263.008 čaká v žst. Kúty na odchod s osobným vlakom smer Bratislava
(foto Petr Nohel 8.5.2003)

Prevádzka rušňov radu 263
RD Bratislava hlavné v GVD 2002/03


V roku 1988 bolo vyrobených a dodaných Škodou Plzeň, n. p., vtedajším výrobcom a dodávateľom elektrických hnacích vozidiel pre bývalé ČSD 12 hnacích vozidiel série 263 (2 ks prototypov ŠKODA 70 E0 boli vyrobené v roku 1984) určených pre vozbu regionálnych osobných vlakov a rýchlikov. Všetkých 10 sériových strojov 263.003-012 (ŠKODA 70 E1) bolo od začiatku umiestnených v RD Bratislava hlavné. Od začiatku svojej služby sa "princezné" - ako ich nazvali v domovskom RD a táto prezývka sa neskôr rozšírila po celej železnici - vyznačovali spoľahlivou a málo poruchovou službou a už vo veľmi krátkom čase sa stali veľmi obľúbenými. Prispieval k tomu hlavne tichý chod rušňa počas výkonu služby ako aj nenáročná údržba.
V prvých rokoch služby boli tieto stroje rozdelené do dvoch turnusových skupín, ktoré zabezpečovali vozbu vlakov osobnej prepravy na vozebných ramenách:
Bratislava - Štúrovo, kde pred elektifikovaním trate do Zvolena jazdili s vtedajším R 652 "Horehronec" a R 801 "Poľana" po Šurany, neskôr po Levice, ďalej po Hronskú Dúbravu a od roku 1997 až do Zvolena.
Bratislava - Břeclav s párom vlakov R653/652 "Horehronec" jazdili v GVD 1992/93 až do Brna, kde sa stretávali so svojimi moravskými prototypovými kolegyňami
Bratislava - Leopoldov - Nové Mesto nad Váhom, kde zabezpečovali vozbu R 580/581 "Tekov" a R 180/181 "Devín". Istou zvláštnosťou bola aj vozba osobného vlaku až do Trenčianskej Teplej. Okrem toho v GVD 1993/94 tieto stroje vozili aj osobný vlak z Levíc cez Šurany do Nových Zámkov, kde počas prevádzkovej prestávky boli využívané aj na osobnom vlaku do Komárna a späť.
V roku 1993 boli po privezení osobného vlaku do Štúrova turnusovo radené na čelo medzinárodného rýchlika R 378 "Metropol", ktorý vozili po Bratislavu hl. st., kde ich na tomto vlaku vymenil stroj série 350. Tak na vozebnom ramene Štúrovo - Bratislava hl. st. nahradzovali výkony radu 350.
Okrem toho od roku 1990 až do r. 1992 bol stroj 263.008 turnusovo zaradený iba na vozbu osobných vlakov z Bratislavy-Nového Mesta do maďarskej Rajky. Táto princezná ako jediná bola v tom čase označená okrasným logom ČSD, ktoré bolo nastriekané na čele rušňa na žltom páse. V RD Bratislava hlavné okrem spomenutého stroja mali toto logo nastriekané aj stroje 363.157 a 363.177. Stroj 263.012 bol od začiatku svojej služby nasadzovaný letmo. Po zmene normatívu na vozbu osobnej dopravy do Rajky bol aj stroj 263.008 nasadený do letmej prevádzky, kde zastupoval turnusové stroje 263, ktoré v tom čase boli na stredných opravách, alebo boli na rôznych technických prehliadkach.
Osobný vlak Šaľa - Bratislava-Nové Mesto s rušňom 263.005 čaká na odchod
(jeseň 1992).
Prvé stredné opravy týchto strojov začali prebiehať v roku 1993 a prvým strojom, ktorý sa vrátil zo strednej opravy, bol stroj 263.004 a bol označený pôvodným náterom kombinácie červenej a žltej farby. Prvú sériu týchto stredných opráv vykonali ŽOS Vrútky a tieto stroje sa z opráv vracali natreté ešte syntetickým emailom. Nie všetky stroje sa však postupne vrátili po oprave zo žltým pruhom, pretože počínajúc od stroja 263.006 začali princezné dostávať bezpečnostné pásy vo farbe slonovej kosti. Posledným strojom,ktorý sa vrátil v pôvodnom nátere z ŽOS Vrútky bol stroj 263.011, ale po strednej oprave v tomto nátere jazdil veľmi krátky čas (asi 1 mesiac), pretože v októbri 1994 bol násilne poškodený, keď na R 811 "Horehronec" neďaleko Šurian sa na železničnom priecestí v plnej cestovnej, teda 90 kilometrovej rýchlosti, zrazil s nákladným autom a takto ťažko poškodený bol opätovne odoslaný na opravu do ŽOS Vrútky, odkiaľ sa vrátil spolu so strojom 263.006 už v novom bielo-červenom nátere dňa 2. 6. 1995. Tak teda posledným strojom radu 263, ktorý sa po prvej strednej oprave v ŽOS Vrútky vrátil dňa 15. 8. 1994 v pôvodnom červeno-žltom nátere bol stroj 263.010 a v tomto nátere jazdil až do pristavenia ku druhej strednej oprave v polovici roku 2002.
Okrem stredných opráv, ktoré vykonávali ŽOS Vrútky, všetky ostatné druhy opráv na týchto strojoch vykonávalo domovské rušňové depo. Od roku 1999 začali tieto stroje postupne prechádzať už druhou strednou opravou, ktorá však nebola vykonaná v ŽOS Vrútky, ale v udržiavacej dielni domovského rušňového depa. Postupne takto prešli strednú opravu a boli opatrené polyuretánovým lakom tieto stroje v nasledovnom poradí: 263.012 (oprava ukončená 8. 1. 2000, do prevádzky 10. 1. 2000), 263.007 (oprava ukončená 24. 6. 2000 do prevádzky 30. 6. 2000), 263.004, 263.005 (oprava ukončená 11. 4. 2001, do prevádzky odovzdaná 14. 4. 2001), 263.006 (oprava ukončená 6. 12. 2001), 263.009 (január 2002), 263.011 (apríl 2002), stroj 263.010 mal ukončenú strednú opravu dňa 18. 10. 2002 a do prevádzky bol uvedený 20. 10. 2002. V súčasnosti prebieha stredná oprava stroja 263.003.
Rýchlik 581 "Tekov" vedený rušňom 263.008 opúšťa žst. Trnava
(jeseň 1992).
Istou zvláštnosťou bola nehodová udalosť - požiar a následná oprava stroja 263.008. Dňa 31. 3. 2001 pri vezení vlaku Os 2052 z Bratislavy-Nového Mesta do Malaciek došlo o 23:28 hod na zastávke Devínske Jazero k požiaru trakčnej tlmivky na tomto rušni. Pri požiari bolo žiarením tepla úplne zničené druhé stanovište rušňa, došlo k vyhoreniu strojovne, zvlneniu obidvoch bočných stien rušňa, zhoreniu celej kabeláže atď. Požiar spôsobil ťažké poškodenie rušňa, škoda sa odhadovala na 15 mil. Sk a uvažovalo sa o jeho zrušení. Nakoľko je ale turnusová potreba týchto strojov vysoká a je ich nedostatok, rozhodlo sa o jeho oprave, ktorú vykonali ŽOS Vrútky. Oprava stroja bola ukončená dňa 30. 10. 2002, pričom ale tento rušeň bol do prevádzky uvedený až v januári 2003. Kvôli technickým problémom s jeho oživovaním bol niekoľkokrát odoslaný do ŽOS Vrútky (napr. po príchode z Vrútok 15. 12. 2002, vrátený 18. 12. 2002). V súčasnosti je tento stroj nasadený letmo. Počas 15-ročnej služby sa tieto rušne okrem drobných nehôd nezúčastnili nejakej závažnej nehodovej udalosti. Rušne 263.006 a 263.012 majú v riadiacom systéme zabudovaný systém MIREL. Ak sa tento systém osvedčí, uvažuje sa o jeho rozšírení na celú sériu.
V terajšom GVD sú rušne 263 zaradené do 2 turnusových skupín. Rušne 263.003 a 263.006 sú pridelené iba na vozbu osobných vlakov a rýchlikov v bratislavskom uzle v TS 203. Rušne 263.004, 005, 007, 009, 010, 011 jazdia na vozebnom ramene Kúty - Štúrovo, Bratislava - Rajka MÁV, Bratislava - Zvolen v 6 dňovej turnusovej skupine 201, kde priemerný denný beh vozidla činí 546 km a denný priemer prázdnych ciest je 1 km. Stroje 263.008 a 263.012 jazdia letmo. Stroj 263.007 je v súčasnosti nepojazdný kvôli chybným podvozkom a tak na neho budú dané podvozky z 263.003, ktorý je momentálne v koncovej časti strednej opravy a čaká na dosadenie nového laku. Takisto stroj 263.008 je kvôli poruche odstavený a čaká na záručný servis v RD Bratislava východ 2 na 10. koľaji, na ktorú sa odstavujú iba dlhodobo neschopné vozidlá. Na tomto stroji bola vykonaná generálna oprava po jeho požiari, ktorá bola ukončená vo Vrútkach 30. 10. 2002, ale kvôli technickým problémom a problémom s oživením stroja začal tento jazdiť až v januári 2003, a žiaľ tiež iba na krátku dobu.

Text a neoznačené foto Andrej Ivanič


Obehy rušnov radu 263 RD Bratislava hlavné

TS 201
263.004, 005, 007, 009, 010, 011
1. den
9605Bratislava N. M. 2:30 - Bratislava hl. st. 2:381
2030Bratislava hl. st. 4:47 - Kúty 5:59X
2005Kúty 6:26 - Nové Zámky 9:19 
4208Nové Zámky 9:51 - Bratislava N. M. 11:31 
2040Bratislava N. M. 14:28 - Kúty 15:52X,+
2013Kúty 17:48 - Bratislava hl. st. 19:32X,+
2013Bratislava hl. st. 17:48 - Nové Zámky 19:32X
4209Bratislava N. M. 14:29 - Nové Zámky 16:186
4216Nové Zámky 17:35 - Bratislava N. M. 19:146
75710Bratislava N. M. 19:35 - Bratislava hl. st. 19:43 
4213Bratislava hl. st. 20:44 - Nové Zámky 22:216,7
4271Nové Zámky 22:32 - Štúrovo 23:16 
2. den
2002Štúrovo 3:44 - Nové Zámky 4:281,+
2002Nové Zámky 4:40 - Kúty 8:08 
2007Kúty 10:19 - Nové Zámky 13:277
2006Nové Zámky 13:45 - Bratislava hl. st. 15:236,7
2008Nové Zámky 14:41 - Bratislava hl. st. 16:19X
2008Bratislava hl. st. 16:50 - Kúty 18:00 
2043Kúty 18:17 - Bratislava hl. st. 19:26 
2044Bratislava hl. st. 22:41 - Kúty 23:50X,+
3. den
2037Kúty 5:53 - Bratislava N. M. 7:06X,6
9615Bratislava hl. st. 8:52 - Bratislava N. M. 9:00+
2034Bratislava N. M. 10:32 - Kúty 11:56 
2041Kúty 12:10 - Bratislava hl. st. 13:19 
4207Bratislava hl. st. 13:47 - Nové Zámky 15:251-4,6
2010Nové Zámky 15:42 - Bratislava hl. st. 17:231-4,6
2010Bratislava hl. st. 17:42 - Kúty 18:521-4,+
2045Kúty 20:23 - Bratislava hl. st. 21:321-4,+
2011Kúty 15:20 - Nové Zámky 18:165
4220Nové Zámky 19:50 - Bratislava hl. st. 21:305
9631Bratislava hl. st. 22:00 - Bratislava N. M. 22:085,6
9633Bratislava hl. st. 22:59 - Bratislava N. M. 23:071-4,+
4. den
9602Bratislava N. M. 2:30 - Bratislava hl. st. 2:38X,6
75703Bratislava hl. st. 2:50 - Bratislava N. M. 2:58X,6
9606Bratislava N. M. 3:57 - Bratislava hl. st. 4:05 
4201Bratislava hl. st. 4:44 - Nové Zámky 6:237
2004Nové Zámky 6:51 - Bratislava hl. st. 8:417
811Bratislava hl. st. 6:40 - Zvolen os. st. 9:49X,6
802Zvolen os. st. 13:13 - Bratislava hl. st. 16:24X,6
404Bratislava hl. st. 17:50 - B.-Petržalka 18:09 
405B.-Petržalka 22:24 - Bratislava hl. st. 22:42 
5. den
4201Bratislava hl. st. 4:44 - Nové Zámky 6:23X,6
2004Nové Zámky 6:51 - Bratislava hl. st. 8:41X,6
9603Bratislava hl. st. 4:50 - Bratislava N. M. 4:58+
4401Bratislava N. M. 6:18 - Rajka MÁV 6:52+
13210Rajka MÁV 8:15 - Bratislava hl. st. 9:17+
9619Bratislava hl. st. 10:04 - Bratislava N. M. 10:127
75705Bratislava hl. st. 13:00 - Bratislava N. M. 13:08X,6
2040Bratislava N. M. 14:28 - Kúty 15:526
2013Kúty 16:24 - Nové Zámky 17:386
4209Bratislava N. M. 14:29 - Nové Zámky 16:18X,+
4216Nové Zámky 17:35 - Bratislava N. M. 19:14X,+
2015Bratislava hl. st. 18:47 - Nové Zámky 20:306
75710Bratislava N. M. 19:35 - Bratislava hl. st. 19:48X,+
4215Bratislava hl. st. 22:47 - Nové Zámky 00:24X,+
6. den
2000Nové Zámky 3:41 - Kúty 6:57 
2039Kúty 7:18 - Bratislava hl. st. 8:30 
4205Bratislava hl. st. 9:47 - Nové Zámky 11:26 
4210Nové Zámky 11:41 - Bratislava hl. st. 13:19 
2038Bratislava hl. st. 13:51 - Kúty 15:011-4
4207Bratislava hl. st. 13:47 - Nové Zámky 15:255
75707Bratislava hl. st. 15:02 - Bratislava N. M. 15:107
2011Bratislava hl. st. 16:38 - Nové Zámky 18:161-4,6,+
2010Nové Zámky 15:42 - Kúty 18:525
4218Nové Zámky 19:34 - Bratislava N. M. 21:187
4220Nové Zámky 19:50 - Bratislava hl. st. 21:301-4,6
2044Bratislava hl. st. 22:41 - Kúty 23:506
Rušeň 263.010 s osobným vlakom do Bratislavy medzi Moravským Jánom
a zastávkou Závod (foto Petr Nohel 8.5.2003).

TS 203
263.003, 006
1. den
2031Kúty 4:03 - Bratislava N. M. 5:48 
4962Bratislava N. M. 5:58 - Petržalka 6:12X
9750Petržalka 6:59 - Bratislava N. M. 7:13X
75704Bratislava N. M. 7:30 - Bratislava hl. st. 7:386,7
9621Bratislava hl. st. 10:57 - Bratislava N. M. 11:056,7
9624Bratislava N. M. 13:52 - Bratislava hl. st. 14:00 
9629Bratislava hl. st. 17:43 - Bratislava N. M. 17:517-5
75709Bratislava hl. st. 18:11 - Bratislava N. M. 18:196
2042Bratislava N. M. 20:17 - Kúty 21:40 
1a. den
75701Bratislava hl. st. 1:24 - Bratislava N. M. 1:321-5
9644Bratislava N. M. 3:36 - Bratislava hl. st. 3:44 
400Bratislava hl. st. 6:02 - Petržalka 6:21 
401Petržalka 9:14 - Bratislava hl. st. 9:32 
402Bratislava hl. st. 12:50 - Petržalka 13:091-6
403Petržalka 17:18 - Bratislava hl. st. 17:361-6
831Bratislava hl. st. 13:40 - Zvolen os. st. 16:507
810Zvolen os. st. 19:25 - Bratislava hl. st. 22:267
9033Bratislava hl. st. 22:59 - Bratislava N. M. 23:075, 6

© SPŽ