Sto tisíc ujetých kilometrů s „retráčky“

Dne 26. dubna 2013 vjíždí „Nikolka“ s vlakem R 1145
do nádraží Praha-Vysočany.
V prvním a druhém kalendářním týdnu roku 2013 opustily krnovské dílny (Krnovské opravny a strojírny) poslední dva rekonstruované přípojné vozy řady Bdtn757 s určením pro DKV Praha, domovskou stanici Praha-Vršovice. Od dříve dodaných vozů stejného typu se liší hlavně vnějším nátěrem skříně, aby ladily k „Lence“ (854.021) a „Nikolce“ (854.027) – tedy k podobně barevně upraveným motorovým vozům, které nejsou opatřeny korporátním nátěrem společnosti České dráhy (viz Inovace vnějších nátěrů vozidel Českých drah.
Předposlední vůz číslo 50 54 20-29 235 přijel do Vršovic 9. ledna 2013 sběrným vlakem Sv 1306, poslední 50 54 20-29 236 dojel zařazen na témže vlaku dne 13. ledna 2013. Po nezbytném oživení se předposlední modernizovaný vůz 11. ledna 2013 objevil poprvé s cestujícími a „Lenkou“, vedenou zkušenou rukou strojvůdce Vladimíra Zikána, na podvečerním vlaku R 1148 z Prahy-Vršovic do Turnova, tehdy však ještě za hluboké tmy. „Dvěstětřicetšestka“ vyjela s cestujícími až 18. ledna 2013 společně s motorovým vozem 854.035 na ranním vlaku R 1138 z Prahy-Vršovic do Tanvaldu. Se stejně zbarvenou „Lenkou“ se poprvé svezl až 21. ledna 2013 na odpoledním R 1146 z Prahy-Vršovic do Tanvaldu. „Nikolka“ poprvé vyjela s předposlední „dvěstětřicetpětkou“ na R 1146 již 18. ledna 2013 a s posledním vozem se poprvé potkala až 31. ledna 2013 na odpoledním páru vlaků 9528/9531 z Prahy-Vršovic do Byšic a zpět. To však již za sebou měly oba vozy společnou premiéru na jednom vlaku dne 23. ledna 2013, a to na R 1148 z Prahy-Vršovic do Turnova, ale zatím jen s barevně neladícím „Milošem“ (854.004), a následující den zpět na vlaku R 1137. K poslednímu dni měsíce ledna 2013 měl vůz inventárního čísla 235 najeto celkem 4 879 km a číslo 236 celkem 4 576 kilometrů. Náročné oběhy motorových vozů, které nejsou totožné s vozy přípojnými, nedávají mnoho příležitostí k nasazení alespoň jednoho z výše uvedených motorových vozů s oběma stejně barevnými vozy přípojnými. „Lenka“ měla tuto možnost poprvé 5. dubna 2013, kdy vedená strojvůdcem Petrem Dostálem zajistila s oběma vozy výkon R 1138 z Prahy-Vršovic do Tanvaldu s obratem na vlaky Os 5425 / R 1145. „Nikolka“ se s oběma vozy objevila přesně za tři týdny, a to 26. dubna 2013 na stejných vlacích, které však z důvodu výluky otočily v Železném Brodě. A aby těch náhod nebylo málo, také ji do Prahy dovezl stejný strojvůdce jako 5. dubna 2013. Po dalších třech měsících provozu již oba vozy měly k 30. dubnu 2013 najeto celkem 28 124 km (vůz č. 235) a 23 174 km (vůz č. 236). Přípojné vozy nebyly nasazovány jen na vozební rameno z Prahy do Turnova a Tanvaldu, zajížděly i do Mělníka a občas se podívaly na rychlících z Prahy přes Příbram do Českých Budějovic (někdy i s odklonem přes Rudnou u Prahy). To je jejich nejdelší výkon, kdy za jeden obrat (tam i zpět) ujedou 390 kilometrů.
R 1145 míjí 26. dubna 2013 budovy bývalé Odkolkovy pekárny
a mlýna Emka, kam vedla i železniční vlečka z vysočanského nádraží.
Do jihočeské metropole se „dvěstětřicetpětka“ podívala poprvé 13. ledna 2013 s „Růženkou“ (854.001) a „dvěstětřicetšestka“ až 1. února 2013 s „Andulkou“ (854.010). Na vlaku Sp 1648 z Turnova přes Jičín a Sadskou do Prahy-Vršovic se zatím jen třikrát podíval přípojný vůz 50 54 20-29 236. Poprvé 24. března 2013 s Lenkou (vedenou strojvůdcem Romanem Krausem) a zatím naposledy 15. září 2013 s 854.035. Na další víkendový vlakový pár Sp 1712/1713 z Prahy Masarykova nádraží do Mostu a zpět se poprvé ve dnech 8. a 19. května 2013 podívala „dvěstětřicetšestka“ 18. května vedena „Jarčou“ (854.032) a o den později s „Růženkou“ a „dvěstětřicetpětka“ naposledy dne 24. listopadu 2013. Tento výkon pro přípojné vozy 15. prosince 2013 skončil.
Možná vás napadne mnoho otázek, proč nebyl zachován původní vzhled posledních vozů i po jejich rekonstrukci, jako tomu bylo pro historiky v příjemnějším rozsahu u stejně zbarvených vozů motorových. V době, kdy každý opravený vůz pomáhá zejména naplnit poptávku běžného provozu, nakonec nezbývá než upřednostnit požadavky těch, kteří diktují podmínky jejich využití. Mezi ně patří též nutnost přizpůsobit vozidlo současným požadavkům komfortu cestování, kde látkové potahy sedadel a předsuvné elektricky ovládané nástupní dveře jsou jen některé z požadovaných úprav. Jako pozitivní přínos barevného souladu lze u těchto vozů ocenit citlivější přístup k jejich nasazování, kdy nejen strojvůdci se o vozy vzorně starají, aby je v bezvadném stavu mohli používat. A tak jim popřejme mnoho dalších ujetých kilometrů se spokojenými cestujícími a občas i nějaký ten pěkný výlet s oběma motorovými vozy doplněnými o stejně barevný restaurační vůz BRam číslo 70 54 85-09 000. K datu 25. července 2013 totiž oba vozy společně překročily prvních sto tisíc ujetých kilometrů (vůz inv. čísla 235 ujel 54 147 km a 236 celých 46 343 km, tj. úhrnem 100 490 km). Od nového jízdního řádu se s nimi lze kromě výjezdu do Mostu opět potkat na všech výše uvedených vozebních výkonech. K 9. hodině dne 14. ledna 2014 již „dvěstětřicetpětka“ najela celkem 95 785 km a „dvěstětřicetšestka“ celkem 95 300 km – i malá radost potěší!

Statistika nasazení přípojných vozů:
50 54 20-29 235-9
50 54 20-29 236-7

Text a foto Radko Friml


© SPŽ