"Kamila" 151.004 čeká v Bohumíně společně s vozem řady Aee
na příjezd Ex 120 "Košičan" ze Slovenska (25.2.2003).

Lokomotivy řady 150 a 151
v GVD 2002/2003

V roce 1975 převzaly Československé státní dráhy (ČSD) 20 dvousystémových strojů lokomotivní řady ES 499.0 (Škoda 55 E) pro systémy 3 kV a 25 kV/50 Hz, které jsou dnes označeny řadou 350. O tři roky později, tedy v roce 1978, vyrobila Škoda Plzeň pro ČSD sérii 27 strojů řady E 499.2 (Škoda 65 E). Tyto stroje, nesoucí nyní označení 150, jsou odvozeny od řady 350 vypuštěním střídavé části.
Původní počet strojů lokomotivní řady 150 byl snížen na 26 kusů, když 29. ledna 1981 najela lokomotiva E 499.0017 v čele R 128 "Hornád" v žst. Spišská Nová Ves rychlostí 97 km/h do nákladního vlaku a poté byla zrušena. Po dodání ze Škody Plzeň bylo všech 27 (později 26) strojů dislokováno v depu Praha střed (později přejmenovaném na Praha Masarykovo). V roce 2000 bylo toto depo zrušeno a tak po 22 letech provozu u ČSD/ČD musely lokomotivy ř. 150 opustit „svou“ domovskou provozní jednotku a přestěhovat se do depa Praha-Vršovice.
Během 90. let sílily úvahy o zvyšování rychlosti na síti ČD, k čemuž se jako nejvhodnější jevily lokomotivy řady 150. V roce 1993 byla přistavena lokomotiva 150.020 do Škody Plzeň na rekonstrukci, jejíž cílem bylo zvýšení maximální rychlosti na 160 km/h. Od ostatních lokomotiv téže řady se lišila použitou barvou spodní části skříně, která byla tmavě zelená, a oranžovým pruhem kolem cele skříně, který na čelech přecházel dvěma pruhy do klínu. Toto zajímavé barevné řešení bohužel brzy zaniklo. Při zkušební jízdě maximální rychlostí 176 km/h konané 18. června 1996 v úseku Český Brod - Úvaly došlo na zhlaví žst. Úvaly k nehodě, při níž byla lokomotiva poškozena a odeslána na opravu do ŽOS Vrútky. Zpět se již vrátila v zeleno-krémovém provedení, které se odlišuje od originální verze z r. 1978 výškou a odstínem zelené spodní části skříně.
"Markéta" 150.005 projíždí údolím Tiché Orlice nedaleko zastávky Bezpráví
s poštovním rychlíkem NEx 55353 z Prahy Malešic do Přerova (17.5.2002).
K prvnímu stroji ČD ř. 151 s maximální rychlostí 160 km/h brzy přibyly další a flotila rekonstruovaných lokomotiv se rozšířila až na současných 13 strojů. Postupem rekonstrukcí byly vyřešeny některé problémy vyvolané použitím nových prvků a zvýšením maximální rychlosti. Kvůli problémům s nedostatečným chlazením šroubového kompresoru byly postupně vytvořeny dva otvory v bočnici ze strany oken a tímto se stroje ř. 151 na první pohled odlišují od původní řady 150. U desáté modernizované lokomotivy - 151.012 - byly upraveny původní sběrače proudu Škoda 3 LSP 6 na typ 3 LSP 6/SV s uhlíkovým obložením a hlavou sběrače proudu typu Schunk. Dále byla u lokomotiv 151.016, 004 a 007 použita monobloková kola, která železniční unie UIC pro rychlost 160 km/h pouze doporučuje.
V roce 2002 se České dráhy staly první železniční správou ve střední i východní Evropě a zařadily se tak mezi několik dalších evropských železničních správ (např. DB, SNCF, SBB, FS) využívajících plochu vozidla k získávání finančních prostředků z reklamy. ČD pro tento účel poskytly lokomotivu 151.001 DKV Praha dceřinné společnosti RailReklam. Dle uzavřené smlouvy se uvedená lokomotiva od 1. června 2002 po dobu jednoho roku honosí reklamním nátěrem "Duhová energie" společnosti ČEZ. Návrh a grafické zpracování první reklamní lokomotivy v České republice zajistila agentura Young & Rubicam a atelier Milfait MSW a H&H, samotný nátěr byl proveden v lakovacích prostorách DKV Olomouc pomocí barev Lankwitzer Lackfabrik ČR a je samozřejmě ošetřen antigrafitti lakem. První reklamní lokomotiva v České republice se veřejnosti představila 10. června 2002.
„Duhovka“, jak se této lokomotivě začalo přezdívat, byla zpočátku letošního jízdního řádu zařazena v třídenní TS 101 obsahující vlaky 506, 703, 623/620, 702, 501/502 a 503. Zřejmě po špatných zkušenostech bohumínských lokomotiv ř. 162 a 163 s nočním pobytem ve Vsetíně, kde mnohé z nich byly "zkrášleny" grafitti, se od tohoto oběhu upustilo. Od první změny oběhů, tj. 2. března 2003 je tato lokomotiva vystavována ve dvoudenní TS 101 a zajišťuje vozbu expresů mezi Prahou a Bohumínem.
"Duhovka" 151.001 se při své cestě z Prahy do Bohumína v čele
Ex 501 "Ostravan" blíží k zastávce Jeseník nad Odrou (29.5.2003).
V grafikonu 2002/03 je 8 lokomotiv původní řady 150 zařazeno v TS 104, kde zabezpečují vozbu rychlíků do Přerova, Týniště nad Orlicí, Vsetína, Starého Města u Uherského Hradiště a Bánovců nad Ondavou. Dále je celkem 11 lokomotiv rekonstruované řady 151 vystavováno do čtyř turnusových skupin TS 101, 101A, 102, 103 zajišťujících vozbu expresů do Žiliny, Českého Těšína, Petrovic u Karviné, Bohumína, Přerova a Vsetína. Po první změně oběhů byl vlak SuperCity „Manažer“ opět zařazen do jednodenní TS 101A. Vozbu této vlajkové lodi ČD i nadále zajišťují strojvedoucí PJ Bohumín s lokomotivou řady 151, která je po šesti dnech vystřídána na provozní ošetření. Dále bylo zrušeno zajímavé páteční zajíždění řady 151 na R 1519 do Kutné Hory a také zanikla TS 134 určená pro lokomotivu ř. 150 zabezpečující vozbu posilového rychlíku R 1540/1541 Praha - Český Těšín.
Ve srovnání s GVD 2001/02 došlo k velmi výraznému omezení provozu strojů ř. 151 na slovenském území. Vedení ZSSK nebylo spokojeno s provozními vlastnostmi nákladně rekonstruovaných lokomotiv ř. 151 a odmítlo provoz této řady na vlacích zajíždějících do Košic přes trakčně náročnou Štrbskou rampu. Lokomotivy ř. 151 měly problémy s vozbou těžších rychlíků a tímto docházelo k prodlužování jízdních dob a ke zbytečnému zpožďování už tak zpožděných mezinárodních vlaků. Tuto slabinu jen potvrzuje žádost bohumínských strojvedoucích o postrk ze stanice Český Těšín přes jablunkovský průsmyk pro lokomotivy ř. 151 v čele R 425 „Laborec“. Od 15. prosince 2002, kdy vstoupil v platnost nový GVD, již zabezpečuje vozbu expresů na Slovensko DKV Ostrava, resp. její provozní jednotka Bohumín s lokomotivami řad 162 a 163. K výměně lokomotiv ř. 151 a zkrácení souprav vlaků na Slovensko dochází v žst. Bohumín s výjimkou Ex 141 „Detvan“, který je trasován přes polaneckou spojku a výměna lokomotivy ř. 151 se tedy provádí až v Českém Těšíně.
"Blanka" 150.026 čeká v Pardubicích na odjezd
R 420 "Excelsior" do Chebu (9.6.2002).
V roce 2002 se tak ukončila dlouhá tradice "banánů" a jejich vozby rychlíků v relaci Praha - Košice. Stroje řady 151 mají jedinou možnost jízdy na Slovensko v čele Ex 142/143 „Odra“ a to pouze do Žiliny. Řada 150 si uchovala vozbu R 424/425 „Laborec“ na východní Slovensko do Bánovců nad Ondavou, kde zajížděla s Os 9307/9306 do Veľkých Kapušan, resp. Maťovců. Ale 15. ledna 2003 rozhodlo vedení ZSSK radikálně omezit dopravu na 22 tratích s účinností od 2. února 2003. Na tomto seznamu se objevila také trať č. 195 Bánovce nad Ondavou - Veľké Kapušany, čímž zaniklo i zajíždění „banánů“ ke slovensko-ukrajinským hranicím.
Loňský grafikon byl ve znamení odstavení lokomotiv ř. 151 a dalších hnacích vozidel (162, 362, 371, 854) vybavených vlakovým zabezpečovacím zařízením typu LS 90. Do čela rychlíků se tak zřejmě naposledy vrátila nejúspěšnější série českých elektrických lokomotiv řady 140 a 141. Problémy s dlouhodobým odstavením lokomotiv ř. 150/151 nejlépe dokumentuje 150.021, prodělávající rekonstrukci v Přerově v období od listopadu 2001 do února 2003. Díky provozním neschopnostem a nedostatku strojů řady 151 zaskakují v těchto obězích nejčastěji stroje 162.033, 034, 036, 046 a 047.
Přes veškeré problémy spojené s provozem „banánů“ ř. 150/151, jsou mezi strojvedoucími oblíbeny a již 25 let patří mezi lokomotivní elitu pražského depa, podobně jako „gorily“ řady 350 v Bratislavě. O velké oblíbenosti „banánů“ svědčí skutečnost, že strojvedoucí přiřadili každé lokomotivě dívčí jméno, které má napsáno nad čelním oknem stanoviště strojvedoucího.

Lokomotivy řady 150: 002, 003, 005, 009, 010, 013, 015, 021, 022, 023, 024, 025, 026    
Lokomotivy řady 151: 001, 004, 006, 007, 008, 011, 012, 014, 016, 018, 019, 020, 027

Text a foto Pavel Větříšek


Oběhy lokomotiv řady 150 a 151 DKV Praha, PJ Vršovice

TS 101 (2 x 151)
1. den
Ex 506Bohumín 8:05 - Praha hl.n. 12:55 
Ex 507Praha Smíchov 14:47 - Bohumín 22:50 
2. den
Ex 504Bohumín 5:04 - Praha hl.n. 9:55 
Ex 501Praha hl.n. 15:05 - Bohumín 19:50 

TS 101A (1 x 151)
1. den
IC 502Bohumín 4:45 - Praha hl.n. 9:05X
IC 503Praha hl.n. 16:05 - Bohumín 20:14X

TS 102 (4 x 151)
1. den
R 603Pradubice hl.n. 5:35 - Bohumín 9:16 
Ex 140Bohumín 12:08 - Praha hl.n. 16:55 
R 223Praha hl.n. 20:23 - Přerov 0:02 
2. den
R 422Přerov 1:27 - Praha Smíchov 5:37 
Ex 121Praha hl.n. 7:05 - Bohumín 11:47 
Ex 120Bohumín 14:08 - Praha hl.n. 18:55 
R 209Praha hl.n. 22:18 - Petrovice u Karviné 3:15 
3. den
R 600Český Těšín 5:40 - Praha hl.n. 7:20 
R 601Praha Smíchov 13:46 - Český Těšín 19:29 
4. den
R 200Petrovice u Karviné 2:10 - Praha hl.n. 7:20 
EC 107Praha hl.n. 11:05 - Petrovice u Karviné 16:02 
R 602Bohumín 18:08 - Praha Smíchov 23:25 

TS 103 (4 x 151)
1. den
R 620Vsetín 2:50 - Přerov 3:56 
R 702Přerov 5:22 - Praha Smíchov 9:07 
Ex 143Praha hl.n. 13:05 - Žilina 19:33 
2. den
Ex 142Žilina 8:40 - Praha hl.n. 14:55 
Ex 505Praha hl.n. 17:05 - Bohumín 21:47 
3. den
R 208Petrovice u Karviné 1:00 - Praha hl.n. 6:03 
Ex 141Praha hl.n. 9:05 - Český Těšín 14:03 
EC 106Petrovice u Karviné 15:54 - Praha hl.n. 20:55 
R 423Praha hl.n. 22:48 - Přerov 2:47 
4. den
R 620Přerov 4:08 - Praha Smíchov 8:07 
R 703Praha Smíchov 15:08 - Přerov 19:02 
R 623Přerov 20:22 - Vsetín 21:25 

TS 104 (8 x 150)
1. den
R 421Praha hl.n. 0:21 - Přerov 4:29 
R 440Přerov 8:12 - Praha hl.n. 11:54 
R 623Praha hl.n. 16:23 - Přerov 20:02 
2. den
R 222Přerov 4:49 - Praha hl.n. 8:39 
R 753Praha Smíchov 11:56 - Hradec Králové 13:57kromě 5
R 753Praha Smíchov 11:56 - Týniště nad Orlicí 14:195
R 756Týniště nad Orlicí 16:44 - Praha hl.n. 18:47 
R 425Praha hl.n. 21:23 - Bánovce nad Ondavou 9:11 
3. den
Os 8958Bánovce nad Ondavou 13:06 - Košice 14:05 
Zr 1901Košice 16:10 - Bánovce nad Ondavou 17:12 
R 424Bánovce nad Ondavou 19:01 - Praha hl.n. 7:08 
4. den
R 707Praha smíchov 9:46- Přerov 13:45+
R 441Praha Smíchov 11:46 - Přerov 15:45X, 6
R 1521Olomouc hl.n. 17:14 - Vsetín 18:295
R 708Přerov 16:11 - Praha Smíchov 20:07+
Nex 50450Přerov 23:38 - Olomouc hl.n. 23:555
5. den
Nex 50450Olomouc hl.n. 0:45 - Praha Malešice 4:35kromě 1
Nex 55550Praha Malešice 8:15 - Praha hl.n. 8:335, 6
R 707Praha Smíchov 9:46 - Přerov 13:45X, 6
R 441Praha Smíchov 11:46 - Přerov 15:45+
R 708Přerov 16:11 - Praha Smíchov 20:07X, 6
R 1522Přerov 19:11 - Praha Smíchov 23:07+
Nex 54053Praha Malešice 22:30 - Olomouc hl.n. 2:01X
Nex 54053Praha Malešice 2:09 - Ostrava hl.n. 3:252 - 6
R 423 přPraha Smíchov 22:48 - Přerov 2:477
6. den
R 1309Praha Smíchov 0:25 - Přerov 6:151
Os 3300 pkBohumín 4:05 - Přerov 5:502 - 5
R 231 pkBohumín 5:10 - Přerov 6:326
R 704Přerov 10:11 - Praha Smíchov 14:07 
R 705Praha Smíchov 16:51 - Přerov 20:51 
R 420Přerov 23:27 - Praha hl.n. 3:15 
7. den
R 709Praha Smíchov 5:46 - Přerov 9:45 
R 706Přerov 12:11 - Praha Smíchov 16:07 
R 751Praha hl.n. 18:13 - Hradec Králové 19:55X, +
8. den
R 950Hradec Králové 5:05 - Praha Smíchov 6:59X, 6
R 621Praha Smíchov 7:46 - Přerov 11:45 
R 922Přerov 12:01 - Staré Město u Uh. Hradiště 12:36 
R 622Přerov 14:11 - Praha hl.n. 17:54 

© SPŽ