Stroj 121.010 opouští Ústí nad Labem v pozadí s hradem Střekov
v čele vlaku Pn 47361 (foto Jakub Šimoník 9. 8. 2002).

Současný provoz lokomotiv
řad 121, 122, 123


Přestože elektrické lokomotivy řad 121, 122 a 123 (původního označení E 469.1, 2, 3), určené pro tratě elektrizované stejnosměrnou soustavou 3 kV, byly z výroby dodány nejen do lokomotivního depa v Ústí nad Labem, doménou jejich působení u ČD jsou dnes hlavně tratě na severu Čech.
Na úvod uveďme pro úplnost něco málo z historie zmíněných lokomotivních řad. Stroje řady E 469.1 byly vyrobeny v roce 1960 Škodovými závody Plzeň pod továrním označením 43 E a byly odvozeny z lokomotivní řady E 499.1 (typ 30 E). Proti svým předchůdkyním jim byla změnou převodu zvýšena tažná síla a současně snížena maximální rychlost na 90 km/h. Lokomotivy této řady byly z výroby určeny pro vozbu nákladních vlaků a byly provozovány u ČSD v mnoha depech - v České Třebové, Ostravě, Praze střed, krátce i v Olomouci, dále také v Košicích, Spišské Nové Vsi nebo v Žilině. Postupem času se však tato řada v České republice soustředila do LD Ústí nad Labem. Po rozdělení ČSD k 1. 1. 1993 zůstalo nástupnickým ŽSR 13 lokomotiv a ČD, respektive ústecké depo, mělo ve stavu celkem 64 strojů. Během roku 1997 přišlo první větší rušení lokomotiv této řady (121.027, 033, 035, 049, 070, 071, 080) a v průběhu let 1998 až 2002 bylo zrušeno dalších 23 strojů.
Řada E 469.2 konstrukčně vzešla z řady E 469.1. Lišila se však vzhledem lokomotivní skříně, změn doznala také elektrická i mechanická část. Všechny lokomotivy řady E 469.2, výrobcem označeny jako typ 57 E1, byly po vyrobení v roce 1967 dodány do LD Ústí nad Labem, kde jsou provozovány dodnes. Od počátku svého provozu zajišťovaly, kromě vozby nákladních vlaků, také vozbu vlaků osobních na tratích v okolí Ústí nad Labem. Z celkového počtu 55 vyrobených lokomotiv bylo po násilných poškozeních zrušeno šest strojů (003, 020, 033, 041, 042 a 048).
V roce 1971 vyrobila plzeňská Škodovka třicetikusovou sérii lokomotiv řady E 469.3 (typ 57 E2), jako modernější verzi lokomotiv řady E 469.2. Stroje byly dodány do Prahy a určeny k vozbě na nově elektrizovaných tratích do Benešova u Prahy a Berouna. Důležitým momentem pro dnešní řadu 123 byl rok 1996, kdy ve dvou etapách - v květnu a na přelomu září a října - opustila po pětadvaceti letech svého působení Prahu, neboť byly předislokovány z dep Praha Masarykovo n. a Praha Vršovice do Ústí nad Labem a Nymburka. Nadále, až do GVD 1999/2000, však bylo možné se s nimi setkat v okolí Prahy. Pět lokomotiv, obsazovaných stále strojvedoucími PJ Vršovice, zajíždělo na dnešních výkonech pražských "bobin" řady 141 do Berouna, Benešova u Prahy, Kralup nad Vltavou, Hněvic, Lovosic a Lysé nad Labem.
121.073 vyjíždí z pískovcových tunelů u Kralup nad Vltavou
(foto Richard Lužný 9. 8. 2002).

Řada 121 (E 469.1)

V současnosti (říjen 2003) mají ČD ve stavu 34 z celkového počtu 85 vyrobených strojů řady 121. Všechny jsou dislokovány v DKV Ústí nad Labem. PJ Ústí nad Labem vystavuje pravidelně tři lokomotivy řady 121 (inv. č. 017, 030, 043) ve třech turnusových skupinách. První z výše uvedených strojů - “uhelka“ 121.017 - je nasazena v TS 140, jejíž náplní je postrková služba z Bíliny do Oldřichova u Duchcova. Dále je také dispečersky využívána na přetahy ucelených souprav (prázdných i ložených) mezi Bílinou a Světcem, nebo Úpravnou uhlí v Ledvicích (Severočeské doly a. s.) a žst. Světec. Taktéž podle provozní situace může být využita k odvozu prázdných souprav z Ústí nad Labem do některé ze stanic hromadné nakládky v mostecké uhelné pánvi. Dobře udržovaná lokomotiva je personáně obsazována lokomotivními četami SLČ Teplice v Čechách.
Druhým strojem je lokomotiva 121.030, jezdící v TS 125 obsazované provozní jednotkou Most. Operativně provádí vozbu manipulačních vlaků z mosteckého seřaďovacího nádraží do Třebušic a Obrnic, dále v noci do Žatce. Odpoledne zajíždí do Oldřichova u Duchcova. Tato lokomotiva jako poslední připomíná zašlou slávu provozu řady 121 v PJ Most na konci 90. let minulého století. Nasazeny zde byly vzhledově pěkně udržované stroje 121.028, 029, 030, 031, 055 a 056, a to jak v osobní, tak i v nákladní dopravě na tratích v okolí Mostu. Jako první byly na podzim roku 1999 přesunuty do ústecké provozní jednotky stroje 121.028 a 121.031. Ve dvoudenní skupině pak jezdily už jen lokomotivy 121.029 a 121.030. Zbylé 121.055 a 056 fungovaly nadále jako dispečerské lokomotivy. Počátkem roku 2000 odešla 121.029 taktéž do turnusu se směnným nasazením v PJ Ústí nad Labem. Nedlouho poté ji následovala také 121.056. V GVD 2000/01 byl v jednodenní skupině pravidelně vystavován už jen stroj 121.030. Z důvodu vysoké správkovosti lokomotiv řad 121 a 122 na konci roku 2001 si provozní situace vynutila přesunutí předposlední "jedničky" - 121.055 - z PJ Most do Ústí nad Labem.
Poslední pravidelně nasazovanou lokomotivou je stroj 121.043 v TS 126. Dopravuje Pn vlaky v relaci Lovosice - Kralupy nad Vltavou, které mj. dobírají zátěž v seřaďovací stanici Hněvice. Na lokomotivě se střídají strojové čety z DKV Louny, PJ Lovosice. Na rozdíl od současného grafikonu byly ještě v GVD 2001/02 pravidelně nasazovány další dva stroje. Lokomotiva 121.009 jezdila na přetazích mezi ústeckým severním, západním a střekovským nádražím. Z důvodu změny obsluhy těchto stanic byl tento výkon zrušen. Druhou lokomotivou byla 121.019, kterou nahradila na postrcích ze stanice Ústí nad Labem západ do Trmic mladší sestra, lokomotiva 123.027. Další dva stroje byly ještě vedeny v PJ Chomutov: 121.002 zajížděla dvakrát týdně do Berouna v čele uceleného vlaku s energosádrovcem a zpět do Počerad se vracela se soupravou vápence. 121.005 byla vedena jako záložní pro "dvojku" a ostatní chomutovské 123. Od konce roku 2002 jsou oba stroje odstaveny v PJ Ústí nad Labem po boku dalších neprovozních strojů.
Zbývající lokomotivy řady 121 v PJ Ústí nad Labem jsou vedeny letmo společně s řadou 122 v turnuse se směnným nasazením. Momentálně jsou provozní stroje 121.009, 010, 015, 016, 019, 028, 045, 050, 056, 064, 067, 069, 072 a 073. Ostatních 14 strojů je dlouhodobě odstaveno (inv. č. 002, 005, 024, 025, 026, 029, 046, 051, 055, 062, 074, 075, 078 a 082). Tento stav se samozřejmě aktuálně mění. Nejdéle neprovozními jsou od prosince roku 2001 stroje 121.078 a 082.
PJ Nymburk má k dispozici tři lokomotivy řady 121: 006, 011, 083. Jsou zde dispečersky nasazovány spolu s řadou 123 na vozbu Rn a Pn vlaků do Kutné Hory, Všetat, případně na postrky do Převýšova.
Lokomotiva 122.026 se blíží k zastávce Hlízov na trati mezi Kolínem a
Kutnou Horou s vlakem Nex 47371 Fallersleben - Devínská Nová Ves
(foto Petr Šimoník 13. 2. 2003).

Řada 122 (E 469.2)

Všechny existující lokomotivy řady 122, tj. 49 kusů, jsou dislokovány v DKV Ústí nad Labem a provozovány jak zdejší PJ, tak i PJ Děčín. Samotná PJ Ústí nad Labem vystavuje "stodvacetdvojky" na pravidelné nákladní vlaky pouze v jedné turnusové skupině, a to ve čtyřdenní TS 108. Jsou zde zařazeny stroje těchto inv. č. 001, 031, 036, 055. Lokomotivy dopravují především Pn vlaky mezi Nymburkem a Mostem. Mimo to s pravidelným Rn 44170 zajíždí až do Kadaně. Nutno dodat, že pokud daný vlak jede v jiné časové poloze, mohou být operativně nasazeny do čela ucelených souprav směřujích do Nymburka, resp. Třebušic. Při neschopnosti některé z turnusových lokomotiv je zde možné často vidět jezdit některý jiný stroj řady 122 a 123 nebo dokonce řadu 121.
Druhou provozní jednotkou, která vystavuje řadu 122 turnusově, je Děčín. Ve třídenní TS 155 jsou teoreticky zařazeny stroje 122.018, 019, 021. Lokomotivy by měly jezdit v čele následujích nákladních vlaků mezi Děčínem a Nymburkem: NEx 45353, NEx 45354, Pn 47362 a Pn 66421. Další naplní této turnusové skupiny je vozba tří párů manipulačních vlaků mezi děčínským hlavním nádražím a stanicí Děčín východ (přes Prostřední Žleb), spěšninový NEx 56611 z Děčína do Ústí nad Labem a pár vlaků Pn 66631/66610 do Mostu. Jako doplňující výkon vozí v pracovní dny pár Os 2411/2412 z Děčína po pravém břehu Labe do Ústí nad Labem Střekova. Dvě lokomotivy - 122.026 a 122.035 - jsou vyčleněny v TS 156 a 157 pro vozbu nepravidelně jezdících ucelených Pn a Vn vlaků z Berouna do Děčína a zpět, určených pro Německo. Poslední turnusová lokomotiva, "papírově" 122.027, je zařazena v TS 158. Měla by jezdit v čele Os 6810 z Chomutova do Děčína a dále na Mn 86509/85608 v úseku Děčín východ - Všetaty. Zbývající stroje ( inv. č. 016, 025 a 047) jsou vedeny letmo. Ve skutečnosti se však výkony jednotlivých skupin doplňují, případně zaměňují s řadou 163. Podle provozní situace se tak děčínské "stodvacetdvojky" nasazují společně s řadou 163 na nákladní expresy jedoucí z Děčína do Mělníka, Lysé nad Labem (Prahy-Uhříněvsi), Nymburka nebo Kutné Hory a zpět.
Nejvíce strojů řady 122, celkem 20, je vedeno v TS 109 a 110. Jedná se o turnusy se směnným nasazením. V současnosti jsou k dispozici provozní stroje 122.002, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 011, 012, 013, 014, 015, 022, 023, 028, 039, 044, 045, 046, 049, 051 a 053. Jejich hlavní náplní je vozba ucelených uhelných vlaků ze stanic Světec, Třebušice, Březno u Chomutova a Kadaň (ze Sokolova) do elektráren Mělník (žst. Hněvice), Chvaletice (žst. Řečany nad Labem), Opatovice nad Labem a Trutnov-Poříčí (do žst. Jaroměř). Dále je možné se s nimi také setkat v čele uhelných vlaků určených pro moravské a některé slovenské teplárny (Olomouc, Otrokovice, Zlín, Kyjov, Martin, Trnovec nad Váhom). Ostatní, neuvedené stroje, jsou vedeny buď jako krátkodobě nebo dlouhodobě neprovozní. Po násilném poškození byly odstaveny lokomotivy 122.040 (Roudnice nad Labem - 21. 5. 2003) a 122.017 (Děčín východ - 14. 10. 2000), která je navržena na zrušení. Přestože řada 122 PJ Ústí nad Labem již není turnusována v osobní dopravě, můžeme ji při neschopnostech řady 163 a jednotek řady 460 spatřit často jako náhradu na osobních vlacích. Zajíždějí tak např. z Ústí nad Labem do Chomutova (dlouhodobě v TS 105 za ř. 163 - dva stroje ř. 122), Lysé nad Labem nebo Roudnice nad Labem. Využívány jsou k tomu téměř pravidelně stroje 122.029, 034 a 043. Na konci léta se vrátily dvě lokomotivy z Krnova, konkrétně 122.014 a 037, kde ve firmě OLPAS Moravia získaly nový lak skříně vozidla.
Lokomotiva 123.023 v čele sopravy kotlových vozů u Lysé nad Labem
(foto Richard Lužný 14. 6. 2003).

Řada 123 (E 469.3)

V říjnu 2003 bylo rozdělení lokomotiv řady 123 DKV Ústí nad Labem následující: PJ Ústí n. L. - 18 strojů (inv. č. 005, 007, 009-013, 015-018, 021, 022, 025-029; z toho 10 turnusováno), PJ Nymburk - 11 strojů (inv. č. 001-004, 006, 008, 014, 019, 020, 023, 024; z toho devět turnusováno).
V TS 107 ústecké provozní jednotky je turnusována lokomotiva 123.021, která dopravuje Pn vlaky na vozebním rameni Most - Nymburk. TS 115 je určena pro stroj 123.027, který má stanoviště v žst. Ústí n.L. západ, odkud dle potřeby provádí postrky nákladním vlakům mezi vnějším nádražím a stavědlem č. 5 na trmickém zhlaví. V pracovní dny zajíždí s párem osobních vlaků 6860/6863) do Mostu. Stroj 123.029 je nasazen v TS 116 na výkonu "PKP" - podle potřeby provádí postrky uhelným vlakům v úseku Polepy - Hošťka a dále je určen na dispečerskou vozbu nákladních vlaků na rameni Děčín východ - Všetaty, přičemž se jedná hlavně o vlaky Nex. Se začátkem platnosti GVD 2002/03 byla čtyřdenní TS 107 (loni obsazená stroji 122.001, 002, 006, 007) rozdělena a následně zredukována o jen turnusový den, čímž vznikly jednodenní TS 117, 118 a 119. Turnusově do nich byly nově zařazeny stroje 123.016, 005 a 015. Výkony nadále tvoří vozba Pn vlaků z Kralup nad Vltavou do Mostu a z Děčína do Mostu a Kralup nad Vltavou. Tyto lokomotivy jsou vedeny jako ústecké "dispečerky" (123.016 - E1, 123.005 - E2 a 123.015 - E3), mohou se tedy dále objevit, mimo výkonů uvedených v oběhu na výše zmíněných ramenech, také v čele jiných nákladních vlaků.
Tři lokomotivy - 123.012, 018, 026 - jsou vystavovány do TS 120. Ač jsou tyto turnusové stroje vedeny v PJ Ústí nad Labem, disponuje s nimi a personálně je obsazuje DKV Louny, PJ Chomutov. Pokrývají vozbu Rn a Pn vlaků mezi Mostem a Kadaní a nasazovány jsou též na postrky uhelných vlaků mezi Kadaní a Chomutovem. Tento oběh je spíše informativní, neboť stroje jsou na vlaky jednotlivých turnusových dnů nasazovány operativně.
Poslední pravidelně nasazenou ústeckou lokomotivou je stroj 123.022 v TS 128 na výkonu KR1. Jde o "dispečerku" v Kralupech nad Vltavou. Původně zde fungovala jako druhá "dispečerka" také lokomotiva 123.028, nasazovaná na přetahy do Kaučuku. V polovině července tohoto roku byl výkon zrušen a lokomotiva přešla do služeb PJ Ústí nad Labem. Důvodem byla malá vytíženost zmíněného výkonu. Tak byly oba turnusové dny sloučeny a v současnosti stroj 123.022 zajíždí jak dle potřeby s Pv vlaky do Kaučuku, tak je nasazován na své původní traťové výkony - dvakrát denně pravidelně jezdí do Hněvic a jednou do Prahy-Libně s vlaky Pn. Mimo to se může objevit dispečersky nasazena také na jiných vlacích.
Nedaleko zastávky Veltruby projíždí Pn 45635 vedený strojem 123.004
(foto Petr Šimoník 12. 4. 2001).
V TS 171 nymburské PJ jsou turnusově zařazeny lokomotivy 123.004, 006, 008 a 024 a stroj 123.002 v 1a. dni. Tato skupina zahrnuje vozbu pravidelných Rn a Pn vlaků z Nymburka do Berouna, Kralup nad Vltavou, Prahy-Libně (resp. Prahy-Malešic) nebo Všetat. Druhou nymburskou skupinou je TS 172, v níž jsou dvě lokomotivy - 123.003 a 123.020 - určeny jako "dispečerky" na odvoz nákladních vlaků mezi Nymburkem a Kutnou Horou. Mimo to mohou být využity i na postrcích uhelným vlakům z Choťovic do Převýšova na trati 020.
Poslední zaturnusované stroje řady 123, jezdící v TS 190, jsou umístěny mimo PJ Nymburk. Lokomotiva 123.019 má stanoviště v žst. Všetaty (obsazována strojvedoucími PJ Kralupy, SLČ Všetaty). Je určena na dispečerskou vozbu kontejnerových nákladních expresů mezi Mělníkem a Kutnou Horou. Druhá "dispečerka", stroj 123.023, je umístěna v žst. Lysá nad Labem. Pro zajímavost dodejme, že tak vystřídala lokomotivu 123.014, která zde byla dlouhodobě nasazena až do minulého GVD. Tato "dispečerka" dopravuje nejčastěji vlaky Nex z Děčína do Prahy-Uhříněvsi nebo Prahy-Malešic.
Zbývající nymburské stroje - 123.001 a 123.014 - jsou vedeny jako letmé a tvoří provozní zálohu ostatním strojům. Pro úplnost uveďme ještě dlouhodobě neprovozní lokomotivy řady 123 DKV Ústí nad Labem, kterými jsou 123.009 (od 15. 2. 2003), 017 (od 16. 10. 2002) a 025 (od 28. 12. 2001). Zbývajícími ústeckými provozními stroji jsou 123.007, 010, 011, 013, 028. Mohou se objevit letmo za ostatní provozované stroje řad 122 a 123 na jejich pravidelných výkonech i ve směnném nasazení.
Závěrem lze říci, že v současné době znamenají pro "jedničky" technické závady a poruchy, jako např. sjeté obruče kol, praskliny na rámech podvozků nebo dvojkolích, už jen postupné odstavování z provozu a následné rušení. Po více než 40 letech spolehlivého nasazení v provozu se tak nezadržitelně blíží konec těchto elektrických veteránů. S mladšími řadami 122 a 123 se bude možné setkat na našich tratích jistě ještě řadu let.

Text Petr Šimoník a Jakub Šimoník


Stav lokomotiv řad 121, 122, 123 DKV Ústí n. L. (k 31. 7. 2003)

řada 121 - 002, 005, 006, 009, 010, 011, 015, 016, 017, 019, 024, 025, 026, 028, 029, 030, 043, 045, 046, 050, 051, 055, 056, 062,
064, 067, 069, 072, 073, 074, 075, 078, 082, 083

řada 122 - 001, 002, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 026,
027, 028, 029, 030, 031, 032, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 043, 044, 045, 046, 047, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055

řada 123 - 001-029Současné nátěry lokomotiv řad 121, 122, 123 DKV Ústí n. L.

 Obnovený původní nátěr

řada 122 - 001, 002, 005, 006, 007, 008, 009, 011, 012, 013, 014, 015, 023, 025, 026, 027, 028, 029, 031, 034, 035, 036, 037, 039, 040,
043, 044, 046, 047, 053, 054

řada 123 - 001, 002, 003, 004, 005, 006, 008, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 023, 024, 026, 027, 028

 Zelenohráškový + 300 mm žluté proužky

řada 121 - 005, 009, 010, 011, 016, 019, 026, 028, 029, 043, 045, 051, 055, 056, 062, 064, 067, 072, 074, 075, 083

řada 122 - 004, 016, 019, 021, 030, 032, 051, 052, 055

 Zelený + 600 mm žlutý pruh

řada 121 - 002, 006, 015, 017, 024, 025, 030, 046, 050, 069, 078, 082

řada 122 - 017, 022, 038, 050

řada 123 - 022

 Zelenohráškový + 600 mm žluté pruhy

řada 122 - 010, 018, 024, 045, 049

 Zelenokrémový + 300 mm oranžové proužky

řada 121 - 073

řada 123 - 007, 009, 025, 029
Oběhy lokomotiv řady 121, 122 a 123

TS 107
123.021
1. den
LvMost nové n. 3:20 - Ústí n.L. západ 4:12jede v 1
Pn 66403Most nové n. 7:33 - Nymburk 11:23jede 2-6
Pn 66303Most npvé n. 9:13 - Nymburk 12:36jede v +
LvÚstí n.L. západ 18:30 - Nymburk 20:10jede v 1
Pn 64606Nymburk 21:55 - Most nové n. 2:45 

TS 115
123.027 postrky Ústí n.L. - Trmice
1. den
Os 6860Ústí n.L. hl.n. 5:35 - Most 6:33jede X
Os 6863pkMost 6:46 - Ústí n.L. hl.n. 7:47jede X

TS 117
123.016 - dispečerka E1
1. den
Pn 66501Most nové n. 1:33 - Kralupy n.V. 4:47 
Pn 65662Kaučuk Kralupy 9:33 - Most nové n. 12:30 
Pn 66503Most nové n. 14:03 - Kralupy n.V. 16:59nejede 1
Pn 66635/4Děčín hl.n. 20:06 - Most nové n. 22:05jede 3-6

TS 118
123.005 - dispečerka E2
1. den
Pn 66531Děčín hl.n. 7:47 - Kralupy n.V. 13:41nejede v 1
LvKralupy n.V. - Děčín hl.n.jede +
Pn 65622Kralupy n.V. 15:50 - Most nové n. 19:15jede 2-6
Pn 66613/2Most nové n. 22:16 - Děčín hl.n. 0:00jede 2-6

TS 120
123.012, 018, 026
1. den
Pn 67611Kadaň 4:42 - Most nové n. 6:10 
Rn 56740přMost nové n. 7:51 - Kadaň 8:55jede 2-7, 1=Lv
Pn 67623Kadaň 12:41 - Most nové n. 13:39jede 3-7, 2=Lv
Pn 66712Most nové n. 15:51 - Kadaň 16:55jede 2-6
LvKadaň 17:20 - Most nové n. 18:05jede v 6
Pn 67613Kadaň 18:45 - Most nové n. 20:16jede X
2. den
Pn 66710Most nové n. 3:28 - Kadaň 4:32 
LvKadaň 8:03 - Chomutov 8:19 
Pn 66641Chomutov 19:59 - Most nové n. 20:34 
3. den
Pn 66640Most nové n. 1:53 - Chomutov 2:40 
LvChomutov 2:50 - Kadaň 3:04 
Pn 67621Kadaň 3:20 - Most nové n. 4:24 
Rn 56740Most nové n. 7:51 - Kadaň 8:55jede 2-7, 1=Lv
LvKadaň 13:32 - Chomutov 13:48 
LvChomutov 16:47 - Most nové n. 17:29 
Rn 56742Most nové n. 19:49 - Kadaň 20:50 

TS 171
123.004, 006, 008, 024
1. den
Pn 64500Nymburk 3:45 - Kralupy n.V. 5:30 
Pn 65403Kralupy n.V. 8:36 - Nymburk 10:29 
Pn 64313Nymburk 13:19 - Kolín 13:54jede 2-6
Pn 63420Kolín 16:36 - Nymburk 17:08jede 2-6
Rn 44032Nymburk 19:37 - Praha Malešice 20:40nejede v 1
LvPraha Malešice 20:50 - Nymburk 21:34nejede v 1
Pn 64510Nymburk 23:24 - Beroun 1:42 
2. den
Pn 65441Beroun 3:37 - Nymburk 8:24nejede v 1
Pn 65443Beroun 12:41 - Nymburk 15:25jede v 1
Pn 64502Nymburk 12:54 - Kralupy n.V. 14:40jede 2-6
Pn 65405Kralupy n.V. 17:12 - Nymburk 19:23jede 2-6
Pn 54442Nymburk 22:27 - Praha Libeň 23:17 
3. den
Pn 64401Praha Libeň 1:10 - Nymburk 2:01 
Pn 64512Nymburk 7:52 - Beroun 10:21nejede v 1
Pn 65443Beroun 12:41 - Nymburk 15:25nejede v 1
Pn 64504Nymburk 20:17 - Kralupy 21:52 
4. den
Pn 65401Kralupy n.V. 1:10 - Nymburk 3:28 
Rn 44034Nymburk 5:52 - Praha Malešice 6:42nejede v 7
LvPraha Malešice 6:52 - Praha Libeň 7:12jede 2-6
Pn 64403Praha Libeň 9:50 - Nymburk 11:18jede 2-6
Pn 64412Nymburk 12:09 - Všetaty 12:47jede 2-6
Pn 64453Všetaty 13:55 - Nymburk 14:32jede 2-6
Pn 64514Nymburk 16:22 - Beroun 18:44jede 2-6
Pn 65445Beroun 21:00 - Nymburk 23:22jede 2-6
Pn 64405Praha Libeň 20:18 - Nymburk 21:13jede v 1
1a. den 123.002
Pn 64410Nymburk 0:08 - Všetaty 0:46 
Pn 64451Všetaty 2:44 - Nymburk 3:21 
Rn 44034Nymburk 5:52 - Praha Malešice 6:42jede v +
LvPraha Malešice 6:02 - Praha Libeň 7:12jede v +
Mn 85040Nymburk 6:25 - Lysá n.L. 6:44nejede v 7
Mn 85041Lysá n.L. 8:33 - Nymburk 8:59nejede v 7
Rn 54440Nymburk 10:00 - Praha Libeň 11:08jede 2-6
Pn 64405Praha Libeň 20:18 - Nymburk 21:13 
Nyní již zrušený stroj 121.031 se blíží k zastávce Starý Kolín
(foto Jiří Vaněk 26. 8. 2000).

TS 108
122.001, 031, 036, 055
1. den
Pn 66401Most nové n. 1:03 - Nymburk 4:37 
Pn 63600Nymburk 7:08 - Most nové n. 11:09 
Pn 66405Most nové n. 13:03 - Nymburk 16:36nejede v 1
Pn 63602Nymburk 18:11 - Most nové n. 23:10nejede v 1
2. den
Pn 66301Most nové n. 2:23 - Nymburk 5:45 
Pn 64602Nymburk 9:25 - Most nové n. 13:23nejede v 1
Pn 66305Most nové n. 17:12 - Nymburk 20:51nejede v 1
3. den
Nex 44170Nymburk 9:05 - Kadaň 14:35 
LvKadaň 14:45 - Most nové n. 15:20 
Pn 66407Most nové n. 19:15 - Nymburk 23:02 
4. den
Pn 66600Nymburk 2:22 - Most nové n. 6:37 
Pn 66303Most nové n. 9:13 - Nymburk 12:36jede 2-6
Pn 64612Nymburk 17:30 - Ústí n.L. západ 21:19jede 2-6
LvÚstí n.L. západ 22:40 - Most nové n. 23:45jede 2-6

TS 119
123.015
1. den
Pn 65620Kralupy n.V. 3:13 - Most nové n. 7:13 
LvMost nové n. - Děčín hl.n. 
Pn 66533Děčín hl.n. 19:25 - Kralupy n.V. 1:38 

TS 125
121.030
1. den
Mn 86811Most nové n. 1:18 - Žatec západ 2:43jede X, 6
LvŽatec západ 3:23 - Počerady 4:00jede X, 6
Mn 86910Počerady 5:13 - Most nové n. 5:55jede X, 6
Mn 96654Most nové n. 7:40 - Třebušice 7:50 
Mn 96655Třebušice 8:40 - Most nové n. 9:00 
Mn 96103Most nové n. 10:49 - Obrnice 11:03 
Mn 96100Obrnice 11:49 - Most nové n. 12:07 
Mn 96658Most nové n. 13:12 - Třebušice 13:22nejede v 1
Mn 96659Třebušice 14:44 - Most nové n. 15:04nejede v 1
Mn 86613Most nové n. 16:08 - Oldřichov u D. 17:53jede X, +
Mn 86612Oldřichov u D. 19:55 - Most nové n. 21:23jede X, +
Pn 96662Most nové n. 19:25 - Třebušice 19:35jede v 6
Mn 96663Třebušice 20:40 - Most nové n. 21:00jede v 6
Mn 96664Most nové n. 22:20 - Třebušice 22:30 
Mn 96665Třebušice 23:35 - Most nové n. 23:55 

TS 126
121.043
1. den
Pn 67521Hněvice 0:36 - Kralupy n.V. 1:07 
Pn 65710Kralupy n.V. 4:08 - Lovosice jih 6:12 
Pn 67727Lovosice jih 10:33 - Hněvice 10:59nejede v 1
LvHněvice 11:11 - Kralupy n.V. 11:45jede 2-6
LvHněvice 11:25 - Kralupy n.V. 11:47jede v +
Pn 65712Kralupy n.V. 16:11 - Lovosice jih 18:31jede 2-6
Pn 67729Lovosice jih 23:07 - Hněvice 23:33 

TS 128
123.022 dispečerka Kralupy n. V.
1. den
LvKralupy n.V. - Praha Libeň 
Pn 68532Praha Libeň 4:58 - Kralupy n.V. 5:37 
Pn 65720Kralupy n.V. 8:55 - Hněvice 9:25jede 2-6
LvHněvice - Kralupy n.V.jede 2-6
Pn 65722Kralupy n.V. 22:47 - Hněvice 23:17nejede v 7
LvHněvice - Kralupy n.V.nejede v 7

TS 172
123.003, 020 dispečerky Nymburk - Kutná Hora
Pn 64211Nymburk 2:50 - K.Hora hl.n. 3:34 
Pn 64201Nymburk 8:30 - K.Hora hl.n. 9:19jede 2-6
Rn 45633Nymburk 9:29 - K.Hora hl.n. 10:25 
Pn 64213Nymburk 12:30 - K.Hora hl.n. 13:14jede 2-6
Rn 45635Nymburk 18:30 - K.Hora hl.n. 19:13jede 2-6
Pn 64215Nymburk 19:25 - K.Hora hl.n. 20:09nejede v 1
Rn 64203Nymburk 21:42 - K.Hora hl.n. 22:26 
Pn 62412K.Hora hl.n. 3:23 - Nymburk 4:04nejede v 1
Pn 62406K.Hora hl.n. 4:25 - Nymburk 5:19jede 3-7
Pn 62400K.Hora hl.n. 10:07 - Nymburk 10:48 
Pn 62410K.Hora hl.n. 13:53 - Nymburk 14:37 
Pn 62402K.Hora hl.n. 17:21 - Nymburk 18:02jede 2-6
Pn 62404K.Hora hl.n. 22:43 - Nymburk 23:24 

© SPŽ