6. MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA HISTORICKÝCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL V MDC BRATISLAVA

Lokomotivy 498.104, 498.022 a 556.036 při nočním fotografování

Ve dnech 4. a 5. září 2004 se v Múzejno-dokumentačném centru (MDC) Bratislava uskutečnila v pořadí již šestá výstava historických kolejových vozidel ze Slovenska i zahraničí. Připravili ji Železnice Slovenskej republiky ve spolupráci s MDC Bratislava. Podobně jako v uplynulých letech se zde představilo několik "novinek", proběhlo však i několik neočekávaných událostí. V následujících řádcích se vám 6. výstavu historických lokomotiv pokusíme přiblížit.
Podobně jako v minulém roce se výstava konala o prvním zářijovém víkendu a veřejnosti byla přístupná od brzkého rána. Slavnostní "pískot" lokomotiv trvající asi 30 sekund proběhl před desátou hodinou. Od počátku se návštěvníci potýkali s menšími organizačními nedostatky, neboť většina exponátů byla doslova natlačena před halou RD Bratislava východ 1 a nebylo je tedy možné vyfotografovat. Fotografové tak byli odkázáni na představení na točně, ale i zde si museli vybrat, zda si pořídí snímky představovaných exponátů, nebo lokomotiv, které se - po odjezdu prezentovaných strojů na točnu - daly jakž takž vyfotit.
To se týkalo například i "hektora" T435.093, který se zde představil poprvé, ale přehlídky na točně se neúčastnil. Donedávna byl ještě pod číslem 720.093 odstaven v depu Kraľovany. Nyní patří MDC Vrútky a počítá se s tím, že v nejbližší době získá historický nátěr, odpovídající stavu po vyrobení. Zajímavým detailem tohoto stroje je, že vpředu má původní tabulku z lokomotivy T444.004, která je přemalovaná na T435.093.
První prezentace na točně se uskutečnila krátce po desáté hodině a probíhala bez problémů či nějakých nedostatků. Zúčastnil se ji také "Nohab" M61.020, který na výstavu přivezl nadšence z Maďarska, a německá rychlíková lokomotiva 01.509. Nepředstavila se zde lokomotiva T678.0012, která už v 9:30 odjela s požárním vlakem pro rakouskou soupravu. Komentátor přednesl stručnou historii jednotlivých strojů v slovenštině a němčině. Cena vstupenek pro dospělé (15 a více let) byla 50 Sk, děti zaplatili 25 Sk a děti do 6 let měli vstup zdarma. K dispozici byl jeden stánek s chutným občerstvením a několik stánků s předměty, které se týkaly železnice (pohlednice, knihy, videokazety, odznaky aj.). Otevřeno bylo též malé železniční muzeum a burza, na které bylo možné zakoupit např. starší čísla časopisů Dráha a Železniční magazín, či železniční modely a fotografie.
Zástupci motorové trakce - T678.0012, 830.180 a T444.0060 - odpočívají
v noci mezi výstavními dny.
Druhá prezentace na točně se konala v 14:00 a představilo se na ní i "Kinderko" 199.412 ze soustružnické haly RD Bratislava východ 1, které bylo řízené prostřednictvím rádiového dálkového ovládání systému TRS. Prezentace opět proběhla bez problémů, ale některé exponáty se jí už neúčastnily. Okolo 15:15 komentátor oznámil příjezd legendárních "albatrosů" a většina návštěvníků se nahrnula k plotu. Zanedlouho oba stroje přijely. V čele byl 498.104 a za ním 498.022, který později vyvolal velký zájem.
I ve večerních hodinách bylo v MDC překvapivě mnoho lidí. Přibližně v 20:20 začala večerní prezentace a nyní přišli ke slovu další, tentokrát již větší organizační nedostatky. Všichni fotografové stáli na připravených plošinových vozech a jako první vjela na točnu 556.036, jenže v tom přijel před vozy s fotografy "sergej" T679.1168 s požárním vlakem a zastavil! Po hlasitém pískání a nadávkách se souprava posunula dál, ale to už byla na točně rakouská 919.138. Druhý nepříjemným detailem bylo to, že lokomotivy na točně nestály, pouze se otočily (a to ještě jen některé) a odjely pryč. Fotografové potřebující delší expoziční čas tak nenafotili nic. Po této "prezentaci" se na točně ještě jednou představila 556.036. Potom fotografové fotili "mašinky" pěkně seřazené vedle sebe, samozřejmě se to neobešlo bez vzájemného překážení a nadávek.
V závěru prvního dne výstavy, přibližně v 23:00, se odehrál ješte jeden „trapas“. Autobus ev. č. 1812 DP Bratislava, připravený na odvezení německých návštevníků, se při otáčení za hlavní bránou MDC "sesunul" z cesty ke kolejím. Nejprve se zaměstnanci DP dohadovali, zda není zlomený, ale nakonec jej pomocí desek pod koly dostali zpět na silnici.
V neděli program pokračoval přehlídkou lokomotiv na točně, která začala v 11.00 hod. Na této přehlídce, která již byla organizačně připravenější než prezentace předchozího dne, se však nepředvedly stroje M61.020 MÁV, "hektor" T435.093, pražský "albatros" 498.022, německá "pára" 01.509 a "štokr" 556.036. Naproti tomu se však předvedly lokomotivy T679.1168 a E499.0047 z Výhrevně Vrútky, které se v sobotu na točně neprezentovaly. Výstavy se také zúčastnil zvolenský "pomeranč" T678.0012, setkal se tak se svým kolegou T679.019 z MDC Bratislava. Přehlídka trvala asi hodinu a poté byly lokomotivy umístěny na svá původní místa, kde je mohli spokojeně obdivovat železniční fanoušci. Některé z nich byli otevřené, a tak mohl ochotný personál laické veřejnosti ukázat strojovnu a stanoviště strojvedoucího.
Stejně jako v sobotu, i v neděli v 12.40 odvezl zvláštní parní vlak zájemce z místa výstavy po bratislavských spojkách do žst. Bratislava predmestie a zpět - celá jízda vlaku trvala přibližně hodinu. Tato jízda se opakovala i v 15.40. Mezitím však v 12.40, 13.30, 14.30 a 15.30 jezdil zvláštní motorový nostalgický vlak z místa výstavy přes žst. Bratislava východ do žst. Bratislava hl. st. Tento vlak byl sestaven z "modrého šípu" M274.004, vloženého vozu Calm a motorového vozu 820.042.
Přepravu návštevníků z Bratislavy zabezpečovaly dvě historické tramvaje, které měly původně jezdit ze zastávky Štúrovo námestie u hotelu Carlton. Kvůli zemním pracím byla přerušena tramvajová doprava v úseku Štúrovo námestie - Kamenné námestie a tramvaje tedy jezdily pouze v úseku Rača - Kamenné námestie (obchodní dům Tesco) se zachováním jízdního řádu i jízdních dob jednotlivých spojů. Cestující bohužel nebyli o této skutečnosti informováni. Vedle historických tramvají jezdily ze zastávky Detvianska v Rači do areálu výstavy také autobusy Škoda LTR.

Text Lukáš Šafář a Andrej Ivanič, foto Lukáš Šafář
Všechny snímky byly pořízeny 4. 9. 2003

Seznam všech exponátů

typzúčastněná vozidlazemě
parní lokomotivy01.509Německo
310.433, 331.037, 422.108, 498.104, 556.036Slovensko
498.022Česko
919.138Rakousko
motorové lokomotivyT211.0823, T435.093, T444.0060, T678.0012, T679.019, T679.1168Slovensko
T458.1141Česko
M61.020Maďarsko
motorové vozyM131.1053, M131.1125, M274.004, 820.042, 830.180Slovensko
elektrické lokomotivyE499.0047, 182.133Slovensko
akumulátorové lokomotivy199.412Slovensko

Na točně se představuje "pomeranč" T679.019.
Čerstvý přírůstek parku slovenských muzejních strojů - "hektor" T435.093.
Český zástupce 498.022 ...
... a německý 01.509.
Maďarská "nohabka" M61.020 se představuje na točně.
"Hektor" T458.1141 dorazil na výstavu z České republiky.
Mezi vystavený stroji se objevil i veterán 830.180 společnosti BRKS.
T211.0823 - nejmenší muzejní lokomotiva na akci.
"Karkulka" T444.0060 při nočním fotografování.
"Kinderko" 199.412 z depa Bratislava východ 1.

© SPŽ