"Gorila" 350.007 v "kakadu nátěru" vyjíždí s EC 170 táhlé stoupání
na havlíčkobrodské trati u Vlkanče (foto Pavel Větříšek 28. 4. 2004)

Lokomotivy řady 350
v GVD 2005/06

Koncem roku 2005 byla Českým drahám předána poslední, sedmá, jednotka řady 680 firmy Alstom. Příchodem nových naklápěcích souprav mělo dojít k velkému omezení zajíždění lokomotiv řady 350 ZSSK na síť Správy železniční dopravní cesty (SŽDC). Vozba vlaků kategorie EC měla být alespoň z části převedena na tyto nové naklápěcí soupravy. Ovšem přetrvávající problémy se schvalováním provozu nejen u českého Drážního úřadu, ale zejména u našich sousedů, oddalují nasazení řady 680 do mezinárodního provozu. „Pendolina“ měla vozit podle původních záměrů při sestavování grafikonu vlakové dopravy 2005/06 vlaky EC 71/74 a 75/70. Oba páry EC vlaků tak musí být prozatím vedeny v klasické soupravě. Vozbu EC 71/74 zabezpečují slovenské stroje řady 350, vlaky 75/70 vozí brněnské lokomotivy řady 362.
S příchodem nového grafikonu vlakové dopravy došlo k určitým změnám v nasazení řady 350 ZSSK jak v České republice, tak zejména na Slovensku. Dobrou zprávou pro všechny české příznivce řady 350 je povolení provozu druhého prototypu na síti SŽDC. Stroj 350.002 je od konce roku 2005 běžně nasazován nejen na Slovensku, ale také na výkony do Čech spolu s dalšími stroji své řady. „Gorily“ se po roční odmlce opět vrátily na II. tranzitní koridor v čele EC 102/103 „Polonia“, jehož soupravu vozí z Břeclavi do Petrovic u Karviné. Další významnou změnou v Česku je návrat EC 170/171 a 174/175 z atraktivní havlíčkobrodské trati č. 230 a 250 do původní polohy na první český koridor údolím Svitavy přes Českou Třebovou. Jediným výkonem řady 350 Českomoravskou vrchovinou tak zůstává noční R 374/375 „Pannonia“. Počet lokomotiv řady 350 operujících na území ČR klesl oproti 10 strojům v loňském roce na současných osm.
Nové nasazení rychlíkových lokomotiv řady 350 na Slovensku je spojeno zejména s reorganizací železniční dopravy. Jelikož došlo k úplnému odloučení nákladní divize Železniční spoľočnosti (ZSSK) a vzniku Železniční spoľočnosti Cargo Slovakia (ZSCS), muselo se také přistoupit k rozdělení hnacích vozidel na osobní ZSSK a nákladní ZSCS. Část dvousystémových elektrických lokomotiv řady 363 ZSSK tak byla převedena do nově vzniklé divize Cargo. Tyto chybějící stroje musely v osobní vozbě nahradit lokomotivy řady 350. V loňském GVD spočívala na řadě 350 vozba IC vlaků 404/405, 500/501, 506/507 a 511 spojujících Bratislavu s Košicemi a jeden pár rychlíků 336/337 z Bratislavy do Žiliny. Nový grafikon si místo devíti spojů vyžádal nasazení řady 350 na třinácti vnitrostátních vlacích, jmenovitě - IC 402/403, 404, 500/501, 511 a R 600, 602, 604, 609/610, 611, 613. Velmi zajímavým výkonem rychlíkových lokomotiv je vozba osobních vlaků 7201, 7202 a 7205 z východoslovenské metropole do maďarského Hidasnémeti.
Stroj 350.011 prezentující jednotný nátěr ZSSK jede v čele EC 171 "Hungaria"
mezi Vojkovicemi nad Svratkou a Hrušovany u Brna. (foto Petr Nohel 20.5.2006)
Dalším zvratem prochází nejen řada 350, ale veškerá kolejová vozidla pod hlavičkou ZSSK. V červnu roku 2005 požádalo vedení ZSSK Technickou univerzitu v Košicích o pomoc při návrhu unifikovaného barevného designu. Hlavním cílem nového barevného řešení bylo zejména sjednocení vzhledu veškerých vozidel a jednoznačné odlišení ZSSK od dalších společností, které budou nabízet své služby na síti Železnic Slovenskej Republiky (ŽSR). Celá souprava tak bude v jednotném barevném schématu, které vytvořil Daniel Blonski s použitím barev od střechy směrem k podvozku v pořadí RAL 9006 (stříbrnobílá), RAL 3002 (červená karmín), RAL 9010 (čistě bílá), RAL 7040 (šedá) a RAL 7012 (čedičově šedá). Praktické provedení firemního nátěru na sebe nenechalo dlouho čekat. V březnu 2006 opustila brány ŽOS Vrútky po prodělané EH opravě první „gorila“ v novém unifikovaném laku ZSSK - 350.011. Své první kilometry v novém kabátě najížděla na spojích mezi Bratislavou a Košicemi. Posléze byla nasazena do běžného mezinárodního provozu na EC vlacích do Čech, kde si také vysloužila patřičnou pozornost fotografů. Téměř měsíc po přistavení 350.011 byla 29. dubna přepravena na závěsu R 703 do Martina a poté na osobním vlaku do Vrútek 350.007 k vykonání údržbového zásahu v rozsahu EH. Součástí této opravy měla být také změna nátěru. Prioritou ZSSK je v co nejkratší době prezentace firemního nátěru nejen na Slovensku, ale také v zahraničí. Podle prvních informací by měla být do jednoho roku celá flotila řady 350 v unifikovaném kabátě. Jaké ale bylo překvapení, když se stroj 350.007 vrátil v červenci do domovského depa pouze po obnově nátěru LAK III v původním barevném řešení. Po návratu 350.007 byl 14. července přepraven do Vrútek druhý prototyp, kde se podrobí údržbovému zásahu stupně EH. Otázkou však zůstává v jakém nátěru se vrátí do Bratislavy. Pokud bude pokračovat aplikace nových laků na strojích řady 350, brzy se stanou terčem nájezdu fotografů i opovrhované nátěry, jakými jsou současné „kakadu“.

Text Pavel Větříšek


Oběhy lokomotiv ZSSK řady 350 SPD Bratislava

TS 301 (5 x 350)
1. den
EC 136 Bratislava hl. st. 6:14 - Praha Holešovice 10:25
EC 171 Praha Holešovice 12:40 - Budapest Keleti 19:22
2. den
EC 174 Budapest Keleti 6:50 - Praha Holešovice 13:25
EC 173 Praha Holešovice 14:40 - Břeclav 17:49
EC 74 Břeclav 19:35 - Praha hl. n. 22:35
Sv 29075 Praha hl. n. 22:42 - Praha odst. n. - DKV 22:50
3. den
Sv 29070 Praha odst. n. - DKV 5:57 - Praha hl. n. 6:05
EC 71 Praha hl. n. 6:23 - Břeclav 9:21
EC 172 Břeclav 12:17 - Praha Holešovice 15:25
EC 175 Praha Holešovice 16:40 - Budapest Keleti 23:22
4. den
EC 278 Budapest Keleti 14:30 - Praha hl. n. 21:28
Sv 29279 Praha hl. n. 21:40 - Praha odst. n. - DKV 21:48
Sv 29374 Praha odst. n. - DKV 22:33 - Praha hl. n. 22:41
R 375 Praha hl. n. 23:05 - Bratislava hl. st. 4:30
5. den
IC 405 Bratislava hl. st. 10:08 - Košice 15:05
IC 500 Košice 17:20 - Bratislava hl. st. 22:20
Průměrný denní běh: 1086 / 3 km

TS 304 (3 x 350)
1. den
IC 402 Košice 5:52 - Bratislava hl. st. 10:48  
IC 511 Bratislava hl. st. 13:37 - Košice 18:35 X, +
R 609 Bratislava hl. st. 13:52 - Košice 19:50 6
2. den
R 600 Košice 4:15 - Bratislava hl. st. 10:14 X, 6
R 602 Košice 6:15 - Bratislava hl. st. 12:14 +
R 236 Bratislava hl. st. 14:44 - Břeclav 15:43  
EC 102 Břeclav 15:58 - Petrovice u Karviné 18:11  
1a. den
EC 103 Petrovice u Karviné 10:00 - Břeclav 12:08  
R 237 Břeclav 13:00 - Bratislava hl. st. 13:59  
R 611 Bratislava hl. st. 15:52 - Košice 21:50  
Průměrný denní běh: 786 / 7 km
TS 302 (5 x 350)
1. den
Lv 75701 Bratislava hl. st. 3:00 - Bratislava Nové Mesto 3:08
Sv 9604 Bratislava Nové Mesto 4:32 - Bratislava hl. st. 4:40
IC 501 Bratislava hl. st. 5:45 - Košice 10:47
IC 404 Košice 13:20 - Bratislava hl. st. 18:20
R 613 Bratislava hl. st. 23:52 - Košice 5:50
2. den
R 604 Košice 8:15 - Bratislava hl. st. 14:14
IC 403 Bratislava hl. st. 17:24 - Košice 22:18
3. den
Os 7201 Košice 6:40 - Hidasnémeti 7:15
Os 7202 Hidasnémeti 7:32 - Košice 8:05
Os 7205 Košice 10:51 - Hidasnémeti 11:25
Lv 72800 Hidasnémeti 12:12 - Košice 12:32
R 610 Košice 14:15 - Bratislava hl. st. 20:14
R 374 Bratislava hl. st. 23:44 - Praha hl. n. 6:01
4. den
Sv 29375 Praha hl. n. 6:20 - Praha odst. n. - DKV 6:28
Sv 29278 Praha odst. n. - DKV 7:14 - Praha hl. n. 7:22
EC 279 Praha hl. n. 7:37 - Budapest Keleti 14:22
5. den
EC 170 Budapest Keleti 10:50 - Praha Holešovice 17:25
EC 137 Praha Holešovice 18:40 - Bratislava hl. st. 22:49
Průměrný denní běh: 963 / 7 km


Lokomotiva ZSSK 350.016 zavítala v rámci projektu EUROPAC na praktickou část zkoušek sběrače elektrického proudu firmy Faiveley na EZ Cerhenice.
(foto Jan Kopal, 19.4.2006)
© SPŽ