"Dvojčata" na Českomoravské vrchovině

Na jedné straně ještě stále poměrně velká přepravovaná zátěž, na druhé straně snaha o racionalizaci provozu - tak by se
Dvojice lokomotiv 751.122-3 a 751.050-6 projíždí v čele Rn 45087 Havlíčkův
Brod - Wien Zvbf mezistaničním úsekem Okříšky - Stařeč (4. 5. 2003).
v současnosti dala stručně popsat situace v nákladní dopravě na sklonově náročných neelektrizovaných tratích Českomoravské vrchoviny. Právě tyto okolnosti vedly ČD k nasazení dvojčlenně ovládaných lokomotiv na vozbu nákladních vlaků, trasovaných po území dvou sousedících krajů - Jihomoravského a Vysočiny. "Dvojčata" se objevila nejprve na tratích z Jihlavy do Znojma a z Okříšek do Studence, začátkem loňského roku z Havlíčkova Brodu do Hlinska v Čechách a od poloviny prosince 2002 nově i mezi Studencem a Brnem. Kromě úseku Jihlava - Znojmo jsou tyto lokomotivy pravidelně vystavovány pouze do čela manipulačních vlaků.
Snižování personálního stavu zaměstnanců lokomotivních dep a značně proměnlivá zátěž nákladních vlaků zde vytvořily vhodné podmínky pro nasazování dvou přiměřeně výkonných lokomotiv, ovládaných jen jedním strojvedoucím. Zastavování spalovacího motoru jednoho hnacího vozidla při nízkém vytížení vlaku nebo jízdě na dlouhých klesáních, a naopak využití plného výkonu obou lokomotiv při zvýšené zátěži umožňuje zefektivnit dopravu a snížit provozní náklady. Proto je toto řešení pravidelně využíváno celkem u čtyř provozních jednotek DKV Brno a DKV České Budějovice při dopravě nákladních vlaků na tratích č. 238, 240, 241 a 248.
Na trati č. 238 Havlíčkův Brod - Pardubice je obsluha manipulačními vlaky rozdělena do dvou úseků. Dělící stanicí se stalo Hlinsko v Čechách, kde se kromě neděle potkávají dva páry manipulačních vlaků z Havlíčkova Brodu a z Pardubic, přičemž zde dochází k vzájemnému předávání zátěže. Zatímco na rameni Hlinsko v Čechách - Pardubice je na těchto vlacích turnusově nasazena jedna lokomotiva řady 751 nebo 742 DKV Česká Třebová, PJ Pardubice, na rameni Havlíčkův Brod - Hlinsko v Čechách je na dva páry manipulačních vlaků od 27. ledna 2002 turnusově nasazena dvojice lokomotiv řady 742 DKV Brno, PJ Havlíčkův Brod. Lokomotivy řady 742, které zde byly nepravidelně nasazovány již od roku 2001, na tomto výkonu nahradily lokomotivní řadu 750. Převážná část zátěže je přepravována ze stanice Žďírec nad Doubravou do Havlíčkova Brodu, odkud je odvážena větší část produkce dřevařského závodu Stora Enso Timber, směřující hlavně k zahraničním zákazníkům, piliny jsou pak ve speciálních vozech dopravovány do Kronospanu Jihlava. Turnusově jsou v jednodenním oběhu TS 781 nasazovány lokomotivy 742.098 a 742.172, při opravách a provozním ošetření bývá jedna
Lokomotivy 742.172-0 + 742.098-7 v čele Mn 83213 Hlinsko v Čechách
- Havlíčkův Brod za zastávkou Stružinec (18. 2. 2003).
z těchto lokomotiv nahrazena jiným strojem řady 742 PJ Havlíčkův Brod. V případě překročení normativu hmotnosti se můžeme výjimečně na postrku vlaku setkat i s lokomotivou 750.275.
Také neelektrizovaná část tratě č. 240 z Jihlavy do Brna je vozebně rozdělena na dva úseky, dělící stanicí je v tomto případě Studenec, kam zajíždí jeden pár manipulačních vlaků z Okříšek a jeden z Brna-Maloměřic. I když ve Studenci také dochází k předávání zátěže mezi jihlavskou a brněnskou větví vlaku, je na rozdíl od tratě č. 238 tento pár vlaků veden v celé trase Brno-Maloměřice - Okříšky a zpět pod jedním číslem jako Mn 82740/82741. V úseku Jihlava - Okříšky - Studenec, s případnou obsluhou Budišova u Třebíče na trati do Velkého Meziříčí, je na vozbu manipulačních vlaků již několik let vystavována dvojice lokomotiv řady 751 DKV České Budějovice, PJ Jihlava. Z Brna-Maloměřic do Studence je od nového GVD vlak veden dvojčlenně ovládanými lokomotivami řady 731 PJ Brno-Maloměřice, které zde nahradily dvě samostatně jezdící lokomotivy řady 742 (druhá jako postrková) stejné provozní jednotky. U lokomotiv řady 731 je to první pravidelné nasazení v dvojčlenném řízení v rámci ČR. Obě lokomotivy byly zařazeny do jednodenní TS 717, ve které zpočátku sloužily pouze k vedení manipulačního vlaku do Studence a zpět, od nového roku se s nimi můžeme díky potřebě odvozu zvýšené zátěže setkat od úterý do pátku i na Pn 62920 z Brna-Maloměřic do Znojma. V tomto oběhu jsou turnusově nasazeny lokomotivy 731.039 a 040, opět v případě poruch a provozního ošetření nahrazované jiným brněnským strojem stejné řady.
Posledním z uvedených míst, kde se můžeme pravidelně setkat s dvojčlenně ovládanými lokomotivami, je trať Jihlava - Okříšky - Znojmo. První dvojice lokomotiv řady 751 PJ Jihlava (TS 746) vyjíždí ráno na manipulačním vlaku z Jihlavy do Okříšek, dále pokračuje na již zmíněném páru Mn vlaků do Studence a zpět a po návratu do Okříšek jsou obě lokomotivy nasazeny na pár manipulačních vlaků do Jaroměřic nad Rokytnou a zpět (viz oběhy). Druhá dvojice lokomotiv řady 751 (TS 745) je nasazena na ranním Rn 45087 do Znojma, odkud pokračuje v případě větší zátěže na páru Rn 45085/45086 do rakouského Retzu a zpět a večer se vrací do Jihlavy s Pn 62230, aby uskutečnila ještě jeden noční obrat do Znojma na Rn 45081 a jako Lv zpět.
V obou turnusových skupinách se průběžně střídají všechny lokomotivy PJ Jihlava (751.053, 103, 106, 122, 142, 315
Na Mn 82721 Studenec - Brno Maloměřice se od nového GVD setkáváme
s dvojčlenně ovládanými stroji řady 731. Na snímku ze dne 13. 2. 2003
se na tomto výkonu představují lokomotivy 731.040-2 a 731.039-4 krátce
po opuštění stanice Studenec.
a 333). Další "dvojče" je navíc sestavováno v případě zavádění mimořádných vlaků, jakými jsou například od února 2003 ucelené vlaky s obilím, směřující ze sil v Krahulově, Kojeticích na Moravě, Moravských Budějovicích, Jemnici, Hodonicích a Pelhřimově do Jihlavy nebo do Znojma a dále pak po výměně lokomotiv do některé z pohraničních přechodových stanic (Cheb nebo Děčín pro Německo a Břeclav pro Rakousko). Svoji pouť končí v německých, holandských nebo slovinských přístavech, kde dochází k překládce na lodě. Tyto vlaky jezdí značně nepravidelně a při překročení normativu hmotnosti jsou ještě doplňovány o další postrkovou lokomotivu řady 751. Při nedostatku vhodných lokomotiv se pak s jihlavskými stroji řady 751 můžeme mimořádně setkat i v Břeclavi nebo Pelhřimově.
K úplnému výčtu "dvojčat", i když už ne v přímé souvislosti s Českomoravskou vrchovinou, je třeba ještě doplnit dvojici lokomotiv řady 742 DKV Brno, PJ Znojmo, dopravující vybrané nákladní vlaky mezi Znojmem a Retzem.
S nástupem GVD 2003/2004 je počítáno s některými změnami v nasazení dvojčat - všechny se dotknou řady 751 PJ Jihlava. Na Mn vlacích do Studence a nově do Moravských Budějovic místo Jaroměřic nad Rokytnou bude nasazena kromě úseku Jihlava - Okříšky vždy jen jedna lokomotiva řady 751 nebo 749. Řada 749 bude na Mn vlaky nasazena turnusově, v úseku Jihlava - Okříšky a zpět pojede druhá lokomotiva na přípřeži. Také už se nepočítá se zajížděním "dvojčat" řady 751 ze Znojma do rakouského Retzu.

Text a foto Daniel Brabenec

Oběhy:

  Jednodenní TS 717 (2x 731 PJ Brno-Maloměřice):
Mn 82720 Brno-Maloměřice (4:41) - Studenec (9:57), kromě +
Mn 82721 Studenec (10:34) - Brno-Maloměřice (15:04), kromě +
Pn 62920 Brno-Maloměřice (16:13) - Znojmo (20:28), 2-5
Lv Znojmo (20:43) - Brno-Maloměřice (23:07), 2-5
  Jednodenní TS 781 (2x 742 PJ Havlíčkův Brod):
Mn 82310 Havlíčkův Brod (1:15) - Hlinsko v Čechách (3:38), kromě +
Mn 83211 Hlinsko v Čechách (5:25) - Havlíčkův Brod (9:59), kromě +
Mn 82312 Havlíčkův Brod (11:16) - Hlinsko v Čechách (13:41)
Mn 83213 Hlinsko v Čechách (15:20) - Havlíčkův Brod (18:20)

 
© SPŽ