Přepravy bratislavských lokomotiv do dílen


"Gorila" 350.017 přistavuje v žst. Bratislava hl. st. na konec rychlíku 703
odstrojenou 350.011, která byla do vlaku zařazena za účelem přepravy
k modernizaci v ŽOS Vrútky (foto Juraj Košecký 6. 4. 2003).
Donedávna byla všechna elektrická hnací vozidla z RD Bratislava a RD Nové Zámky přistavována na EH, ES a neplánované opravy do ŽOS Vrútky. Tato situace se změnila asi před čtyřmi roky, kdy byly v jednotlivých depech vytvořeny udržovací dílny pro udržbu vlastních i cizích hnacích vozidel a všechny lokomotivy tak již nebyly přistavovány k opravě do ŽOS Vrútky. Podívejme se však retrospektivně jakým způsobem se tyto přepravy pravidelně uskutečňovaly.
Na přepravu lokomotiv z depa Bratislava hlavné do ŽOS Vrútky se obvykle používal R 703 Turiec z Bratislavy hl. st. do Martina, odkud byly Mn vlakem odvezeny zpět do Vrútek. Na uvedeném rychlíku byly tyto lokomotivy přepravovány jako nečinné a to řazené přímo za vlakovou lokomotivou nebo na konci vlaku. Dalším vlakem, na kterém se pravidelně uskutečňovala přeprava, byl Rn a později Nex 58101, v bratislavském depu přezdívaný "Novinár" kvůli pravidelné přepravě tisku. Z tohoto vlaku se stroje určené pro opravu v ŽOS Vrútky odvěšovaly přímo v žst. Vrútky.
V opačném směru se lokomotivy z ŽOS Vrútky do depa Bratislava vracely pravidelně na Nex 51800. Tato přeprava se však netýkala pouze strojů z depa Bratislava, ale byly v něm pravidelně přepravovány i "žehličky" řady 210 z depa Leopoldov, hnací i vložené vozy "pantografů" řady 560 z depa Trnava a též "laminátky" řady 240 z depa Nové Zámky. Všechny lokomotivy byly vlakem Nex 51800 přiváženy do žst. Bratislava hl. st., odkud byly převezeny do depa Bratislava hlavné (jednalo-li se o stroje tohoto depa), a poté do oprávárenského depa Bratislava východ 2, případně byly přímo z Bratislavy hl. st. odvezeny do depa Bratislava východ 2, kde je čekalo oživování po opravě. Poté lokomotiva absolvovala zkušební jízdu a v případě příznivého výsledku byla nasazena do provozu.
Snímek pořízený v Trenčianské Teplé zachycuje stroj 362.012 v čele
Nex 58101, kterým byla 24. 7. 2002 přepravována lokomotiva 362.004
na EH opravu do spišskonovoveského depa (foto Ján Gajdoš).
Odlišná situace byla u lokomotiv z depa Bratislava východ, které byly přistavovány do oprav v ŽOS Vrútky. Tyto stroje byly po odstrojení v depu Bratislava východ 2 řazeny jako nečinné za vlakovou lokomotivu na Pn a Nex vlaky z žst. Bratislava východ. "Laminátky" řady 240 z depa Nové Zámky přicházely už do RD Bratislava východ 2 odstrojené z domovského depa a následně byly řazeny do nákladních vlaků ze stanice Bratislava východ do Žiliny, případně Vrútek.
Takováto přeprava se však netýkala těžce poškozených lokomotiv odesílaných na opravu do Vrútek, protože ty nemohly být zařazeny do běžných nákladních vlaků a expresů. V případě vyhořelé "princezny" 263.008 po požáru dne 1. 4. 2001 byl sestaven zvláštní nehodový vlak s maximální rychlostí 30 km/h, kterým byl tento stroj přepraven do Vrútek. Podobně tomu bylo i s pražským "esem" 363.066 po nehodě v Leopoldově dne 8. 8. 1997, které bylo přepraveno na opravu do Vrútek, či v případě vyhořelé novozámecké "laminátky" 240.054 po požáru na nákladním vlaku v říjnu 1995 na trati před žst. Galanta.
Od GVD 2003/2004 došlo ke zrušení páru Nex 51800/58101 a lokomotivy do oprav byly přepravovány a z oprav se vracely na různých vlacích.
V Dubnici nad Váhom byl 13. 7. 2003 zachycen vlak Mn 82602 vedený
lokomotivou 742.298. Tímto vlakem byla v úseku Púchov - Trenčianska
Teplá přepravena lokomotiva 362.001 ze spišskonovoveského depa
do depa Bratislava východ 2 (foto Peter Krušinský).
Některé přepravy lokomotiv na Nex 51800:
 • 15. 5. 1993 - vezl stroj 363.137, který se jako první bratislavský "peršing" podrobil ES opravě
 • 1. 6. 1993 - vezl bratislavskou "laminátku" 240.141 po ES opravě z ŽOS Vrútky, která byla jako první opatřena původním nátěrem podle vzoru z výroby
 • 14. 8. 1994 - vezl bratislavskou "princeznu" 263.010 po první ES opravě ve Vrútkách
 • 25. 2. 2000 - vezl první modernizovanou "gorilu" - 350.001 - po EH opravě v ŽOS Vrútky
 • 18. 1. 2002 - vezl stroj 350.019 po opravě transformátoru v ŽOS Vrútky.
 • 11. 7. 2002 - vezl stroj 350.013 po EH opravě a modernizaci v ŽOS Vrútky
 • 21. 9. 2002 - opět vezl "gorilu" 350.013, tentokrát ze záruční opravy po EH opravě ve Vrútkách
Jiné přepravy lokomotiv do a z oprav v ŽOS Vrútky a udržovacích dílnách RD Spišská Nová Ves:
 • 13. 7. 2003 byl stroj 362.001 po nehodě v Lučivné (srážka s traktorem dne 1. 7. 2003 na R 609 Spišan) přepraven na opravu z žst. Spišská Nová Ves do depa Bratislava východ 2 na Mn vlacích, z Púchova do Trenčianské Teplé převoz zabezpečoval Mn 82602 vedený lokomotivou 742.298.
  Hnací vůz 560.017 zařazený ve vlaku Os 3005 byl zachycen 11. 10. 2003
  v Dubnici nad Váhom během přepravy do Vrútek (foto Peter Krušinský).
 • 25. 1. 2000 se z ES opravy ve Spišské Nové Vsi vracel jako Lv vlak stroj 363.096.
 • Zajímavostí je návrat stroje 363.101 z ES opravy dne 22. 8. 2000. Tato lokomotiva se ze Spišské Nové Vsi vracela jako Lv vlak a v žst. Vrútky byla spojena s nečinným strojem 350.004, který se vracel z EH opravy a modernizace v ŽOS Vrútky. Oba stroje pak byly jako jeden Lv vlak odvezeny do Bratislavy.
 • 24. 7. 2002 byl do Spišské Nové Vsi na Nex 58101 přepraven stroj 362.004, který byl řazen jako nečinný za vlakovou lokomotivou 362.012.
 • Výjimečně na závěsu R 703 byl dne 6. 4. 2003 přepraven na EH opravu a modernizaci do ŽOS Vrútky stroj 350.011. Tato lokomotiva se pak z Vrútek vracela jako nečinná za vlakovou lokomotivou na nákladním vlaku dne 10. 5. 2003.
 • Jako nečinná za vlakovou lokomotivou 362.004 na R 703 byla dne 24. 6. 2003 řazena "gorila" 350.001 (bez pozičních světel), přepravovaná na ES opravu do Vrútek.
 • 11. 8. 2003 byl stroj 350.004 po modernizaci odvezen na ES opravu do Vrútek vlakem R 703 - řazen byl za vlakovou lokomotivou 362.003.
 • 9. 5. 2003 byl na osobních vlacích 3074/3046/3048 za vlakovou lokomotivou 363.134 zařazen nečinný stroj 362.009, vracející se z EH opravy a modernizace v ŽOS Vrútky.
Zatím poslední přepravy se udály v květnu 2004. 5. května byl do ŽOS Vrútky přepravován bratislavský "peršing" 363.136 - stroj byl zařazen za vlakovou lokomotivu 362.015 v rychlíku 703 Turiec. Lokomotiva 363.136 byla původně odstavena v depu Bratislava východ 2, kde měla být provedena oprava vyhořelé kabeláže pro pomocné pohony a napájecí zdroj, nakonec však bylo rozhodnuto o opravě v ŽOS Vrútky.
25. května pak probíhal přesun stroje 362.008 do ŽOS Vrútky, kam byl odeslán na opravu z důvodu častých neschopností, které lokomotivu provázely po několik týdnů po návratu z ES opravy provedené ve Vrútkách. Lokomotiva byla z Bratislavy do Žiliny zařazena do vlaku R 707 za vlakový stroj 362.016.

Text Andrej Ivanič, spolupráce Ján Čúzy a Peter Krušinský

© SPŽ