ČESKO-POLSKÁ SPOLUPRÁCESnahou Českých drah a PKP v roce 2007 bylo zařadit lokomotivy řady 163 do mezistátní dopravy na tratích PKP PLK (Polskie Linie Kolejowe) a naopak nasazení lokomotiv EP09 a EU07 v osobní dopravě na tratích SŽDC.
Bohumínská „Jadwiga“ 163.048 stojí v čele expresu
„Ernest Malinowski“ ve stanici Krynica
(foto Jacek Chiżyński 29. prosince 2007)
K zajímavému mezinárodnímu setkání došlo v české železniční stanici
Jablunkov-Návsí, kde se potkaly vlaky EC 145 Detvan v čele se slovenským
strojem 163.120 a osobní vlak 2935 s polskou „Hankou“ EU07-533.
(foto Jiří Vaněk 26. února 2008)
Polská elektrická jednotka EN57-1946 opouští
stanici Ostrava hl. n. jako osobní vlak do Racibórze.
(foto Jiří Vaněk 11. června 2007)
Pro tento účel byly vyčleněny lokomotivy 163.046, 047 a 048 z PJ Bohumín. Lokomotivy postupně prošly úpravou dle požadavků polského drážního úřadu UTK. Jeden sběrač elektrického proudu byl osazen měděným obložením, pouze v případě stroje 163.048 se jednalo o oba sběrače, jelikož absolvoval zkušební provoz v Polsku. Dále byla na lokomotivy dosazena radiostanice Radmor, vozidlová část polského zabezpečovacího zařízení SHP (Samoczynne Hamowanie Pociągu), kontrola bdělosti strojvedoucího CA (Czuwak Aktywny) a poziční světla osazená LED-diodami. Jako první prodělala tuto úpravu lokomotiva 163.048, která byla během podzimu 2007 zkoušena Ústavem kolejových vozidel IPS TABOR Poznań a také v provozu v nákladní dopravě v okolí seřaďovacího nádraží Tarnowskie Góry. Po úspěšném absolvování zkoušek a schválení provozu polským drážním úřadem UTK byl 14. října 2007 zahájen zkušební provoz na vlacích R 200/201 „Silesia“ a EC 108/109 „Comenius“ v úseku Petrovice u Karviné – Kraków Główny, personálně obsazen strojvedoucími depa Kraków. V současné době platí jednodenní TS 140 na vozebním rameni Bohumín – Kraków Główny pro R 201/200. Mezi rychlíky obslouží česká lokomotiva v pracovní dny Ex 3311/3310 v úseku Kraków Plaszów – Rzeszow, v sobotu a neděli zajíždí český „pershing“ v čele Ex 13411/31410 „Ernest Malinowski“ až do lázeňského městečka Krynica. Po příjezdu do Krynice se souprava vrací do stanice Powroźnik, kde je vyčištěna a dozbrojena vodou, a poté je opět přistavena do Krynice. České lokomotivy byly oficiálně pojmenovány polskými jmény za účasti zástupců ČD i PKP. Lokomotiva 163.046 byla pojmenována dívčím jménem „Kasia“ (Katka), 163.047 je označená pro nás obdobně vyhlížejícím jménem „Basia“ (Barča) a 163.048 dostala do vínku jméno „Jadwiga“ (Hedvika).
Zajíždění českých lokomotiv do Polska odpovídá také reciproční zajíždění lokomotiv PKP do Česka. PKP upravilo pro provoz na síti SŽDC pět lokomotiv řady EU07 a EU09. Lokomotivy musely být upraveny dle požadavků českého Drážního úřadu, aby splnily podmínky provozu. Byly upraveny radiostanice, instalováno vlakové zabezpečovací zařízení na lokomotivy EU07 – LS II. a stroje řady EP09 – LS90. Lokomotivy EP09-034 a EU07-540 podstoupily měření elektromagnetické kompatibility na ZC Cerhenice a CNTK Žmigród. DÚ Praha povolil zkušební provoz v úseku Petrovice u Karviné – Ostrava Svinov – Český Těšín a Bohumín – Jablunkov-Návsí. V průběhu 3. až 7. prosince 2007 proběhlo školení strojvedoucích PJ Bohumín na lokomotivě PKP EU07-511 v úseku Bohumín – Ostrava Svinov – Český Těšín – Jablunkov-Návsí na vlacích 3394/2805/2986/2830/3383. V soupravě vlaku zůstala zavěšena i turnusová lokomotiva řady 163 ČD pro případ problému polského stroje. Začátkem GVD 2007/08 byla pro lokomotivy EU07 určena jednodenní TS 150 na rameni Kraków Główny – Bohumín pro vlaky EC 108/109. V pracovní dny měla lokomotiva EU07 zajišťovat vozbu vlaků Sv 2997/Os 2905/Os 2910 v úseku Bohumín – Čadca. Jelikož homologační orgán na Slovensku nevydal povolení zajíždět lokomotivám EU07 na síť ŽSR z České republiky, byl oběh ještě během prvního týdne platnosti grafikonu změněn na vlaky 2935 a 2976 v pracovní dny v trase Bohumín – Jablunkov-Návsí. Řada EU07 PKP již měla povoleno zajíždět ze sítě PKP PLK do stanic Skalité a Plaveč. Na základě jednání bylo v dubnu 2008 povolení uděleno na celou síť ŽSR a opět tak vstoupil v platnost původně zamýšlený oběh polských lokomotiv Sv 2997/Os 2905/Os 2910.
Kromě lokomotiv řady EU07 zajíždí na síť SŽDC také rychlíkové lokomotivy EP09 s vlaky kategorie R a EC. Třídenní TS 148 obsahuje vlaky 203/202, 106/107, 105/102 a 103/104 na rameni Warszawa Wschodnia - Bohumín. Lokomotiva EP09 v jednodenní TS 149 zabezpečuje vozbu rychlíků 208/209 v úseku Terespol – Bohumín. Podobně jako jsou české lokomotivy ozdobeny polským dívčím jménem, dostaly do vínku polské lokomotivy česká jména: EU07-516 je „Markétka“ a EU07-539 „Janička“. Dvě lokomotivy pak dostaly jména podle večerníčku, který je velmi oblíbený také v Polsku: EU07-477 je „Rumcajs“ a EU07-533 „Hanka“ (tj. jméno Rumcajsovy manželky v polské verzi večerníčku, u nás je to samozřejmě Manka).
Kromě lokomotiv PKP zajíždějí na síť SŽDC také elektrické motorové jednotky EN57. TS 489 obsahuje vlaky Sv 28904/Os 3050/Os 3051/Sv 28931 na rameni Katowice – Ostrava Svinov. Druhá jednotka obsluhuje osobní vlaky v úseku Katowice – Ostrava hl. n. a podobně jako v loňském grafikonu zajíždí dvakrát na ostravské hlavní nádraží s vlaky 3351/3352 a 3353/3350.

Text Pavel Větříšek a Jiří Konečný

© SPŽ