Zvláštní nákladní vlaky s 555.0153 a 556.0506 v dubnu 2003

Ve dnech 19. a 20. dubna 2003 uspořádal Herkules KHKD ve spolupráci s Cestovní kanceláří Českých drah (ČD) na  základě objednávky zahraničních zákazníků jízdy zvláštních nákladních vlaků, trasovaných po tratích Českomoravské vrchoviny a jižních Čech. V první části akce se v čele vlaků představila nově zprovozněná lokomotiva KHKD 555.0153 a druhý den i parní zástupkyně ČD - českobudějovický "štokr" 556.0506. Celá akce byla pojata jako retrodokumentace provozu 60. a 70. let dvacátého století.
Příprava na sobotní jízdu začala již v pátek 18. 4. 2003, kdy se v odpoledních hodinách vydala z Prahy do Jihlavy jako Sv 10505 lokomotiva 555.0153 s historickými vozy Ce a Z. V Jihlavě přenocovala a dozbrojila zásoby uhlí a vody, načež následovalo sestavení vlakové soupravy z historických vozů KHKD a starších vozů ČD. V deštivém ránu souprava vyrazila z Jihlavy do Horní Cerekve jako vlak Zvl Sv 32801, dál se vydala již po nezatrolejované trati jako Zvl Sv 32802 do Pelhřimova a svoji jízdu ukončila navečer v Táboře. Z Tábora se pak souprava přesunula do Veselí nad Lužnicí, kam mezitím dorazila i českobudějovická 556.0506. Obě lokomotivy pak po 22 hodině zapózovaly fotografům před rotundou zdejšího depa.
Druhý den došlo k posílení soupravy o další vozy a z Veselí nad Lužnicí vyrazily oproti předchozímu dni ve sluncem zalitém dopoledni oba stroje (přípřežní 555.0153) v čele Zvl Sv 38845 do Českých Velenic. Po dojezdu do Českých Velenic si opět obě lokomotivy zapózovaly pro změnu před rotundou depa v Českých Velenicích. Odpoledne se na závěrečnou část akce vydala už jen lokomotiva 556.0506 v čele Zvl Sv 38846, aby navečer ukončila svoji jízdu v Českých Budějovicích. Lokomotiva 555.0153 zůstala spolu s historickými vozy KHKD v Českých Velenicích.


Text a neoznačené foto Daniel Brabenec

555.0153 v čele Zvl. Sv 32802 Jihlava - Tábor přijíždí do Pořína
(19. 4. 2003)
555.0153 a 556.0506 u vjezdového návěstidla stanice Lomnice nad Lužnicí
(20. 4. 2003)
Stejná dvojice lokomotiv v mezistaničním úseku Lomnice n. L. - Třeboň
(20. 4. 2003)
Zvláštní vlak Sv 38845 u oddílového návěstidla hradla Majdalena
(20. 4. 2003)
556.0506 projíždí traťovým úsekem Hluboká u Borovan - Borovany
(foto Josef Pinc 20. 4. 2003)
555.0153 a 556.0506 pózují při nočním focení ve Veselí nad Lužnicí
(19. 4. 2003)
555.0153 a 556.0506 krátce po opuštění stanice Veselí nad Lužnicí
(20. 4. 2003)
Dvojice 555.0153 a 556.0506 po výjezdu z Lomnice nad Lužnicí
(20. 4. 2003)
555.0153 a 556.0506 v traťovém úseku Třeboň - Chlum u Třeboně
(20. 4. 2003)
556.0506 se zvláštním vlakem Sv 38846 u Petříkova
(foto Josef Pinc 20. 4. 2003)
556.0506 míjí oddílové návěstidlo hlásky Vyšné
(foto Josef Pinc 20. 4. 2003)
555.0153 a 556.0506 před točnou SLČ Veselí nad Lužnicí
(19. 4. 2003)

 
© SPŽ