Osobní vlak 5905 z Kolína do Havlíčkova Brodu v čele s lokomotivou
363.175 se 5. ledna 2003 blíží ke Světlé nad Sázavou.

Brněnské lokomotivy řady 363
v GVD 2002/2003


S příchodem nového grafikonu 2002/2003, který začal platit 15. prosince 2002 nedošlo v DKV Brno k zásadním změnám v nasazování lokomotiv řady 363. Stroje této řady obsluhují prakticky totožná vozební ramena jako v minulém roce. Největší změnou je, že brněnská "esa" nezajíždějí do Žiliny přes Český Těšín, ale ze Štúrova přes Bratislavu. V současné době je do provozu vystavováno celkem 33 lokomotiv v šesti turnusových skupinách.
První turnusová skupina TS 301, v níž jsou zařazeny stroje 363.050, 051, 084, 087, 110, 116, 159, 160, 169, 171 a 172, zajišťuje převážně vozbu rychlíků, nákladních expresů, spěšných, osobních a průběžných nákladních vlaků na rameni Brno - Česká Třebová se zajížďkami do Přerova, Olomouce a Starého Města u Uherského Hradiště. Jeden obrat je i na R 672/R 677 do Prahy-Smíchova - ten je vykonáván četou DKV Praha. V současné době je stroj 363.084 z turnusu vyřazen po střetu s automobilem na železničním přejezdu.
Lokomotivy 363.023, 048, 049, 158, 161, 162, 163, 170, 173, 174 a 175 jsou zařazeny do skupiny TS 302 a jezdí první tři dny oběhu na vozebním rameni (Horní Cerekev - Jihlava) - Havlíčkův Brod - Kolín - (Praha-Libeň - Praha ONJ). Mezi Havlíčkovým Brodem a Kolínem vozí všechny osobní vlaky a jeden pár nákladních expresů. Do Horní Cerekve zajíždí s jedním párem osobních vlaků. Relaci Havlíčkův Brod - Praha-Libeň a zpět absolvují stroje 363 v čele "nexáku" 52404/54201 a do Prahy ONJ se opět podívají na nedělním rychlíku 1518 Znojmo - Praha. Čtvrtý den pak jezdí z Kolína do Brna, přičemž R 613 "Jan Palach" vozí na přípřeži s 363 (362) DKV Praha. Dalších šest dní pak jezdí po tratích z Brna do Olomouce, Nezamyslic, Zábřehu na Moravě a
Lokomotivy 363.108 DKV České Budějovice (v současné době ve službách
DKV Praha) a 363.173 DKV Brno přejíždějí 2. 2. 2003 v čele rychlíku R 613
"Jan Palach" most přes Sázavu mezi Okrouhlicí a Havlíčkovým Brodem.
Bohumína, kde se postupně objeví na všech druzích vlaků. V jeden den se dokonce lokomotiva této TS objeví i v Pardubicích - je to pátý turnusový den v neděli, kdy veze R 681 "Nisa" Liberec - Brno. Poslední - jedenáctý - den se opět vrací do Havlíčkova Brodu, kde začíná další "kolečko".
TS 303 je postavena pro sedm lokomotiv, kdy jezdí prvních pět dní s rychlíky a osobními vlaky na rameni Brno - Přerov - Bohumín a poté na dva dny opustí Českou republiku na R 231 "Rastislav", který veze z Bohumína do Štúrova. Odtud se dvakrát otočí s osobními vlaky do Nových Zámků, poté s R 336/337 "Báthory" do Žiliny a zpět. Pak opět následuje jeden pár osobních vlaků do Nových Zámků a po rychlíku R 876 do Bratislavy se v čele R 230 konečně vrací zpět do své domoviny. Tato TS je obsazená stroji 363.014, 056, 058, 059, 073, 074, 075.
TS 304, ve které jsou nasazeny oba prototypy této lokomotivní řady, je maloměřická "dispečerka" a níže uvedený oběh je pouze informativní. Podobně to platí i o TS 305, ústeckoorlické "dispečerce", ve které je stejně jako loni zařazen stroj 363.005. TS 306, ve které je také jen jedna lokomotiva, je do provozu zaváděna pouze v pondělí, pátek a neděli, či státem uznané svátky, a to na rameni Brno - Přerov. Letmo jsou v Maloměřicích vedeny lokomotivy 363.006, 008, 012, 013, 017, 027, 040 a 064.

Text a foto Dušan Vacek


Oběhy lokomotiv řady 363 DKV Brno, PJ Maloměřice

TS 301
363.050, 051, 084, 087, 110, 116, 159, 160, 169, 171, 172
1. den
LvBrno Maloměřice 3:57 - Brno hl.n. 4:20 
R 433Brno hl.n. 5:50 - Přerov 7:05 
R 436Přerov 10:12 - Brno hl.n. 11:31 
R 872Brno hl.n. 13:40 - Č. Třebová 14:51X,+
Sp 1687Č. Třebová 15:14 - Brno hl.n. 16:27X,+
Sp 1688Brno hl.n. 17:41 - Č. Třebová 18:52X,+
LvBrno hl.n. 11:47 - Brno Maloměřice 12:106
LvBrno Maloměřice 16:27 - Č. Třebová 18:006
Nex 45619Č. Třebová 19:15 - Brno Maloměřice 20:296
2. den
Os 4701Č. Třebová 5:22 - Brno hl.n. 7:07X,6
LvBrno Maloměřice 6:44 - Brno hl.n. 7:07+
R 672Brno hl.n. 8:37 - Praha Smíchov 12:23 
R 677Praha Smíchov 13:51 - Břeclav 18:18 
Pn 62302Břeclav 21:46 - Č. Třebová 0:25 
3. den
Nex 40007Č. Třebová 3:07 - Břeclav 5:28 
Pn 62300Břeclav 10:27 - Č. Třebová 12:47 
Nex 44021Č. Třebová 17:55 - Břeclav 20:48 
Pn 62133Břeclav 22:15 - Staré Město u U.H. 0:01 
4. den
Pn 61222Staré Město u U.H. 0:49 - Břeclav 2:22 
Pn 62121Břeclav 3:19 - Otrokovice 4:30 
Pn 61320Otrokovice 6:22 - Břeclav 9:08X,6
LvOtrokovice 4:50 - Břeclav 6:17+
Pn 62131Břeclav 10:36 - Staré Město u U.H. 12:31X,6
Pn 61220Staré Město u U.H. 13:11 - Břeclav 14:52X,6
Pn 62123Břeclav 15:58 - Otrokovice 17:122-7
LvBřeclav 15:45 - Otrokovice 17:121
Pn 61232Otrokovice 18:06 - Břeclav 21:15 
5. den
Os 4203Břeclav 5:00 - Přerov 6:52X,6
Os 4044Přerov 10:22 - Vyškov n.M. 11:44X
Os 4045Vyškov n.M. 13:40 - Přerov 14:33X
Os 4218Přerov 14:58 - Břeclav 17:12X
LvPřerov 13:25 - Břeclav 15:276
Nex 52352Břeclav 19:15 - Č. Třebová 21:24X
6. den
Nex 53253Č. Třebová 0:55 - Břeclav 2:572-6
Os 4602Břeclav 4:40 - Brno hl.n. 5:38X
Os 4604Břeclav 4:40 - Brno hl.n. 5:456,+
R 870Brno hl.n. 5:50 - Č. Třebová 7:04 
Sp 1683Č. Třebová 9:15 - Brno hl.n. 10:28 
Sp 1682Brno hl.n. 11:38 - Č. Třebová 12:51 
Sp 1685Č. Třebová 13:14 - Brno hl.n. 14:27 
Sp 1686Brno hl.n. 15:35 - Č. Třebová 16:50 
R 871Č. Třebová 17:35 - Brno hl.n. 18:55 
Os 4718Brno hl.n. 20:46 - Č. Třebová 22:23X
Os 4765Č. Třebová 22:40 - Březová n.S. 21:53X
Os 4718Brno hl.n. 20:46 - Březová n.S. 21:536,+
LvBřezová n.S. 22:10 - Letovice 22:206
LvBřezová n.S. 23:30 - Letovice 23:405
7. den
Os 4721Březová n.S. 4:28 - Brno hl.n 5:37X
Os 4721Letovice 4:38 - Brno hl.n. 5:376,+
LvBrno hl.n. 6:00 - Brno Maloměřice 6:23 
Pn 62310Brno Maloměřice 7:20 - Č. Třebová 9:11 
Pn 63201Č. Třebová 10:45 - Brno Maloměřice 12:562-7
LvBrno Maloměřice 13:37 - Brno hl.n. 14:002-7
LvČ. Třebová 9:30 - Brno hl.n. 11:331
R 933Brno hl.n. 15:45 - Olomouc 17:15X,+
R 937Brno hl.n. 17:52 - Olomouc 19:196
8. den
R 932Olomouc hl.n. 7:39 - Brno hl.n 9:05 
R 901Brno hl.n. 10:52 - Olomouc 12:13 
R 904Olomouc 13:38 - Brno hl.n. 15:08 
R 937Brno hl.n. 17:52 - Olomouc 19:19X,+
LvBrno hl.n. 15:17 - Brno Maloměřice 15:406
9. den
R 930Olomouc hl.n. 5:30 - Brno hl.n 7:08X,6
Os 4704Brno hl.n. 7:43 - Č. Třebová 9:28X
Os 4707Č. Třebová 10:25 - Brno hl.n. 12:16X
Os 4710Brno hl.n. 13:44 - Č. Třebová 15:35X
Os 4713Č. Třebová 16:25 - Brno hl.n. 18:15X
LvBrno hl.n. 18:35 - Brno Maloměřice 18:58X
Pn 62312Brno Maloměřice 19:40 - Č. Třebová 21:28X
Sp 1680Brno hl.n. 7:25 - Č. Třebová 8:406
Nex 45617Č. Třebová 12:16 - Brno Maloměřice 13:306,+
LvBrno hl.n. 13:40 - Brno Maloměřice 14:036
Os 4716Brno hl.n. 18:43 - Č. Třebová 20:276
LvBrno Maloměřice 9:27 - Č. Třebová 11:00+
LvBrno Maloměřice 13:37 - Kojetín 15:30+
Sp 1644Kojetín 15:45 - Brno hl.n. 16:50+
LvBrno hl.n. 16:59 - Brno Maloměřice 17:22+
LvBrno Maloměřice 21:17 - Č. Třebová 22:50+
Pn 63205Č. Třebová 23:59 - Brno Maloměřice 1:22 
10. den
LvBrno Maloměřice 2:32 - Brno hl.n. 2:55X
Os 4900Brno hl.n. 4:00 - Ždár n.S. 5:28X
Os 4905Ždár n.S. 6:04 - Brno hl.n. 7:32X
LvBrno hl.n. 9:04 - Č. Třebová 11:032-5
Pn 45617Č. Třebová 12:16 - Brno Maloměřice 13:302-5
LvBrno Maloměřice 14:35 - Brno hl.n. 14:582-5
Os 4726Brno hl.n. 16:14 - Březová n.S. 17:24X
LvBřezová n.S. 17:29 - Č. Třebová 18:01X
Nex 45619Č. Třebová 19:15 - Brno Maloměřice 20:292-5
LvBrno Maloměřice 23:27 - Č. Třebová 1:001,6
Os 4704Brno hl.n. 7:43 - Č. Třebová 9:286,+
Os 4707Č. Třebová 10:25 - Brno hl.n. 12:166,+
Os 4710Brno hl.n. 13:44 - Č. Třebová 15:356,+
Os 4713Č. Třebová 16:25 - Brno hl.n. 18:156,+
LvBrno hl.n. 18:35 - Brno Maloměřice 18:586
Pn 62312Brno Maloměřice 19:40 - Č. Třebová 21:366
LvBrno hl.n. 22:54 - Brno Maloměřice 23:27+
11. den
Nex 45615Č. Třebová 1:52 - Brno Maloměřice 3:08 
LvBrno Maloměřice 4:27 - Brno hl.n. 4:50X,6
Os 4702Brno hl.n. 5:54 - Č. Třebová 7:44X,6
LvBrno Maloměřice 6:07 - Č. Třebová 7:40+
Os 4705Č. Třebová 8:25 - Brno hl.n. 10:16 
Os 4708Brno hl.n. 11:43 - Č. Třebová 13:35 
Os 4711Č. Třebová 14:25 - Brno hl.n. 16:16 
Os 4714Brno hl.n. 17:13 - Č. Třebová 19:05 
Os 4717Č. Třebová 20:25 - Brno hl.n. 22:08 
LvBrno hl.n. 22:48 - Brno Maloměřice 23:11 
TS 302
363.023, 048, 049, 158, 161, 162, 163, 170, 173, 174, 175
1. den
Os 5900H. Brod 4:10 - Kolín 5:36X,6
Os 5903Kolín 6:11 - H. Brod 7:37X,6
Os 5906H. Brod 9:03 - Kolín 10:27 
Os 5907Kolín 11:40 - H. Brod 13:10 
Os 5912H. Brod 14:37 - Kolín 16:05 
Os 5911Kolín 17:12 - H. Brod 18:37 
Os 5616H. Brod 18:59 - Kolín 20:30 
Os 5917Kolín 21:23 - H. Brod 22:47 
2. den
Os 5902H. Brod 5:09 - Kolín 6:30X
Os 5953Kolín 7:25 - Čáslav 7:48X
Os 5952Čáslav 8:10 - Kolín 8:31X
LvH. Brod 6:55 - Kolín 8:256
Os 5900H. Brod 4:10 - Kolín 5:36+
Os 5905Kolín 10:06 - Jihlava 12:09 
Os 5910Jihlava 12:43 - Kolín 14:41 
Os 5909Kolín 14:59 - H. Brod 16:23X,6
Os 5914H. Brod 16:54 - Kolín 18:24X,6
Nex 53803Kolín 21:15 - H. Brod 22:22X,6
Nex 58302H. Brod 23:30 - Kolín 0:40X,6
Os 5909 závKolín 14:59 - H. Brod 16:23+
LvH. Brod 16:30 - Jihlava 17:24+
R 1518Jihlava 20:09 - Praha hl.n. 22:35+
Sv 29919Praha hl.n. 22:51 - Praha ONJ 23:04+
LvPraha ONJ 23:18 - Kolín 1:20+
3. den
Os 5901Kolín 5:13 - H. Cerekev 8:19 
Os 5908H. Cerekev 9:30 - Kolín 12:44 
Os 5955Kolín 13:52 - Čáslav 14:14X
Os 5954Čáslav 15:17 - Kolín 15:38X
Os 5957Kolín 16:12 - Čáslav 16:33X
Os 5956Čáslav 16:59 - Kolín 17:20X
Os 5913Kolín 18:51 - H. Brod 20:15X,6
Nex 52404H. Brod 20:30 - Praha Libeň 23:17X,6
Os 5909Kolín 14:59 - H. Brod 16:23+
Os 5914H. Brod 16:54 - Kolín 18:24+
Os 5915Kolín 20:18 - H. Brod 21:44+
4. den
Nex 54201Praha Libeň 0:10 - H. Brod 2:582-7
Os 14851H. Brod 4:28 - Jihlava 5:03 
Os 5904Jihlava 5:17 - Kolín 7:43 
R 613Kolín 8:54 - Břeclav 12:18 
R 612Břeclav 13:25 - Brno hl.n. 14:02 
LvBrno hl.n. 14:05 - Brno Maloměřice 14:28X,6
LvBrno Maloměřice 14:40 - Č. Třebová 16:232-6
Pn 68203Č. Třebová 17:40 - Brno Maloměřice 20:242-6
R 937 závBrno hl.n. 17:52 - Olomouc 19:19+
R 1422Olomouc 20:48 - Brno hl.n. 22:11+
LvBrno hl.n. 23:01 - Brno Maloměřice 23:24+
5. den
Pn 62111Brno Maloměřice 0:45 - Nezamyslice 3:23 
Pn 61200Nezamyslice 5:30 - Brno Maloměřice 8:47 
Pn 62113Brno Maloměřice 13:05 - Nezamyslice 16:25X,6
Pn 61202Nezamyslice 18:46 - Brno Maloměřice 20:42X,6
LvBrno Maloměřice 21:42 - Brno hl.n. 22:05X,6
LvBrno Maloměřice 13:35 - Č. Třebová 15:01+
Os 3702Č. Třebová 16:17 - Pardubice 17:29+
R 681Pardubice 18:36 - Brno hl.n. 20:38+
Nex 52151Brno hl.n. 22:59 - Olomouc 0:20X,6
6. den
Nex 51250Olomouc 6:15 - Brno hl.n. 7:502-7
R 931Brno hl.n. 8:50 - Olomouc 10:40 
R 934Olomouc 11:37 - Brno hl.n. 13:08 
R 907Brno hl.n. 14:50 - Zábřeh n.M. 17:00 
R 906Zábřeh n.M. 18:00 - Brno hl.n. 20:15 
7. den
R 905Brno hl.n. 6:00 - Zábřeh n.M. 8:15 
R 902Zábřeh n.M. 8:57 - Brno hl.n. 11:05 
R 935Brno hl.n. 12:50 - Olomouc 14:14 
R 936Olomouc 15:35 - Brno hl.n. 17:08 
Os 4716Brno hl.n. 18:43 - Č. Třebová 20:27X,+
8. den
Sp 1681Č. Třebová 6:29 - Brno hl.n. 7:44X,6
Os 4706Brno hl.n. 9:43 - Č. Třebová 11:35 
Os 4709Č. Třebová 12:25 - Brno hl.n. 14:17 
Os 4712Brno hl.n. 15:43 - Č. Třebová 17:35 
Os 4715Č. Třebová 18:36 - Brno hl.n. 20:23 
Os 4746Brno hl.n. 22:43 - Letovice 23:45X,6
9. den
Sv 4797Letovice 0:30 - Skalice n.S. 0:372-5
Os 4700Skalice n.S. 4:42 - Č. Třebová 5:402-5
Os 4700Letovice 4:54 - Č. Třebová 5:406,+
Os 4700Brno hl.n. 3:55 - Č. Třebová 5:401
Os 4703Č. Třebová 6:15 - Brno hl.n. 8:08 
R 437Brno hl.n. 12:40 - Bohumín 15:42 
R 432Bohumín 17:45 - Brno hl.n. 20:41 
10. den
Os 4021Brno hl.n. 6:16 - Nezamyslice 7:44X
Os 4063Nezamyslice 12:25 - Přerov 12:53X
Os 4005Brno hl.n. 9:53 - Přerov 11:446,+
Os 4008Přerov 14:09 - Brno hl.n. 16:14 
Os 4011Brno hl.n. 17:20 - Přerov 18:58 
Os 4012Přerov 21:05 - Brno hl.n. 22:33 
11. den
Os 4001Brno hl.n. 4:38 - Přerov 6:40X
Os 4042Přerov 7:21 - Vyškov n.M. 8:17X
Os 4031Brno hl.n. 7:37 - Vyškov n.M. 8:286,+
Os 4043Vyškov n.M. 8:55 - Přerov 9:44 
Os 4006Přerov 11:20 - Brno hl.n. 12:58 
R 612Brno hl.n. 14:20 - Kolín 17:02 
Os 5915Kolín 20:18 - H. Brod 21:44X,6
Os 5913Kolín 18:51 - H. Brod 20:15+
 
TS 303
363.014, 056, 058, 059, 073, 074, 075
1. den
R 730Bohumín 5:52 - Brno hl.n. 8:38 
Os 4005Brno hl.n. 9:53 - Přerov 11:44X
Os 4046Přerov 13:15 - Vyškov n.M. 14:17X
Os 4047Vyškov n.M. 14:42 - Přerov 15:33X
Os 4007Brno hl.n. 11:52 - Přerov 13:40+
Os 4010Přerov 16:20 - Brno hl.n. 18:23 
Os 4013Brno hl.n. 19:40 - Přerov 21:29 
2. den
R 662Přerov 5:36 - Brno hl.n. 7:00 
R 733Brno hl.n. 8:40 - Bohumín 11:30 
R 666Bohumín 12:22 - Brno hl.n. 15:17 
R 737Brno hl.n. 17:00 - Bohumín 19:40 
LvBohumín 20:00 - Ostrava hl.n. 20:12 
Nex 50450Ostrava hl.n. 22:12 - Přerov 23:23X,6
LvOstrava hl.n. 20:12 - Přerov 22:04+
3. den
Os 4000Přerov 4:40 - Brno hl.n. 6:51X
Sv 4000Brno hl.n. 7:09 - Brno Maloměřice 7:15X
Sv 4007Brno Maloměřice 11:28 - Brno hl.n. 11:34X
Os 4007Brno hl.n. 11:52 - Přerov 13:40X
Os 4048Přerov 14:54 - Vyškov n.M. 15:59X
Os 4049Vyškov n.M. 16:53 - Přerov 17:43X
Os 4044Přerov 10:22 - Vyškov n.M. 11:446,+
Os 4047Vyškov n.M. 14:42 - Přerov 15:336,+
Os 4052Přerov 18:22 - Vyškov n.M. 19:13 
4. den
Os 4041Vyškov n.M. 4:25 - Přerov 5:17 
Os 4002Přerov 6:00 - Brno hl.n. 7:58 
Sv 4002Brno hl.n. 8:10 - Brno Maloměřice 8:176,+
LvBrno hl.n. 8:10 - Brno Maloměřice 8:171
LvBrno hl.n. 8:30 - Brno Maloměřice 8:531,6,7
R 735Brno hl.n. 10:40 - Bohumín 13:30 
R 734Bohumín 14:30 - Brno hl.n. 17:23 
R 663Brno hl.n. 19:00 - Bohumín 21:40 
5. den
R 732Bohumín 10:22 - Brno hl.n. 13:17 
R 731Brno hl.n. 14:40 - Přerov 15:52 
R 736Přerov 18:05 - Brno hl.n. 19:24 
R 661Brno hl.n. 21:45 - Bohumín 0:44 
6. den
R 231Bohumín 5:10 - Štúrovo 10:50 
Os 4256Štúrovo 12:33 - N. Zámky 13:17 
Os 4261N. Zámky 14:43 - Štúrovo 15:27 
Os 4260Štúrovo 15:49 - N. Zámky 16:33 
Os 4267N. Zámky 18:39 - Štúrovo 19:23 
R 336Štúrovo 20:35 - Žilina 23:34 
7. den
R 337Žilina 4:33 - Štúrovo 7:30 
Os 4252Štúrovo 8:56 - N. Zámky 9:40 
Os 4259N. Zámky 11:37 - Štúrovo 12:21 
R 876Štúrovo 14:10 - Bratislava hl.st. 15:43 
R 230Bratislava hl.st. 18:28 - Bohumín 22:16 
TS 304
363.001, 002
1. den
Nex 47636Přerov 1:04 - Brno Maloměřice 2:49 
Nex 49064Brno Maloměřice 4:49 - Přerov 6:542-6
LvBrno Maloměřice 4:36 - Přerov 7:001,+
Nex 48062Přerov 7:47 - Brno Maloměřice 10:201-4,+
LvPřerov 7:30 - Brno Maloměřice 15:325,6
Nex 49066Brno Maloměřice 11:39 - Přerov 13:132-6
LvBrno Maloměřice 13:26 - Přerov 15:501,+
Nex 48064Přerov 16:57 - Brno Maloměřice 19:181-4,+
LvBrno Maloměřice 21:40 - Přerov 0:041-4,+
1a. den
Pn 62101Brno Maloměřice 1:43 - Přerov 3:30 
Nex 48044Přerov 3:40 - Brno Maloměřice 5:201-4,+
LvPřerov 3:40 - Brno Maloměřice 5:205,6
Pn 62103Brno Maloměřice 12:19 - Přerov 15:22 
LvPřerov 15:27 - Ostrava 16:50 
Pn 60200Ostrava 19:53 - Brno Maloměřice 0:04X,6
LvOstrava 20:12 - Přerov 22:04+

TS 305
363.005
1. den
LvČ. Třebová 2:41 - Ústí n.O. 3:001,4-7
Nex 44061Ústí n.O. 3:55 - Brno Maloměřice 5:421,4-7
LvBrno Maloměřice 5:52 - Č. Třebová 7:251,4-7
LvČ. Třebová 7:25 - Ústí n.O. 7:497
Nex 47005Ústí n.O. 8:09 - Brno Maloměřice 9:297
LvBrno Maloměřice 9:40 - Ústí n.O. 11:137

TS 306
Pro letmo vedené stroje - 363.006, 008, 012, 013, 017, 027, 040, 064
1. den
R 433 závBrno hl.n. 5:50 - Kojetín 6:501
R 840Kojetín 7:19 - Brno hl.n. 8:181
LvBrno hl.n. 9:10 - Brno Maloměřice 9:331
LvBrno Maloměřice 12:33 - Brno hl.n. 12:555
R 1539Brno hl.n. 13:52 - Přerov 15:085
R 1406Přerov 16:18 - Břeclav 17:325
Sv 4692Břeclav 18:20 - Brno hl.n. 19:015
R 907Brno hl.n. 14:50 - Nezamyslice 15:41+
R 841Nezamyslice 15:47 - Kojetín 15:58+
R 1444Kojetín 19:49 - Brno hl.n. 20:51+

© SPŽ