Nehoda v Perštejně

           Dne 23.9. 1999 došlo k vážné nehodě kategorie A2 v ŽST. Perštejn na trati č. 140 Karlovy Vary- Chomutov.
          Provozní situace: v ŽST. Perštejn je elektromechanické zab. zař. s mechanickými návěstidly. V době nehody probíhala výluka na části Chebského zhlaví spojená s výlukou 1. staniční koleje. V důsledku toho bylo zab. zař. odpojeno z činnmosti.
          Jak došlo k nehodě: Ke stanici se blížily součastně z obou stran Pn. Pn od Chomutova měl postaveno z 1.TK po 2. staniční zpět na 1.TK. Výpravčí se, se strojvedoucím snažila navázat kontakt vysílačkou. Rozhovor probíhal přibližně takto: "Doprava volá Pn ...." (sudý, tj. od Chomutova). Bohužel na toto volání zareagoval strojvedoucí Pn jedoucí z druhé strany (lichý). "Na příjmu" - "Tak Pn .... (sudý) do stanice na přivolávcí návěst, potom proti stuj" - "rozumim" - bohužel výpravčí předpokládala, že hovoří se strojvedoucím sudého Pn a strojvedoucí lichého Pn "nějak nezaregistroval", že číslo vlaku trochu víc nesouhlasí s jeho. Navíc nevěděl o výluce. V úseku mezi předvěstí a vjezdovým návěstidlem se oba vlaky míjely. Strojvedoucí lichého Pn předpokládal, že protijedoucí Pn měl postaveno po 1. koleji a že na vjezdovém návěstidle je přivolávací návěst. Vjezdové návěstidlo se nalézá v nepříznivých rozhledových poměrech v ostrém pravotočivém oblouku. Po zjištění, že přivolávačka na vjezdu není, začal strojvedoucí rychločinně brzdit a svůj život spasil útěkem do strojovny. Lokomotiva 753 376-3 narazila z boku do posledních 2 nákladních vozů v místě dvojité kolejové spojky a převrátila se na bok. Podle stop nalezených v kolejišti jeden s vozů na zhlaví vykolejil a zase se nasadil zpět. Strojvedoucí sudého Pn nehodu zjistil, až když viděl, že se z posledních 2 vozů sype uhlí.
          Odstraňování následků nehody probíhalo dlouho do noci.
           Příčina nehody: Nerespektování návěsti stůj strojvedoucím lichého Pn vlaku.

Fotografie z nehody 753 376-3

Text MILAN PROCHÁZKA  


© SPŽ