Dvojče "pegasů" 752.043 + 051 stoupá s odklonovým nákladním vlakem
sestaveným z prázdných vozů Eas z Popradu do Plavče za Starou Ľubovňou
(foto Pavel Větříšek 17.6.2006)

ODKLONY V ÚDOLÍ POPRADU

Malebná podtatranská trať Železnic Slovenskej republiky (ŽSR) číslo 185 Poprad-Tatry - Plaveč má velmi zajímavou historii. Postupně byla stavěna jako místní železnice do Kežmaroku (1889), návazně do Spišské Belé (1892), posléze do Podolínce (1893). Nakonec byla zřízena odbočka ze Studeného Potoka do Tatranské Lomnice (1895). Po zestátnění a vzniku ČSR bylo rozhodnuto o spojení Podolínce a Orlova, k částečné realizaci došlo až za období Slovenského štátu, ale teprve v letech 1960 – 66 byla tato spojnice realizována. Dne 25. listopadu 1966 pak jako poslední novostavba ČSD byla předána do provozu.
Současný provoz na této trati má pouze místní charakter. Osobní přepravu mezi Popradem a Plavčí zajišťuje Železničná spoľočnosť (ZSSK) s popradskými motorovými vozy řady 810 a modernizovanou řadou 812. Vozba manipulačních vlaků spočívá na prešovské řadě 731 Železničnej spoľočnosti Cargo Slovakia (ZSCS).
V nedávné minulosti byla tato jinak zapomenutá trať opakovaně využívána jako odklonová trasa tranzitních vlaků z hlavní tratě Kysak - Prešov – Plaveč a tak tomu bylo i po celý červen 2006. Kvůli rozsáhlým výlukovým pracem v okolí výhybny Pusté Pole, tvořící vrchol této trati, byly od 6. června do 1. července 2006 všechny nákladní tranzitní vlaky vedeny odklonem přes Poprad-Tatry. Zatímco osobní vlaky byly tradičně nahrazovány autobusy, odklony oživily ne zrovna dopravně výkonnou trať v údolí Popradu. Jedinými vlaky osobní přepravy byly noční rychlíky 380/381 „Cracovia“ (Hidasnémeti - Košice - Plaveč - Kraków), protože ostatní dálkové spoje do Polska byly již dříve zrušeny. Nákladní vlaky byly rozděleny mezi odklonové trasy údolím Popradu přes hraniční přechod Plaveč (ŽSR) - Muszyna (PKP) i přes sousední, trakčně velmi náročný, železniční přechod Medzilaborce (ŽSR) - Lupków (PKP).
Vozbu R 380/381 zajistila především lokomotiva 750.184 ZSSK z SPD Prešov. V nákladní dopravě se použily dvojice lokomotiv řad 751 a 752, spojených kabelem dálkového řízení. Ty byly ze stavu RD Košice, resp. VP Prešov a sloužila zde „dvojčata“ 752.045 + 752.046, 751.074 + 751.194, 751.024 + 751.048 a nakonec 752.043 + 752.051 ZSSK Cargo.

Text a foto Leoš Tomančák

Atmosféru rozruchu na poklidné trati naznačuje dvojitý postrk odklonového vlaku,
tvořený stroji 751.074 + 194, křižující protijedoucí vlak s vozem 810.447
ve stísněném kolejišti stanice Kežmarok. (foto Leoš Tomančák 27.6.2006)
Rázovitou architekturu u Nižných Ružbachů míjí odklon do Plavče,
vedený modrým dvojčetem 752.043 + 051.
(foto Leoš Tomančák 27.6.2006)

© SPŽ