Provoz vlaků na Jihlavsku v GVD 2001/2002

Poslední aktualizace: 23.11.2002

Uveden je provoz na tratích, nacházejících se větší částí v hranicích kraje Vysočina, konkrétně na trati 225 Jihlava - Veselí nad Lužnicí, 227 Kostelec u Jihlavy - Slavonice, 240 Jihlava - Brno a Jihlava - Havlíčkův Brod a 241 Okříšky - Znojmo, jejichž obsluhu zajišťují lokomotivy DKV České Budějovice, PJ České Budějovice, PJ Telč, PJ Tábor a PJ Jihlava a DKV Brno, PJ Havlíčkův Brod, PJ Brno Maloměřice, PJ Brno Horní Heršpice a PJ Znojmo.

trať 225
Veškeré rychlíky jsou i nadále vedeny lokomotivami řady 242, jejichž nedostatek byl také kompenzován
240.106-5 s Os vlakem do Horní Cerekve za Jihlavou (24.12.2000).
nasazováním strojů řady 363. Jen v čele R 660, v neděli R 662 a víkendových prázdninových rychlíků je možno vidět i stroje řad 230 a 240. Osobní doprava je zajišťována lokomotivami řady 230, 240, eventuálně 242 a motorovými vozy řady 809 a 810. Většina Os vlaků je tvořena soupravou ve složení vozů Bmto + BDs (Bmto z Jihlavy za lokomotivou), zbytek pak vozy Bt a B. Patra jsou nasazena od prosince 2000, ale pro jejich špatný technický stav jsou ještě stále často nahrazována vozy Bt277, někdy i na všech třech nasazovaných soupravách (Bmto inv. čísel 118 a 121 jsou po revizi v novém unifikovaném nátěru, inv. č. 112 zde jezdí v obnoveném celomodrém nátěru ještě se starým označením). V období prosinec / leden 2001/2002 přestala být patra nasazována úplně, znovu začala jezdit až v druhém lednovém týdnu. Nasazením vozů Bmto tak úplně skončil pravidelný provoz vozů Bt277 na Jihlavsku. Jeden pár vlaků s vozy Bmto přechází i na trať 240 do Havlíčkova Brodu a zpět, od změny GVD 27.1.2002 však už s řadou 230 místo řady 240. Naopak z tratě 240 Havlíčkův Brod - Jihlava přechází na trať 225 vozy Bt. Nákladní dopravu ovládá řada 230, v menší míře i 240 a 242 a ve zvláštních případech i 363. V Rantířově se podle potřeby objevuje i jihlavská 714 s vozy, určenými zde k nakládce. Elektrické lokomotivy DKV České Budějovice jezdí z velké části v původních unifikovaných nátěrech, ale i na ně začíná postupně pronikat nový unifik se slonovou kostí (230.041, 045, 071, 076, 082; 240.047, 053, 063, 064, 065). Vzhledem k provádění některých oprav lokomotiv řady 240 v PJ Jihlava se na všech typech vlaků z Veselí nad Lužnicí do Jihlavy a zpět a z Jihlavy do Havlíčkova Brodu, popřípadě i Žďáru nad Sázavou a zpět, můžeme mimořádně setkat prakticky s kteroukoliv lokomotivou této řady buďto při příjezdu do opravy nebo při zkušebních jízdách, časté jsou i záskoky jinou lokomotivou řady 240 v osobním turnuse na trati Veselí nad Lužnicí - Jihlava (řadou 230 nebo 242) a zpět a nebo za řadu 230 na nákladních vlacích. Pro nedostatek lokomotiv řady 230 jezdí v Jihlavě i další stroje řady 230, operativně přesouvané z Českých Budějovic. V mimořádném případě se lokomotiva řady 240 objeví i s Pn v Kutné Hoře.
Bohužel i této trati se od 27.ledna 2002 dotkla redukce nákladní dopravy. Zrušeny byly oba páry manipulačních vlaků Jihlava - Kostelec u Jihlavy a zpět (vedené řadou 210 a 242) a dále noční Pn 64811 Jihlava - Veselí nad Lužnicí, který byl turnusově obsazován řadou 240. Naopak vlaky Pn 68420 a 68422 Veselí nad Lužnicí - Jihlava jsou prodlouženy jako Pn 68130 a 68132 až do Havlíčkova Brodu. Obsluha stanic mezi Jihlavou a Veselím nad Lužnicí je nově prováděna přímými Pn (Veselí nad Lužnicí -) Horní Cerekev - Havlíčkův Brod a zpět s odstavováním nebo přibíráním zátěže v mezilehlých stanicích (Jihlava, Kostelec nad Jihlavou, Horní Cerekev). Od této změny také zajíždí v pracovní dny brněnské stroje 363 na Os 5901/5900 až do Horní Cerekve.
Od 1.7.2002 je v Jihlavě turnusově nasazována i rekonstruovaná lokomotiva 240.260-0 (ex 230.060-6), která nahradila ve čtyřdenní TS 211 na vozbě vlaků v okolí Jihlavy stroj 230.078-8. 230.078-8 přešla do letmého nasazení v PJ České Budějovice.

trať 227
V PJ Telč zajišťovaly do 27.11.2001 vozbu manipulačních vlaků v dvoudenním oběhu turnusové lokomotivy
751.364-1 ještě v pravidelném provozu v PJ Telč na
Mn 84641 Kostelec u Jihlavy - Telč za stanicí Sedlejov (5.2.2002).
751.333 a 364 a záložní 751.379. Již počátkem roku 2001 se začalo po poklesu vytíženosti manipulačních vlaků (v roce 1997 po lesních kalamitách byly běžným jevem přípřeže) uvažovat o nasazení lokomotiv řady 714 od GVD 2001/2002. Nedostatek vhodných (a hlavně provozních) lokomotiv tyto úvahy odsunul, přesto byla jihlavská 714.005-6 v létě 2001 zapůjčena do Telče na vyzkoušení. Definitivní příchod "lachtanů" se posunul až na konec podzimu, kdy 27.11.2001 přesunulo DKV České Budějovice do Telče lokomotivu 714.016-3. V ten samý den odjela záložní 751.379-9 do PJ Jihlava. V Telči ihned začal zácvik strojvedoucích na řadu 714. Od začátku prosince 2001 byla nasazována na Os vlaky místo motorových vozů řady 810 a v sobotu 8.12.2001 odvezla i svůj zdejší první manipulační vlak z Telče do Dačic a zpět. Od pondělí 10.12.2001 je již nasazena v nákladním turnuse místo jedné 751.
Značné problémy přinesla sněhová kalamita na přelomu roku 2001/2002, kdy byly pro nesjízdnost tratě nasazeny všechny nákladní lokomotivy na přípřeže osobních vlaků (751 + 810) nebo do jejich čela (714 + 010). Teprve ke konci prvního lednového týdne byly 751 staženy zpět na vozbu Mn vlaků.
Počátkem února 2002 se stala 714.016-3 provozně neschopnou na první spalovací motor a byla odvezena na opravu do Českých Budějovic. Místo ní přišla z PJ Veselí nad Lužnicí 751.054-8.
DKV České Budějovice mělo v plánu nahradit zbytek lokomotiv řady 751 repasovanými stroji řady 714.2 z ŽOS Nymburk. Jejich dodávka však byla opět odsunuta a tak přivezla 6. března budějovická "žehlička" 210.002 do Kostelce nad Jihlavou stroj 714.015-5 a zpět do Veselí nad Lužnicí odvezla 751.054-8. Po opravě spalovacího motoru 714.016-3 se tato měla vrátit do Telče, ale problémy s její opravou přiměly DKV České Budějovice k přesunu jiné lokomotivy, kterou se nakonec stala 714.201-1. Ráno 29. března opustila Telč 751.333, původně plánovaná jako záložní, a odjela do Českých Budějovic, odkud odpoledne přivezla opět "žehlička", tentokrát jihlavská 210.055, lokomotivu 714.201. Ta zde jezdila do 15.4.2002, kdy se vrátila po opravě 714.016-3 a 714.201-1 byla odvezena zpět do Českých Budějovic. Záložním strojem zatím do konce GVD zůstává 751.364.
Osobní doprava zůstává motorovým vozům řady 810. Od lednové změny GVD je ranní pár Mn vlaků Telč - Slavonice a zpět veden jen v sobotu.

trať 240
I nadále zde zůstaly na většině osobních vlaků motorové vozy řady 850. Klasické soupravy jsou nasazovány ve větší
Dvojče 751.053-0 + 751.095-1 s ranním Rn 45087 H.Brod - Wien
před stanicí Okříšky (19.8.2001).
míře o víkendech (hlavně v sobotu) s lokomotivami 754, které se nově objeví i na jednom páru vlaků v úseku Jihlava - Havlíčkův Brod a zpět. Rychlíková doprava zůstává řadě 754 DKV Brno, páteční a nedělní R 1518/1519 se po roce vrací řadě 749 PJ Jihlava, která se také objeví v sobotu na rekreačním Sp 1730 / Sp 1739 Brno - Šumná a zpět v úseku Znojmo - Šumná a zpět . Novinkou je turnusové nasazování motorových vozů řady 842 s přípojnými vozy Bifx na Sp vlaky 1810, 1811, 1812 Znojmo - H.Brod a zpět a Os 4819 H.Brod-Brno. Zrušena je víkendová prázdninová přípřež lokomotivy řady 749 na R 661 v úseku Jihlava-Brno, která je v novém GVD vedena stroji řady 750 DKV Brno s rozšířením i na R 662.
Nákladní doprava je zajišťována 8 stroji řady 751 PJ Jihlava. Ke změnám v inventárním stavu této řady v PJ Jihlava došlo po odchodu 751.120 a 751.315 do PJ České Budějovice na podzim 2000 (oprava spalovacího motoru a následné nasazení do provozu v PJ České Budějovice pro zdejší akutní nedostatek strojů této řady), 751.151 do DKV Ostrava v březnu 2001 (spolu s 751.136, 148 PJ České Budějovice - náhrada řady 770 / 771 v Ostravě), 751.105 (koncem dubna 2001) a 751.054 (koncem května 2001) do PJ České Budějovice (pro nemožnost spojování do dvojčlenného řízení). Z PJ České Budějovice přišly jako náhrada neprovozní nebo dlouhodobě odstavené 751.095-1, 751.122-3, které se v Jihlavě uváděly od dubna 2001 do provozního stavu a provozní 751.152-0, která ale již 18.6.2001 odešla do DKV Ostrava. Řada 749 je z důvodu nemožnosti spojování do dvojčlenného řízení s lokomotivami řady 751 zařazena v nákladní dopravě jen letmo. Další změny ve stavu lokomotiv PJ Jihlava nastaly k 19.4.2002, kdy odešla do Českých Budějovic a odtud 23.4.2002 do DKV Liberec 751.095 a místo ní dorazila 19.4.2002 ex jihlavská a později telčská 751.333. Pro plánované napěťové výluky v uzlu Jihlava od května 2002 přijela ve stejný den jako výpomocný stroj i 751.379. Od GVD 2001/2002 se rozšířil počet vlaků v čele s dvojicí lokomotiv řady 751. Kromě dopoledního Mn Okříšky - Studenec a zpět je nyní ve dvojčeti opět veden večerní Rn 45081 a navíc i ranní Rn 45087 (vlaky 45081 a 45087 převedeny z kategorie Sn na Rn) a Pn 64148 z Jihlavy do Znojma a zpět, které dosud jezdily při překročení normativu s postrkem. Večerní dvojče se ze Znojma vrací jako Lv do Okříšek, kde dojde k jeho rozdělení na dvě samostatné lokomotivy pro Mn 84151 a Mn 84631. Na Mn 84631 se v Okříškách spojí nové dvojče s druhou lokomotivou od Mn 84155 z Jihlavy. Odpoledne v pracovní dny se dvojče na Mn 84630 v Třebíči opět dělí, jedna z lokomotiv odjede Lv do Okříšek a veze Mn 84153 do Znojma (ve skutečnosti jede dvojče do Okříšek a tam se teprve dělí), druhá se z Okříšek vrací opět do Studence. V sobotu jede dvojče až do Jihlavy na Mn 84154, kdy jsou obě nečinné lokomotivy dvojčete odvezeny přípřežní lokomotivou řady 751, která se vrací Lv ze Znojma do Okříšek. V případě zátěže ze Znojma jede každý vlak samostatně. Při mimořádnostech tak mohou být k vidění i čtyři lokomotivy v čele Mn 84154. V neděli se dělí dvojče od Rn 45087 již ve Znojmě, jedna lokomotiva jede Lv do Jihlavy, druhá odváží Mn 84152. Ve dvojčatech se takto nově mohou objevovat všechny stroje 751 PJ Jihlava. Podle potřeby se zavádí Pn vlaky navíc (např. písky z Božic do Jihlavy města - dvojče 751 velmi nepravidelně a zřídka). Koncem léta 2001 to byly např. i ucelené vlaky o hmotnosti až 1500 t s přepravou obilí, objednávené jednotlivými zemědělskými zásobovacími podniky ze stanic, ve kterých jsou obilná sila (Krahulov, Moravské Budějovice, Kojetice atd.). Totéž platí při větším normativu Rn vlaků do Znojma, které jsou kromě dvojčete 751 na čele doprovázeny další postrkovou lokomotivou. V sobotu však bývá na Rn 45087 pro malou zátěž také jen jedna
749.018-8 + 749.051-9 jsou jako jediné své řady v ČR provozovány na
dvojčlenné řízení. Zde se představují na Rn 45087 H.Brod - Wien
za stanicí Jihlava (16.5.2002).
lokomotiva. Na podzim 2001 tvořila zátěž Rn 45087 i více jak 2000 t a na vlaky byla nasazována jedna, někdy i dvě postrkové lokomotivy. Na postrky a mimořádné vlaky byla vyčerpána veškerá záloha lokomotiv řady 751 (dvojčlenné řízení) a v nákladní dopravě tak vypomáhaly i stroje řady 749. Kromě sólového nasazování jsou od 20. června 2001 vedeny některé vlaky i dvojčetem řady 749 s dvojčlenným řízením, které je v Jihlavě jako jediné v ČR využíváno v běžném provozu s řadou 749. Při vyšším správkovém stavu lokomotiv 751 zajišťuje řada 749 i postrky vlaků, plánovaných pro dvojici lokomotiv řady 751.
Motorové vozy 850 jezdí hlavně s poklesem teplot relativně spolehlivě (70 %), jako náhradu je nejčastěji možno vidět lokomotivu řady 742 (043, 044 a 100) + 3 x Bmx nebo Btx, 750, výjimečně 754. Bohužel 735.248 (se zásuvkami pro ovládání přípojných vozů), jezdící zde do počátku března 2002 s třemi vozy Btx (Bifx), byl pro méně významnou poruchu odstaven z provozu a jeho osud už je nejspíš také zpečetěn. To samé se týká i 735.062, odstavené pro závadu motoru 6.5.2002. Mnohem častější jsou náhrady strojů řady 754 lokomotivami řady 750 i na rychlících, kde se čas od času objeví i některá z jihlavských 749, které jsou v Jihlavě zálohovány i jako náhrada za neprovozí lokomotivy 754 nebo pro případ výluk. Už před novým grafikonem zasahovala do provozu 750.308, která nahradila v turnuse neprovozní 754.046, během léta se zde vystřídaly téměř všechny provozní brněnské 750. Za řadu 842 často zaskakuje řada 850. Nedostatek strojů 749 v Českých Budějovicích vedl v srpnu 2001 k zapůjčení stroje 749.018 do PJ Č.Budějovice, za který přišla na měsíc do Jihlavy 751.153. Asi nejspolehlivěji zde jezdícím vozidlem je 810.073. V případě potřeby jej nahrazuje řada 714 s vozy Btax. Od 19.11. je v provozu místo 810.073 nasazena 810.621 (modrobílý nátěr), 810.073 byla přesunuta do Českých Budějovic. V zimních měsících často vypomáhala při neschopnostech brněnských 750/754 v osobní dopravě na rameni Jihlava - Brno jedna z lokomotiv 749.
K 27.11.2001 byla přesunuta do Jihlavy z Telče 751.379, na kterou bylo urychleně dosazeno dvojčlenné řízení a už v úterý 11.12.2001 vyjela ve dvojčeti na Rn 45087 do Znojma. 31.1.2001 ale byla spolu s 210.037 a zapůjčenou 704.015 předána do PJ České Budějovice.
Od března je možné nepravidelně vidět na Sp 1812 a Os 4819 spolu s motorovými vozy řady 842 i přípojné vozy 042, do té doby výhradně nasazované na vlaky, jezdící z Brna do Ostravy a zpět.
Plánovaná rekonstrukce severního zhlaví žst. Jihlava vyvolala při napěťových výlukách potřebu tří lokomotiv nezávislé trakce pro odvoz vlaků ze stanice. Spolu s 751.333 (přišla náhradou za 751.095, která odešla 19.4. z Jihlavy do Českých Budějovic a následně 24.4.2002 do Liberce) dorazila 19.4.2002 na výpomoc při výlukách i další ex jihlavská 751.379. V červnu odešly do Českých Bdějovic na výpomoc i lokomotivy 721.190 a 749.051, za kterou byla do Jihlavy převedena také bývalá domácí 751.120. V srpnu se vrátila 721.190, v září 749.051 a 751.120 se vrátila zpět do Českých Budějovic.

Trať Jihlava - Havlíčkův Brod obsluhují kromě strojů 230, 240, 242 a 363 také motorové vozy řady 850 a nově i 842 na
230.078-8 ČD s Pn 61493 Havlíčkův Brod - Jihlava u Dobronína (4.8.1999).
Sp ze Znojma a zpět a na Os 4819 Havlíčkův Brod - Brno. Nově jsou zařazeny na jeden pár Os vlaků vozy Bmto, přecházející sem z trati Jihlava - Veselí nad Lužnicí místo dosavadní 810.073-7. Přímý manipulační vlak Jihlava - Havlíčkův Brod a zpět byl od 27.1.2002 zrušen, obsluha Šlapanova je prováděna dvojicí lokomotiv 742 PJ Havlíčkův Brod (nebo zálohou 731.003), do Dobronína a Polné zajíždí jihavská lokomotiva 714.005 nebo 026 (nebo záložní 721.188 a 190). Všechny tyto Mn vlaky jsou vedeny sice podle potřeby, do Dobronína se však zajíždí téměř denně, do Šlapanova jednou týdně. Od lednové změny skončilo také nasazování řady 210 na některé Os vlaky Havlíčkův Brod - Jihlava a zpět. Ranní pár vlaků 14850/14853 (u čtyřvozového Os vlaku se projevoval nízký výkon řady 210, provázený nedodržováním jízdních dob) je veden nově řadou 230, Os 14861 obsazují v pracovní dny havlíčkobrodské stroje 242 nebo 230. Kvůli těmto výkonům přišla do Jihlavy s novým grafikonem lokomotiva 210.037 a zpět do Českých Budějovic odešla do té doby v Jihlavě turnusově nasazená 242.262, která vozila Sp 1980 Jihlava - Pardubice do Havlíčkova Brodu a některé Os vlaky na rameni do Havlíčkova Brodu a Horní Cerekve. Na tento výkon je nyní zařazena řada 230, která je turnusována i na některé Os vlaky Jihlava - Horní Cerekev (-Veselí nad Lužnicí) s vozy Bmto. Na R 1518 je nasazována řada 362 / 363 DKV Praha.
Od změny GVD v 27.1.2002 byly také zrušeny Pn 61461, 61463 a 64160 Jihlava - Havlíčkův Brod a zpět (všechny přímé Pn v tomto traťovém úseku) a nahrazeny přímými Pn vlaky Veselí nad Lužnicí - Havlíčkův Brod a Horní Cerekev - Havlíčkův Brod a zpět s dobíráním zátěže v nácestných stanicích. Vlak Pn 64148 ze Znojma končí v Jihlavě, kde je spojen s Pn z Veselí nad Lužnicí. Podstatnou změnou je také nasazování jihlavských strojů 230 na některé Os vlaky na trati Havlíčkův Brod - Žďár nad Sázavou a zpět, naopak brodské 230 a 242 vozí některé Os vlaky do Jihlavy. Na Os 14852/14855 je nyní turnusována místo řady 240 řada 230. Dne 31.1.2002 odešla do Českých Budějovic 210.037. Od 1. července je na výkonech do Havlíčkova Brodu a Žďáru nad Sázavou nasazována také 240.260-0.

trať 241
Spěšné vlaky jsou vedeny řadou 842 a 850, všechny osobní řadou 830, 831, R 1518/1519 řadou 749, nákladní vlaky řadou
831.216-7 s Os 4873 Okříšky - Třebíč před stanicí Krahulov (4.6.2000).
751. Na rekreační vlak Brno - Šumná je v sobotu v úseku Znojmo - Šumná a zpět nasazena také lokomotiva řady 749, využitá z R 1519, který i s lokomotivou zůstává odstavena ve Znojmě od pátku do neděle, kdy se vrací jako R 1518 do Prahy. Bohužel ani spolehlivost řady 830 / 831 není vysoká a tak se zde stále častěji objevují na osobních vlacích stroje řady 742. Při neschopnosti jediného motorového vozu není pokryta turnusová potřeba motorových vozů a proto začaly na Os vlacích do Okříšek jezdit téměř pravidelně znojemské stroje 742 a dokonce i řada 750 (např. 5.1.2001 to byla 750.277 + Bix). Na Sp vlacích nastupují nejčastěji za neprovozní řadu 850 brněnské "zásuvkové" 742.043, 044 a 100. Od 1.11.2002 je ve Znojmě nasazená ve společném turnuse s řadou 830/831 z Českých Budějovic přesunutá 810.096.

trať 243
Všechny osobní vlaky vozí řada 830, 831 DKV Brno, PJ Znojmo, nákladní jihlavské 751 od nočního Mn 84152 do Okříšek. Náhrady za neschopné motorové vozy 830 / 831 jsou tvořeny lokomotivami 742 + Bix, ale i řadou 708 DKV Brno. Od začátku roku 2002 začala jezdit na Os vlacích řada 742 pravidelně.

S novým GVD připadla DKV Č.Budějovice služebna Okříšky (SLČ), jejíž strojvedoucí zajišťují vozbu některých osobních i nákladních vlaků na trati 240 a 241 s lokomotivami řady 751 a motorovými vozy 830, 831 DKV Brno, PJ Znojmo. Jihlavští strojvedoucí jezdí i nadále na strojích řady 754 PJ Brno - Maloměřice a naopak strojvedoucí PJ Znojmo personálně obsazují některé výkony řad 749 a 751 PJ Jihlava na trati 241.
Koncem listopadu 2001 se stala neschopnou také 799.014, kterou na topírenském posunu v jihlavském depu nahradila 721.188, eventuálně i 721.190 nebo některá ze 751. Proto před vánocemi přichází na tento výkon z Č.Budějovic 704.015 a 799.014 tam jede na opravu. 31.1.2002 je "lego" staženo zpět do Č.Budějovic a místo něj nastupuje k 1.2.2002 do zprovoznění 799.014 ze Všetat předisponovaná 703.033. Ani té se zde moc nedařilo a proto ji o prázdninách střídá 799.030 z PJ České Budějovice.
Po uvolnění jednoho stroje řady 714 z vozby Mn vlaku do Havlíčkova Brodu od lednové změny GVD jsou veškeré výkony v jihlavském uzlu zajišťovány touto řadou, i když obě 721 vypomáhá na topírenském posunu a náhradách za řadu 714 na vozbu Mn vlaku do Dobronína nebo na staniční záloze. Stroj 721.188 byl na zimu odvodněn, před květnovou výlukou ale došlo k jeho opětovnému zprovoznění a v srpnu je nasazen i na jihlavské záloze a vozbě Mn vlaků do Polné. Potíže se v březnu nevyhly ani 703.033, která byla více jak měsíc neprovozní a později byla přesunuta do Českých Budějovic. Na topírenské posunu se podle potřeby vyskytují prakticky všechny zdejší dieselové lokomotivy. Od července je z Českých Budějovic přesunut místo 799.014 stroj 799.030.

Text a foto Daniel Brabenec


Nasazení vybraných vozidel trakce 2, 7 a 8 PJ Jihlava nebo vozidel do Jihlavy zajíždějících:

Řada Vlaky Traťový úsek Omezení jízdy Poznámky
230, 240 (PJ Jihlava) - 230.043, 045, 082, 240.260 OBĚHY
    Sp, Os, Rn a Pn vlaky - viz oběhy + postrková služba
714 (PJ Jihlava) - 714.026 (záloha 714.005, 721.188 nebo 721.190) OBĚHY
posun vlečky Jihlava v +
Mn 94021 Jihlava (4:15) - Jihlava město (4:20) nejede v +
Mn 94022 Jihlava město (5:20) - Jihlava (5:25) nejede v +
Mn 94120 Jihlava (9:37) - Dobronín (9:51) jede v X, 6
Mn 94320 Dobronín (10:20) - Polná (10:52) obsluha v X
Mn 94321 Polná (11:11) - Dobronín (11:25) obsluha v X
Mn 94121 Dobronín (11:47) - Jihlava (12:00) jede v X, 6
Mn 94023 Jihlava (13:25) - Jihlava město (13:30) nejede v +
Mn 94024 Jihlava město (15:30) - Jihlava (15:35) nejede v +
posun vlečky Jihlava město (16:58 - 22:03) kromě +
749 (PJ Jihlava) - 749.018 nebo 749.051 OBĚHY
R 1519 Jihlava (15:54) - Znojmo (17:44) jede v 5
Sp 1730 Znojmo (9:11) - Šumná (9:31) jede v 6
Sp 1739 Šumná (17:42) - Znojmo (18:00) jede v 6
R 1518 Znojmo (16:59) - Jihlava (18:42) jede v +
751 (PJ Jihlava) - 751.050, 053, 103, 104, 106, 122, 142, 333, 379 OBĚHY
Mn 84156 Okříšky (23:42) - Jihlava (1:05) jede v X
Mn 84155 Jihlava (4:30) - Okříšky (6:30) nejede v +
Mn 84631 Okříšky (7:30) - Studenec (9:59) nejede v + 2 x 751
Mn 94492 Studenec (10:15) - Budišov (10:34) jede v 1 2 x 751
Mn 94493 Budišov (11:15) - Studenec (11:34) jede v 1 2 x 751
Mn 84630 Studenec (12:41) - Okříšky (15:15) nejede v + 2 x 751, z Třebíče v X sólo 751
Mn 84633 Okříšky (17:15) - Studenec (20:43) jede v X
Mn 84632 Studenec (21:56) - Okříšky (23:15) jede v X
Mn 84154 Okříšky (18:10) - Jihlava (19:03) nejede v + v 6 - 2 x 751 + 751 postrk
Mn 84170 M.Budějovice (0:20) - Jemnice (1:03) nejede v +
Mn 84171 Jemnice (1:38) - M.Budějovice (2:20) nejede v +
Mn 84152 Znojmo (21:18) - Okříšky (4:40) nejede z 6 / +
Rn 45087 Jihlava (8:02) - Znojmo (11:22) 2 x 751
Pn 64148 Znojmo (17:42) - Jihlava (20:50) nejede v + 2 x 751
Rn 45081 Jihlava (21:15) - Znojmo (23:46) nejede v 6 2 x 751
Mn 84151 Okříšky (3:35)- Znojmo (8:53) nejede v +
Mn 84150 Znojmo (10:35) - Okříšky (16:11) jede v X
Mn 84153 Okříšky (14:35)- Znojmo (20:35) jede v X
754 (DKV Brno, PJ Maloměřice) - 754.021, 022, 023, 025, 026, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 062, 074, 076 OBĚHY
R 661 Jihlava (17:00) - Brno hl.n.(18:57) od 1.7. do 2.9. přípřež 750
R 662 Brno hl.n. (7:20) - Jihlava (9:20) od 1.7. do 2.9. přípřež 750
R 663 Jihlava (19:16) - Brno hl.n. (21:04)
R 664 Brno hl.n. (12:12) - Jihlava (14:12)
R 665 Jihlava (7:50) - Brno hl.n. (9:41)
R 666 Brno hl.n. (15:44) - Jihlava (17:46)
R 667 Jihlava (11:10) - Brno hl.n. (12:59)
R 732 Brno hl.n. (17:33) - Jihlava (19:38) nejede v 6
R 733 Jihlava (5:30) - Brno hl.n. (7:35) nejede v +
R 860 Brno hl.n. (13:55) - Jihlava (15:50)
Sp 1662 Brno hl.n. (10:00) - Jihlava (12:06)
Sp 1663 H.Brod (12:20) - Jihlava (12:45)
Os 4805 Jihlava (4:06) - Brno (6:30) jede v X
Os 4808 Brno (8:47) - H.Brod (12:01) nasazena v 6
Os 4810 Brno (10:55) - Brno (13:47) nasazena v 6
Os 4811 Jihlava (10:35) - Brno (13:39) nasazena v 6
Os 4812 Brno (12:43) - Jihlava (15:25) nasazena v 5
Os 4813 Jihlava (13:20) - Brno (16:12)
Os 4814 Brno (14:10) - Jihlava (16:58) nenasazena v X, 6
Os 4815 Jihlava (14:56) - Brno (17:32) nasazena v 6, +
Os 4816 Brno (15:56) - Jihlava (18:26) nenasazena v X, 6
Os 4817 Jihlava (17:58) - Brno (20:41) nasazena v 5
810 OBĚHY
810.073-7 (PJ Jihlava) - jednodenní
Os 4852 Kralice nad Oslavou (5:31) - Jihlava (7:25) nejede v +
Os 4865 Jihlava (16:01) - Okříšky (16:50) nejede v +
810 (DKV Brno, PJ H.Brod)
Os 14865 H.Brod (20:40) - Jihlava město (22:34)
Os 14858 Jihlava město (22:37) - H.Brod (23:12)
830, 831 (DKV Brno, PJ Znojmo) OBĚHY
Os 4860 Okříšky (4:22) - Jihlava (5:05) jede v 1 na postrku
R 733 Jihlava (5:30) - Okříšky (5:58) jede v 1 na postrku
Os 24812 Jemnice (17:10) - Jihlava (19:42) jede v 6
Os 4819 Jihlava (19:55) - Okříšky (20:34) jede v 6 na postrku
Os 14816 Znojmo (19:01) - Jihlava (21:08)
Os 4867 H.Brod (22:43) - Třebíč (23:31)
842 (DKV Brno, PJ H.Heršpice) OBĚHY
Sp 1810 Znojmo (5:25) - H.Brod (7:39) + Bifx (o prázdninách 2 Bifx)
Sp 1811 H.Brod (8:09) - Znojmo (10:20) + Bifx (o prázdninách 2 Bifx)
Sp 1812 Znojmo (15:36) - H.Brod (17:58) + 2 Bifx
Os 4819 H.Brod (18:35) - Brno (22:20) + 2 Bifx
850 (DKV Brno, PJ H.Heršpice) OBĚHY
Sp a Os Brno - Jihlava (-H.Brod) a zpět zbývající osobní výkony na tratích 240 a 241 kromě vlaků, uvedených pro řady 754, 810, 830 a 842

© SPŽ