"Anton" 486.007 opět v provozu


      Lokomotiva 486.007 byla na konci 70. let převezena do České Třebové, po zrušení sbírky historických vozidel v České Třebové, byly lokomotivy č.007 a 008 převezeny do MDC Bratislava. U příležitosti 150. let železnic na Slovensku byl stroj č.007 s tendrem 930.003 zprovozněn v RD Vrútky. TBZ lokomotivy i tendru proběhla 6.8.1998 v úseku Vrútky - Horná Štubňa a Vrútky - Kraľovany. Po téměř 30. letech se pak 8.8.1998 předvedla opravená lokomotiva veřejnosti v čele zvláštního vlaku z Čadce do Vrútek.

      Znovuzprovozněnou lokomotivu řady 486.007 ze ŠKODY Plzeň bylo možno vidět v akci na Slovensku ve dnech 19.9. - 21.9.1998 se soupravou vozů Da, Bac, Ba, Aa, Bai. Objevila se na tratích Banská Bystrica - Červená Skala (1. den), Červená Skala - Margecany (2. den) a Margecany - Banská Bystrica (3. den). Z této akce pořádané KHKD pro zahraniční turisty jsou i následující snímky.


Slovenská Lupča


Lopej


Vernár - Telgárt, pod Benickým sedlom


Telgárt penzion - Vernár


Telgárt pemzion - Vernár


Beňuš


Beňuš


Červená Skala - N. Maša


Jastrabá (foto Jiří Konečný 24.5.1999)HISTORIE ř.486.0

      Na konci 20. let se, s rostoucí osobní dopravou ČSD, nedostávalo rychlíkových lokomotiv. To se týkalo zejména strojů řady 387.0, jejichž nedostatek byl obzvlášť citelný na hlavním tahu Praha - Přerov, resp. Praha - Bratislava. Aby ČSD mohly v budoucnu zabezpečit rostoucí výkony, požádaly Škodovy závody i ČKD o návrhy a stavbu výkonnějších rychlíkových lokomotiv.
      Škodovka dodala první lokomotivu, která koncepčně vycházela z lokomotivy ř.387.0 29.12.1933 za 1 270 000,- Kč, s označením 486.001. Konkurence z ČKD svůj stroj označený 486.101 předala 19.4.1934 za 1 320 000,- Kč. Po rozsáhlých zkouškách obou lokomotiv, které proběhly na trati Praha - České Velenice se ČSD rozhodly pro stroje s okřídleným šípem ve znaku. Důvodem byla nižší spotřeba paliva i vody (přibližně 10% oproti lokomotivě řady 486.1). Výroba osmi sériových lokomotiv byla realizována do roku 1938 Škodovkou v Plzni (tovární typ 33 Lo), přičemž stroje čísel 004 a 005 nechalo ČSD vyrobit u ČKD jako náhradu za nerealizovanou dodávku strojů řady 486.1. Tendry řady 926.0 si k lokomotivám dodaly ČSD, šlo o rekonstrukce tendrů řady 636.0 od vyřazených lokomotiv ř.365.2 nebo tendry řady 930.0. Kvůli délce točen k nim ČSD upravily z tendru ř.818.0 jeden tendr ř.619.0 a později tři tendry řady 620.0, aby se lokomotivy mohly využívat ve výtopně Spišská Nová Ves. Posledním typem tendru, který řada 486.0 používala byl tendr ř.930.1.
      Po II. sv. válce prošly "Antony" rekonstrukcí, která zahrnovala výměnu kluzných ložisek zadního běhounu za valivá, dosazení mechanického přikladače, výfukového zařízení Kylchap, natřásací rošty, napájecí dóm a k lokomotivám byly přiděleny přestavěné tendry řad 935.0 a 935.1 s mechanickým přikladačem.
      Před válkou byly stroje čísel 001, 008 a 009 depovány v Praze a jezdily na rameni Praha - Česká Třebová, výjimečně zajížděly s rychlíky do Drážďan. Zbývající lokomotivy 002 - 007 byly nasazeny v rychlíkové dopravě na Slovensku. Po válce resp. po rekonstrukci přešly všechny lokomotivy do depa Bratislava kde byly nasazeny v rychlíkové dopravě na hlavních vozebních ramenech. V provozu se "Antony" udržely do začátku 70. let, kdy byly nahrazeny elektrickými lokomotivami. První byl zrušen v roce 1968 stroj č.008 a roce 1971 ho následoval zbytek.Technické údaje ř.486.0

uspořádání náprav2´D 1´
rozchod1435 mm
maximální rychlost110 km/h
počet x průměr válců3x550 mm
průměr kol spřažených1830 mm
celkový rozvor12 550 mm
výhřevná plocha kotle254,84 m2
tlak páry1,6 MPa
hmotnost ve službě102,3 t
hmotnost adhezní63,9 t
indikovaný výkon1700 kW
celková délka s tendrem ř.93025 046 mm
hmotnost ve službě s tendrem ř.930169,5 t


Text redakce, neoznačené foto Jiří Rubín.   

© SPŽ