VÝMĚNA GENERACÍ ANEB INVAZE „TAURUSŮ" DO ČESKA

Takto si lze představit výměnu generací. Stroj 1216.226 ÖBB
projíždí v Břeclavi kolem lokomotiv 350.007 ZSSK a 363.159 ČD.
(foto Lukáš Hučko 15. 8. 2008)
První vlak pyšnící se označením EuroCity přijel do České republiky v roce 1991 a jednalo se o spoj EC 8/9 Antonín Dvořák. Během 17 let se staly vlaky EC běžnou součástí jízdního řádu. Vozidlový park vícesystémových hnacích vozidel zajišťující dopravu vlaků EC přes Českou republiku se během tohoto období vůbec neobnovil. Doprava je tak převážně zajišťována vozidly s odporovou regulací.
Provoz EC vlaků na rameni z Prahy do Břeclavi a Budapešti na napájecích soustavách DC 3 kV a AC 25 kV, 50 Hz je zcela závislý na slovenských lokomotivách řady 350 ZSSK, které již celých 33 let brázdí své cesty lemované ocelovými pásy. V současnosti slovenské lokomotivy předávají vlaky směřující do Německa v Praze-Holešovicích o celých 17 let mladším kolegyním řady 371. Tyto stroje v minulosti obstarávaly vozbu vlaků na napájecích systémech DC 3 kV; AC 15 kV, 16,7 Hz do Berlína, Drážďan, Lipska či Řepína. Od začátku grafikonu vlakové dopravy 2007/08 bylo zajíždění českých „bastardů“ na síti DB Netz omezeno pouze do Drážďan. Přestože jde stále o elegantní a výkonné stroje, musí ustoupit modernějším, výkonnějším a spolehlivějším lokomotivám či dnes stále rozšířenějším elektrickým jednotkám.
Vysokorychlostní jednotky pro dálkovou dopravu ve vozidlovém parku Českých drah byly neznámým pojmem až do roku 2003. V tomto roce začala dodávka sedmi jednotek řady 680 vybavených aktivním naklápěcím systémem. Tyto jednotky pak převzaly od začátku GVD 2006/07 vozbu vlaků EC 70/71, 74/75 mezi Prahou a Vídní, respektive Bratislavou - EC 134/135. Tímto byl učiněn první krok k omezování výkonů řady 350 na rameni Praha – Břeclav/Vídeň.
Stroj 1116.137 jede za Bujanovem s EC vlakem Jóže Plečnik.
(foto Jiří Kubát 16. 7. 2006)
Dalším strojem, který bude přebírat výkony lokomotiv řady 350 a bude patřit do vozidlového parku ČD, je lokomotiva řady 380. 20 lokomotiv řady 380 ČD (Škoda 109E) bylo objednáno na základě výběrového řízení vypsaného v roce 2003. V současné době (září 2008) je druhý prototyp 380.002 výrobně dokončen a podrobuje se náročným zkouškám. S nasazením lokomotiv řady 380 do pravidelného provozu v DKV Praha se počítá až v příštím grafikonu - 2009/10. Jedinou reálnou možností, jak již v nastávajícím jízdním řádu 2008/09 zajistit alespoň částečnou náhradu nákladných (z hlediska ceny nájmu) a poruchových lokomotiv ZSSK, jsou lokomotivy typu „taurus“. Jde o stroje ověřené v pravidelném provozu (např. DB, ÖBB, SŽ) v osobní i nákladní dopravě několika evropských států, navíc od roku 2008 schválené k provozu na síti SŽDC. I když byla podána na Drážní úřad žádost na schválení typu drážního vozidla pro elektrickou lokomotivu typu ES 64 U4-C firmy Siemens až koncem roku 2005, nebyl „taurus“ na síti SŽDC žádnou novinkou. Například stroj 1116.015 (ES 64 U2) se účastnil 10. dubna 2002 zkušebních jízd, jejichž základním cílem bylo ověření vlastností nově budované železniční infrastruktury při rychlostech v intervalu 160 až 200 km/h. Při těchto zkouškách padl český rychlostní rekord a jeho nová hodnota byla stanovena na 216 km/h, kterou o dva roky později navýšila jednotka 680.001 na 237 km/h. Další „taurusy“, ať již rakouské či slovinské, se účastnily různých zkoušek na železničním zkušebním okruhu ZC VUZ ve Velimi.
Fotbalový „taurus" 1116.264 stojí ve stanici Šatov.
(foto Lukáš Hučko 19. 8. 2008).
Pravidelnému provozu na kolejích SŽDC musel nutně předcházet zkušební provoz, který lokomotivy řady 1216.2 ÖBB zahájily v neděli 2. prosince 2007 mezi Břeclaví a Brnem a který trval až do konce roku 2007. Pro zkušební provoz platila celá řada omezujících podmínek. Nejvyšší povolená rychlost byla omezena hranicí 100 km/h, hmotnost soupravy nesměla přesáhnout 300 t a bylo zakázáno rekuperační brzdění. V rámci zkušebního provozu mohly na síť SŽDC zajíždět pouze lokomotivy řady 1216 verze C, které jsou u ÖBB označeny řadou 1216.2 a jsou uzpůsobeny pro provoz v Rakousku, Německu, Česku, Slovensku a Maďarsku. Konkrétně se jednalo o lokomotivy 1216.226, 232 až 240. Z výroby bylo dalších pět lokomotiv v provedení C a to stroje 1216.227 až 231, které ovšem ÖBB v průběhu roku 2007 upravily na verzi B a označily je jako 1216.127 až 131.
V čele vybraných vlaků se během působnosti jízního řádu 2007/08 objevila rakouská třísystémová elektrická lokomotiva „taurus“ řady 1216.2, která zajíždí do Brna s třemi páry vlaků R 270/271, 272/273, 274/275 a do Českých Budějovic s vlaky R 206/207 a Ex 100/101. Dvoufrekvenční „taurusy“ řady 1116 zajíždí s osobními vlaky z Vídně přes Retz do Šatova, ale operativně může být řada 1116 nasazena místo řady 1216.2 na vlacích do Českých Budějovic. Schvalovací proces trval téměř tři roky, až konečně 10. června 2008 vydal Drážní úřad rozhodnutí o schválení typu drážního vozidla. Od tohoto okamžiku již nic nestálo v cestě tomu, aby 14. prosince 2008 začala pomyslná „invaze taurusů do Česka“. Již před začátkem nového GVD došlo k seznámeni strojvedoucích DKV Praha s rakouskou lokomotivou „taurus“. Od 27. října 2008 byl nasazen stroj 1216.239 ÖBB v TS 642A, kde nahradil elektrickou jednotku řady 680 ČD, na vlacích Ex 572/573 a Ex 578/579 (viz Příprava na pravidelný provoz „taurusů“ do Prahy).
Stroj 1216.238 v čele vlaku EuroCity projíždí zastávku Rajhrad.
(foto Jan Palán 31. 5. 2008)
Lokomotivy řady 1216.2 budou zajíždět na vlacích 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 172 a 379 do Prahy. Vlak EC 178 bude veden „taurusem“ z Prahy přes Děčín do Drážďan pro obratový spoj EC 173 z Drážďan přes Prahu až do Vídně. Na jihu Čech se řada 1216.2 opět objeví na vlacích 100, 101, 206 a 207 na spojích mezi Salcburkem a Českými Budějovicemi. Nově budou zajíždět lokomotivy řady 1116 na osobních vlacích 1930, 1931, 1932, 1933, 8503 a 8506 zajišťujících spojení Lince s Českými Budějovicemi, kde částečně nahradí dvoufrekvenční „laminátky“ řady 340 dopravce ČD Cargo.
„Taurusy“ v připravovaném jízdním řádu převezmou pomyslné žezlo od dvousystémových lokomotiv řady 350, které od svého vyrobení (1974 až 1975) doslova kralovaly vozbě expresních vlaků mezi Prahou, Brnem a Bratislavou, ale ani severočeský Děčín není pro řadu 350 žádnou neznámou. „Gorily“ samozřejmě z této relace úplně nezmizí, ale velmi podstatně postoupily vozbu vlaků směřujících z Německa přes Česko do Vídně rakouským taurusům a ponechaly si vlaky směřující z Prahy do Břeclavi a Budapešti. Slovenské „gorily“ budou na své domácí půdě zajíždět na tradičním rameni Bratislava ‑ Košice. Jeden pár vlaků IC 532/533 je veden řadou 350 z Košic do Budapešti přes Hidasnémeti.
Rakouská řada 1116/1216.2 bude zasahovat do provozu vlaků v České republice, ale slovenským „gorilám“ řady 350 stále zůstává na bedrech velká část vozby, což se může brzy zásadně změnit. Snad již v příštím GVD budou do pravidelného provozu DKV Praha, PJ Vršovice zavedeny nové lokomotivy řady 380 ČD. Pokud nová lokomotivní řada nebude vykazovat stejně nízkou disponibilitu, jako příměstské jednotky řady 471 stejného výrobce, budou „gorily“ zřejmě odkázány na podřadnější výkony, než je vozba na výsluní vlaků EuroCity.

Text Jan Kalivoda


Lokomotivy řady 350 ZSSK - TS 301 (5 x 350)
1. den
Lv 79800Bratislava N. mesto 0:33 - Bratislava hl. st. 0:40 
EN 477Bratislava hl. st. 5:53 - Budapest Keleti 8:32 
EC 170Budapest-Keleti 9:28 - Praha-Holešovice 16:29 
EC 177Praha-Holešovice 17:30 - Břeclav 20:51 
2. den
EC 271Břeclav 5:53 - Bratislava N. mesto 7:04 
Lv 79802Bratislava N. mesto 7:32 - Bratislava hl. st. 7:39 
EC 274Bratislava hl. st. 14:01 - Praha-Holešovice 18:29b
Sv 29274Praha-Holešovice 18:57 - Praha-Smíchov 19:28b, 6
LvPraha-Smíchov 20:33 - Praha hl. n. 20:50b, 6
R 474Bratislava hl. st. 14:01 - Praha hl. n. 18:40a
SvPraha hl. n. 18:58 - Praha-Holešovice 19:07a, 1-5, 7
IC 571Praha-Holešovice 20:30 - Brno hl. n. 23:141-5, 7
LvPraha hl. n. 21:00 - Praha-Holešovice 21:136
EC 179Praha-Holešovice 21:30 - Brno hl. n. 0:146
3. den
EC 176Brno hl. n. 5:41 - Praha-Holešovice 8:29 
EC 275Praha-Holešovice 9:30 - Bratislava hl. st. 13:47d
LvPraha-Holešovice 8:44 - Praha hl. n. 8:57c
R 475Praha hl. n. 9:18 - Bratislava hl. st. 13:47c
EC 130Bratislava hl. st. 16:55 - Břeclav 17:48 
4. den
EN 476Břeclav 0:15 - Praha-Holešovice 3:29 
LvPraha-Holešovice 3:39 - Praha ONJ 4:18 
SvPraha ONJ 4:54 - Praha hl. n. 5:02 
EC 345Praha hl. n. 5:28 - Budapest Keleti 12:32 
EC 344Budapest Keleti 15:30 - Praha hl. n. 22:31 
LvPraha hl. n. 22:50 - Praha ONJ 22:58 
SvPraha ONJ 23:59 - Praha hl. n. 0:15 
5. den
EN 477Praha-Holešovice 0:42 - Břeclav 4:02 
EC 378Břeclav 7:04 - Praha-Holešovice 10:29 
EC 171Praha-Holešovice 11:30 - Budapest-Keleti 18:32 
EN 476Budapest-Keleti 20:00 - Bratislava hl. st. 22:42 
Sv 9633Bratislava hl. st. 23:50 - Bratislava N. mesto 23:58 
 
ajede od 21. 6 do 6. 9 
bjede do 20. 6 a od 7. 9 
cjede od 19. 6 do 4. 9 
djede do 18. 6 a od 5. 9 
 
Průměrný denní běh: 1 138 km

Lokomotivy řady 350 ZSSK - TS 302 (2 x 350)
1. den
R 706Žilina 2:25 - Bratislava hl. st. 5:08 
IC 405Bratislava hl. st. 9:55 - Košice 14:53 
IC 533Košice 18:13 - Budapest Keleti 21:27 
2. den
IC 532Budapest Keleti 6:33 - Košice 9:50 
IC 404Košice 13:25 - Bratislava hl. st. 18:29 
R 705Bratislava hl. st. 19:55 - Žilina 22:35 
 
Průměrný denní běh: 918 km

Lokomotivy řady 350 ZSSK - TS 303 (3 x 350)
1. den
IC 402Košice 5:35 - Bratislava hl. st. 10:35 
IC 403Bratislava hl. st. 17:35 - Košice 22:38 
2. den
IC 537Košice 6:13 - Budapest Keleti 9:27 
EC 272Budapest Keleti 13:28 - Praha hl. n. 20:31 
Sv 29272Praha hl. n. 20:51 - Praha ONJ 21:13 
3. den
Sv 29273Praha ONJ 6:31 - Praha hl. n. 6:50 
EC 273Praha hl. n. 7:30 - Budapest Keleti 14:32 
IC 536Budapest Keleti 18:33 - Košice 21:50 
 
Průměrný denní běh: 895 km

Lokomotivy řady 350 ZSSK - TS 304 (2 x 350)
1. den
EC 174Budapest Keleti 5:28 - Praha-Holešovice 12:29 
EC 277Praha-Holešovice 14:30 - Bratislava hl. st. 18:50 
2. den
EC 276Bratislava hl. st. 9:07 - Praha-Holešovice 13:29 
EC 175Praha-Holešovice 15:30 - Budapest Keleti 22:32 
 
Průměrný denní běh: 1 013 km

Lokomotivy řady 350 ZSSK - TS 305 (1 x 350)
1. den
R 600Košice 4:02 - Bratislava hl. st. 10:081-6
Sv 9613Bratislava hl. st. 10:36 - Bratislava N. mesto 10:446
Lv 79806Bratislava N. mesto 11:07 - Bratislava hl. st. 11:146
Lv 79805Bratislava hl. st. 11:21 - Bratislava N. mesto 11:287
Sv 9614Bratislava N. mesto 12:47 - Bratislava hl. st. 12:557
IC 511Bratislava hl. st. 13:35 - Košice 18:321-5, 7
 
Průměrný denní běh: 744 km

Lokomotivy řady 1216.2 ÖBB
1. den
EC 76Wien Südbf 6:58 - Praha-Holešovice 11:29 
EC 75Praha-Holešovice 12:30 - Wien Südbf 17:02 
EC 70Wien Südbf 18:58 - Praha hl. n. 23:31 
SvPraha hl. n. 23:41 - Praha ONJ 23:49 
2. den
SvPraha ONJ 7:17 - Praha-Holešovice 7:50 
EC 73Praha-Holešovice 8:30 - Wien Südbf 13:02 
EC 72Wien Südbf 16:58 - Praha hl. n. 21:31 
SvPraha hl. n. 21:50 - Praha ONJ 21:03 
3. den
SvPraha ONJ 6:06 - Praha hl. n. 6:18 
EC 178Praha hl. n. 6:29 - Dresden Hbf 8:46 
EC 173Dresden Hbf 11:10 - Wien Südbf 18:02 
4. den
EC 74Wien Südbf 12:58 - Praha-Holešovice 17:29 
EC 379Praha-Holešovice 19:30 - Brno hl. n. 22:14 
LvBrno hl. n. 23:07 - Brno-Maloměřice 23:30 
5. den
LvBrno-Maloměřice 4:26 - Brno hl. n. 4:49 
EC 71Brno hl. n. 7:16 - Wien Südbf 9:02 
EC 172Wien Südbf 9:58 - Praha-Holešovice 14:29 
EC 77Praha-Holešovice 16:30 - Wien Südbf 21:02 

Lokomotivy řady 1216.2 ÖBB
1. den
R 206Salzburg Hbf 4:41 - České Budějovice 8:20 
EC 101České Budějovice 10:07 - Salzburg Hbf 13:47 
EC 100Salzburg Hbf 14:22 - České Budějovice 17:48 
R 207České Budějovice 20:34 - Salzburg Hbf 0:14 

Lokomotivy řady 1116 ÖBB
1. den
Os 8503České Budějovice 7:47 - Summerau 9:07 
Os 8506Sumerau 10:14 - České Budějovice 11:32 
Sp 1931České Budějovice 12:12 - Linz Hbf 14:43 
Sp 1932Linz Hbf 18:30 - České Budějovice 20:53 
1a. den
Sp 1930Linz Hbf 13:08 - České Budějovice 15:43 
Sp 1933České Budějovice 18:15 - Linz Hbf 20:45 


© SPŽ