Provoz vlaků na Jihlavsku v GVD 2000/2001

trať 240 Téměř veškerou vozbu osobních a spěšných vlaků zajišťují brněnské motorové vozy řady 850 s přípojnými vozy Bmx. Rychlíková doprava zůstává řadě 754 DKV Brno, kromě pátečního a nedělního R 1518/1519, který místo řady 749 přebírá řada 750 PJ H.Brod. Dále řadě 754 připadají některé osobní vlaky, uvedené v tabulce, nově s brněnskými vozy Bymee, které vystřídají na všech klasických osobních vlacích vozy Bh (jihlavské BDs přesunuty do DKV Brno, Bh zatím záloha pro DKV Brno, později sešrotování). Z posledního osobního výkonu vypadly jihlavské 749, které přechází do turnusového nasazení spolu s řadou 751 na nákladní vlaky. Jen v 6 a + budou do 3.září vypomáhat na R 661 na přípřeži lokomotivě řady 754 (v praxi také postrk, prohození vlakové a přípřežní lokomotivy nebo dokonce na postrku 754 a 751 vlaková).
Nákladní doprava je nadále zajišťována řadou 751 PJ Jihlava , ve Studenci je nově předávána zátěž brněnským 742 i večer, dopolední Mn je stále veden dvojčetem 751. U nákladních vlaků jsou dodržovány časy odjezdů z výchozích stanic, příjezdy do koncových bývají dřív než v uvedených obězích. Také jízda Lv vlaků a přípřeží na Os vlacích není pravidelná, navíc se často podle potřeby zavádí i Pn vlaky navíc (např. písky z Božic do Jihlavy města - dvě 751 jednou do týdne), které turnusové nasazení rozhodí. Ve dvojčeti nejčastěji jezdí stroje 751.050 + 053, jedna z lokomotiv dvojčete je často kvůli provoznímu osětření přes noc měněna za jinou. Také znojemský turnus je spíše informativní, lokomotivy jsou v něm různě prohazovány a střídány.
Motorové vozy 850 jezdí poměrně spolehlivě, vyjímečně jede náhrada v podobě 742 nebo 750 + 3 x Bmx, místo 754 jedou často 750 i na rychlících. Nedostatek lokomotiv se projevuje i ve výjimečném nasazení 750 místo 230 na postrku Pn z H.Brodu do Jihlavy.

Trať Jihlava - H.Brod obsluhují kromě strojů 230, 240, 242 a 363 také motorové vozy řady 850 a nově přes den na jednom páru vlaků i 810 073-7 (přesunuta z Č.Budějovic do PJ Jihlava). Manipulační vlaky do H.Brodu a Polné jsou vedeny řadou 714 (turnusová 005 - jezdí vcelku bez problémů, náhrada vyjímečná), záložními stroji jsou 721.188 a 190 (ještě stále často k vidění na posunu v Jihlavě - městě), 721.146 je neprovozní a určena na náhradní díly.

trať 241 Spěšné vlaky řada 850, všechny osobní 830, 831, R 1518/1519 750, nákladní vlaky 751.

trať 243 Všechny osobní vlaky 830, 831, nákladní jihlavské 751 od nočního Mn vlaku do Okříšek.


Nasazení vybraných vozidel trakce 7 a 8 PJ Jihlava nebo vozidel do Jihlavy zajíždějících:

K 28.6.2000
Řada Vlaky Traťový úsek Omezení jízdy Poznámky
714 (PJ Jihlava) - 714.005 nebo 714.026 (záloha 721.188 nebo 721.190)
714.005
Mn 84100 Jihlava (6:19) - H.Brod (11:01) nejede v + obsluha Polné
Mn 81401 H.Brod (12:05) - Jihlava (17:23) nejede v + obsluha Polné PP
Pv Jihlava - Jihlava město a zpět - odpoledne a v noci
714.026
Pv Jihlava - Jihlava město a zpět - -
Vleč 84893 Jihlava (9:35) - kamenolom Kosov (9:45 - 10:24) - Jihlava 10:33 nejede v + PP
Pv Jihlava - vlečkový areál Pávov PP
749 (PJ Jihlava) - 749.018 nebo 749.051
R 661 Jihlava (16:46) - Brno (18:40) jede v 6 a + do 3.září přípřež (vlaková 754)
Lv 74506 Brno (19:04) - Jihlava (22:18) jede v 6 a + do 3.září -
750 (DKV Brno - PJ H.Brod)
R 1519 H.Brod (14:00) - Znojmo (16:17) jede v 5 -
R 1518 Znojmo (16:59) - H.Brod (19:10) jede v + -
751 (PJ Jihlava) - 751.050, 053, 054, 103, 104, 106, 142, 151
TS 749 - 751 (PJ Jihlava) - čtyřdenní (také řada 749 PJ Jihlava)
1.den Mn 84170 M. Budějovice (0:20) - Jemnice (1:03) nejede v + -
Mn 84171 Jemnice (1:28) - M.Budějovice (2:10) nejede v + -
Mn 84152 M.Budějovice (2:25) - Okříšky (4:35) nejede v + -
Lv 74602 Okříšky (5:21) - Jihlava (6:10) nejede v + -
Sn 45087 Jihlava (7:56) - Znojmo (11:22) - nasazena kromě +
Sn 45087 Jihlava (7:56) - Šumná (10:41) - postrk PP v +
Pn 64148 Znojmo (17:42) - Jihlava (20:50) nejede v + -
Lv 74606 Šumná (10:52) - Jihlava (12:29) - nasazena v +
Sn 45081 Jihlava (21:10) - Šumná (23:24) nejede v 6 postrk PP
Lv 74614 Šumná (23:52) - Okříšky (0:36) nejede v 6/7 -
2.den Mn 84151 Okříšky (3:35) - Znojmo (9:10) nejede v + -
Mn 84150 Znojmo (10:40) - Okříšky (16:18) nejede v 6 a + -
Os 4814 Okříšky (16:25) - Jihlava (17:09) - přípřež v X
Sn 45081 Jihlava (21:10) - Znojmo (23:49) nejede v 6 -
3.den Pn 64146 Znojmo (3:50) - Jihlava (8:28) - -
Mn 84157 Jihlava (13:50) - Okříšky (16:03) jede v X -
Mn 84633 Okříšky (17:24) - Studenec (20:50) jede v X PP obsluha Třebíč Bor.
Mn 84632 Studenec (21:53) - Okříšky (23:35) jede v X -
Mn 84156 Okříšky (23:45) - Jihlava (0:27) jede v X -
4.den Pn 64439 Jihlava (1:30) - Znojmo (4:32) nejede v + a 1 -
Sp 1810 Znojmo (5:26) - Jihlava (7:06) - přípřež kromě + a 1
Sn 45087 Jihlava (7:56) - Znojmo (11:22) - nasazena v +
Sn 45087 Jihlava (7:56) - Šumná (10:41) - postrk PP kromě +
Lv 74606 Šumná (10:52) - Okříšky (11:36) - nasazena v X
Lv 74606 Šumná (10:52) - Jihlava (12:29) - nasazena v 6
. Mn 84153 Okříšky (14:25) - Znojmo (20:35) nejede v + -
Mn 84152 Znojmo (21:14) - M.Budějovice (23:56) nejede v 6 obsluhuje Jemnici
TS 748 - 2 x 751 (PJ Jihlava) - jednodenní
Mn 84155 Jihlava (5:43) - Okříšky (6:29) nejede v + 2 x 751
Mn 84631 Okříšky (7:30) - Studenec (9:59) nejede v + 2 x 751 - zajíždí do Budišova
Mn 84630 Studenec (12:41) - Okříšky (14:59) nejede v + 2 x 751 - zajíždí do Budišova
Mn 84154 Okříšky (16:06) - Jihlava (18:50) nejede v + 2 x 751
754 (DKV Brno, PJ Maloměřice) - 754.021, 022, 023, 026, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 062, 074, 076
. R 660 Brno (7:19) - Jihlava (9:18) - -
. R 661 Jihlava (16:46) - Jihlava (18:40) - v 6 a + do 3.9. přípřež 749
. R 662 Brno (13:55) - Jihlava (15:52) - -
. R 663 Jihlava (7:44) - Brno (9:42) - -
. R 664 Brno (15:45) - Jihlava (17:54) - -
. R 665 Jihlava (11:08) - Brno (12:59) - PP přípřež, postrk 754, 749
. R 666 Brno (3:06) - Jihlava (5:00) - -
. R 667 Jihlava (19:20) - Brno (21:13) - -
. R 732 Brno (17:30) - Jihlava (19:42) nejede v 6 -
. R 733 Jihlava (5:30) - Jihlava (7:35) nejede v + -
. Os 4805 Jihlava (3:57) - Brno (6:30) jede v 1 -
. Os 4808 Brno (9:38) - Brno (12:16) - nasazena v 6
. Os 4810 Brno (10:55) - Brno (13:47) - nasazena v 6
. Os 4811 Jihlava (10:37) - Brno (13:40) - nasazena v 6
. Os 4812 Brno (12:43) - Jihlava (15:25) - nasazena v 5
. Os 4813 Jihlava (13:20) - Brno (16:08) - -
. Os 4815 Jihlava (14:56) - Brno (17:32) - nasazena v 6 a +
. Os 4816 Brno (15:50) - (18:24) - nenasazena v 6
. Os 4817 Jihlava (17:58) - Brno (20:41) - nasazena v 5
. Os 4820 Brno (18:20) - (20:22) - nenasazena v 6
810
810.073 (PJ Jihlava)
Os 4862 Kralice nad Oslavou (5:31) - Jihlava (7:25) nejede v + -
Os 14852 Jihlava (9:29) - H.Brod (9:59) - -
Os 14855 H.Brod (10:25) - Jihlava (11:01) - -
Os 4865 Jihlava (16:10) - Okříšky (16:50) nejede v + -
810 (DKV Brno, PJ H.Brod)
Os 14861 H.Brod (15:50) - Jihlava (16:25) - -
Os 14863 H.Brod (22:00) - Jihlava město (22:34) - -
Os 14858 Jihlava město (22:37) - H.Brod (23:12) - -
830, 831 (DKV Brno, PJ Znojmo) -
. Os 24812 Jemnice (17:10) - Jihlava (19:42) jede v 6 -
. Os 4819 Jihlava (19:55) - Okříšky (20:34) jede v 6 na postrku
. Os 14816 Znojmo (19:01) - Jihlava (21:08) - -
. Os 4867 Jihlava (22:43) - Třebíč (23:31) - -
850 (DKV Brno, PJ H.Heršpice) -
. Sp a Os Brno - Jihlava (-H.Brod) a zpět všechny osobní výkony na trati 240 kromě vlaků, uvedených pro řady 754, 810 a 830

Text Daniel Brabenec

© SPŽ