141.029 na ONJ včele soupravy EC "Antonín Dvořák" před odjezdem
do Prahy-Holešovic (foto Richard Lužný 20.5.2000).

Provoz "bobin" řady 141 ČD
v GVD 2002/2003


"Jedničkové bobiny" spolu se stroji řady 121 (typ 43 E) a několika mohykány řady 140 (typ 12 E) patří u nás k nejstarším elektrickým lokomotivám, které jsou ještě nasazovány v pravidelném provozu. Prototyp E 499.101 (dnes 141.001) byl vyroben Škodovými závody Plzeň v roce 1957 pod označením 20 E1, další stroje byly dodány ve dvou sériích jako typ 30 E1 resp. 30 E2 v roce 1959. Celkem tak ČSD převzaly 61 lokomotiv, přičemž stroj druhé serie E 499.157 byl z výroby označen jako E 469.001 a své původní označení opět získal až po roce 1976.
V sočasné době je několik posledních strojů řady 141 stále ještě nasazováno do provozu v turnusové službě. V posledních letech však při změnách GVD začalo docházet ke snižování turnusové potřeby této lokomotivní řady. Souvisí to se stářím a technickým stavem lokomotiv. Ty se přestaly přistavovat na opravy větších rozsahů, EH popř. EVY. Výjimkou byla lokomotiva 141.019, která v roce 2002 prodělala vyvazovací opravu v DKV Olomouc společně s muzejní 141.004. Ta zde mimo jiné obdržela také nový lak. V současné době znamenají pro "bobiny" závady a poruchy - např. sjeté obruče kol, praskliny na rámech podvozků nebo kolech - postupné odstavování z provozu a následné čekání na zrušení. Po více jak čtyřiceti letech provozu se tak nezadržitelně blíží konec provozu těchto elektrických veteránů. V současnosti (červen 2003) mají ČD ve stavu 23 ks z celkového počtu 61 vyrobených strojů této řady a jsou provozovány v DKV Praha a Ústí nad Labem.
V DKV PRAHA - PJ Vršovice je dislokováno již jen 14 strojů následujících inventárních čísel: 001, 004, 018, 023, 029, 031, 036, 045, 047, 052, 055, 057, 058, 059. Pět lokomotiv - 141.010, 017, 019, 020 a 051 - bylo k 20. březnu 2003 zrušeno, přičemž "desítka" a "sedmnáctka" byly již delší dobu neprovozní. Turnusová potřeba zde klesla proti loňskému roku z pěti na současné dva stroje. Ty jsou nasazeny ve dvou jednodeních tunusových skupinách na tzv. "éčkách".
Dne 18.5.2002 vedl stroj 141.018 z Berouna do Prahy osobní vlak tvořený
muzejní soupravou patrových vozů Bpjo (Btjo) (foto Richard Lužný).
V TS 112 je vystavována lokomotiva 141.029 na výkonu E12. Náplní této skupiny je převážně vozba Rn vlaků mezi libeňským seřaďovacím nádražím a Uhříněvsí, kde se nachází kontejnerové překladiště společnosti Metrans.
V TS 116 je nasazena "bobina" 141.052 jako E3. Tu lze zastihnout v čele soupravových vlaků mezi pražským hlavním nádražím, Smíchovem a Odstavným nádražím jih. Jednou za den tato lokomotiva zajíždí i do stanice Praha-Holešovice, aby odtud odvezla soupravu od vlaku EC 76 Comenius. Večer ji pak lze také zastihnout v čele vlaku Rn 55441 Hostivice - Praha-Libeň, který veze z Vršovic do Libně, odkud odjíždí do stanice Praha hlavní nádraží.
Dále se pravidelně nasazují ještě čtyři stroje, mimo výše zmíněné dvě turnusové "bobiny", ve čtyřech skupinách turnusově určených pro řadu 163. Jedná se o skupiny 108, 110, 111 a 115. Zde se objevují některé ze zbylých letmo vedených strojů.
TS 108 - jde o vršovickou elektrickou dispečerku D7, která je určena na vozbu nezařazených nákladních vlaků, popř. nepravidelně jezdících, jak v pražském uzlu tak i na ramenech z Prahy do Kutné Hory, Berouna nebo Kralup nad Vltavou. V této turnusové skupině je zařazen také v letním období jezdící nedělní Os 9210 z Čerčan.
TS 110 - lokomotiva této turnusové skupiny jezdí na Pn vlacích relace Praha-Libeň - Beroun seř. n. a dále na vlaku Pn 65730/1 Beroun seř. n. - Hněvice seř. n. Jedná se o ucelený vlak dřeva, který je určen pro papírny ve Štětí.
TS 111 - náplň tvoří vozba tří párů Pn vlaků mezi Prahou-Libní a Kralupy nad Vltavou.
A konečně stroje nasazené do poslední TS 115 vozí v pracovní dny osobní vlaky do Řevnic a Berouna, které jsou tvořené patrovými vozy Btmo (v loňském GVD zde jezdily "bobiny" s "patry" ještě turnusově). V neděli pak stroj nasazený v této TS zavítá do Kutné Hory, odkud se zpět vrací v čele nedělního R 1514 Jihlava - Praha Masarykovo n.
Proti loňskému GVD byly "bobiny" vytlačeny z výkonů E1 a E2, na kterých je nahradily mladší kolegyně řady 110/111. Minulostí je již také nasazování do čela kontejnerových vlaků NEx mezi Prahou-Uhříněvsí a Lysou nad Labem. Na vozbu je určena mimo jiné "dispečerka" DKV Ústí nad Labem obsazovaná strojvedoucími SLČ Lysá nad Labem nebo se zde využívají také českotřebovští "šestikoláci" ze směnného nasazení.
Děčínská bobina 141.043 projíždí v zimním odpoledni dne 28.2.2003
borovicovými lesy mezi Otradovicemi a Starou Boleslaví v čele vlaku
NEx 42504 Praha Žižkov - Hamburg Waltershof ASE.
Pražské stroje řady 141 se dnes mohou ještě výjimečně objevit také v čele rychlíků jako náhrada za lokomotivy řad 150 a 163. Loňské velké nasazení při kauze týkající se vlakového zabezpečovače LS 90 bylo patrně posledním na delších traťových výkonech. Jen pro připomenutí: "bobiny" každodenně zajížděly do Kolína, Hradce Králové, Týniště nad Orlicí a Kadaně, o pátcích a sobotách pak v čele posilových rychlíků do Přerova, Vsetína a Českého Těšína. Po povodních na konci léta se objevily také na pendlech mezi Kralupy nad Vltavou a Prahou. Na přelomu roku vypomáhaly ještě na trati do Benešova u Prahy. Dva stroje se soupravou vozů Btmo zde tvořily náhradu za pantografové jednotky řady 452. Ty byly totiž použity na vozbu Os vlaků do Kolína a Pardubic, kde nahrazovaly pro poruchy odstavené jednotky řady 471.

V DKV ÚSTÍ nad LABEM je dislokováno zbyvajících devět strojů řady 141. V žádné z provozních jednotek již není ale řada turnusována. Pro úplnost dodejme, že v GVD 2001/02 byl ještě jeden stroj vystavován turnusově, konkrétně to byl stroj 141.037 v PJ Děčín.
Samotné PJ Ústí nad Labem nemá momentálně žádnou provozní "bobinu", neboť lokomotivy 141.006 a 141.015 jsou dlouhodobě odstaveny v ústeckém depu. Jako náhrady při nedostatku provozních lokomotiv řady 163 se tedy používají stroje řady 122. V PJ Děčín jsou deponovány stroje 014 a 043. Témeř každodenně jsou nasazovány na tratích po pravém břehu Labe (073 a 072) společně s řadou 163 a řadou 122 (na výkonech s děčínskými lokomotivními četami), které zajíždějí v čele nákladních expresů do Mělníka, Všetat, Lysé nad Labem/Prahy-Uhříněvsi nebo Kutné Hory. Děčínská 141.037 je od loňského července už také dlouhodobě odstavená po boku svých sester v PJ Ústí nad Labem.
Nejvíce "bobin" vlastní PJ Nymburk. Ve stavu jsou zde letmo vedeny stroje inv. čísel 008, 009, 012 a v současnosti neprovozní lokomotiva 141.054. Jsou nasazovány jako náhrady při neschopnostech "peršingů" řady 163 na spěšné vlaky a rychlíky do Kolína, Ústí nad Labem nebo Prahy. V sobotu a v neděli pak mohou zajet na páru R 1463/1464 z Prahy do Jaroměře a zpět. Skoro denně je jedna "bobina" vystavována na R 910/913 Kolín - Rumburk a zpět mezi Nymburkem a Kolínem za turnusovou lokomotivu řady 111. Dále je také možné se s nimi setkat na vozebním rameni z Nymburka do Kutné Hory, kde mohou být dispečersky nasazeny na vozbu nákladních vlaků.
Odstavené lokomotivy 141.006, 015 a 037 v PJ Ústí nad Labem se na trať vlastní silou již asi nevydají. Protože "provoz" si je nežádá, mají už své dny už pravděpodobně sečteny. V PJ Nymburk se v současné době opravuje neprovozní 141.054. Důvodem je poměrně nízká provozní záloha lokomotiv řady 163 (na 5 turnusových strojů připadá 1 záložní). Štěstí měl také stroj 141.012. Byl vybrán Odborem kolejových vozidel OPŘ pro zachování jako muzejní v DKV Ústí nad Labem. Dalším muzejními stroji této řady pak jsou pražské 140.001 a 004. Celkem se tak do budoucna počítá se zachováním tří kusů lokomotiv této řady.

Text a neoznačené foto Petr Šimoník

Pražský stroj 141.059 v čele pátečního posilového R 1521
opouští Dlouhou Třebovou a směřuje k odbočce Parník.


Stav lokomotiv řady 141 k 30. 5. 2003

 • DKV PRAHA - PJ Vršovice
  Provozní - 004, 018, 023, 029, 031, 036, 045, 047, 052, 055, 057, 058, 059
  Neprovozní - 001 (průkaz způsobilosti)
 • DKV ÚSTÍ NAD LABEM - PJ Ústí nad Labem
  Provozní - žádné
  Neprovozní - 006 (15.12.2002, sjeté obruče kol), 015 (26.6.2002, vzduchojemy)
 • DKV ÚSTÍ NAD LABEM - PJ Děčín
  Provozní - 014, 043
  Neprovozní - 037 (13.7.2002, vadné dvojkolí, HV, pneumotor)
 • DKV ÚSTÍ NAD LABEM - PJ Nymburk
  Provozní - 008, 009, 012
  Neprovozní - 054 (26.2.2003, příčník podvozku)Oběhy lokomotiv řady 141 (resp. 163) DKV Praha

Pražský stroj 141.045 opouští výhybnu Vyšehrad v čele osobního vlaku
do Berouna složeného z patrových vozů Btmo (foto Richard Lužný 4.1.2002).
TS 112 - 141.029 - E12
1.den
Rn 54431Praha Libeň 2:16 - Praha Uhříněves 2:36 
Rn 54540Praha Uhříněves 3:01 - Praha Smíchov 3:23X,6
LvPraha Uhříněves 3:06 - Praha Libeň 3:467
LvPraha Smíchov 3:43 - Praha Libeň 4:44X,6
Rn 54433Praha Libeň 5:41 - Praha Uhříněves 6:01 
Rn 54430Praha Uhříněves 9:45 - Praha Libeň 10:05X,6
Rn 54435Praha Libeň 11:42 - Praha Uhříněves 12:07X
LvPraha Uhříněves 12:37 - Praha Libeň 13:17X
Rn 54437Praha Libeň 14:34 - Praha Uhříněves 14:54X,6
Rn 54432Praha Uhříněves 17:36 - Praha Libeň 18:01 
LvPraha Libeň 18:21 - Praha Vršovice 18:58 
Mn 85531Praha Vršovice 20:47 - Praha Libeň 21:37 
TS 116 - 141.052 - E3
1.den
Sv 29990Praha Vršovice 5:42 - Praha hl.n. 5:46 
LvPraha hl.n. 6:37 - Praha Vršovice 6:456,7
Sv 29029Praha hl.n. 7:45 - Praha Vršovice 7:49X
Sv 29832Praha Vršovice 7:00 - Praha hl.n. 7:046
Sv 29458Praha Vršovice 7:57 - Praha hl.n. 8:017
LvPraha Vršovice 8:04 - Praha hl.n. 8:12X
Sv 29553Praha hl.n. 8:40 - Praha ONJ 8:48X,6
LvPraha ONJ 8:58 - Praha hl.n. 9:03X,6
Sv 29654Praha hl.n. 10:22 - Praha Smíchov 10:29 
LvPraha Smíchov 10:49 - Praha Holešovice 11:34 
Sv 29577Praha Holešovice 13:34 - Praha ONJ 14:07 
LvPraha ONJ 14:57 - Praha Vršovice 15:156
Sv 29552Praha ONJ 16:42 - Praha hl.n. 16:50X,7
LvPraha hl.n. 17:32 - Praha Vršovice 17:40X
Rn 55441Praha Vršovice 18:10 - Praha Libeň 18:32X,6
LvPraha Libeň 18:47 - Praha hl.n. 18:59X,6
Sv 29835Praha hl.n. 19:00 - Praha Vršovice 19:047
LvPraha Vršovice 19:19 - Praha hl.n. 19:277
Sv 29153Praha hl.n. 20:05 - Praha ONJ 20:18 
LvPraha ONJ 20:33 - Praha hl.n. 20:59 
Sv 29579Praha hl.n. 21:42 - Praha ONJ 21:50 
LvPraha ONJ 22:05 - Praha hl.n. 22:31 
Sv 29267Praha hl.n. 23:01 - Praha ONJ 23:09 
LvPraha ONJ 23:24 - Praha Vršovice 23:42 

TS 108 - 1 x 163 - D7
1.den
DispečerkaPraha Vršovice 
LvPraha Vršovice 18:01 - Čerčany 18:58SL- 7
Os 9210Čerčany 19:13 - Praha hl.n. 19:59SL- 7
LvPraha hl.n. 20:39 - Praha Vršovice 20:47SL- 7
SL - od 23.5 do 28.9 2003

TS 110 - 1 x 163
1.den
Rn 54542Praha Libeň 5:02 - Praha Vršovice 5:43 
LvPraha Vršovice 6:05 - Praha Libeň 6:49 
Pn 64540Praha Libeň 7:34 - Beroun seř.n. 9:02 
Pn 65731/0Beroun seř.n. 12:00 - Hněvice seř.n. 15:15 
LvHněvice seř.n. 15:30 - Kralupy n./Vlt. 16:02 
LvKralupy n./Vlt. 16:03 - Praha Libeň 16:58X,7
Pn 65423Kralupy n./Vlt. 22:45 - Praha Libeň 23:236
Pn 64542Praha Libeň 20:15 - Beroun seř.n. 21:30X
Pn 65451Beroun seř.n. 23:20 - Praha Libeň 0:38X

TS 115 - 1 x 163
1.den
LvBeroun 4:48 - Řevnice 5:182-5
Sv 9990Praha Vršovice 4:54 - Řevnice 5:201
Sv 29010Praha Vršovice 3:42 - Praha Mas.n. 3:506
Os 9343Praha Mas.n. 4:30 - Kolín 5:316
Os 9951Řevnice 6:38 - Praha Smíchov 7:05X
Sv 29421Praha Smíchov 7:26 - Praha Vršovice 7:36L- X
Os 9950Praha Smíchov 7:45 - Řevnice 8:11Z- X
Os 9953Řevnice 8:33 - Praha Smíchov 9:00Z- X
Sv 29423Praha Smíchov 9:05 - Praha Vršovice 9:12Z- X
Sv 29476Praha Vršovice 13:39 - Praha hl.n. 13:43X
Os 9916Praha hl.n. 15:11 - Beroun 16:04X
Os 9923Beroun 16:34 - Praha Smíchov 17:20X
Os 9956Praha Smíchov 17:50 - Řevnice 18:16X
Sv 9993Řevnice 18:40 - Praha Smíchov 18:59X
Os 9958Praha Smíchov 19:20 - Řevnice 19:46X
LvŘevnice 20:01 - Beroun 20:311-4
Sv 9995Řevnice 20:20 - Praha Vršovice 20:465
LvKolín 15:38 - Kutná Hora 15:547
R 1514Kutná Hora 16:34 - Praha Mas.n. 17:287
Sv 29914Praha Mas.n. 18:08 - Praha Vršovice 18:397
LvPraha Vršovice 18:54 - Praha hl.n. 19:027
Sv 29992Praha hl.n. 20:13 - Praha Smíchov 20:207
Sv 29417Praha Smíchov 20:45 - Praha ONJ 20:567
LvPraha ONJ 21:11 - Praha Vršovice 21:297
L- jede od 30.6 do 29.8.2003
Z- nejede od 30.6 do 29.8.2003
TS 111 - 1 x 163
1.den
Mn 85530Praha Libeň 1:06 - Praha Vršovice 1:48 
LvPraha Vršovice 2:08 - Praha Libeň 2:52 
Pn 64520Praha Libeň 4:08 - Kralupy n./Vlt. 4:46 
Pn 65421Kralupy n./Vlt. 7:43 - Praha Libeň 8:212-6
Pn 64522Praha Libeň 12:20 - Kralupy n./Vlt. 12:582-6
LvKralupy n./Vlt. 13:28 - Praha Libeň 14:242-6
Pn 68530Praha Libeň 17:07 - Kralupy n./Vlt. 17:452-6
Rn 55431Kralupy n./Vlt. 20:03 - Praha Libeň 20:396
Pn 65423Kralupy n./Vlt. 22:45 - Praha Libeň 23:23X,7

Snímek zachycuje "bobiny" 141.055, 004 a 020 DKV Praha
v jejich domovské PJ Vršovice (22.2.2003).

© SPŽ