Provoz lokomotiv řady 240 ČD v GVD 2001/2002

 240.011-7 v čele Os 8302 do Jihlavy, ještě s vozy Bh, u Kardašovy Řečice.
(foto Petr Šimoník, 26.8.2000)
      Lokomotivy ČD řady 240 jsou v současné době všechny deponovány v DKV České Budějovice. Poslední lokomotivy této řady sem přišly v roce 1991 z tehdejšího LD Cheb a jednalo se o stroje inventárních čísel 006, 021, 060, 063, 064, 065, 086, 106, 108 a 110. Tím byl doplněn stav na 35 lokomotiv. Po zrušení tří "laminátek" (006, 052, 110) během posledních deseti let se počet ustálil na současných 32 strojů. V letošním GVD 2001/02 zde DKV České Budějovice nasazuje 22 lokomotiv v šesti turnusových skupinách, zbylých 10 je vedeno letmo. Řada 240 se objevuje na vozebních ramenech České Budějovice - Plzeň (- Karlovy Vary), Č. Budějovice - Horní Dvořiště, Č. Budějovice - Veselí nad Lužnicí - Tábor a Veselí nad Lužnicí - Jihlava - Havlíčkův Brod.
     TS 207 je čtyřdenní, turnusově jsou zde nasazeny stoje 026, 086, 106, 107. Personálně je obsazují strojvedoucí z PJ Veselí nad Lužnicí, na provozní ošetření však zajíždějí do Českých Budějovic. Hlavní náplní této skupiny je vozba osobních vlaků na trati Veselí nad Lužnicí - Jihlava, které jsou tvořeny od počátku letošního roku soupravami vozů Bmo+BDs. Dále zajíždějí na jednom páru osobních vlaků z Jihlavy do Havlíčkova Brodu, z Veselí nad Lužnicí do Tábora a po dvou párech do Českých Budějovic. V letním období vozí ještě v neděli sezónní R 1561 z Českých Budějovic do Havlíčkova Brodu. Celkově nedošlo k žádným zásadním změnám v této TS oproti loňskému grafikonu. Přestaly vozit jen noční pár Pn vlaků do Tábora a Os 8303 na trati 225 vozí jen v neděli. V ostatní dny se v čele zmíněného Os vlaku objevuje lokomotiva 230.076 z jednodenní TS 206.
     TS 208 je obsazena 6 stroji čísel 021, 045, 060, 066, 108, 109. Lokomotivy této TS jezdí hlavně na trati do Plzně, a to jak na Pn vlacích, tak i na jednom NEx 50702 a Os 8001. S novým grafikonem přestaly vozit pár nákladních vlaků Pn 68402 (Č.Budějovice seř. n. - Brno Maloměřice) / Sn 44035 (Nymburk seř. n. - Summerau) do Havlíčkova Brodu. Druhý zmíněný vlak byl přetrasován přes Prahu. Místo toho zajíždějí do Havlíčkova Brodu na Os 8306/Os 14856 a zpět do Českých Budějovic se vracejí na Os 14851/R 660. Pokles přepravy písku z Nové Vsi nad Lužnicí do Plzně způsobil, že tato TS již nevozí dříve skoro pravidelný ucelený vlak s touto surovinou, neboť je zaváděn jen podle potřeby. Novinkou je zajíždění lokomotiv této skupiny do Horního Dvořiště v čele dvou párů vlaků, z toho se jedná o jeden fotitelný pár R 474/R 473.
      Do TS 217 a 218 se vystavuje celkem 5 párů lokomotiv 240 spojených na vícenásobné řízení, které dopravují většinu nákladních vlaků na nově elektrizované trati z Českých Budějovic do Horního Dvořiště. Oběhy jsou pouze informativní z důvodu nepravidelnosti jízdy jednotlivých nákladních vlaků. Nasazování se zde děje operativně. Nejčastěji lze spatřit následující "laminátky" (spojené na dvojčlenné řízení): 008, 010, 014, 025, 044, 049, 050, 055, 057, 062, 063, 065. Lze očekávat, že zbylé stroje budou v brzké době také připraveny na provoz na dvojčlenné řízení. S ostatními lokomotivami se lze setkat např. ve směnném nasazení zaskakující za řadu 230 s nákladními vlaky do Jihlavy nebo do
 240.021-6 na vlaku Sn 44035 stoupá z Horní Cerekve k Jihlávce, nejvýše
položené stanici na trati (foto Jakub Šimoník, 19.9.2000).
Nového Sedla u Lokte či Karlových Varů. Taktéž letmo vedené lokomotivy 240 se objevují na výkonech budějovických "plecháčů".
     V TS 214 je nasazena "laminátka" 240.007 zajišťující postrkovou službu nákladních vlaků z Dynína do Chotýčan. Tato lokomotiva jako jediná své řady byla zhruba před pěti lety vybavena zařízením na automatické odvěšování. Mechanismus tvoří dva vzduchové válce, které ovládají táhlo upevněné k háku. Vyvěšení lokomotivy od vlaku se děje na zhlaví při vjezdu do žst. Chotýčany.
     V TS 215 jezdí 240.094 a je též určená na postrky nákladních vlaků, tato však mezi Jindřichovým Hradcem a Doňovem.
     Samozřejmě nejsou vyloučeny záměny a záskoky. V současné době (červenec 2001) jsou "laminátky" 240.047 a 064 na velké opravě v ŽOS Nymburk. Stroj 240.106 se podrobuje vyvazovací opravě v domovském DKV, místo ní tak jezdí 240.011.
     Budějovické "laminátky" řady 240 lze v provozu spatřit v pěti barevných provedeních. Stroje čísel 008, 010, 023, 026, 045, 048, 049, 063, 065, 107, 139 jsou opatřeny starým nátěrem se žlutým proužkem na čele. Další skupinou jsou lokomotivy čísel 044 ,055, 057, 062 v unifikovaném nátěru s 60 cm širokým žlutým pruhem. V původním nátěru jezdí stroje čísel 007, 011, 021, 025, 050, 066, 086, 094, 106, 108. Tzv. novým unifikovaným nátěrem se slonovou kostí byli natřena lokomotiva číslo 053, ke které přibudou v blízké době stroje 047 a 063. Atypické barvy má stroj č. 014: starý nátěr s 30 cm širokým žlutým pruhem kolem celé sříně. Dalším nestandartním nátěrem je opatřen stroj č. 035 - nátěr je tvořen kombinací červené se žlutým a šedým pruhem. Číslo 060 je také v původním nátěru, ale čela má červená se žlutými proužky a konečně stroj č. 109 je unifikovaný se žlutým pruhem širokým pouze 30 cm.

Seznam lokomotiv řady 240 ČD v DKV České Budějovice:
007, 008, 010, 011, 014, 021, 023, 025, 026, 035, 044, 045, 047, 048, 049, 050,
053, 055, 057, 060, 062, 063, 064, 065, 066, 086, 094, 106, 107, 108, 109, 139


 240.035-6 odjíždí s ranním Pn 68845 (Tábor-Veselí n.L.) ze stanice Soběslav
(foto Petr Šimoník, 16.9.1999).
Stroje 240.063+139 v žst. Veselí nad Lužnicí v čele vlaku
Pn 64801 Brno Maloměřice - České Budějovice seř. n.
(foto Petr Šimoník, 25.8.1999)
240.106-5 ČD na Os 8303 (Jihlava-Veselí n.L.) v zastávce Horní Ves
(foto Jakub Šimoník, 19.9.2000).
TS 207 - 4 x 240
 1.den   8231   Ve   04:17   - ČB   05:08  X 
  8221   Ve   05:30   - ČB   06:17  jede v + 
   8230   ČB   06:53   -  Ve    07:41  nejede v 6  
   8233   Ve   08:27   - ČB   09:14  X, 6 
   8202   ČB   13:30   - Ta   14:51  X, 6 
   Lv   Ve   14:22   - Ta   14:51 jede v + 
   8225   Ta   15:53   - ČB   17:26  
   58002   ČB   18:33   - Ji   21:13 X, 6 
   1561   ČB   18:50   - HB   21:37 jede v + 
   Lv   HB   22:00   - Ji   22:54 jede v + 
 2.den   64811   Ji   01:40   - Ve   06:14 X, 6 
   8303   Ji   12:16   - Ve   14:18 jede v + 
   8304   Ve   15:17   - Ji   17:39 X, + 
   8337   Ji   19:52   - HC   20:35 X, + 
 3.den   8330   HC   04:25   - Ji   05:07 X, 6 
   8301   Ji   05:33   - Ve   07:50 X, 6 
   8302   Ve   12:55   - Ji   15:44 
   8307   Ji   16:10   - Ve   18:20 
 4.den   8300   Ve   06:37   - Ji   09:08 
   14852   Ji   09:24   - HB   09:52 
   14855   HB   10:03   - Ji   10:32 (v 6 závěs) 
   8305   Ji   13:52   - Ve   16:29 

TS 208 - 6 x 240
 1.den   68811   Ve   04:26   - ČB   06:03 nejede v 1 
   68710   ČB   9:10   - Pz   17:00 X, 6 
 2.den   8001   Pz   04:35   - ČB   08:32 nejede v 1 
   Lv   ČB   11:05   - Ne   11:10 X 
   8091   Ne   12:40   - ČB   12:45 X 
   8236   ČB   14:52   - Ve   15:38 
   8306   Ve   17:01   - Ji   19:26 
   14856   Ji   19:48   - HB   20:16 
 3.den   14851   HB   4:28   - Ji   05:03 
   660   Ji   05:10   - ČB   07:32 
   Lv   ČB   13:24   - Ne   13:29 X 
   8097   Ne   14:57   - ČB   15:02 X 
   68712   ČB   17:10   - Hrž   21:20 X, 6 
   67813   Hrž   22:06   - ČB   01:29 X, 6 
 4.den   68829   ČB   04:30   - Ka   05:28 X, 6 
   88661   Ka   06:58   - Ry   08:20 X, 6 
   98661   Ry   08:53   - HD   09:05 X, 6 
   474   HD   15:04   - ČB   16:06 X, 6 
   473   ČB   17:58   - HD   19:00 X 
   46032   HD   22:51   - ČB   00:35 X 
 5.den   50702   ČB   03:36   - Pz   06:25 nejede 1, 7 
   68820   ČB   04:20   - Či   05:01 jede v 1 
   Lv   Či   05:54   - ČB   06:45 jede v 1 
   68712   ČB   17:10   - Pz   00:16 jede v + 
   67803   Pz   19:18   - ČB   00:06 nejede 1, 7 
 6.den   68820   ČB   04:20   - Či   05:01 nejede 1, 7 
   Lv   Či   11:38   - Hrž   12:38 nejede 1, 7 
   Lv   Pz   11:54   - Hrž   12:53 jede v 1 
   67811   Hrž   15:05   - ČB   18:50 X, 6 
   68812   ČB   19:52   - Ve   21:20 nejede v 1, 7 
   Lv   ČB   19:52   - Ve   21:20 jede v 1 
 
TS 214 - 1 x 240 - postrky Dynín - Chotýčany
 
TS 215 - 1 x 240 - postrky Jindřichův Hradec - Doňov
 

TS 217 - 4 x 2*240 - informativní oběh
 1.den   49044   HD   00:04   - Ne   01:26 jede 3, 6. 2 ,3, 6=Lv 
   44033   ČB   01:45   - HD   03:00 nejede v 2, 2=Lv 
   46038   HD   04:28   - ČB   06:47 nejede 7, 1. v 1=Lv 
   44043   ČB   08:52   - HD   10:31 nejede 1, 2.V 2=Lv 
   46026   HD   13:02   - ČB   15:46 nejede v 1 
   44045   ČB   17:02   - HD   18:25 nejede v 1, 7 
   46030   HD   19:06   - ČB   21:18 nejede 1, 5, 7. v 5=Lv 
 2.den   Lv   ČB   03:00   - Ne   03:05 nejede 6, 7. v 6=Lv 
   48065   Ne   03:33   - HD   05:57  nejede 1, 7. v 1=Lv 
   46042   HD   08:12   - ČB   09:51 
   Lv   ČB   12:10   - Ne   12:15 
   44035   Ne   12:46   - HD   14:12 
   49062   HD   14:32   - Ne   16:59 nejede 7. v 7=Lv 
   Lv   Ne   17:10   - ČB   17:15 jede 4, 5, 6 
   48043   Ne   19:44   - HD   21:29 nejede 4, 5, 6 
 3.den   46034   HD   01:17   - ČB   02:34 nejede 5, 6, 7 
   Lv   ČB   03:55   - Ne   04:00 
   48069   Ne   04:44   - HD   06:56 nejede 6. v 6=Lv 
   46022   HD   09:28   - ČB   11:44 
   Lv   ČB   12:55   - Ne   13:00 
   48061   Ne   13:47   - HD   16:28 nejede v 6 
   49064   HD   18:41   - Ne   20:49 nejede 6, 7. v 7=Lv 
   Lv   Ne   21:34   - ČB   21:39 
 4.den   44041   ČB   01:20   - HD   02:30 
   46046    HD    03:06    -  ČB    04:15  nejede 2. v 2=Lv  
   Lv   ČB   07:10   - Ne   07:15 
   44077   Ne   07:50   - HD   09:53 
   49060   HD   12:36   - Ne   14:09 nejede 7. v 7=Lv 
   48063   Ne   20:23   - HD   22:00 

TS 219 - 1 x 2*240 - informativní oběh, dispečerské výkony
 1.den   49046   HD   03:34   - Ne   04:39 nejede v 7, 1 
   48045   Ne   15:05   - HD   17:24 X, v 6, 7=Lv 
   49048   HD   20:50   - Ne   22:13 X 
   48047   Ne   23:28   - HD   00:46 X, v 6, 7=Lv 
 
Použité zkratky:
ČB - České Budějovice hl.n./seř.
Či - Číčenice
HB - Havlíčkův Brod
HC - Horní Cerekev
HD - Horní Dvořiště
Hrž - Horažďovice předměstí
Ji - Jihlava
Ne - Nemanice
Ta - Tábor
Ve - Veselí nad Lužnicí

Text Petr Šimoník  

© SPŽ