Zvláštní vlaky na trati Székesfehérvár - Lovasberény 15. května 2004

Zvláštní vlak S 34907 Székesfehérvár - Lovasberény u bývalé zastávky Csala
Vždy na jeden den v roce ožívá osobními vlaky maďarská trať Székesfehérvár - Lovasberény, na níž je zastavena osobní doprava od 1. 5. 1978. Letos se tak stalo v sobotu 15. května při příležitosti každoročního turistického pochodu v okolí městečka Lovasberény, ležícího v župě Fejér, cca 35 km jihozápadně od Budapešti.
Úsek Székesfehérvár - Lovasberény je zbytkem původně 50 km dlouhé tratě Székesfehérvár - Bicske, která byla uvedena do provozu 25. listopadu 1898. V osobní dopravě zde zasahovaly do provozu hlavně lehké tendrovky řad 375, 376 a 377 s dvounápravovými osobními vozy řady Bz (nejedná se o přívěsné vozy Bzx k vozům Bzmot - pozn. aut.). Jízdní řád MÁV z roku 1938 na této trati uvádí celkem čtyři páry osobních vlaků, jejichž jízdní doba byla přibližně 1,5 hodiny. V roce 1956 zůstává počet vlaků nezměněn, ale jízdní doba se prodloužila na dvě hodiny vinou špatného stavu svršku. O dvacet let později, v roce 1976, jezdí již jen dva páry denně a cestovní doba ze Székesfehérváru do Bicske činí 2,5 hodiny. Až do zastavení osobní dopravy je v jízdním řádu MÁV trať uváděna pod číslem 6. Od května 1978, kdy zde byla zastavena pravidelná osobní doprava, jsou na trať příležitostně vypravovány pouze objednané osobní vlaky. Do odchodu sovětských vojsk z Maďarska zde panovala silná nákladní doprava. Mezi stanicemi Pátka a Lovasberény se nachází předávací kolejiště a 2 km dlouhá vlečka do skladů benzínu a leteckého petroleje, které byly využívány právě sovětskou armádou. V současnosti je nákladní doprava zajišťována MÁV pouze ze Székesfehérváru do Lovasberény, a to pouze podle potřeby. Skutečnost je taková, že minimálně jednou týdně je zde zaveden manipulační vlak s některým ze székesfehérvárských "sergejů" M 62, který sváží z Lovasberény vozy naložené dřevem.
Na objednávku organizátorů turistického pochodu, mezi nimiž byla Maďarská turistická asociace, redakce časopisu Turista, obecní úřady a župa Fejér, vypravily MÁV na trať Székesfehérvár - Lovasberény dva páry osobních vlaků. Jednalo se o tyto vlaky: S 34907 Székesfehérvár odj. 7.30 - Lovasberény příj. 8.15, S 34904 Lovasberény odj. 15.00 - Székesfehérvár příj. 15.45, S 34903 Székesfehérvár odj. 16.35 - Lovasberény příj. 17.20 a S 34908 Lovasberény odj. 19.20 - Székesfehérvár příj. 20.05. Ačkoli fandové očekávali nasazení některé z provozních "nohabek" řady M 61 (spekulovalo se o M 61.006 nebo A 61.017), bylo kvůli vyšším finančním nárokům MÁV rozhodnuto o nasazení řady M 41, přezdívané "csorgö" (česky "chrastítko"). V čele soupravy pěti čtyřnápravových vozů řady Bhv tak byla nasazena lokomotiva M 41.2143 depa Székesfehérvár, jenž v  roce 2003 obdržela repliku původního továrního nátěru.
Otázka dalšího "pravidelného" a příležitostného provozu zůstává otevřena. Trati Székesfehérvár - Lovasberény hrozí úplné přerušení, rovnající se de facto jejímu fyzickému zániku. Obec Pátka podala v letošním roce na Ministerstvo dopravy návrh na snesení jednoho z mostů přes silnici, v němž se odvolává na nutnost rozšíření silniční komunikace vedoucí do obce, v místě podjezdu pod železniční tratí. Na rozšíření podjezdu pod téměř nevyužívanou železniční tratí obec nemá dostatečné prostředky a MÁV zde také nehodlají nijak investovat. Ministerstvo dopravy zatím nevydalo žádné další stanovisko k osudu této tratě, nicméně mezi účastníky kolovaly zprávy, že letošní jízda byla jízdou poslední. Zda tedy bude ještě nějaké "příště", zůstává zahaleno rouškou tajemství.

Text a neoznačené foto Jan Palán, spolupráce Attila Moór
Všechny snímky byly pořízeny 15. 5. 2004

Dopolední zvláštní vlak S 34907 do Lovasberény opouští stanici Pátka
Dopolední S 34907 po příjezdu do cílové stanice Lovasberény
"Csorgö" M 41.2143 čeká v Lovasberény na odjezd s odpoledním vlakem
S 34904 zpět do Székesfehérváru
Odpolední S 34904 Lovasberény - Székesfehérvár mezi stanicí Pátka
a zastávkou Csala

© SPŽ