Prostějovské proměny

      Bývalá strojová stanice Prostějov prodělala v posledním období

řadu změn. Mimo všeobecně známé změny, kdy od 1. 1.1997 spadá pracoviště Prostějov pod DKV Olomouc (předtím to bylo DKV Brno), došlo ke změnám řad nasazovaných hnacích vozidel. Prostějovské lokomotivy vždy zajišťovaly vozbu nákladních a osobních vlaků na rameni Prostějov hl.n. - Chornice, některé GVD až do Třebovic v Č. (České Třebové), dále staniční posun v Prostějově hl.n. a Nezamyslicích. Nezamyslická záloha navíc zajišťovala obsluhu tratí do Morkovic a Vyškova na Moravě. Od loňského nového grafikonu byla stávající vozba až na vyjímku zachována, navíc přibyla vozba manipulačních vlaků až do Rousínova a zrušena byla na rameni Nezamyslice - Morkovice.
           Největší změny ovšem nastaly u řad turnusově nasazovaných vozidel. Po ukončení parního provozu v roce 1978 ovládly osobní i nákladní vozbu na řadu let lokomotivy řady 735 (T 466.0) a posun lokomotivy řady 720 a 721. V Prostějově se postupně objevily tyto lokomotivy 735.046, 047, 065, 066, 099, 100, 114, 115, 116, 117 (dnes 714 117 resp. 001), 118, 216, 232, 234, 245; 720.029; 721.145, 193, 200, 206.
           K první změně došlo až v roce 1993, kdy od nového grafikonu přišla lokomotiva řady 753.158, která byla nasazena na osobní vlaky do Chornice. K úplnému nahrazení "pielštickú" na osobních vlacích došlo až od jara 1994, kdy do Prostějova přišly z Brna další tři lokomotivy 753 a to 021, 023 a 100. Tím byla doplněna turnusová potřeba pro osobní dopravu, která v té době byla tři lokomotivy a jedna záložní. Nákladní vlaky (Mn vlaky do Chornice) převzala řada 742, když přišly tyto stroje 225, 305 a 402. "Pielsticky" se ovšem objevovaly nadále na Mn vlacích do Ptení a občas i na osobních vlacích za chybějící 753 vrácenou do Brna. V té době vrcholily přestavby lokomotiv 753 na řadu 750 a v Brně byl nedostatek provozních lokomotiv. Situace se zhoršila natolik, že na počátku roku 1995 přišla na krátkou dobu z Brna místo lokomotivy 753 lokomotiva 751.105.
V průběhu roku nadále vládly osobní vozbě, až na vyjímky, lokomotivy řady 753.
           Na sklonku roku 1995 se objevuje řada 750 a to konkrétně 144 a 242. Jejich nasazení bylo přibližně tři zimní měsíce, potom byly nahrazeny lokomotivami řady 751. Z Brna přišla opět 105 společně se 108, ty spolu s 753.021, 023 a 145 zajišťuji osobní vozbu až do jarní změny GVD, kdy z DKV Veselí n/M přichází lokomotivy řady 749.240 a 254. Ty společně s lokomotivami 753.145 a 023 zajišťují osobní vozbu až do konce roku 1996. Od 1.1.1997, kdy Prostějov připadl pod DKV Olomouc, je oficiálně zahájena vozba osobních vlaků lokomotivami 749. Ovšem ještě v lednu jsou ve stavu lokomotivy 750.277 a 753.145 z DKV Brno, které jsou nahrazovány postupně řadou 749 (na krátký čas vypomáhaly 749.256 a 257), takže od nového grafikonu jsou ve stavu tyto stroje 749.240, 254 a 262. Turnusová potřeba se totiž pro osobní vlaky snížila na dvě lokomotivy a jednu záložní. V nákladní vozbě vypomáhaly do nového GVD brněnské 742.008, 225 a 305, když byly nahrazeny olomouckými 731.027, 030 a zapůjčenou 032. Ale i přesto musely až do října 1997 než přišly 731.028 a 029 vypomáhat "pielštici" 735.118, 216 a 234, kteří zůstanou v Prostějově jako záloha. Na staničním posunu v Prostějově hl.n. a v Nezamyslicích byly nahrazeny lokomotivy 720 a 721 řadou 731. Pracoviště Prostějov dále na některých osobních vlacích z Prostějova do Chornice, ale hlavně na osobní vlaky mezi Dzbelem a Chornicí nasazuje motorové vozy řady 810. Do ukončení provozu na místní trati Nezamyslice - Morkovice (provoz ukončen 23.1.1997) nasazoval Prostějov na osobní vlaky taktéž motorové vozy řady 810. V Prostějově byly tyto stroje 106, 221, 292 (468 vypomáhal). Některé soupravové vlaky do Dzbele jsou v letním období nahrazovány motorovými vozy řad 830 nebo 851 z DKV Olomouc. Jak je vidět, Prostějov prošel za poslední léta bouřlivou změnou hnacích vozidel, ale po celou dobu od ukončení parního provozu až do letošního podzimu byly "pielšticky" nezastupitelné jinou řadou lokomotiv.
           Od změny GVD v roce 1999 zmizely z Prostějova i lokomotivy řady 749, které nahradily motorové vozy řady 810.


Text a foto Jiří Konečný  


© SPŽ