SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               Červen 2019

Lokomotivy řady 723.7 pro turecké železárny İsdemir
Po vítězství v mezinárodním výběrovém řízení podepsala společnost CZ LOKO v říjnu 2018 s tureckými železárnami İsdemir smlouvu na dodávku šesti lokomotiv typu EffiShunter 600. Pro CZ LOKO se přitom nejedná o první zakázku v Turecku, v roce 2017 byly exportovány do této země dvě lokomotivy řady 744.7 pro železárny Erdemir (viz České lokomotivy pro turecké železárny Erdemir), v roce 2015 byly dodány ve spolupráci se společností LOKO TRANS také dvě lokomotivy řady 741.7 pro turecké železnice TCCD jako servisní vozidla pro tunel Marmaray.
Železárny İsdemir byly postaveny v roce 1970 u obce Payas, 17 km severně od města İskenderun na pobřeží Středozemního moře a stejně jako ocelárnu Erdemir je vlastní investiční skupina OYAK. Na rozdíl od oceláren Erdemir je výrobní areál İsdemir napojen na železniční síť TCDD, vlečková síť zasahuje také do přístavu. Lokomotivy tohoto podniku jsou tak využívány především pro přesun vozů mezi přístavem, železniční stanicí Yakacık/Payas a ocelárnou nebo pro technologické přepravy uvnitř závodu.
Komponenty pro lokomotivy typu EffiShunter 600 jsou dodávány z jednotlivých závodů společnosti CZ LOKO, konečná montáž tureckých lokomotiv označených 723.710 - 714 pak probíhá v Přerově, stroj 715 bude dokončen v České Třebové. Ač CZ LOKO sjednotilo v červnu 2018 obchodní název typů EffiShunter 500 a 700 na typ EffiShunter 600, turecké stroje jsou na kapotách nadále označeny jako typ EffiShunter 700. To znamená, že je lokomotiva osazena silnějším spalovacím motorem Caterpillar C27 o jmenovitém výkonu 709 kW. Z důvodu pojíždění oblouků malých poloměrů je provedeno usazení hlavního rámu na podvozcích pomocí plochých toren, stejně jako u lokomotiv pro Třinecké železárny. Největší odlišností oproti doposud vyrobeným lokomotivám této řady je zástavba automatického spřáhla SA3 s integrovanou šroubovkou výrobce LAF. Na čele kapot jsou vedle horního LED reflektoru umístěny kamery pro sledování prostoru před lokomotivou a v prostoru spřáhla. Vedle nich na sešikmené ploše kapot jsou pak oranžová záblesková světla, upozorňující na provoz v režimu dálkového ovládání. Všechny stroje pro Turecko jsou vybaveny i vícečlenným řízením. Z důvodu snížené výšky průjezdného průřezu byla klimatizační jednotka přesunuta do kabiny a pod kabinu.
Na fotografii z 20. 6. 2019 je zachycena první vyrobená lokomotiva 723.710 po příjezdu do Jihlavy, kde ji v následujícíh týdnech čeká doladění řídicího systému. Koncem července by se měla vydat spolu s 723.711 na cestu do Turecka, nejprve po kolejích a následně lodí.
Text a foto Daniel Brabenec
 
 
 
 
3. 6. 2023 © SPŽ 0 Verze 1.3