GRAND PRIX SLOVENSKO 2003

Všechny stroje na startovní čáře (zleva): 22.034, 310.433, 313.432 a 331.037

Dne 13. září 2003 proběhl ve Zvolenu v areálu nákladní stanice pátý ročník mezinárodních závodů parních lokomotiv. Soutěže se účastnily stroje a posádky z Maďarska, Slovenska a z České republiky. Tento rok byla soutěž vypsána pro malé parní lokomotivy.
Před vlastním závodem v dopoledních hodinách proběhla v lokomotivním depu výstava kolejových vozidel. Pozornost poutala především nová motorová jednotka 840.001 a rekonstruovaný motorový vůz "Modrý šíp" - M 274.004. Tyto dvě soupravy měly jet souběžnou jízdu do Hronskej Dúbravy a zpět. Jednotka 840.001 bohužel nedostala souhlas k jízdě s cestujícími, a proto byla nahrazena motorovým vozem M 131.1053 s přívěsným vozem.
Na výstavě byly předvedeny stroje převážně motorové trakce (724.538, 736.003, 750.300, 754.072, 773.001, 812.019 aj.). Další, již pravidelnou událostí se stal příjezd mimořádné historické soupravy z Budapešti, v čele s lokomotivou "Nohab" M 61.020. V rámci akce proběhla i výstava klubu veteránů při autoklubu lokomotivního depa Zvolen. Byla otevřena expozice železničních modelářů a muzeální expozice slovenských a maďarských železničářů. A samozřejmě snad všichni natáčeli a fotografovali.
Soutěže se účastnily 4 lokomotivy:
  • 310.433 z lokomotivního depa Vrútky (Kačena)
  • 313.432 z lokomotivního depa Ostrava (Matylda)
  • 331.037 z lokomotivního depa Bratislava (Uhranka)
  • 22.034 z Maďarska
Vzhledem k celním komplikacím se neúčastnily lokomotivy a posádky z Polska a z Rakouska. Všechny lokomotivy se představily na točně v lokomotivním depu a ještě jednou těsně před závodem před budovou nákladní stanice Zvolen.
Soutěžilo se v následujících disciplinách:
  • sprint na 100 m
  • sprint 100 m s přesností zastavení v toleranci 10 m a sprint zpět
  • anglická pošta (pomocí pohrabáče zachytit ze země balíček a vhodit do připravené sítě)
  • dámy na kolejích (odvázat od kolejí dámu a dovézt ji do cíle)
  • pivo na spojnici (plechovka piva nesmí spadnout)
  • pomsta indiánů (uhasit vodou z lokomotivy oheň a dojet do cíle)
Mimořádný vlak MÁV, který do Zvolena přvezla "Nohabka" M 61.020
Soutěžní disciplíny pocházejí většinou z Anglie. Kromě dokonalého technického stavu vyžadují i vysoké umění posádek. V závodě zvítězily paradoxně (ale podle očekávání) lokomotivy s nejnižší konstrukční rychlostí. Na prvním místě se umístila vrútecká 310.433 před ostravskou 313.432, které spolu sváděly vyrovnané souboje. Rychlejší se zdála být 313.432, která ovšem v závodě na přesnost zastavení projela dovolené pásmo. Třetí skončila bratislavská 331.037, čtvrtá lokomotiva 22.034 z Maďarska.
Ostravská 313.432 si vše vynahradila o týden později na GRAND PRIX BUDAPEST 2003, konané v areálu železničního muzea MÁV MAGYAR VASÚTTÖRTÉNETI PARK - bývalé lokomotivní depo Budapest Északi Fütöház (sever), kde obhájila loňské prvenství. V kategorii velkých lokomotiv zvítězila maďarsko-anglická posádka s lokomotivou 424.247.
V Budapešti se konala i souběžná jízda historických souprav vedených maďarskou lokomotivou 242.001 a vrúteckým "štokrem" 556.036. Den před závodem se v Budapešti sešli zástupci UIC Slovenska, České republiky, Srbska, Slovinska, Rakouska a rakouského železničního muzea Strasshof. Účelem setkání byla výměna zkušeností s provozem historických parních lokomotiv ve střední Evropě.
Velké parní lokomotivy soutěžily ve Zvolenu na IV. ročníku konaném dne 14. září 2002, kdy současně probíhaly oslavy 130. výročí zahájení provozu na trati Zvolen - Kremnica - Vrútky, lokomotivního depa a železničních opraven a strojíren. Soutěžilo se ve stejných disciplinách jako v letošním roce. Zvítězil popradský "papoušek" 477.013 před brněnským "albatrosem" 498.106, vrúteckou "šlechtičnou" 475.196 a maďarskou 424.247.
Soutěže IV. a V. ročníku GRAND PRIX SLOVENSKO uspořádaly: ŽELEZNIČNÁ SPOLOČNOSŤ a. s. - Správa koľajových vozidiel Zvolen, ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY - Správa železničných tratí a stavieb Zvolen, Rušňové depo Zvolen, Klub historickej techniky při RD Zvolen a Dom kultúry ŽSR Zvolen.

TextVladivoj Výkruta, foto Lukáš Benda
Všechny snímky byly pořízeny 13. 9. 2003

Lokomotiva 331.037 pózuje na točně zvolenského depa
Vrútecký "kafemlejnek" 310.433 před budovou žst. Zvolen nákladná stanica
Maďarský stroj řady 22.034 s posádkou připravený k odjezdu
Ostravská "Matylda" 313.432 v plné jízdě při sprintu na 100 m
Zvolenská "ŽOSka" vystavovala stroj 724.538 pro U. S. Steel Košice,
který vznikl rekonstrukcí lokomotivy T 448.0538.
Muzejní vozidla motorové trakce zastupovaly vozy M 274.004 a M 131.1053.

Mezi vystavenými stroji se objevil i prototyp motorové jednotky 840.001.
Lokomotiva 736.003 je slovenskou obdobou rekonstrukce lokomotiv ř. 735.

© SPŽ