Povodeň v Ústí nad Labem

V průběhu srpna 2002 se přehnala Českou republikou ničivá povodeň, která ve významné části republiky zanechávala zkázu. Na následujících snímcích pořízených v Ústí nad Labem v období kulminace Labe (výška hladiny dosáhla hodnoty 11,85 m) je zachyceno, jak vlaky Českých drah jako jediné spojovaly oba břehy ve městě a díky nim se lidé z pravého břehu mohly dostat do nemocnice, mohlo probíhat zásobování apod. ČD také zajišťovaly zásobování a styk se čtvrtěmi na levém břehu, kde koleje zůstaly jediným spojením, snad kromě lesní cesty na hřebeni. Kuriózně se i díky ČD mohla uskutečnit svatba, neboť novomanželé pocházeli ze Střekova a vlak je přepravil i se všemi svatebními hosty na levý břeh, kde se nachází radnice.

Ze snímků je patrná nejen odvaha všech zúčastněných drážních zaměstnanců, neboť kdo mohl tušit, jak stabilní je pilíř mostu, do kterého se opíralo množství vody, které nikdy nezažil, ale i genialita našich předků. Jak je ze všech snímků patrné, nedošlo k zalití vodou, jelikož, a to není zrovna známo, trať se většinou stavěla nad výšku, kam sahala nejvyšší známá povodeň. A i proto mohla mnohdy a mnohde zatracovaná železnice nejen zásobovat a spojovat oba břehy, ale i zachraňovat životy.


Text a foto Petr Polák

Lokomotiva 123.005 projíždějící v místech, kde je pod mostem
obvykle silnice spojující Ústí nad Labem a Lovosice.
16. srpna tam ovšem protékala řeka.
Další osobní vlak spojující 16. srpna Děčín s Chomutovem
s kostelem v Ústí nad Labem v pozadí. I ten zůstal nad úrovní
vodní hladiny. V popředí stojí za zmínku zatopený kruhový objezd.
Povodňový "pendl" s lokomotivami 123.005 a 122.005
mezi ústeckými nádražími Střekov a západ na mostě
přes rozvodněné Labe (16. 8. 2002).
 
163.074 právě vyjíždí z hlavního nádraží a pokračuje s osobním
vlakem z Děčína do Chomutova. V té době již byla silnice spojující
Děčín a Ústí nad Labem zcela zatopena (16. 8. 2002).
Motorový vůz 810.202 zajišťoval spojení mezi stanicí Ústí n. L. západ
a levou částí břehu Labe až do Vaňova. Zde je na mostě přes silnici
a řeku Bílinu, která ovšem prohrála souboj s Labem (16. 8. 2002).
Jednotka 460.076/075 zajišťovala spojení na levém břehu Labe mezi
ústeckými stanicemi západ a sever. Za povšimnutí stojí po levé
straně jednotky člun záchranářů v místě, kde běžně projíždějí
autobusy MHD, ovšem o nějaký ten metr níž (16. 8. 2002).
 
© SPŽ