Linky Ro-La a jejich provoz v alpských zemích

Terminál Ro-La v Brennerském průsmyku, Brenner 9.4.2001
Příznivcům železnice jistě není třeba představovat systémy Ro-La (Rollende Landstrasse), které slouží k převážení kamiómů na železničních vozidlech. Tento způsob přepravy se používá především v těch místech, kde důležité silniční tepny překračují nějakou těžce zdolatelnou přírodní překážku, v evropských podmínkách jde většinou o pohoří. Není tomu ovšem pravidlem, o čemž svědčí plánované zahájení provozu linky mezi městy Rzepin a Brest procházející územím rovinatého Polska.
Jak jsem již napsal, linky Ro-La byly zřízeny především pro odlehčení silničních komunikací v místech, kde musely překonávat přírodní překážky a kde stávající silniční infrastruktura nebyla schopna pojmout narůstající objemy kamionové dopravy. Převoz kamionů na železničních vagónech je ovšem spojen s mnohými problémy technického charakteru, spočívající především v nutnosti použití speciálních vagónů s výškou podlahy nad temenem kolejnice 410 mm. Tyto vagóny musí být opatřeny koly o malém průměru, které jsou ovšem vzhledem k vysoké obvodové rychlosti náchylné k poruchám a vyžadují častou kontrolu. Kompletní výměna náprav na jednom vagónu je nutná po ujetí maximálně 150 000 kilometrů. Že to nikterak nepřispívá k výhodnosti ceny je jasné. Dalším problémem je samotná konstrukce vozů. Starší typy umožňují přepravu vozidel o minimální světlé výšce 17 cm, což neumožňuje přepravu tzv. Low-decků, tedy kamiónů s nižší světlou výškou. Novější typy již umožňují přepravu kamiónů o světlé výšce min. 14 cm, což low-deckům vyhovuje. Nízkopodlažní vagón tohoto typu stál v roce 1999 300 000 DM. Jejich nákup si tedy mohou dovolit pouze finančně silné organizace.
A jsme u jádra problému, proč se linky Ro-La, bezpochyby ekologičtější než přímá silniční doprava, nezavádějí v širším měřítku. Odpověď je prostá: je to příliš drahé. Například naše linka mezi Lovosicemi a Drážďany o délce cca 110 km je ročně dotována přibližně 250 milióny korun (tyto dotace hradí saská a česká vláda v poměru 2:1) a v roce 2000 měla i přes rekordní počty převezených vozidel ztrátu stejně vysokou jako její dotace. Mimochodem, právě dotace
Nízkopodlažní vozy určené pro kamióny se světlou výškou
min 17 cm používané na lince Brenner - Manching (Brenner 9.4.2001).
do této linky Ro-La jsou trnem v oku našemu nejvýznamnějšímu operátorovi intermodální dopravy - společnosti Metrans. Její ředitel tvrdí, že společnosti zabývající se intermodální přepravou mají díky těmto dotacím menší množství zakázek na přepravu zboží do severoněmeckých přístavů a že tedy v konečném důsledku pouze zvyšují počty vozidel jedoucích po silnici. Ještě zbývá odpovědět na otázku, proč silniční dopravci linky Ro-La tak využívají, i když je jejich užití nákladnější, než přímá jízda po silnici. Použití Ro-Ly je totiž "odměněno" několika způsoby. Mezi nejdůležitější patří:
 • vyjmutí ze zákazu jízd o sobotách, nedělích a svátcích
 • při použití některých linek Ro-La není potřeba vstupní povolení na území státu,kde se terminál Ro-La nachází
 • doba strávená jízdou ve vlaku se započítává jako povinný odpočinek ve smyslu dohody AETR
 • dopravce využívající Ro-Lu je odměňován i dalšími způsoby, například tzv. eco-body
  Systém Ro-La nelze podle mého názoru chápat jako spásu, která ze silnic dostane kamionovou dopravu. Jde pouze o přechodné (a drahé) řešení problémů vzniklých v důsledku nedostatku kapacit ve stávající silniční infrastruktuře. Ale to je již téma na jiný článek.


  Linky Ro-La v alpských zemích

  linkadoba trvání
  [hod]
  počet párů vlaků
  (v prac. dny)
  Salzburg - Ljubjana10 - 123
  Villach - Wels7 - 96
  Brenner - Manching7 - 815
  Budapest - Wels11 - 121
  Szeged - Wels13 - 164
  Worgl - Trento4 - 53
  Worgl - Verona6 - 84
  Wels - Maribor8 - 112
  Sopron - Wels8 - 95
  Singen - Milano9 - 112
  Basel - Lugano6 - 81
  Friburg - Lugano7 - 81
  Frieburg - Novarra *)9 - 117
  *) Na této nově zprovozněné lince je možné přepravovat vozidla o výšce až 4,00 m
  V oblasti Alp funguje mnoho linek Ro-La. Je to zapříčiněno především tím, že Rakousko a Švýcarskou jsou země silně háklivé na růst tranzitních přeprav po svém území a proto ve spolupráci s okolními státy provozují linky uvedené v tabulce.
  V Rakousku je hlavním provozovatelem linek Ro-La společnost Ökombi (www.oekombi.at). V současné době můžete vlaky s naloženými kamióny potkat na následujících trasách:
  Italská společnost Bertani (www.bertanitraspoti.it) provozuje linku Ro-La mezi městy Wörgl a Trento, délka přepravy je přibližně 5 hodin a v pracovní dny na ní jezdí tři páry vlaků, ovšem připravuje se její posílení.
  Švýcarsko je zemí, která trpí tranzitní silniční dopravou a všemožnými zákazy se ji snaží omezit. V současné době vede švýcarská vláda tvrdá jednání s orgány Evropské unie, které požadují zvýšení maximální hmotnosti silničního vozidla z donedávna ještě platných 28 tun. Postupně se to EU daří, ovšem určitě ne tak rychle, jak by si sama přála. Řešením není ani rozvoj linek Ro-La, protože vzhledem k průjezdnému profilu v tamních tunelech je omezena maximální výška silničních vozidel přepravovaných v systému Ro-La na 3,80 m, což silniční dopravci samozřejmě neradi vidí. Švýcarské linky Ro-La provozuje společnost Hupac (www.hupac.ch).
  Na konec roku 2002 plánují francouzské a italské dráhy zahájení zkušebního provozu na lince Ro-La spojujicí francouzský Lyon a italský Turín. Pokud se prokáže životaschopnost projektu, činnost této linky skončí až v roce 2015 v souvislosti s otevřením nově budovaného tunelu pod Alpami.

 • Text a foto Miroslav Čapka

  Nízkopodlažní vůz řady Saadkkms(s)


          
  Technická data nízkopodlažního vozu řady Saadkkms(s)
  Hmotnost21 000 kg
  Maximální nosnost54 000 kg
  Maximální celková hmotnost75 000 kg
  Rozvor12 730 mm
  Délka přes nárazníky20 200 mm
  Šířka3 000 mm
  Výška nad TK, prázdný vůz480 mm
  Výška nad TK s prázdným kamionem (13 t)465 mm
  Maximální délka přepravovaného vozidla18 800 mm
  Průměr kol380/335 mm
  Maximální hmotnost na nápravu7,5 t
  Minimální poloměr oblouku150 mm
  Maximální rychlost100/120 k m/h
  VýrobceGreenbrier Europe

  © SPŽ