však jisté na jak dlouho. Opakované snahy o obnovu krátkého přeshraničního úseku přes řeku Dyji do rakouského města Laa a.d. Thaya, které by pro tuto trať představovaly smysluplnou budoucnost, v posledních letech uvázly na mrtvém bodě. Pověstné „červené terče“ se i přes proklamované snahy o obnovu pravidelné osobní dopravy objevily na podzim 2008 také na místní dráze Hrušovany u Brna - Židlochovice.
Na horní fotografii je zachycena atmosféra chladného rána 31. 10. 2008 na nádraží v Pohořelicích. Motorový vůz 809.057 za malou chvíli odjede do Vranovic jako Os14659.
Na dolní fotografii z 5. 11. 2008 je opět vůz 809.057, který byl v posledních letech bezpochyby nejtypičtějším vozidlem této trati. Kolem pohořelických rybníků se zde blíží k zastávce Velký Dvůr.
Text a foto Petr Nohel
 
 
 
 
21. 9. 2023 © SPŽ 0 Verze 1.3