SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               


Březen 2014

Slovenské lokomotivy řady 183 u firmy Kolprem
Polský dopravce Przedsiębiorstwo Usług Kolejowych KOLPREM (KLP), který je (zatím) 100% dcerou společnosti ArcelorMittal Poland, v posledních letech výrazně navýšil počet vlaků provozovaných na polské železniční síti. Zvýšenou potřebu hnacích vozidel firma částečně pokryla svými vlečkovými lokomotivami typu S200 a TEM2, ale ty byly posléze doplněny pronajatými traťovými stroji M62, M62M a BR232. Přestože většina výkonů této firmy na veřejné síti PKP PLK probíhá pod trakčním vedením, prvními elektrickými lokomotivami v parku KLP se staly až stroje 3E/1 a 3E/1M pronajaté od společnosti Dolnośląskie Linie Autobusowe (DLA) od roku 2012 (viz též Přepravy koksu pro ArcelorMittal z Polska do Rumunska). Konkrétně se jedná o stroje 3E/1-67, 3E/1M-368, 3E/1M-488 a 3E/1M-511.
Výrazněji se park elektrických lokomotiv KLP rozrostl až v březnu 2014, a to hned o čtyři kusy. Dva stroje řady EU07 (konkrétně EU07-134 a EU07-139) jsou opět pronajaty od DLA, další dvě lokomotivy jsou ze Slovenska. Jde o stroje 183.016 a 183.029 pronajaté od slovenského dopravce Železničná spoločnosť Cargo Slovakia prostřednictvím firmy Bulk Transshipment Slovakia (BTS), které bude brzy následovat ještě 183.003. Lokomotiva 183.016 byla opravena v ŽOS Zvolen již v květnu 2013, kde také získala lak v barevném schematu polského dopravce Pol-Miedź Trans. Oprava 183.029 byla dokončena v červenci 2013 již v oranžovo-modrých barvách BTS. Obě lokomotivy pak stály několik měsíců odstavené v depu Čadca, až v závěru roku byly znovu přistaveny do Zvolena, kde byl lak 183.029 upraven do finální podoby a tentýž vzhled získala díky zcela novému laku i 183.016. Až na počátku roku 2014 byly oba stroje přepraveny do dílen Rail Polska ve Włosienici, kde byla dokončena jejich polonizace a následně byly předány KLP.
Lokomotivy 183.029 a 183.016 ve službách KLP zachycuje snímek pořízený 22. března 2014 ve stanici Gliwice.
Text Petr Štefek, foto Krzysztof Malinowski
 
 
 
 
29. 1. 2022 © SPŽ 0 Verze 1.3