Provoz brněnských "brejlovců" v GVD 2004/2005

Přestože ČD i nadále pokračují především na neelektrizovaných tratích v trendu postupné náhrady klasických souprav
754.041 v čele Os 4814 Brno - Jihlava u obce Petrovice (30. 7. 2004).
vedených lokomotivou soupravami motorových vozů, zůstává DKV Brno stále jedním z největších dep v počtu nasazovaných dieselových traťových lokomotiv. V GVD 2004/05 má toto depo pravidelně turnusováno celkem 18 strojů řady 754, další tři pak vyjíždí na posilové vlaky od pátku do pondělí. Lokomotivy řady 750 v DKV Brno turnusovány nejsou, přesto i její zástupce je možné v provozu potkat poměrně často. S brněnskými lokomotivami řady 754 (v menším rozsahu pak i řady 750) se můžeme pravidelně setkat na tratích, územně spadajících pod kraj Jihomoravský, Vysočinu a Zlínský. Doménou brněnských "brejlovců" jsou především rychlíky a spěšné vlaky, v menší míře pak vlaky osobní a na "vlárské" trati i jeden pár vlaků nákladních. Potkat je můžeme na pravidelných výkonech mezi Brnem a Jihlavou, Znojmem, Žďárem nad Sázavou, Hrušovany nad Jevišovkou, Veselím nad Moravou, Luhačovicemi, Vlárským průsmykem, Starým Městem u Uherského Hradiště, Kunovicemi a Bylnicí.
Ve stavu DKV Brno je 9 provozních strojů řady 750 (022, 103, 118, 143, 144, 243, 275, 277 a 308) a 5 strojů neprovozních (750.116, 210, 225, 250 a 289). Řada 754 je zastoupena celkem 26 lokomotivami (754.007, 008, 009, 012, 013, 016, 018, 022, 023, 025, 026, 037, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 049, 062, 063, 066, 067, 074, 075, 076). Všechny lokomotivy jsou sice inventárně vedeny pod PJ Brno-Maloměřice, někteří zástupci především řady 750 jsou přesto fyzicky dislokováni v dalších výkonných jednotkách DKV Brno. To platí především o PJ Havlíčkův Brod, kde jsou umístěny dvě provozní "nulky" - 750.144 a 750.275 - a dva zrušené vraky, určené k fyzické likvidaci - 750.116 a 225. Další stroj řady 750 nebo 754 dělá zálohu pro řadu 754 v Jihlavě (aktuálně 754.025, ale vystřídala se tu už většina brněnských "nulek") a jeden se občas objevuje jako záloha pro řadu 754 ve Veselí nad Moravou (v lednu 750.118). Zbytek neprovozních strojů je odstaven v Maloměřicích a 750.289 (předaná z DKV Ostrava rovnou do Nymburku) tvoří zdroj náhradních dílů pro opravovanou 754.022 v DPOV Nymburk.
Převážná část výkonů brněnské řady 754 se odehrává na trati 240 mezi Brnem a Jihlavou, kde plně ovládají vozbu rychlíků, trasovaných většinou dále do Bohumína, Českých Budějovic nebo Plzně. Doplňkové výkony tvoří osobní vlaky do Jihlavy, Okříšek, Třebíče, Náměšti nad Oslavou a Zastávky u Brna. Další jejich pravidelné nasazení v osobní dopravě je na trati Brno - Hrušovany nad Jevišovkou a na jednom ranním páru vlaků mezi Moravskými Bránicemi a Oslavany. Další významné zastoupení mají tyto lokomotivy na tratích, do 1. 7. 2004 obsluhovaných PJ Veselí nad Moravou. Stroje této provozní jednotky byly k tomuto datu přesunuty pod PJ Brno-Maloměřice a PJ Veselí nad Moravou obsazuje pouze jejich personální turnusy.
DKV Brno nasazuje v GVD 2004/05 lokomotivy řady 754 v pěti turnusových skupinách. Elitní TS 701 obsluhuje pouze trať
750.144 s Os 14910 před Bystřicí nad Pernštejnem (18. 1. 2005).
Brno - Jihlava, s lokomotivami TS 702 se setkáme kromě této trati i ve Žďáru nad Sázavou, Nesovicích, Veselí nad Moravou, Vlárském průsmyku a Luhačovicích. TS 703 je opět trasována mezi Brnem a Jihlavou, navíc obsluhuje i Hrušovany nad Jevišovkou. Posilová TS 704 vystavuje své lokomotivy na dané výkony jen od pátku do pondělí, setkat se s nimi můžeme mezi Jihlavou a Znojmem, Tišnovem a Žďárem nad Sázavou, opět také na trati 240 a v Hrušovanech nad Jevišovkou. Poslední TS 705 je stavěna pro výkony na "vlárské" trati s jedním párem vlaků do Okříšek a do Žďáru nad Sázavou.
Do jednotlivých turnusových skupin jsou lokomotivy zařazeny podle konkrétních čísel, zbývající stroje jsou vedeny letmo. Pro jejich značnou poruchovost, případně odstavení kvůli provoznímu ošetření a opravám, však dochází k náhradám turnusových strojů a poměrně často nedostatkovou řadu 754 nahrazují i "nulky". Výjimkou je PJ Havlíčkův Brod, kde sice není turnusován žádný stroj řady 750, přesto obě zdejší lokomotivy (750.144 a 275) nahrazují stroje 742 na manipulačních vlacích z Havlíčkova Brodu do Kácova, neschopné motorové vozy řady 854 mezi Havlíčkovým Brodem a Pardubicemi, případně řadu 810 na lokálce do Humpolce, výjimečně se mohou objevit i na manipulačních vlacích do Hlinska v Čechách. 750.144 se pak letos již několikrát projela v čele osobních vlaků na trati č. 251 mezi Žďárem nad Sázavou a Tišnovem, 750.275 zas na vojenských přepravách po trati 238 mezi Chrudimí a Havlíčkovým Brodem. Dále se s nimi můžeme setkat při napěťových výlukách v uzlu Havlíčkův Brod a při překročení normativu manipulačního vlaku do Humpolce na přípřeži turnusového stroje řady 731.
Ve čtyřdenní TS 701 byly zpočátku nasazovány stroje 754.041, 043, 045 a 062. V první polovině února pak vstoupila do turnusu po několikaměsíční opravě 754.046, která nahradila v oběhu 754.045. V případě neschopnosti turnusové lokomotivy nastupuje jedna z letmých lokomotiv (754.007, 016, 018, 045), případně jihlavská záloha v podobě řady 750 nebo 754 (od začátku roku 750.103, poté 750.308, 750.243 a nyní 754.025). Při větším počtu neschopných lokomotiv řady 754 v maloměřickém depu může být řada 750 nasazena i na obratové vlaky z Brna. Personálně tuto turnusovou skupinu obsazují strojvedoucí PJ Jihlava. Až na jeden pár osobních vlaků mezi Brnem a Okříškami je její náplní vozba rychlíků a osobních vlaků mezi Brnem a Jihlavou.
V třídenní TS 702 jsou zařazeny stroje 754.042, 063 a 074, často doplňované lokomotivou 754.023. Tato turnusová
754.062 stoupá s R 667 "Junák" Plzeň - Brno ke stanici Okříšky (8. 9. 2004).
skupina je uspořádána trochu nezvykle - v samostatném 1a. dni oběhu je zařazena 754.042, vyjíždějící pouze na východ od Brna, v prakticky samostatném dvoudenním oběhu jsou zařazeny 754.063 a 074 (hlavně značně poruchové 754.063 zde sekunduje 754.023). Obě lokomotivy se v pracovní dny střídají na rychlících a osobních vlacích na trati č. 240, v neděli se navíc objevují na rychlících do Vlárského průsmyku a spěšných vlacích do Žďáru nad Sázavou a v pondělí na ranním osobním vlaku z Nesovic do Brna.
Další, tentokrát již plnohodnotnou třídenní skupinou, je TS 703. Obsazena je stroji 754.026, 044 a 076. Její náplní je kromě vozby několika rychlíků a osobních vlaků mezi Jihlavou a Brnem především nasazení na obsazenějších osobních vlacích z Brna do Oslavan, Zastávky u Brna, Náměště nad Oslavou, Třebíče, Okříšek a Hrušovan nad Jevišovkou.
TS 704 obsahuje pouze doplňkové výkony od pátku do pondělí. Skládá se ze tří samostatných oběhů. Její asi největší zajímavostí je téměř pravidelné nasazení strojů řady 750 ve všech třech obězích. V 1. dni je v sobotu a v neděli jeden stroj nasazen mezi Žďárem nad Sázavou a Tišnovem na trati č. 251. V sobotu vyjíždí a v neděli se vrací zpět do Brna. 1a. den patří kromě pátečního dopoledního nasazení do Náměště nad Oslavou trati do Hrušovan nad Jevišovkou, odkud v neděli zajíždí soupravově až do Znojma a pak se vrací se spěšným vlakem do Brna. Poslední - 1b. den - je vyhrazen pátečnímu R 1519 z Jihlavy do Znojma a nedělnímu R 1518 ze Znojma do Jihlavy. Na tento pár vlaků je nasazována záložní jihlavská lokomotiva, až na výjimky také stroj řady 750.
Posledním a největším oběhem je TS 705, ve které jsou zařazeny bývalé "veselské" stroje 754.008, 012, 013, 037, 049, 066, 067 a 075. Tyto lokomotivy jsou nasazeny především mezi Brnem, Blažovicemi, Veselím nad Moravou, Bojkovicemi, Sterým Městem u Uherského Hradiště, Luhačovicemi a Bylnicí. V pátek se navíc jedna lokomotiva objeví s osobním vlakem v Okříškách a v sobotu na páru spěšných vlaků z Brna do Žďáru nad Sázavou po trati č. 251.
Kromě turnusových výkonů jsou "brejlovci" vystavováni i na mimořádné výkony v nákladní dopravě na hrušovanské trati, na náhrady za motorové lokomotivy řady 742 a motorové vozy řady 850 v osobní dopravě a na napěťové výluky v brněnském a břeclavském uzlu a na přilehlých koridorových tratích.
Brněnští brejlovci vynikají také ještě značnou rozmanitostí nátěrů. Lokomotivy 754.007, 008, 009, 016, 018, 022, 023,
754.076 s Os 4412 Brno - Hrušovany n. J. u Silůvek (foto Petr Nohel 7. 7. 2004).
026, 042, 043, 049, 063, 074 a 075 jsou opatřeny současným unifikovaným nátěrem této řady v kombinaci zelené a šedé barvy. Nátěrem ve stejné barevné kombinaci jsou opatřeny i stroje 754.037, který ale navíc doplňují úzké žluté pruhy na čelech, a 754.045 se žlutým pruhem okolo celé skříně, na bočnicích ve tvaru blesku. 754.012, 025, 044, 046 a 062 mají červený nátěr se širokým žlutým pruhem kolem celé skříně. Jednotlivě se odlišují barvou rámu a střechy. 754.013 je opatřen modrým nátěrem se širokým pruhem barvy slonové kosti, podobně i 754.067, ta má ale pruh žluté barvy. Celočerveným nátěrem skříně se pyšní 754.066, známá pod přezdívkou "rudý ďábel". Poslední dva odlišné stroje mají kolem celé skříně opět úzký žlutý pruh, na bočnicích ve tvaru blesku, ovšem 754.041 je stříbřitě-šedá s modrou střechou, kdežto 754.076 má skříň oranžovou.
Lokomotivy řady 750 jsou téměř kompletně opatřeny buďto současným zeleno-šedým unifikovaným nátěrem (750.103, 118, 275, 277) nebo červeným se širokým žlutým pruhem (750.022, 143, 144, 243). 750.118 má rám natřen barvou v azurovém odstínu. Výjimkou z těchto nátěrů je 750.308 s celočerveným nátěrem a se žlutým pruhem okolo celé skříně, na bočnicích ve tvaru blesku. Zeleno-šedým nátěrem byla opatřena i bývalá valašskomeziříčská 750.289, ta však do provozu v Brně vůbec nezasáhla. Nenávratně pryč jsou neobvyklé nátěry zrušených "nulek" - fialový 750.225, hnědý 750.276 a červeno-šedý s úzkým žlutým pruhem, na bočnicích ve tvaru blesku, zdobící 750.146.
K 10. 3. 2005 nebyla ještě stále ve stavu provozních lokomotiv 754.022, podrobující se již více jak rok (od února 2004) trvající opravě rozsahu MVY v DPOV Nymburk. Neprovozní 750.289 byla 3. 3. 2005 oficiálně zrušena.

Text a neoznačené foto Daniel Brabenec
754.026 s Os 4815 Havlíčkův Brod - Brno za zastávkou Bítovčice (7. 7. 2004)
754.046 opouští s R 665 stanici Kralice nad Oslavou (7. 8. 2004)
754.025 krátce po laku v čele Sp 1676 u Veselíčka (18. 1. 2005)
754.066 u Brankovic (17. 11. 2001)


OBĚHY (k 6. 3. 2005 - 1. změna JŘ):

Den Vlaky Traťový úsek Omezení jízdy Poznámky
TS 701 - 4 denní - R, Os vlaky na trati Jihlava - Brno - 754.041, 043, 045, 046, 062
1. den R 667 Jihlava (8:37) - Brno hl.n. (10:34)    
  R 664 Brno hl.n. (11:25) - Jihlava (13:18)    
  R 665 Jihlava (14:37) - Brno hl.n. (16:34)    
  R 862 Brno hl.n. (17:25) - Jihlava (19:18)    
 
2. den R 861 Jihlava (5:35) - Brno hl.n. (7:28) veze v X  
  Os 4812 Brno hl.n. (12:37) - Jihlava (15:57) veze v X  
  R 860 Brno hl.n. (9:25) - Jihlava (11:18) veze v +  
  Os 4810 Brno hl.n. (11:37) - Jihlava (14:23) veze v 6  
  Os 4815 Jihlava (15:30) - Brno hl.n. (18:10) veze v 6  
 
3. den Os 4803 Jihlava (4:05) - Brno hl.n. (6:28) jede v X  
  R 860 Brno hl.n. (9:25) - Jihlava (11:18) veze v X  
  Os 4813 Jihlava (13:30) - Brno hl.n. (16:10) veze v X  
  Os 4850 Brno hl.n. (18:37) - Okříšky (20:31) veze kromě 5, 6  
 
4. den Os 4831 Okříšky (5:21) - Brno hl.n. (7:00) veze v X  
  R 860 Brno hl.n. (9:25) - Jihlava (11:18) veze v 6  
  Os 4816 Brno hl.n. (15:37) - Jihlava (18:22) veze v X  
 
TS 702 - 3 denní - R, Sp, Os a Pn vlaky Brno - Jihlava, Brno - Vlárský průsmyk, Staré Město u U. H. - Luhačovice - 754.042, 063, 074, (023)
1. den Os 4825 Okříšky (3:50) - Brno hl.n. (5:37) veze v 2 - 5  
  Sv 4191 Brno hl.n. (4:13) - Nesovice (4:52) veze v 1  
  Os 4142 Nesovice (5:09) - Brno hl. n. (6:07) veze v 1  
  R 662 Brno hl.n. (7:25) - Jihlava (9:18)    
  R 669 Jihlava (10:37) - Brno hl.n. (12:34)    
  R 668 Brno hl.n. (15:25) - Jihlava (17:18) neveze v +  
  R 663 Jihlava (18:37) - Brno hl.n. (20:34) neveze v +  
  Sp 1729 Brno hl.n. (15:33) - Bojkovice (18:20) veze v +  
  Os 4375 Bojkovice (18:22) - Vlárský průsmyk (19:12) veze v +  
  Sp 1736 Vlárský průsmyk (19:29) - Brno hl.n. (22:38) veze v +  
 
2. den Os 4836 Brno hl.n. (14:37) - Okříšky (16:32) veze v X  
  Lv Okříšky (17:00) - Brno-Maloměřice (19:58) jede v 5  
  Sp 1676 Brno hl.n. (8:20) - Žďár nad Sázavou (10:22) veze v +  
  Sp 1677 Žďár nad Sázavou (15:45) - Brno hl.n. (17:50) veze v +  
 
1a. den Pn 62239 Blažovice (0:10) - Veselí nad Moravou (2:44) veze v 5, 6  
  Lv Veselí nad Moravou (4:16) - Staré Město u U. H. (5:00) veze v 5  
  R 720 Staré Město u U. H. (8:18) - Luhačovice (9:06) veze v 5  
  R 706 Luhačovice (10:14) - Staré Město u U. H. (11:02) veze v 5  
  R 722 Staré Město u U. H. (12:45) - Luhačovice (13:34) veze v 5  
  R 721 Luhačovice (15:28) - Staré Město u U. H. (16:23) veze v 5  
  R 705 Staré Město u U. H. (19:44) - Veselí nad Mor. (20:09) veze v 5  
  Pn 62238 Veselí nad Moravou (21:20) - Blažovice (23:30) veze v 4, 5 přípřež
  Sp 1726 Veselí nad Moravou (11:07) - Brno hl. n. (12:38) veze v 1 přípřež
  Os 4143 Brno hl. n. (13:45) - Nesovice (14:42) veze v 1 - 3  
  Os 4142 Nesovice (5:09) - Brno hl. n. (6:07) veze v 2 - 4  
  Os 4115 Brno hl. n. (16:20) - Veselí nad Moravou (18:16) veze v 4  
 
TS 703 - 3 denní - R, Sp a Os Brno - Jihlava, Brno - Hrušovany nad Jevišovkou - 754.026, 044, 076
1. den Os 4401 Hrušovany n. J. (4:17) - Brno hl.n. (5:42) veze v 2 - 5  
  Os 4825 Okříšky (3:50) - Brno hl.n. (5:37) veze v 1  
  Os 4826 Brno hl.n. (8:37) - Náměšť nad Oslavou (9:38) veze v 6  
  Os 4843 Náměšť nad Oslavou (9:57) - Brno hl.n. (11:10) veze v 6  
  R 666 Brno hl.n. (13:25) - Jihlava (15:18)    
  R 661 Jihlava (16:37) - Brno hl.n. (18:34)    
 
2. den Os 4440 Brno hl.n. (4:03) - Oslavany (4:59) jede v X  
  Os 4443 Oslavany (5:13) - Brno hl.n. (6:11) jede v X  
  Os 4834 Brno hl.n. (14:05) - Zastávka u Brna (14:37) jede v X  
  Os 4851 Zastávka u Brna (14:53) - Brno hl.n. (15:23) jede v X  
  Os 4844 Brno hl.n. (16:37) - Náměšť nad Oslavou (17:37) veze v X  
  Os 4859 Náměšť nad Oslavou (17:57) - Brno hl.n. (19:10) veze v X  
  Os 4810 Brno hl.n. (11:37) - Jihlava (14:23) veze v +  
  Os 4815 Jihlava (15:30) - Brno hl.n. (18:10) veze v +  
 
3. den Os 4822 Brno hl.n. (5:27) - Třebíč (7:11) veze v X  
  Os 4839 Třebíč (7:33) - Brno hl.n. (9:10) veze v X  
  Os 4830 Brno hl.n. (10:37) - Náměšť nad Oslavou (11:37) veze v 1 - 4  
  Os 4845 Náměšť nad Oslavou (11:57) - Brno hl.n. (13:10) veze v 1 - 4  
  Os 4412 Brno hl.n. (15:46) - Hrušovany n. J. (17:10) veze v 1 - 4  
  Os 4806 Brno hl.n. (7:37) - Jihlava (10:22) veze v +  
  Os 4811 Jihlava (11:30) - Brno hl.n. (14:14)    
  R 668 Brno hl.n. (15:25) - Jihlava (17:18) veze v +  
  R 663 Jihlava (18:37) - Brno hl.n. (20:34) veze v +  
  Os 4858 Brno hl.n. (22:46) - Třebíč (0:13) veze v + přípřež
  Lv Třebíč (0:18) - Okříšky (0:46) jede v 1  
 
TS 704 - 3 denní - doplňkové výkony - R, Sp a Os Brno - Náměšť n. O., Brno - Žďár n. S, Brno - Hrušovany n. J. - Znojmo, Jihlava - Znojmo
1. den Os 14906 Brno hl.n. (7:08) - Žďár nad Sázavou (9:28) veze v 6, + v + pouze Tišnov - Žďár n. S.
  Os 14911 Žďár nad Sázavou (10:42) - Tišnov (12:31) veze v 6, +  
  Os 14912 Tišnov (12:31) - Žďár nad Sázavou (15:25) veze v 6, +  
  Sp 1677 Žďár nad Sázavou (15:48) - Nové Město n. M. (16:03) veze v + postrk
  Os 14914 Nové Město n. M. (16:05) - Žďár nad Sázavou (16:26) veze v +  
  Os 14921 Žďár nad Sázavou (16:46) - Brno hl.n. (19:05) veze v 6, + v 6 pouze Žďár n. S. - Tišnov
 
1a. den Os 4401 Hrušovany n. J. (4:17) - Brno hl.n. (5:42) veze v 1  
  Os 4830 Brno hl.n. (10:37) - Náměšť nad Oslavou (11:37) veze v 5  
  Os 4845 Náměšť nad Oslavou (11:57) - Brno hl.n. (13:10) veze v 5  
  Os 4412 Brno hl.n. (15:46) - Hrušovany n. J. (17:10) veze v 5  
  Sv 4592 Hrušovany n. J. (16:45) - Znojmo (17:17) jede v +  
  Sp 1925 Znojmo (17:55) - Brno hl.n. (19:55) veze v +  
  Os 4418 Brno hl.n. (20:46) - Hrušovany n. J. (22:10) veze v +  
 
1b. den R 1519 Jihlava (15:49) - Znojmo (17:39) jede v 5  
  R 1518 Znojmo (18:14) - Jihlava (20:00) jede v +  
 
TS 705 - 8 denní - R, Sp a Os Brno - Veselí n. M., Luhačovice - Staré Město u U. H., Okříšky, Žďár n. S. - 754.008, 012, 013, 037, 049, 066, 067, 075
1. den Pn 62239 Blažovice (0:10) - Veselí nad Moravou (2:44) veze v 6, + přípřež
  Os 4102 Veselí nad Moravou (3:50) - Brno hl. n. (5:42) veze v X  
  Os 4105 Brno hl. n. (6:39) - Veselí nad Moravou (8:35) veze v X  
  Os 4114 Veselí nad Moravou (14:00) - Brno hl. n. (16:01) veze v X  
  Sp 1731 Brno hl. n. (17:35) - Bojkovice (20:14) veze v X  
  Pn 62238 Veselí nad Moravou (21:20) - Blažovice (23:30) veze v 6  
  Sp 1721 Brno hl. n. (7:37) - Vlárský průsmyk (11:02) veze v +  
  Sp 1730 Vlárský průsmyk (13:10) - Brno hl. n. (16:30) veze v +  
 
2. den Os 4332 Bojkovice (5:46) - Staré Město u U. H. (6:55) veze v X  
  Os 2212/3 Staré Město u U. H. (7:09) - Veselí nad Moravou (7:52) veze v X  
  Os 4114 Veselí nad Moravou (12:00) - Brno hl. n. (13:55) veze v X  
  Sp 1729 Brno hl. n. (15:33) - Bojkovice (18:20) veze v X  
  Lv Bojkovice (18:40) - Újezdec u Luhačovic (19:03) veze v 1 - 4  
  Os 4330 Bojkovice (4:40) - Staré Město u U. H. (5:31) veze v 6  
  Os 4106/7 Staré Město u U. H. (5:56) - Brno hl. n. (8:10) veze v 6  
  Sp 1727 Brno hl. n. (13:34) - Bylnice (16:45) veze v 6  
  Pn 62239 Blažovice (0:10) - Veselí nad Moravou (2:44) veze v + přípřež
  Os 2710 Veselí nad Moravou (16:00) - Brno hl. n. (17:55) veze v +  
  Os 4117 Brno hl. n. (18:20) - Veselí nad Moravou (20:16) veze v +  
  Lv Veselí nad Moravou (21:16) - Bojkovice (22:37) jede v +  
 
3. den Lv Újezdec u Luhačovic (2:47) - Bojkovice (3:10) jede v 2 - 5  
  Os 4330 Bojkovice (4:40) - Staré Město u U. H. (5:31) veze v X  
  Os 4106/7 Staré Město u U. H. (5:56) - Brno hl. n. (8:10) veze v X  
  Sp 1727 Brno hl. n. (13:34) - Bylnice (16:45) veze v X, 6  
  Lv Bojkovice (3:45) - Staré Město u U. H. (5:00) jede v 6  
  R 720 Staré Město u U. H. (8:18) - Luhačovice (9:06) veze v 6  
  R 706 Luhačovice (10:14) - Staré Město u U. H. (11:02) veze v 6  
  R 722 Staré Město u U. H. (12:45) - Luhačovice (13:34) veze v 6  
  R 721 Luhačovice (15:28) - Staré Město u U. H. (16:23) veze v 6  
  Lv Staré Město u U. H. (16:33) - Veselí nad Moravou (17:14) jede v 6  
  Sp 1722 Bylnice (5:52) - Brno hl. n. (8:53) veze v +  
 
4. den Sp 1722 Bylnice (5:52) - Brno hl. n. (8:53) veze v X, 6  
  Os 4145 Brno hl. n. (15:07) - Nesovice (16:07) veze v 1 - 4  
  Os 4115 Brno hl. n. (16:20) - Veselí nad Moravou (18:10) veze v 5  
  Sp 1729 Brno hl. n. (15:33) - Bojkovice (18:20) veze v 6  
  Lv Bojkovice (18:40) - Veselí nad Moravou (20:01) jede v 6  
  Pn 62238 Veselí nad Moravou (21:20) - Blažovice (23:30) veze v 6 přípřež
 
5. den Lv Veselí nad Moravou (3:35) - Nesovice (4:36) jede v 1  
  Os 4144 Nesovice (5:39) - Brno hl. n. (6:37) veze v X  
  Sp 1725 Brno hl. n. (11:35) - Uherské Hradiště (13:31) veze v X  
  Os 4305 Uherské Hradiště (14:15) - Vlárský průsmyk (16:03) veze v X  
  Os 4376 Vlárský průsmyk (18:12) - Bojkovice (19:10) veze v X  
  Lv Bojkovice (19:40) - Veselí nad Moravou (21:01) jede v 5  
  Pn 62239 Blažovice (0:10) - Veselí nad Moravou (2:44) veze v +  
  Sv 4393 Veselí nad Moravou (13:54) - Luhačovice (14:44) veze v +  
  R 1504 Luhačovice (15:18) - Staré Město u U. H. (16:08) veze v +  
  Sv 2294/5 Staré Město u U. H. (16:28) - Veselí nad Moravou (16:47) veze v +  
  R 1431 Veselí nad Moravou (17:24) - Staré Město u U. H. (17:49) veze v +  
  Lv Staré Město u U. H. (17:59) - Bojkovice (18:44) jede v +  
 
6. den Sp 1720 Bojkovice (5:03) - Brno hl. n. (7:34) veze v X  
  Os 4115 Brno hl. n. (16:20) - Veselí nad Moravou (18:10) veze v 1 - 3  
  Pn 62238 Veselí nad Moravou (21:20) - Blažovice (23:30) veze v 1 - 3 přípřež
  Os 4143 Brno hl. n. (13:45) - Nesovice (14:42) veze v 4, 5  
  Lv Nesovice (15:07) - Brno hl. n. (17:00) veze v 5  
  Os 4850 Brno hl.n. (18:37) - Okříšky (20:31) veze v 5  
  Lv Veselí nad Moravou (12:43) - Bojkovice (14:04) jede v +  
  Sp 1732 Bojkovice (16:04) - Brno hl. n. (18:38) veze v +  
  Pn 62239 Brno-Maloměřice (23:10) - Blažovice (23:32) veze v +  
 
7. den Pn 62239 Blažovice (0:10) - Veselí nad Moravou (2:44) veze v 1 - 4  
  Lv Veselí nad Moravou (3:45) - Staré Město u U. H. (4:48) jede v 1 - 4  
  Lv Staré Město u U. H. (4:48) - Staré Město u U. H. (8:00) jede v 1 - 4 staniční posun
  Lv Veselí nad Moravou (7:16) - Staré Město u U. H. (8:00) jede v +  
  R 720 Staré Město u U. H. (8:18) - Luhačovice (9:06) veze v 1 - 4, +  
  R 706 Luhačovice (10:14) - Staré Město u U. H. (11:02) veze v 1 - 4, +  
  R 722 Staré Město u U. H. (12:45) - Luhačovice (13:34) veze v 1 - 4, +  
  R 721 Luhačovice (15:28) - Staré Město u U. H. (16:23) veze v 1 - 4, +  
  Lv Staré Město u U. H. (16:33) - Veselí nad Moravou (17:14) jede v 1 - 4, +  
  Os 4142 Nesovice (5:09) - Brno hl. n. (6:07) veze v 5  
  Os 4145 Brno hl. n. (15:07) - Nesovice (16:07) veze v 5  
  Os 4190 Nesovice (17:26) - Brno hl. n. (18:31) veze v 5  
  Sp 1676 Brno hl.n. (8:20) - Žďár nad Sázavou (10:22) veze v 6  
  Sp 1677 Žďár nad Sázavou (15:45) - Brno hl.n. (17:50) veze v 6  
 
8. den Os 4104 Veselí nad Moravou (5:17) - Brno hl. n. (7:14) veze v X  
  Os 4113 Brno hl. n. (14:20) - Veselí nad Moravou (16:16) veze v X  
  Pn 62238 Veselí nad Moravou (21:20) - Blažovice (23:30) veze v x  
  Os 2711 Brno hl. n. (12:20) - Veselí nad Moravou (14:16) veze v +  
  Os 2228/9 Veselí nad Moravou (14:41) - Staré Město u U. H. (15:10) veze v +  
  Os 4339 Staré Město u U. H. (15:22) - Bojkovice (16:20) veze v +  
  Sp 1734 Bojkovice (17:49) - Brno hl. n. (20:38) veze v +  
  Pn 62239 Brno-Maloměřice (23:10) - Blažovice (23:32) veze v + přípřež
 
© SPŽ