Provoz na trati Margecany - Červená Skala


Margecany - Červená Skala

     

751.071 zaskakující za řadu 731, je zachycena na
kamenném viaduktu nedaleko zastávky Telgárt penzión 23.8.2000.
Trať označená číslem 175 patří k jedněm z nejkrásnějších v bývalém Československu. Stavba této trati byla nesmírně složitá, k nejobtížnějším úsekům zcela jistě patří úsek Telgárt - Dobšinská Ľadová Jaskyňa. Právě v tomto úseku překonává trať náročné stoupaní do sedla Besnik v nadmořské výšce 995 metrů, kde je vybudován vrcholový tunel v délce 848 metrů. U zastávky Talgárt penzión (dříve nazývaná Švermovo) je nejzajímavější místo celé trati - spirálová smyčka o délce 2,3 km, pomocí které trať překonává výškový rozdíl 31 metrů. Součástí smyčky je také nejdelší tunel tratě o délce 1240 metrů a poloměru 400 metrů. Na tento tunel navazuje 22 metrů vysoký a 86 metrů dlouhý most. Střední část tohoto mostu tvoří železobetonový oblouk o rozpětí 32 m. Byla to vůbec první železobetonová stavba v síti bývalých ČSD. V bezprostřední blízkosti tohoto mostu, směrem na Vernár se nachází kamenný viadukt vysoký 18 m, tvořený devíti desetimetrovými oblouky. Celá trať je 93 km dlouhá a je na ni vybudováno celkem 9 tunelů o celkové délce 3800 m a 23 větších mostních objektů. Dokončované úseky se předávaly postupně:

Červená Skala - Talgárt 1.10.1933
Talgárt - Dobšinská Ľadová Jaskyňa28.10.1934
Dobšinská Ľadová Jaskyňa - Mlynky31.12.1935
Mlynky - Margecany26.7.1936

851.032 sjíždí smyčkou do zastávky Telgár penzión 11.8.1998.

      Na této trati sloužila cela řada rozmanitých strojů. Na konci šedesátých let to byly parní lokomotivy 475.1, 477.0 na osobních vlacích a nákladní dopravu zde zajišťovaly lokomotivy 534.0, 556.0 a některé osobní vlaky zde byly vedeny motorovými vozy M131.1. Nejzajímavější provoz zde byl v osmdesátých letech, kdy zde byla silná nákladní doprava, a to hlavně díky uceleným těžkým vlakům z mostáren v Brezně, které směřovaly do tehdejšího Sovětského svazu. Na těchto vlacích figurovaly zejména margecanské nebo brezenské "sergeje" (T679.1368, 1369, 1370, 1401, 1402). Výjimkou zde nebyly ani postrky, které byly od Brezna vedeny populárními "pomeranči" nebo "sergeji". V osobní dopravě zde vystupovaly také pomeranče, ty však byly postupně vytlačeny parně topícími "zamračenými" (T478.1) a "parními brejlovci" (T478.3). Po útlumu osobní dopravy v devadesátých letech celou tuto trať ovládly motorové vozy 851, v úseku do Nálepkova to byly motorové vozy 820. Jediným vlakem, který je veden motorovou lokomotivou je R 810/811 HOREHRONEC, na něho je nasazován "brejlovec" depa Zvolen. Průběžné nákladní vlaky jsou zde již nenávratně zrušeny a můžeme na ně jen vzpomínat z vyprávění nebo z fotografií, na kterých jsou zdokumentovány.


      Provoz v grafikonu 2000/2001

Nynější provoz není již tak pestrý jako v nejrušnějších letech provozu, dá se spíše přirovnat k "lokálce". Dnes mají definitivně odzvoněno motorové vozy 851 a 820. Motorové

Vzorně udržovaná 754.055 po rozjezdu ze
zastávky Stratená 21.8.2000.
731.034 přejíždí vodní nádrž Palcmanská Maša nedaleko
zastávky Dedinky 25.8.2000.
731.036 sjíždí smyčkou do zastávky Telgárt penzión 1.5.2000.
851.029, 025pk mezi zastávkami Telgárt penzión
a Vernár 11.8.1998.
751.071 zaskakuje za neschopnou "sedmsettřicetjedničku"
u zastávky Stratená 21.8.2000.
vozy zde byly pro velkou poruchovost a celkově špatný technický stav staženy z provozu. Na jejich místo byly do Margecan předány motorové lokomotivy 731 a to 731.033 a 034 z depa Tisovec, 731.036, 037 a 055 z depa Poprad. Ty jsou nasazovány ve třídenním oběhu TS 731, ve kterém zajišťují osobní dopravu do Červené Skaly. Na adresu depa Margecany je nutno podotknout, že provoz těchto lokomotiv je poznamenán velkou správkovostí, a proto nejsou v některých dnech schopni vůbec tento oběh pokrýt a tak jsou tyto lokomotivy nahrazeny "zamračenými" (751.046, 071), což dokumentují i fotografie. V budoucnu se počítá s nahrazením lokomotiv 731 motorovými vozy 811. Dále depo Margecany vystavuje na manipulační vlaky v třídenním TS 732 "velké hektory" to hlavně 721.100, 102 a 105. Dále se na této trati setkáme se čtyřkovými brejlovci depa Zvolen, střídají se zde v dvoudenním oběhu 754.054 a vzorně udržovaná 754.055. Osobní vlaky jedoucí do a z Nálepkova jsou vedeny novými vozy 811, občas bývají nahrazeny záložním motorovým vozem 820. Doufejme, že tato fotograficky zajímavá trať bude i nadále sloužit tamějším obyvatelům při cestách do zaměstnání.
Fotografům lze tuto trať vřele doporučit a to hlavně v úseku Dedinky - Telgárt, kde se dá pořídit spousta zajímavých záběrů. Zbývá jen doufat, že příchod nových motorových vozů 811 nebude tak brzký a budeme se dále moci setkávat se stroji, které jsou zde nyní.

TS 731 3x 731

1.TD.

Os 7450 3:56 Margecany - 6:09 Č. Skala jede v X

Os 7455přípřež 8:27 Č. Skala - 10.38 Margecany jede v X

Os 7458 14:34 Margecany - 16:57 Č. Skala

Os 7463 18:11 Č. Skala - 20:30 Margecany

2.TD.

Os 7452 5:23 Margecany - 7:50 Č. Skala

Os 7455 8:27 Č. Skala - 10:38 Margecany jede v X

Os 7457 9:40 Č. Skala - 12:00 Margecany jede v So,Ne

Os 7456 12:36 Margecany - 15:15 Č. Skala

Os 7461 15:29 Č. Skala - 17:57 Margecany

Os 7462 20:52 Margecany - 23:10 Č. Skala

3.TD.

Os 7451 3:54 Č. Skala - 6:22 Margecany jede v X

Os 7453 5:19 Č. Skala - 7:40 Margecany jede v So,Ne

Os 7454 9:16 Margecany - 11:20 Č. Skala

Os 7459 12:53 Č. Skala - 15:04 Margecany

Os 7460 16:58 Margecany - 19:35 Č. Skala

Os 7465 20:00 Č. Skala - 21:20 Nálepkovo jede v X

Os 7467 20:10 Č. Skala - 21:23 Nálepkovo jede v So,Ne

Os 7465 21:25 Nálepkovo - 22:13 Margecany

TS 732 3x 721

1.TD.

Mn 81350 4:28 Margecany - 11:35 Č. Skala jede v X,So

Mn 83151 12:25 Č. Skala - 21:28 Margecany jede v X,So

2.TD.

Mn 81190 8:05 Margecany - 8:19 Vl. Vápenka

Mn 81191 9:45 Vl. Vápenka - 10:00 Margecany

Mn 81192 12:13 Margecany - 12:25 Vl. Vápenka

Mn 81193 13:26 Vl. Vápenka - 13:34 Margecany

Lv 72850 20:33 Margecany - 20:40 Gelnica jede v X,So

Mn 83151Postrk 21:10 Gelnica - 21:28 Margecany jede v X,So

3.TD.

Mn 82150 9:01 Margecany - 13:00 Nálepkovo

Mn 82151 14:10 Nálepkovo - 18:45 Margecany

Další fotografie z této trati je možné shlédnout v těchto odkazech: řada  721, 731 , 751 .


Text a foto Jan Kopal, 2000.  

  • Prameny: Dráha 1997


© SPŽ