Provoz vlaků na Jihlavsku v GVD 2002/2003

Poslední aktualizace: 21.1.2003

S příchodem nového grafikonu došlo v železniční dopravě na Jihlavsku a blízkém okolí k několika významným změnám.
754.021-4 s R 667 "Junák" Plzeň - Brno opouští Třebíč (15.6.2002).
Na trati Okříšky - Znojmo a Moravské Budějovice - Jemnice byl ukončen provoz motorových vozů řady 830/831 na osobních vlacích, které nahradila řada 810 PJ Znojmo. Na těchto tratích bylo také ukončeno vedení přímých manipulačních vlaků s řadou 751 PJ Jihlava na trase Okříšky - Znojmo a zpět s noční obsluhou Jemnice. Nyní zajíždí jeden pár Mn vlaků ze Znojma do Moravských Budějovic s případnou obsluhou Jemnice a Jaroměřic nad Rokytnou (s řadou 742 PJ Znojmo) a jeden pár Mn vlaků Okříšky - Jaroměřice nad Rokytnou a zpět (dvojice lokomotiv řady 751 PJ Jihlava). Na celé trati Znojmo - Havlíčkův Brod byly nasazeny na vozbu dvou párů spěšných vlaků opět motorové vozy řady 850, které zde nahradily jeden a půl roku působící motorové vozy řady 842. Navíc řada 842 úplně opustila PJ Brno-Horní Heršpice a řada 830 PJ Znojmo. Mezi další novinky patří vedení čtyř párů spěšných vlaků z Vídně do Znojma a zpět, v čele s rakouskou lokomotivou řady 2016 a od vydání povolení přechodnosti i zajíždění řady 751 PJ Jihlava na jednom páru Rn vlaků do rakouského Retzu. V Havlíčkově Brodě byl ukončen provoz lokomotiv řady 750, na výkonech na Pardubice je nahradily trutnovské motorové vozy řady 854. Současně byl zrušen i Sp 1980 z Jihlavy do Pardubic. U většiny nákladních vlaků došlo k přečíslování, výchozí brněnská relace je nyní označena 2 (např. Pn 64801 byl nově přečíslován na Pn 62801).
Uvedené změny v dopravě měly za následek i přesuny vozidel v jednotlivých DKV a jejich PJ. Z DKV Brno, PJ Horní Heršpice odešly motorové vozy řady 842 do PJ Břeclav (842.014, 017) a do DKV Valašské Meziříčí, PJ Veselí nad Moravou (842.018 - po opravě přímo z Pars Šumperk, 019, 020), naopak z Veselí nad Moravou byla předána do Brna 754.063. V PJ Znojmo byly odstaveny všechny motorové vozy řady 830/831. Stroj 830.018 se stane muzejním v PJ Břeclav spolu s 735.007. Na místo řady 830 byly do PJ Znojmo předisponovány motorové vozy řady 810 (810.096 přišel k 1.11.2002, další k 17.12.2002). Z PJ Havlíčkův Brod byly 4.12.2002 přesunuty neprovozní 750.098 a 242 do České Třebové k fyzické likvidaci, neprovozní 750.116 zůstal i nadále odstaven v Havlíčkově Brodě stejně jako 750.225, který byl od ledna 2003 navržen na zrušení a v březnu 2003 zrušen spolu s dalším brněnským strojem 750.146. Jediným provozním vozidlem řady 750 v PJ Havlíčkův Brod zůstal 750.275, který tvoří provozní zálohu hlavně za motorové vozy na trati 238.
742.043-3, nahrazující motorový vůz řady 850, stoupá v mrazivém
dopoledni s Os 4809 Jihlava - Brno ke stanici Krahulov (11.12.2002).
Brodě. Dále DKV Brno získalo vozy Bt, které by měly nahradit zbytek vozů Bt277, a zbývajících 8 přípojných vozů řady 050 z DKV Olomouc. Všechny vozy řady 021 byly přesunuty z PJ Brno Horní Heršpice do PJ Břeclav a vozy řady 042 do DKV České Budějovice. Řada 830/831 je v DKV Brno turnusována pouze na trati do Oslavan.
Z PJ Telč odejde 751.364 do DKV Louny po příchodu lokomotivy řady 742 z Tábora. V PJ Jihlava byl 19.11.2002 nahrazen motorový vůz 810.073 (odešel 15.11.2002) strojem 810.621, lokomotiva 751.104 odešla s novým grafikonem do DKV Česká Třebová, PJ Pardubice.
Změny nastávají i v řazení osobních vozů. Na osobních vlacích jsou nahrazovány vozy Bdt a Bdt279 vozy Bdmtee, nejsou již řazeny služební vozy BDs (kromě nasazení s vozy Bmto). Na Os vlacích na Veselí nad Lužnicí nadále zůstávají řazeny vozy Bmto (+ BDs). Na rychlících mezi Brnem a Českými Budějovicemi (R   660 až 667, 862) jsou nově řazeny plzeňské vozy Bp (turnusově, ale vyskytují se i vozy Bt).

V dalším textu je uveden provoz na tratích, nacházejících se větší částí v hranicích kraje Vysočina, konkrétně na trati 225 Jihlava - Veselí nad Lužnicí, 227 Kostelec u Jihlavy - Slavonice, 240 Jihlava - Brno a Jihlava - Havlíčkův Brod a 241 Okříšky - Znojmo, jejichž obsluhu zajišťují lokomotivy DKV České Budějovice, PJ České Budějovice, PJ Telč, PJ Tábor a PJ Jihlava a DKV Brno, PJ Havlíčkův Brod, PJ Brno Maloměřice, PJ Brno Horní Heršpice a PJ Znojmo. Personální obsazování hnacích vozidel obstarávají kromě uvedených provozních jednotek ještě SLČ Okříšky, Horní Cerekev a nově vzniklé SLČ Veselí nad Lužnicí (od nového GVD zrušením PJ Veselí nad Lužnicí v rámci restrukturalizace a racionalizace odvětví kolejových vozidel).

Trať 225 (Jihlava - Veselí nad Lužnicí)

V čele všech rychlíků se i nadále setkáváme s českobudějovickými lokomotivami řady 242, jen do čela R  660 je kromě
242.277-2 s R 662 "Rožmberk" Bohumín - Plzeň
před stanicí Kostelec u Jihlavy (9.8.2002).
pondělí vystavována řada 240, a víkendové prázdninové rychlíky 1560/1561 vozí řada 230. Osobní doprava je zajišťována lokomotivami řady 230, 240, 242, 363 a motorovými vozy řady 809 a 810. Většina osobních vlaků je tvořena vozovou soupravou ve složení Bmto + BDs (Bmto z Jihlavy za lokomotivou), zbývající pak vozy Bdmtee, Bdt a B. V případě stále poměrně častých náhrad se můžeme setkat i s vozy Bt277. Většina vozů Bmto je již opatřena novým unifikovaným nátěrem. V rychlících jsou řazeny plzeňské vozy AB, BDbmsee, B a nově tvoří větší část soupravy i vozy Bp. Na R 662 a R 661 zůstává nadále řazen slovenský vůz Bc. R 664 byl opět posunut do původní časové polohy s odjezdem v 16:04 z Jihlavy.
Nákladní doprava je opět rozdělena mezi řadu 230, 240 a 242, místní výkony pak vykonává řada 714 (Jihlava, Jihlava město, Kostelec u Jihlavy, Batelov) nebo řada 742 (okolí Horní Cerekve) a řada 210 v okolí Jindřichova Hradce. Řada 230 je na regionálních Pn vlacích nasazována převážně na rameni do Horní Cerekve (některé Pn do a z Veselí nad Lužnicí zde přepřahají), budějovické lokomotivy řady 230, 240 a 242 obstarávají vozbu přímých Pn a Nex vlaků mezi Havlíčkovým Brodem, Veselím nad Lužnicí, Českými Budějovicemi, Horním Dvořištěm a Číčenicemi. Oběhy těchto lokomotiv zahrnují ale i nákladní vlaky do Nového Sedla u Lokte, Tábora a v okolí Plzě. V letošním GVD je po této trati vedeno pět párů uhelných vlaků (Pn 48045 - jezdí pouze od dubna do října, 48061, 48063, 48065 a 48069 a pět Vn vlaků zpět) mezi doly na Ostravsku a Rakouskem. U Vn vlaků se nově vykonává v Jihlavě technická prohlídka a vyřazené vozy jsou opravovány v opravně vozů PJ Jihlava. Uhelné vlaky jsou dopravovány převážně řadou 230, postrky do Jihlávky obstarává řada 230 a postrky z Jindřichova Hradce do Doňova řada 240. Ještě na počátku platnosti nového GVD zajišťovala postrkovou službu do Jihlávky i zapůjčená 242.286, podle které byla v PJ Jihlava opravována vyhořelá 242.249.
Elektrické lokomotivy DKV České Budějovice jezdí z velké části v původních nátěrech, ale i na ně začíná postupně pronikat nový unifikovaný nátěr se slonovou kostí (230.041, 045, 071, 076, 082; 240.047, 053, 063, 064, 065, 260). Vzhledem k provádění některých oprav lokomotiv řady 240 v PJ Jihlava se na všech typech vlaků z Veselí nad Lužnicí do Jihlavy a zpět a z Jihlavy do Havlíčkova Brodu můžeme mimořádně setkat prakticky s kteroukoliv lokomotivou této řady buďto při příjezdu do opravy nebo při zkušebních jízdách. Časté jsou i záskoky jinou lokomotivou řady 240 v osobním turnuse na trati Veselí nad Lužnicí - Jihlava (nebo i řadou 230 a 242) a zpět a nebo za řadu 230 na nákladních vlacích. Pro nedostatek lokomotiv řady 230 jezdí v Jihlavě i další stroje řady 230, operativně přesouvané z Českých Budějovic.

Trať 227 (Kostelec u Jihlavy - Slavonice)

Na trati Kostelec u Jihlavy - Slavonice se po změnách v působení lokomotivních řad, nasazovaných v minulých letech,
810.247-7 s Os 28307 Kostelec - Slavonice za stanicí Sedlejov (9.8.2002).
situace začíná postupně stabilizovat na třech řadách hnacích kolejových vozidel a to 810 v osobní dopravě a 714 a 742 v dopravě nákladní. Turnusová potřeba poklesla ze 4 na 3 stroje řady 810 a ze dvou na jeden stroj řady 714. V PJ Telč bude definitivně ukončeno působení řady 751 po odchodu záložní lokomotivy 751.364, což se uskuteční ihned po dodání jedné lokomotivy řady 742 se zásuvkami pro ovládání přípojných vozů řady 010 z PJ Tábor. To se stane nejdříve na jaře, aby mohla být těžší lokomotiva řady 751 ještě využita v případě zimní kalamity k prorážení sněhových závějí. Při dlouhodobějším odstavení lokomotivy 714.016 se předpokládá zapůjčení jedné z lokomotiv řady 714 z PJ Jihlava. Od nového GVD se v Telči počítá se 4 motorovými vozy řady 810, jednou turnusovou nákladní lokomotivou řady 714 a jednou záložní lokomotivou řady 742. Stroj 714.015 opustil Telč již 28.11.2002, kdy byl se závadou na spalovacím motoru odeslán na opravu do PJ České Budějovice a tam již zůstal. Od 29.11.2002 byla zapůjčena jako druhá do turnusu 714.026 z PJ Jihlava, ta se ale pro závadu vrátila 6.12.2002 do Jihlavy a na jedny ze svých posledních jízd na telčských tratích se do 15.12.2002 vydávala jako druhá v turnusu 751.364.
Nákladní doprava byla redukována na ranní manipulační vlak do Kostelce u Jihlavy s případnou obsluhou Batelova (obsluha obilného sila ZZN Jihlava), pak jede Mn vlak až do Slavonic, odpoledne se vrací zpět do Kostelce a večer se vrací opět do Telče. Takto je nákladní doprava provozována v pracovní dny, v sobotu jede ráno Mn vlak do Slavonic, pokračuje do Kostelce u Jihlavy, odpoledne se vrací do Dačic a strojně do Telče. Výkon je postaven pouze pro jednu turnusovou lokomotivu řady 714, stroj 751.364 (později lokomotiva řady 742) tvoří provozní zálohu. V zimě jsou v případě sněhových závějí řazeny obě lokomotivy do čela nebo na přípřež osobních vlaků. Stejná situace nastává i při větších neschopnostech motorových vozů řady 810.
Osobní doprava zůstává motorovým vozům řady 810. V letní turistické sezóně je do vybraných vlaků řazen i vůz pro přepravu jízdních kol řady 015.

Trať 240 (Brno - Jihlava, Jihlava - Havlíčkův Brod)

Všechny rychlíky jsou i nadále v klasické soupravě, vedené řadou 754 (kromě R 861 v +), spěšné a osobní vlaky jsou
Trojice jihlavských lokomotiv 751.120-0, 751.103-3 + 751.053-0
s Mn 84154 Okříšky - Jihlava u cílové stanice (10.8.2002).
rozděleny mezi řadu 754, 850 a v menší míře i 810. Na Sp 1810 - 1812 Znojmo - Havlíčkův Brod a zpět a Os 4819 Havlíčkův Brod - Brno se po jednom a půl roce objevuje také řada 850, motorové vozy řady 842 úplně opustily PJ Brno Horní Heršpice a v rámci DKV Brno jsou provozovány již pouze v PJ Břeclav. Motorové vozy řady 850 jezdí spolu s jedním nebo dvěmi přípojnými vozy řady 050, objevit se můžou i vozy řady 020. Do klasické soupravy byl převeden i Sp 1662 a Os 4815, naopak skončilo sobotní zajíždění lokomotiv řady 754 na Os 4808/Sp 1663 z Jihlavy do Havlíčkova Brodu a zpět. Páteční a nedělní R 1519/1518 vozí i nadále řada 749 PJ Jihlava, zrušeno je její nasazování na sobotním páru spěšných vlaků 1730/1739 "Vranov" z Brna do Šumné a zpět v úseku Znojmo - Šumná. R 1518 byl na svém odjezdu ze Znojma o hodinu posunut, do Jihlavy přijíždí až v 19:56. Vedením paralelních R 1560/1561 z Brna do Českých Budějovic a zpět přes Havlíčkův Brod o prázdninových víkendech došlo ke zrušení nasazování přípřežní lokomotivy řady 750 nebo 754 na R 662 a R 661 "Rožmberk" Bohumín - Plzeň a zpět. Na dopoledním posilovém vlaku mezi Okříškami a Třebíčí se nově místo řady 830/831 objevují znojemské motorové vozy řady 810.
Nákladní doprava mezi Jihlavou a Okříškami se ustálila na dvou Rn 45081 a Rn 45087 z Havlíčkova Brodu do Vídně, jednom Pn 62230 ze Znojma do Jihlavy a jednom páru Mn 82741/82740 Jihlava - Okříšky a zpět, který vyjíždí z Jihlavy v brzkých ranních hodinách (denně kromě neděle), pak je prováděn staniční posun v Okříškách, který následuje i po obsluze Studence a Jaroměřic nad Rokytnou a v pozdních večerních hodinách se vrací zpět do Jihlavy. Vozbu všech těchto nákladních vlaků obstarávají dvě turnusové dvojice lokomotiv řady 751 PJ Jihlava, trvale propojené kabelem dvojčlenného řízení. Na trati Okříšky - Brno jezdí kromě neděle již pouze jeden pár manipulačních vlaků. Z Brna a Okříšek vyjíždí ráno Mn 82720 a Mn 82721, ve Studenci dochází k předání zátěže a pod číslem druhého manipulačního vlaku se vrací zpět do výchozí stanice. Z Brna je manipulační vlak veden nově dvěmi brněnskými lokomotivami řady 731 (jednodenní TS 717 DKV Brno - dvě lokomotivy řady 731 spojené na dvojčlenné řízení - turnusové stroje 731.039 a 731.040), které nahradily dvě lokomotivy řady 742 (druhá na postrku). Z Okříšek do Studence a zpět s pondělním obsluhou Budišova jezdí i nadále dvojice lokomotiv řady 751 PJ Jihlava. Oproti minulému GVD odpadá ráno spojování lokomotiv řady 751 do dvojčlenného řízení v Okříškách a opětné rozpojování odpoledne v Třebíči.
Nově jezdí dvě stálé dvojice lokomotiv řady 751, ve kterých jsou lokomotivy měněny jen při provozním ošetření nebo
842.020-0 na Sp 1812 Znojmo - H. Brod za zastávkou Bítovčice (20.6.2002).
opravě některé z nich. Tím bohužel odpadá každodenní různorodost v nasazení dvojčlenně ovládaných lokomotiv na všech obsluhovaných tratích. Na trati Jihlava - Znojmo se mohou od pondělí do čtvrtku objevit na Rn 45087/Pn 62230 i dvojčlenně spojené lokomotivy 749.018 + 749.051. Stejně tak se po novém roce dvojice lokomotiv řady 749 může vyskytnout i na výkonech TS 746 s manipulačními vlaky do Studence a Jaroměřic nad Rokytnou. Jedou-li na některém z těchto obratů mimořádně i v pátek, musí se jedna z lokomotiva vrátit pro R 1518, jinak nastupuje na R 1519, případně i na R 1518, řada 754 (750) nebo v létě i řada 751. Řada 749 se jinak v nákladní dopravě objevuje jen letmo: v případě poruch lokomotiv řady 751, postrků Rn 45087 a Rn 45081 při překročeném normativu zátěže a při výlukách nebo na mimořádných vlacích. Od pátku do neděle je jedna z lokomotiv řady 749 nasazena na vozbu R 1519/1518 s víkendovým pobytem ve Znojmě, druhá tvoří provozní zálohu. Při poruchách lokomotiv řady 754 nebo 850 DKV Brno pak zajíždí jihlavské lokomotivy řady 749 nebo 751 na osobních vlacích nebo rychlících i do Brna nebo jsou přímo do Brna zapůjčeny.
Na rychlíky a osobní vlaky v klasické soupravě je turnusově plánována řada 754, řada 750 bude vyjíždět pouze jako náhrada za řadu 754 nebo 850. To se týká i v loňském roce jediné v osobní dopravě pravidelně turnusované 750.308, kterou po opravě v listopadu 2002 opět nahradila původní turnusová 754.046. Po loňském přesunu 754.025 získalo letos DKV Brno další lokomotivu této řady z PJ Veselí nad Moravou a to stroj 754.063. Po krizi v provozní neschopnosti řady 850 na podzim 2002 byla do DKV Brno zapůjčena z DKV Olomouc 851.005. Náhrady za řadu 850 jsou i nadále především v režii lokomotiv 742.043, 742.044 a 742.100, ale po odchodu dálkově ovládaných přípojných vozů řady 021 z PJ Horní Heršpice se na náhradách vyskytují i další lokomotivy řady 742 bez zásuvek dálkového ovládání přípojných vozů nebo řada 750. Náhradní souprava je tvořena pouze z přípojných vozů 050 (Bmx) nebo 020, v mimořádných případech i klasickými vozy. Na ranní vlak z Kralic nad Oslavou do Jihlavy a odpolední z Jihlavy do Třebíče a Velkého Meziříčí je nasazen stroj 810.621 PJ Jihlava, v případě neschopnosti nahrazovaný řadou 714 s přípojnými vozy 010. Klasické soupravy osobních vlaků jsou složeny z vozů Bdmtee nebo Bt bez služebního vozu. Tyto vozy přechází ve většině případů na vozbu osobních vlaků mezi Jihlavou a Havlíčkovým Brodem, přímé vlaky přepřahají v Jihlavě z dieselové na elektrickou lokomotivu a naopak. Vlak Sp 1813 (850 + 2x Bmx) jede v úseku Jihlava - Okříšky spojen s R 663 (po příjezdu z Havlíčkova Brodu je v Jihlavě připojen na konec R 663, v Okříškách dochází opět k jeho odpojení a samostatné jízdě do Znojma).
Na podzim dochází k zavádění nepravidelných mimořádných obilných vlaků z Krahulova a Moravských Budějovic do Jihlavy a většinou dále do Německa, vozbu obstarává dvojice lokomotiv řady 751 v čele a jedna postrková, kterou se může stát z Luk nad Jihlavou do Jihlavy i jedna z lokomotiv řady 714, prázdné vozy k nakládce přistavuje jedna lokomotiva řady 751 nebo jsou dopravovány pravidelným manipulačním vlakem. Už jen minimálně je zaváděn pískový vlak z Božic u Znojma do Jihlavy města s dvojčetem lokomotiv řady 751.

Trať Jihlava - Havlíčkův Brod obsluhují kromě strojů řady 230, 240, 242 a 363 také motorové vozy řady 810 a 850 a na
363.048-0 s Os 5919 Kolín - Jihlava opouští Havlíčkův Brod (12.11.2001).
manipulačních vlacích je nasazena řada 714 a 731. Na páru Os 8300/14857 jsou stále řazeny vozy Bmto, přecházející sem z trati Jihlava - Veselí nad Lužnicí. Do Havlíčkova Brodu na Os 8300 zajíždí lokomotiva řady 240, která se vrací zpět na Os 14859, Os 14857 již odváží lokomotiva řady 230. Jihlavské lokomotivy přestaly na osobních vlacích zajíždět do Žďáru nad Sázavou a naopak stroje DKV Brno řady 230 a 242 už nezajíždí na pravidelných osobních vlacích do Jihlavy. Převážnou část osobních vlaků mezi Jihlavou a Havlíčkovým Brodem vozí v jednodenním oběhu lokomotiva 240.260, jeden pár připadá lokomotivě řady 240, dva páry 242 DKV České Budějovice, ostatní strojům řady 230, 363 a v menší míře i 850 a 810. Většina vlakových souprav je tvořena ze tří vozů Bdmtee, dále se zde objevují vozy B, Bt, Bdt279 a Bt277, které nahrazují především vozy Bdmtee, nyní přednostně nasazované na výkonech z Pardubic na Kolín a Prahu za neprovozní jednotky řady 471.
V nákladní dopravě zůstává i nadále obsluhován Šlapanov manipulačním vlakem z Havlíčkova Brodu, místo dvojice lokomotiv řady 742 PJ Havlíčkův Brod však do Šlapanova zajíždí staniční záloha 731.003, do Dobronína a Polné nadále zajíždí s manipulačním vlakem jihlavská lokomotiva 714.005 nebo 026 (nebo záložní 721.188 a 190). Do Dobronína je manipulační vlak vypravován téměř denně, do Šlapanova jednou týdně. Nově je manipulační vlak z Jihlavy do Polné a zpět veden pod jedním číslem bez přečíslování v Dobroníně. Pět párů uhelných Pn a Vn vlaků je dopravováno řadou 230 nebo 240, na ranní pár Pn 62801/68200 Brno Maloměřice - České Budějovice a zpět je mezi Havlíčkovým Brodem a Českými Budějovicemi nasazena lokomotiva řady 240, odpolední pár 62803/68202 v uvedeném úseku veze řada 242. Řada 240 a 242 je nasazena i na nočním páru Nex 53803/58302 v úseku Havlíčkův Brod - České Budějovice.
Vozy z původních ucelených vlaků Pn 64458 z Kronospanu Jihlava do Brna Maloměřic jsou nově řazeny do Pn 68202 nebo jedou v samostatném vlaku jako násled Pn 68202.

Trať 241 (Okříšky - Znojmo + Retz)

Na spěšné vlaky Sp 1810, 1811 a 1813 Znojmo - Havlíčkův Brod a zpět se po roce a půl vrátily motorové vozy řady 850,
850.028-2 s Os 4861 Jihlava - Třebíč za stanicí Okříšky (19.6.2002).
motorové vozy řady 842 naopak po stejné době tuto trať a vůbec celou PJ Brno Horní Heršpice úplně opustily. K ještě zásadnější změně došlo v osobní dopravě, kdy byla na těchto výkonech nahrazena řada 830/831 řadou 810. Celý rok 2002 byl provázen značným nahrazováním motorových vozů lokomotivami řady 742 nebo 750 a tak již 1. listopadu 2002 byl předisponován z Českých Budějovic do PJ Znojmo motorový vůz 810.096. Ten byl do začátku platnosti nového GVD nasazen ve společném turnusu s řadou 830/831, od začátku platnosti nového GVD byly motorové vozy této řady odstaveny z provozu a nahrazeny nově příchozími stroji řady 810. Nově příchozím motorovým vozům se však příliš nedařilo a proto ještě ve koncem ledna jezdili spolu s 810.096 stroje 830.018, 831.043 a 831.216. Po návratu obou motorových vozů řady 810 z opravy v Brně Maloměřicích zůstanou ve Znojmě motorové vozy 831.043 a 216 jako provozní záloha a 830.018 přejde do Břeclavi. Ostatní sroje řady 830 byly nebo budou přesunuty do Horních Heršpic. Jen na Os 14808/14809 je kromě neděle nasazována řada 850, která nově vozí i víkendový pár rekreačních spěšných vlaků Sp 1730/1739 "Vranov" z Brna do Šumné a zpět. Vozbu R 1518/1519 zajišťují i nadále jihlavské stroje řady 749. R 1518 však vyjíždí ze Znojma proti minulému GVD o hodinu později.
Redukce nákladní dopravy postihla i tuto trať. Byly zrušeny oba páry manipulačních vlaků Okříšky - Znojmo a zpět, dosud vedené řadou 751 PJ Jihlava a nahrazeny jedním párem manipulačních vlaků Znojmo - Moravské Budějovice - Jaroměřice nad Rokytnou a zpět s řadou 742 PJ Znojmo a jedním odpoledním párem manipulčních vlaků Okříšky - Jaroměřice nad Rokytnou v čele s dvojicí lokomotiv řady 751 PJ Jihlava, spojených na dvojčlenné řízení. Nadále zůstaly zachovány v podobných časových polohách Rn 45081 a Rn 45087 do Rakouska, stejně jako Pn 62230 (ex Pn 64148) do Jihlavy, všechny opět vedeny dvojčlenně spojenými jihlavskými stroji řady 751.

Značných změn se dočkal i provoz na přeshraniční trati ze Znojma do rakouského Retzu. Na čtyřech nově zavedených párech Sp vlaků zajíždí z Vídně do Znojma rakouské dieselové lokomotivy řady 2016 (Herkules) s jednotkami CityShuttle s řídícím vozem. Osobní dopravu nadále obstarávají motorové vozy řady 810, v nákladní dopravě se kromě strojů řady 742 od ledna nově uplatňuje na jednom páru Rn vlaků ze Znojma do Retzu a zpět i dvojče lokomotiv řady 751 PJ Jihlava. Tato dvojice však vyjíždí pouze při větší zátěži, jinak je i na tento pár vlaků nasazována řada 742.

Trať 243 (Moravské Budějovice - Jemnice)

I této tratě se dotkla výměna motorových vozů řady 830/831 za řadu 810 v PJ Znojmo. První stroj řady 810 se zde
830.108-0 s Os 14811 Okříšky - Znojmo před stanicí Kojetice n. M. (20.8.2002).
objevil již počátkem listopadu po příchodu 810.096 do Znojma, který se střídal s 830.018, 830.107 a 831.043 a 831.216 na obsluze trati na Jemnici a do Třebíče, od 15.12.2002 byly staženy i zbývající motorové vozy řady 830/831 a plně nahrazeny řadou 810. Během dne obsluhuje trať pouze jeden motorový vůz, který je v podvečerních hodinách vystřídán druhým ze Znojma. Ještě v lednu se však na krátkou dobu vrátili do osobní dopravy i tři motorové vozy řady 830/831. Podstatné změny se dočkala i nákladní doprava na této trati, kdy je nově obsluha Jemnice prováděna řadou 742 PJ Znojmo místo řady 751 PJ Jihlava. Manipulační vlak vyjíždí nově dopoledne po převzetí zátěže od Rn 45087, po návratu z Jemnice obsluhuje ještě Jaroměřice nad Rokytnou a vrací se zpět do Znojma.


Výkony v TS 746 obsazují strojvedoucí SLČ Okříšky, stejně jako některé výkony na motorových vozech řady 810 PJ Znojmo na trati Znojmo - Okříšky. Znojemští strojvedoucí naopak budou zajíždět na lokomotivách řady 751 na Rn 45085/45086 do rakouského Retzu. Jihlavští strojvedoucí jezdí i nadále na strojích řady 754 PJ Brno - Maloměřice na některých výkonech na trati Jihlava - Brno.

Na topírenském posunu v jihlavském depu je po loňských výměnách vozidel nasazena lokomotiva 799.030, podle potřeby zde vypomáhá i řada 714 a 721. Zálohu za řadu 714 tvoří řada 721, stroj 721.188 byl v prosinci na zimu odvodněn, v provozu je pouze 721.190. Staniční posun v žst. Jihlava obstarávají i nadále stroje 210.055 a 210.072, při napěťových výlukách pak nastupuje 721.190. Lokomotivy řady 714 tvoří zárověň provozní zálohu za motorový vůz 810.621 a v případě potřeby jsou zapůjčovány při dlouhodobější neschopnosti 714.016 i do PJ Telč.

Text a foto Daniel Brabenec


Nasazení vybraných vozidel trakce 2, 7 a 8 PJ Jihlava nebo vozidel do Jihlavy zajíždějících:

Řada Vlaky Traťový úsek Omezení jízdy Poznámky
230 (PJ Jihlava) - 230.043, 045, 082 OBĚHY
    Sp, Os, Rn a Pn vlaky - viz oběhy + postrková služba
240 DKV České Budějovice OBĚHY
    Os, Rn, Nex vlaky - viz oběhy
714 (PJ Jihlava) - 714.026 (záloha 721.188 nebo 721.190) OBĚHY
  Mn 92551 Jihlava (7:07) - Jihlava město (7:12) nejede v +  
  Mn 92550 Jihlava město (8:45) - Jihlava (8:50) nejede v +  
  Mn 82840 Jihlava (9:35) - Polná (10:52) nejede v +  
  Mn 82841 Polná (11:11) - Jihlava (11:56) nejede v +  
  Mn 92553 Jihlava (14:05) - Jihlava město (14:10) nejede v +  
  Mn 92552 Jihlava město (17:10) - Jihlava (17:15) nejede v +  
749 (PJ Jihlava) - 749.018 nebo 749.051 OBĚHY
  R 1519 Jihlava (15:48) - Znojmo (17:30) jede v 5  
  R 1518 Znojmo (17:55) - Jihlava (19:56) jede v +  
751 (PJ Jihlava) - 751.050, 053, 103, 106, 122, 142, 333, 379 OBĚHY
  Mn 82741 Jihlava (4:30) - Okříšky (6:23) nejede v +   2x 751
  Mn 82721 Okříšky (7:15) - Studenec (9:54) nejede v +   2x 751
  Mn 92720 Studenec (10:15) - Budišov (10:28) jede v 1   2x 751
  Mn 92721 Budišov (11:15) - Studenec (11:30) jede v 1   2x 751
  Mn 82720 Studenec (12:35) - Okříšky (14:56) nejede v +   2x 751
  Mn 82471 Okříšky (16:50) - Jaroměřice nad Rokytnou (18:07) nejede v +   2x 751
  Mn 82470 Jaroměřice nad Rokytnou (18:25) - Okříšky (19:43) nejede v +   2x 751
  Mn 82740 Okříšky (21:05) - Jihlava (23:13) nejede v +   2x 751
  Rn 45087 Jihlava (6:50) - Znojmo (10:58)     2x 751
  Rn 45085 Znojmo (12:59) - Retz (13:30)     2x 751
  Rn 45086 Retz (15:26) - Znojmo (15:59)     2x 751
  Pn 62230 Znojmo (18:00) - Jihlava (20:44) nejede v +   2x 751
  Rn 45081 Jihlava (21:20) - Znojmo (23:48) nejede v 6/+   2x 751
754 (DKV Brno, PJ Maloměřice) - 754.021, 022, 023, 025, 026, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 062, 063, 074, 076 OBĚHY
  R 661 Jihlava (17:00) - Brno hl.n.(18:57)    
  R 662 Brno hl.n. (7:19) - Jihlava (9:15)    
  R 663 Jihlava (16:56) - Brno hl.n. (18:47)    
  R 664 Brno hl.n. (13:56) - Jihlava (15:47)    
  R 665 Jihlava (7:49) - Brno hl.n. (9:38)    
  R 666 Brno hl.n. (15:40) - Jihlava (17:36)    
  R 667 Jihlava (11:18) - Brno hl.n. (13:07)    
  R 860 Brno hl.n. (12:00) - Jihlava (13:57)    
  R 861 Jihlava (5:29) - Brno hl.n. (7:35) nasazena mimo +  
  R 862 Brno hl.n. (17:35) - Jihlava (19:38) nejede v 6  
  Sp 1662 Brno (10:00) - Jihlava (12:06) nasazena mimo 6,+  
  Os 4805 Jihlava (4:05) - Brno (8:31)    
  Os 4808 Brno (8:47) - Jihlava (11:17) nasazena mimo 6,+  
  Os 4811 Jihlava (10:23) - Brno (13:40) nasazena v x  
  Os 4813 Jihlava (13:20) - Brno (16:12)    
  Os 4814 Brno (14:40) - Jihlava (16:53) nasazena mimo +  
  Os 4815 Jihlava (14:56) - Brno (17:32)    
  Os 4816 Brno (15:56) - Jihlava (18:32) nasazena mimo 6,+  
810 OBĚHY
810.621 (PJ Jihlava)
  Os 24923 Velké Meziříčí (4:23) - Kralice (5:21) nejede v + Náměšť - Kralice jede v X
  Os 4852 Kralice (5:31) - Jihlava (7:19) nejede v + Kralice - Náměšť jede v X
  Os 4853 Jihlava (16:00) - Třebíč (17:06) nejede v 6  
  Os 4855/4 Třebíč (17:57) - Velké Meziříčí (18:52) nejede v 6  
850 (DKV Brno, PJ H.Heršpice)
  Sp a Os Brno - Jihlava (-Havlíčkův Brod) a zpět ostatní výkony na tratích 240, 241 kromě vlaků pro řady 754 a 810

© SPŽ