Zajímavosti z provozu na Karlovarsku


      Na tratích v okolí Karlových Varů jsou ještě vyjímečně nasazovány motorové vozy řady 820. Děje se tak většinou ve všední dny a to na tratích do

Merklína a někdy i na loketské trati. Stane se tak při neschopnosti více lokomotiv "spolehlivé" řady 714. Turnusová potřeba jsou 3 lokomotivy. Za neschopné stroje zaskakují motorové vozy řady 810 a ty pak chybějí na již zmiňovaných tratích. Nasazení vozů řady 820 na trati Nová Role - Chodov ukončilo nové odbavování cestujících pomocí automatů na jízdenky ve vozech. V brzké době se bude tento systém zavádět i na tratích do Merklína a do Lokte. Tím se motorové vozy 820 stanou v K. Varech nevyužitelnými a jejich další osud je v této chvíli nejistý. V K. Varech jsou nyní vozy inventárních čísel 035, 099, 100. Vůz 820.009 je již zcela rozebrán a připraven ke šrotaci. Turnusově se s motorovým vozem 820.020 můžete setkat ve dnech školního vyučování na vlaku 7061 v úseku Dasnice - Sokolov.
      Nasazení lokomotiv řady 781 do pravidelné dopravy nadále trvá. Všechny existující lokomotivy jsou soustředěny v depu Sokolov, které je nasazuje na trati Citice - Kadaň. Některé vlaky jsou dopravovány přípřeží těchto lokomotiv. Sergeje též zajišťují veškerou postrkovou službu v úseku Vojkovice - Hájek - Nové Sedlo. Pouze vlaky příslušející depu Chomutov jsou vedeny dvojicemi loko 753. Z důvodu nedostatku místa v Sokolovském depu jsou některé Sergeje deponovány v Lužné u Rakovníka a na vlečce elektrárny Hněvice.
      V K.Varech a okolí lze též docela často na některé ze 3 staničních záloh spatřit lokomotivu řady 735. Nejčastěji je to 735.125, která je opatřena původním modrým nátěrem. Lokomotivy 714 jsou nasazovány pouze do osobní dopravy s vozy 010 na trati M. Lázně - Potůčky. V K. Varech jsou stroje čísel 201-206. Na trati Sokolov - Kraslice vystřídala tato řada v osobní dopravě¨řadu 731. Do Kraslic jezdí 714.207-209 s vozy 020 (Bix). Manipulační vlak v trati Mariánské Lázně - Bečov nad Teplou dopravuje záloha z Mariánských Lázní, nejčastěji řada 720.

Text a foto MILAN PROCHÁZKA  


© SPŽ